SCHIMBAREA CARACTERULUI prin innoirea mintii

15 septembrie 2018 Comentarii închise la SCHIMBAREA CARACTERULUI prin innoirea mintii

                   PERSONALITATEA UMANA

SCHIMBAREA CARACTERULUI DIN PERSPECTIVA TEOLOGICA SI A

NEUROSTIINTELOR

    Cap. 1. Personalitatea neurologica :  

TEMPERAMENTUL, CARACTERUL, APTITUDINILE SPECIALE ȘI INTELIGENȚA – ELEMENTELE ESENȚIALE ALE PERSONALITĂȚII OMULUI

Motto: 1 „Temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om”;

Motto 2: „Caracterul este barometrul moralității omului”;

Motto 3: „Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate”;

Motto 4: „Inteligența este regina tuturor aptitudinilor”.

În general, prin personalitate înțelegem fasciculul de însușiri stabile ce caracterizează mental și comportamental un om[1]. Fiecare ființă umană este, mai mult sau mai puțin, diferită față de toate celelalte ființe. Altfel spus, personalitatea este individualitatea sau originalitatea unui individ uman manifestată pe planul relațiilor sociale.

Din punct de vedere psihologic, personalitatea omului este concepută ca o sinteză a conformaţiei (structurii, morfologiei) sale psihofiziologice, a factorilor instinctiv-afectivi, a reacţiei tipice, precum şi a mediului în care acesta s-a format și trăiește. Personalitatea umană[2] cuprinde un ansamblu complex de trăsături (particularităţi, calități, însușiri). Acestea sunt: individualitatea, interdependența, conștientizarea și influențabilitatea.

În primul rând, personalitatea omului se remarcă printr-o identitate proprie (individualitate, originalitate), care presupune o manifestare coerentă (unitară) și relativ stabilă în raporturile sociale. În situații similare, apropiate din punct de vedere temporal, omul normal se comportă, de regulă, în același mod. De pildă, de fiecare dată, are o conduită rezervată și respectuoasă sau, dimpotrivă, un comportament expansiv și infatuat.

În al doilea rând, personalitatea omului se află într-o relație de interdependență cu factorii specifici celui în cauză sau cu alți factori, ceea ce înseamnă că individualitatea sa este condiţionată de eventualele variaţii (schimbări, transformări) intrinseci (interioare) sau extrinseci (exterioare), trăite de cel în cauză. Omul are reflexe sau reacţii determinate de oscilaţii endogene (intrinseci) şi de stimuli externi (extrinseci), la care răspunde[3]. Spre exemplu, bolile psihice sau anumite mutații de natură fizică pot produce modifcări în ceea ce privește personalitatea unui om.

În al treilea rând, comportamentul uman normal presupune conștientizarea, adică reprezentarea propriei conduite, atât din punct de vedere fiziologic, cât şi din perspectivă morală. Fiecare om prefigurează propriul comportament în societate. Orice acțiuni sau inacțiuni ale omului obișnuit sunt reprezentate de acesta sub aspectul efectelor pe care acestea le produc pe planul relațiilor sociale, precum și al caracterului lor benign sau malign.

În al patrulea rând, personalitatea prezintă trăsătura influențabilității, deoarece este afectată de mediu. Aceasta înseamnă că, împreună cu factorii sociali, economici, politici, religiosi și culturali, personalitatea formează un tot funcţional (sistem). Fiind influențată de mediu, putem spune că ea se poate modifica dacă au loc schimbări ale componentelor sistemului (de pildă, dacă se schimbă regimul politic, religia, ori nivelul de trai cade sau crește în mod brusc).

Trăsăturile personalităţii omului sunt reflectate de comportamentul exteriorizat al acestuia. Deși sunt în anumite condiții variabile, trăsăturile personalității se manifestă printr-o constanţă relativă în timp, acestea modificându-se numai când factorii care o determină sau influențează se schimbă la rândul lor. Modificările sau transformările intervenite în ceea ce priveşte trăsăturile personalităţii sunt, de regulă, de mică importanţă, putându-se vorbi de excepţionalitatea schimbărilor radicale. Deși, putem spune că schimbările majore la nivelul personalității omului sunt rarisime, totuși, acestea se pot produce fie în sens negativ, fie în sens pozitiv. De pildă, scăderea bruscă a nivelului de trai al unei persoane o poate pune  pe aceasta în postura de a-și schimba diametral atitudinea față de muncă ori îmbogățirea peste noapte, ca urmare a norocului, poate determina o schimbare inversă față de activitățile lucrative.

Într-o altă ordine de idei, în teoria de specialitate se acceptă teza potrivit căreia una sau unele dintre trăsăturile de personalitate sunt prevalente (dominante), iar celelalte sunt recesive, adică au poziții de subordonare. Astfel, se conchide că personalitatea individului uman poate fi stabilită ușor dacă este ştiută (sunt cunoscute) dominanta sau dominantele[4].

În literatura de specialiatte, personalitatea omului este asimilată cu o piramidă biotipologică a cărei bază este compusă din temperament, amprenta morfologică, caracter şi inteligenţă, iar vârful constituindu-l sinteza globală a personalităţii[5].

În ceea ce mă privește, consider că personalitatea omului are următoarele elemente: temperamentul (firea), caracterul (moralitatea), aptitudinile speciale (calitățile în anumite domenii) și inteligența (capacitatea intelectuală). Aceste patru elemente formează patrulaterul personalității umane. Într-adevăr, firea omului, etica pe care acesta o etalează, calitățile lui în anumite domenii, precum și nivelul său intelectual sunt componentele esențiale care definesc individualitatea sau originalitatea fiecărui membru al speciei umane.

Temperamentul cuprinde totalitatea trăsăturilor fiziologico-emoționale ale unui om, care determină diferențieri psihice și comportamentale față de alți oameni sau cel puțin în raport cu o parte dintre aceștia. Cu alte cuvinte, temperamentul reprezintă firea omului (timid, îndrăzneț, vesel, melancolic), adică modalitatea în care se derulează procesele psihice ale acestuia. Temperamentul evidențiază energia omului și maniera în care acesta o folosește. În funcție de tipul temperamentului, omul poate fi introvertit sau extrovertit, impulsiv sau calm, vesel ori trist, stabil sau instabil etc.https://www.youtube.com/watch?v=JD_pDcswfaw

Metaforic spus, temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om.

 Caractersticile celor 4 tipuri de personalitate


Sangvinicul

Personalitatea sangvinica este caracterizata prin spontaneitate, optimism, entuziasm, energie la cote maxime, flexibilitate in modul de gandire, cautarea de nou, impulsivitate si curiozitate. Toate aceste trasaturi sunt asociate cu anumite gene influentate de nivelul de dopamina. Oamenii sangvinici au de obicei fete expresive. Cuvintele lor preferate sunt ”aventura”, ”energie”, ”nou”, ”distractie”, ”activitate”, ”calatorie”.

Citeste mai multe detalii despre tipul de personalitate sangvinica>>


Flegmaticul

Personalitatile de tip flegmatic sunt in principal definite prin aptitudinile lor sociale, capacitatea de a-si exprima sentimentele si a citi alte persoane dupa expresiile fetei si limbajul corpului. Flegamticii se pricep de minune sa faca legatura intre fapte si au capacitatea de a vedea „imaginea de ansamblu” a unei probleme sau situatii. Ei au o mare capacitate de empatie, de a-i ingriji pe ceilalti, sunt agreabili si expresivi din punct de vedere emotional. Unele dintre aceste trasaturi de personaliatte sunt legate de estrogen, care este prezent atat la femei, cat si la barbati. Din punct de vedere fizic, flegmatici au pielea neteda, buze pline, fata rotunda si nas mic. Cuvintele lor preferate sunt „pasiune”, „pasional”, „sensibilitate” si „dulce”.

Mai multe detalii aici despre Personalitatea flegmatica. Trasaturi pozitive si negative>>


Colericul

Tipul coleric este asociat cu nivelul de testosteron din organism, care, de asemenea, este prezent la barbati si femei. Colericii sunt oameni directi, concentrati asupra sarcinii pe care o au de indeplinit, duri, analitici, logici si au o mare capacitate de a elabora strategii. Sutn foarte curajosi si le place competitia. Fizic, ei au adesea maxilare patrate, pometi mari si fruntea mare. Folosesc des cuvinte ca „inteligenta”, „ambitie”, „provocare”.

Detalii aici despre tipul de personalitate colerica>>


Melancolicul

Cei care apartin tipului melancolic, tind sa fie calmi, loiali si ordonati. Melancolicii sunt precauti si se poarta intotdeauna dupa normele conventionale ale societatii. Acest tip de personalitate este legat de nivelul de serotonina. Cuvintele preferate ale melancolicilor sunt „familie”, „loial”, „respect”, „grija”, „valori” si „moral”.

https://youtu.be/LoGAt1SR8yg


Caracterul este ansamblul trăsăturilor fundamentale psiho-morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare al acesteia, în ideile și în acțiunile sau iancțiunile sale, reflectând moralitatea acestora. Altfel spus, caracterul – element al personalității – reprezintă totalitatea particularităţilor esenţiale reflectate de activitatea omului, analizată din punct de vedere axiologic.https://youtu.be/IMEpJq5Y1U4

Metaforic zis, caracterul este barometrul moralității fiecărui individ uman.

În teoria de specialitate, se susține că temperamentul rămâne constant pe toată durata vieţii omului, spre deosebire de caracter care poate suferi schimbări, uneori chiar substanţiale[6]. Potrivit concepției clasice, temperamentul este predestinat (înnăscut, congenital), în timp ce caracterul nu este înnăscut, ci este un element postnatal (survenit) ce se formează în timp.

În prezent, studiile efectuate de oamenii de știință pun în discuție constanța temporală a temperamentului, fiind susținută teza că evantaiul de trăsături ce se integrează în temperament poate suferi modificări în timpul vieții omului[7]. Unul dintre argumentele aduse în sprijnul acestei opinii este că, la naștere, creierul uman încă nu este format, astfel că acesta se modelează continuu în tot cursul vieții, dar în mod mai pregnant în copilărie[8]. Într-un punct de vedere mai nuanțat, se apreciază că mediul, ca totalitate a factorilor care pot influența temperamentul unui om, deși poate produce schimbări asupra acestuia, acestea sunt nesemnificative[9].https://www.youtube.com/watch?v=6tG4IkF4G1k

Aptitudinile speciale constau în abilităţile ce permit unei persoane să dobândească anumite cunoştinţe şi deprinderi (înclinație artistică sau tehnică, capacitate de sinteză, capacitate de asimilare a cunoștințelor, îndemânarea pentru efectuarea unor activităţi, creativitate, conlucrare în echipă, capacitate de concentare, sociabilitate, acutocontrol, automotivare etc.). Dacă aptitudinile speciale sunt remarcabile, atunci putem vorbi despre talent, iar posesorul acestora va fi considerat un om talentat. Talentul este capacitatea deosebită, înnăscută sau dobândită, pe care o persoană o deține într-unul sau mai multe domenii, propice pentru o activitate creatoare sau realizată la un nivel superior. Dacă aptitudinile unei persoane sunt la un nivel cu totul ieșit din comun putem vorbi de un om genial. În astfel de situații, care sunt extrem de rare, aptitudinile ajung pe cea mai înaltă treaptă a cunoașterii.

Aptitudinile sunt trăsături care influențează succesul omului pe plan profesional sau social, fără însă a-l determina. Sunt activități pentru a căror realizare trebuie întrunite anumite aptitudini, în lipsa cărora este previzibil insuccesul. Lipsa aptitudinilor necesare pentru derularea unor activități determină starea de inaptitudine. Practic, inaptitudinea este opusul aptitudinii.

Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate.

Inteligenţa este aptitudinea (capacitatea) generală a unui om, care îi permite să pună în valoare toate celelalte aptitudini (calități) pe care le posedă, să-și rafineze caracterul și să-și optimizeze temperamentul. Inteligența este capacitatea omului de a înțelege ușor și corect aspectele esențiale ale vieții în societate și de a rezolva situații sau probleme pe baza cunoștințelor acumulate.

Gradul de inteligență al omului este determinat, în bună măsură, genetic, dar acesta poate fi, de asemenea, ridicat prin „utilizarea frecventă a creierului pentru sarcinile cognitiv provocatoare”[10].

Printr-o metaforă, se poate spune că inteligența este regina tuturor aptitudinilor.

Concluzia este că personalitatea omului, ca sinteză a temperamentului, caracterului, aptitdinilor speciale și a inteligenței, poate fi modelată prin efort sau poate suferi modificări negative sau pozitive, cu legătură mai strânsă ori mai puțin strânsă față de conduita subiectului în cauză. Așadar, apare ca fiind validă afirmația că elementele ce alcătuiesc personalitatea umană produc fiecare, în manieră proprie, consecințe la nivelul întregului (personalității), astfel că temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența (în special cea emoțională) sunt determinante pentru succesul profesional sau social al oricărui om.https://www.youtube.com/watch?v=T2qBZeNxviE

[1] Termenul personalitate poate avea și alte accepțiuni, precum om cu calități și merite deosebite într-un domeniu de activitate (știință, artă, viață social-politică etc.); calitatea de subiect cu drepturi și obligații, când sunt avute în vedere persoanele juridice s.a.

 [2] Pentru trăsăturile personalităţii, a se vedea N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologie judiciară, Ed. Şansa, Bucureşti, 1994, p. 49-51.

 [3] Idem, p. 49.

 [4] Idem, p. 53.

 [5] Ibidem.

[6] În literatura clasică (primul care a operat cu această tipologie a fost Hipocrat, în secolul al VI-lea î.Hr.) există patru tipuri de temperament, respectiv coleric (irascibil), sanguinic (optimist, pozitiv), flegmatic (apatic, vlăguit) şi melancolic (trist, negativ). În altă opinie, temperamentul poate avea următoarele 4 tipuri: timid, îndrăzneț, vesel și melancolic. A se vedea, J. Kagan, apud D. Goleman, Inteligența emoțională, Ed. Curtea Veche, București, 2008, p. 276. Sunt cunoscute și ale tipologii. De exemplu, introvertititul și extrovertitul (K. Jung).

[7] A se vedea, de pildă: J. Kagan, Galen’s prophecy: Temperament in human nature (1994); D. Goleman, op. cit., p. 276.

[8] Această demonstrație a fost făcută, inter alia, de T. Wiesel și D. Hubel.

[9] De pildă, Richard Davidson și Paul Eckman.

[10] „Este posibil ca, datorită predispoziţiilor lor biologice, unii indivizi să aibă dezvoltate reţele din creier care favorizează comportamentele inteligente sau sarcinile cognitive mai dificile. Cu toate acestea, este la fel de probabil ca utilizarea frecventă a creierului pentru sarcinile cognitiv provocatoare poate influenţa pozitiv dezvoltarea reţelelor din creier. Având în vedere ceea ce cunoaştem în prezent despre inteligenţă, se pare că este foarte probabil să interacţioneze ambele procese„. A se vedea articolul Smart people have better connected brains (www.sciencedaily.com). Pentru a ajunge la aceste concluzii, Kirsten Hilger, Christian Fiebach şi Ulrike Basten de la Departamentul de Psihologie al Universităţii Goethe din Frankfurt au folosit scanări funcţionale RMN ale creierului de la peste 300 de persoane şi le-au coroborat cu analiza inteligenţei acestor voluntari.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved                                                                                                              Aproape toate aspectele comportamentului, a functionarii mentale , a schimbarii mintii si schimbarii comportamentelor umane pot fi intelese si aplicate cu ajutorul cunostintelor despre procesele biologice ale creierului uman viu , al informatiei biochimice din ADN in relatie cu mediul si care stau la baza acestor comportamente.https://www.youtube.com/watch?v=SF6-xywVyZM&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=Ys_r-DnEitM

https://www.youtube.com/watch?v=knxmnngefH4  https://www.youtube.com/watch?v=mdYIPn0B-k4

CELULA UMANA

 https://www.youtube.com/watch?v=B17OFyhsJ_M

         NEURONUL

                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=H9p7t0SfUog                         Neuronii din creierul uman viu reprezinta pietrele de temelie prin care se inmagazineaza toate informatiile din mediu in decursul vietii unui om. Neuronul este o celula specializata ale sistemului nervos care primeste si transmite impulsuri neuronale sau mesaje altor neuroni , glande sau muschi si sunt responsabili pentru existenta constiintei, memoriei, emotiei si gandirii.https://www.youtube.com/watch?v=o9e1yiy8pPw

Cand un impuls neuronal coboara prin axon si ajunge la butonii terminali ale axonilor , acesta declanseaza secretia unui neurotransmitator in fanta sinaptica cu rolul dea stimula neuronul invecinat, transmitand impulsul de la un neuron la altul. Informatia circula pe suprafata neuronului sub forma unui impuls neuronal numit potential de actiune-un impuls electrochimic care pleaca din corpul celulei si coboara pana la terminatiile axonului. Viteza potentialului de actiune care se propaga de-a lungul axonului poate merge pana la 320 km/ora.

Cand un potential de actiune coboara de-a lungul axonului si ajunge la terminatiile sinaptice , acesta stimuleaza veziculile sinaptice din butonii terminali care contin neurotransmitatori. Cand sunt stimulate ,elibereaza neurotransmitatorii in sinapsa. Neurotransmitatorii difuzeaza din neuronul activ sau presinaptic in fanta sinaptica ,pentru a se cupla cu receptorii, care sunt proteine localizate in membrana dendritica a neuronului receptor sau postsinaptic. Unii neuroni transmitatori au efect excitant altii sunt inhibitori. Efectul excitant creste probabilitatea celulei de a genera un potential de actiune , iar efectul inhibitor descreste probabilitatea aparitiei unui potential de actiune. 

Rezumat:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiptdKp_

Neuronul este unitatea de baza a sistemului nervos.
-Neuronii primesc semnale chimice pe anumite ramificatii numite dendrite si transmit potentiale electrochimice printr-o prelungire de forma unui tub numit axon.
Neurotransmitatorii chimici sunt eliberati in sinapsa si transporta mesaje de la un neuron la altul. Neurotransmitatorii actioneaza legandu-se de proteine receptoare.
-Cand un neuron este suficient de depolarizat, genereaza un potential de actiune de tipul tot-sau-nimic .Acest potential de actiune se propaga pe axon si declanseaza descarcarea unui alt neurotransmitator la nivelul butonilor terminali.     https://www.youtube.com/watch?v=ebR_B_m3x78

      TEORIA NEURONILOR OGLINDA

https://youtu.be/EMjEvCGotfo

O teorie, care atestă fundamentul biologic al moralității noastre, este teoria conform căreia la baza empatiei stă o rețea de neuroni oglindă.

Neuronii oglindă, inițial descoperiți de italianul Giacomo Rizzolati de la Universitatea din Parma, par a fi responsabili de sentimentele de empatie, compasiune și milă. Am putea spune că sunt neuronii care dau formă umanității.

Neuronii oglindă joacă, de asemenea, un rol important în achiziționarea limbajului și în imitație. Ei sunt acei neuroni care descarcă un impuls și atunci când un animal performează o acțiune, dar și atunci când doar observă un alt animal performând acea acțiune. În acest fel, neuronul oglindește comportamentul altuia ca și cum însuși observatorul ar performa acea acțiune.

Acești neuroni au fost observați la primate precum și alte specii, cum ar fi păsările. Unii îi numesc neuronii care au dat formă omenirii, neuronii Dalai Lama sau neuronii empatiei, ce dizolvă bariera dintre propriul eu și eul celorlalți, întărind astfel credința în teoria existenței unei minți și conștiințe colective. Acești neuroni ne permit nouă să fim mai morali, în cele din urmă.

Mila are un loc în creier.

Experimentele efectuate cu ajutorul imagisticii medicale au arătat că lobul parietal superior și cortexul inferior frontal sunt active atunci când persoana performează o actiune, dar și atunci când observă pe altcineva performând o acțiune. Acest sistem neuronal oglindă stă la baza acțiunilor empatice, de recunoaștere a stărilor de stres și durere prin care trec ceilalți.

S-a pus astfel întrebarea dacă neuronii oglindă sunt proprii oamenilor, iar dacă nu, se poate vorbi de empatie și, implicit, de un fel de moralitate rudimentară la animale? Datele susțin că acest sistem de neuroni se dezvoltă la oameni înainte de un an, în jurul lunilor 7-9, copiii întelegând de la vârste chiar și foarte mici acțiunile altor semeni. La vârsta de 7 luni, un copil poate percepe starea afectivă și emoțională a altcuiva.

Primul animal, la care au fost studiați neuronii oglindă, a fost maimuța macac. În cazul acestor maimuțe, un neuron oglindă descarcă atunci când maimuța rupe o bucată de hârtie, vede o altă persoană rupând o bucată de hârtie sau doar aude pe cineva rupând acea bucată de hârtie (fără alte indicii vizuale).

Pe de altă parte, s-a confirmat ipoteza conform căreia acești neuroni răspund și la sunet, nu numai la vederea unei acțiuni sau expresii faciale. Astfel, s-a găsit că oamenii orbi, doar prin folosirea auzului, pot interpreta acțiunile celorlalți prin activarea aceluiași sistem de neuroni oglindă pe care îl folosesc văzătorii.

De ce plângem la „Dansez pentru tine”

Anumite regiuni din creier (în particular insula anterioara, cortexul anterior cingulat și cortexul inferior frontal) sunt active atunci când oamenii experimentează o emoție intensă (precum dezgustul, fericirea sau durerea),  dar și atunci când văd o altă persoană experimentând acea emoție. Astfel, nivelul de empatie resimțit de cei care efectuează acte de binefacere este explicat de acțiunea zonelor cerebrale mai sus amintite.

Cei care se declară ca având un nivel de empatie mai ridicat, au activări mai puternice atât în sistemele oglindă ale acțiunilor manuale, cât și în sistemul oglindă al emoțiilor, acest rezultat susținând ipoteza conform căreia sistemul de neuroni oglindă este legat de empatie.

Empatia și autismul

Mergând pe acest fir, unii cercetători încearcă să înțeleagă dacă

există în acest sens și o conexiune între autism și o deficiență a sistemului de neuroni oglindă, știut fiind faptul că autistii prezintă – la prima vedere- un nivel de empatie scăzut.

Într-un studiu, din 2005, s-a arătat că există o legătura între deficiența sistemului de neuroni oglindă și autism. Electroencefalogramele au evidențiat că ariile motorii au fost suprimate atunci când autiștii au văzut pe altcineva că se mișcă (sistem activ într-o persoană sănătoasă care vede pe altcineva dansând sau mișcându-se), un semnal, susțin autorii, că autiștii s-ar relaționa cu sistemul de neuroni oglindă. Deși aceste studii au fost ulterior replicate, există însă alte studii care susțin contrariul și care declară ca sistemul de neuroni oglindă al autiștilor este intact.

sursa: http://www.catchy.ro/

Neuronii oglinda par sa intre in joc si atunci cand empatizam cu sentimentele altor oameni.https://www.youtube.com/watch?v=bbQRxPO2NaA

Cu totii stim cum e sa fim invadati de frica altcuiva, stim ca facem grimase cand vedem pe cineva ca mananca o lamaie, ca ne simtim rusinati cand altcineva se simte rusinat si ca radem atunci cand altcineva rade langa noi sau chiar simtim durere atunci cand cineva sufera.

Neuronii oglinda nu doar stimuleaza miscarile altor oameni in noi, permitandu-ne sa fim in contact cu ei; ei activeaza in noi insine senzatiile corporale si sentimentele altor oameni.https://www.youtube.com/watch?v=AQ7-CRI96OQ

Acest lucru duce la o intelegere directa a perceptiilor si sentimentelor celor din jurul nostru. Ne simtim bolnavi cand vedem pe cineva care este bolnav.

Descoperirea neuronilor oglinda ofera un fundament stiintific fenomenului de simpatie si empatie. Acest sistem al neuronilor oglinda ne ofera fundamentul neurobiologic pentru intelegerea emotionala reciproca.

Cand experimentam sentimentele altei persoane, reteaua celulelor nervoase incepe sa rezoneze, sa vibreze si asta permite sentimentelor altor persoane sa dea o replica in propria noastra experienta emotionala.

Este posibil ca acest sistem al neuronilor oglinda sa fie fundamentul pentru latura simbiotica a existentei noastre omenesti, pentru dependenta noastra de atentie si recunoastere, pentru dorul nostru de a apartine, pentru capacitatea de a empatiza si pentru dorinta de a face tot ce ne sta in putere pentru a-i ajuta pe altii.

Faptul ca persoanele apropiate emotional sunt capabile sa se oglindeasca una pe cealalta intr-un mod intens are o importanta mare in contextul teoriei atasamentului.

Studiile stiintifice initiate de John Bowlby in privinta atasamentului mama-copil arata ce relatie profund interconectata exista intre acestia doi.

In timpul primilor doi ani de dezvoltare, copilul se afla intr-o stare de simbioza emotionala cu mama lui. Putem spune ca mama si copilul se oglindesc reciproc in termeni de neuroni oglinda. Acest lucru ii furnizeaza copilului constructia emotionala de baza de care are nevoie pentru dezvoltarea lui psihologica.

Oglindindu-si mama, copilul are acces si la ceilalti oameni care se oglindesc in sufletul mamei, de exemplu la tatal copilului, chiar daca nu mai este in viata, la frati si la surori sau la parintii mamei.

Copilul are acces la toti stramosii oglinditi in sufletul mamei, la lucrurile bune si rele care s-au intamplat in sistemul familial in care s-a nascut.

Daca mama este incapabila sa-si oglindeasca copilul intr-un mod adecvat, pentru ca sistemul ei de oglindire nu functioneaza corespunzator din cauza propriilor experiente traumatizante, atunci copilul va oglindi o imagine haotica a structurii emotionale a mamei.

Acest lucru sta la baza problemelor de legatura in relatia mama-copil si a problemelor emotionale ale copilului care decurg din asta.

Frica, tensiunea si stresul reduc capacitatea de ardere a neuronilor oglinda, iar abilitatea de empatizare si de a-i intelege pe altii scade simtitor. Astfel, o mama traumatizata nu este capabila sa oglindeasca corespunzator nevoile copilului.

Neuronii oglinda stabilesc conexiuni atat de stranse intre membrii unui grup activ social, incat ne intrebam cum mai poate fi loc pentru individualitate.

Creierul nostru se pare insa ca stie deja rapunsul. Existenta celor doua jumatati ale creierului aduc o contributie majora la dezvoltarea individualitatii: partea stanga a creierului intra in actiune cand este vorba despre planuri, intentii, actiuni proprii. Reprezentari ale celorlalti oameni sunt stocate in partea dreapta a creierului.

 NEURONII INIMII

inima-creier

1. Unii cercetatori considera inima „micul creier”.

Exista 40 000 de neuroni senzoriali ce transporta informatia de la inima la creier, fapt ce i-a facut pe cercetatori sa numesca inima „micul creier” si astfel sa creeze un nou domeniu numit neurocardiologie.

2. Inima comunica cu creierul si corpul.

Acest lucru este facut in patru moduri, prin:

 • conexiunile sistemului nervos
 • hormonii produsi de inima
 • informatii biomecanice furnizate de tensiunea arteriala
 • informatii energetice furnizate de puternicele campuri electric si electromagnetic.

Faptul ca inima produce hormoni, ce sunt eliberati in fluxul sanguin si care afecteaza intregul organism, a fost demonstrat pentru prima data acum 30 de ani si acest lucru a condus la realizarea de teste de rutina in spitale in intrega tara.

3. Exista mult mai multe informatii transmise de la inima la creier de-a lungul unei zile, prin intermediul acestor patru modalitati de comunicare, decat viceversa.

Intr-adevar, neuronii aflati in interiorul inimii ii permit acesteia sa invete, sa-si aminteasca si sa ia decizii in mod independent fata de cortexul cerebral.

4. Inima are mult mai multa activitate electrica decat creierul.

Inima emite un camp electric de 60 de ori mai mare in amplitudine decat activitatea creierului si un camp electromagnetic de 5000 de ori mai puternic decat cel al creierului.

5. Campul electromagnetic al inimii este incredibil de puternic.

Nu doar ca poate fi masurat oriunde pe corp (folosind un EKG cu electrozi pe glezna si incheieturi), dar si la cativa centrimetri distanta de corp, de asemenea.

6. Activitatea cardiaca a unei persoane poate fi masurata in undele cerebrale ale unei alte persoane.

Campurile electromagnetice a doi indivizi (doua persoane sau o persoana si un animal de companie), care se ating sau sunt in contact, sau doar la cativa centrimetri distanta, pot interactiona astfel incat activitatea energetica a inimii primului individ poate fi masurata in undele cerebrale ale celui de-al doilea individ. Putem sugera ca actul de atingere in terapiile de videcare se datoreaza acestei metode de comunicare.

7. Activitatea electrica a inimii si a creierului poate fi ghidata intr-un un ritm electric sincron, ce poate fi, cu usurinta, masurat si relevat de catre emotiile pozitive si afective produse de inima. 

Aceasta stare de „coerenta” a organului inimii este asociata cu un nivel de functionare inbunatatit, tensiune arteriala scazuta,un nivel scazut al cortizonului si o imbunatatirea functionarii sistemului imunitar.

Dupa 30 de ani de studiu a inimii, am invatat ca uimitoarele descoperiri stiintifice ofera o viziune total diferita asupra inimii si a relatiilor acesteia cu creierul si cu corpul uman. Structura neurologica si endocrina complexa a inimii ofera posibilitatea „antrenarii” inimii pentru a trece de la nebunie si dezordine, asociate stresului si furiei, la o maniera optima de lucru prin lectii de pace, iubire si armonie. Implicatiile sunt profunde, mai ales in educarea si tratarea tulburarilor clinice, prin optimizarea performantelor de munca si oferirea de strategii studentilor, pentru a-si imbunatati satisfactia si progresul.

Sursa: MindBodyGren

Inima trimite către creier mai multă informaţie decât primeşte

Între inimă şi creier se produce o comunicare dinamică, continuă, ca un dialog, fiecare organ influenţând permanent funcţia celuilalt. Există patru tipuri de conexiuni care pleacă din inimă spre creier. Primul este comunicarea neurologică prin transmisia de impulsuri nervoase: interesant este că inima trimite către creier mai multă informaţie decât primeşte,  şi e singurul organ din corpul uman care poate face asta. Deci poate inhiba sau activa părţi din creier, în funcţie de circumstanţe, influenţând percepţia realităţii şi, în final, reacţiile. Alt tip de comunicare al inimii este prin hormoni şi neurotransmiţători: inima este cea care produce hormonul ANF, care asigură echilibrul general al corpului (homeostazia). Unul din efectele sale este inhibarea producerii de hormoni ai stresului, alături de producerea şi eliberarea de oxitocină, „hormonul iubirii“. Al treilea tip este comunicarea prin unde de presiune, adică prin ritmul cardiac şi variaţiile acestuia, inima trimiţând mesaje către creier şi către restul corpului. Şi în al patrulea mod, comunicarea energetică, prin câmpul electromagnetic al inimii care este mai puternic decât al oricărui alt organ din corp.

Emiterea unei emoţii determină instantaneu răspuns în ADN

Câmpul electric al inimii este de aproximativ 60 de ori mai mare decât amplitudinea activităţii electrice generate de creier. Câmpul magnetic produs de inimă este de 5.000 de ori mai mare în intensitate decât câmpul produs de creier. Acest câmp se schimbă în funcţie de starea emoţională. Când ne temem, simţim frustrare sau stres, el devine haotic.

Sentimentele umane care pleacă din inima noastră, având în spate convingerile noastre profunde, influenţează ADN-ul şi el, la rândul său, influenţează atomii, materia.

S-au realizat experimente care au arătat că stările de iubire, de recunoştinţă dilată, modifică lanţurile de ADN, iar la stres, furie, frustrare, molecula de ADN se micşorează, se contractă şi implicit blochează codurile sale. S’au demonstrat  că aceste coduri se deblochează instantaneu dacă experimentatorii reuşeau să emită iar iubire, recunoştinţă, bucurie. Emiterea unei emoţii determină la miime de secundă, deci instantaneu, răspuns în ADN, chiar dacă mostra studiată era la distanţe imense de experimentator.

Concluzia este că sentimentele şi gândurile noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifică materia din care e structurată lumea. Când trăim compasiune, iertare, dragoste influenţăm propriul ADN, dar mai mult decât atât, putem transmite aceste modificări în afara noastră, la distanţe oricât de mari, prin câmpul cuantic, influenţând tot ce este în lume.

NEUROTRANSMITATORI Unii neurotransmitatori sunt excitatori pentru anumiti receptori si inhibitori pentru altii, deoarece moleculele receptoare sunt diferite.

Acetilcolina. Are o actiune excitatoare ,dar poate actiona ca si inhibitor, in functie de tipul de molecule receptoare prezente in membrana neuronului receptor. Se gaseste in hipocamp cu rol in inregistrarea amintirilor recente, in boala Alzheimer alterand memoria si functiile cognitive. Neuronii din prozencefal (hipocamp) care produc acetilcolina tind sa degenereze si produc din ce in ce mai putina acetilcolina ducand la pierderea memoriei.

Norepinefrina. Este produsa ,in principal ,de neuronii din trunchiul cerebral. Orice substanta care reduce sau mareste cantitatea de norepinefrina din creier este corelata cu o schimbare echivalenta a dispozitiei individului.

Dopamina. Eliberarea dopaminei in anumite parti ale creierului duce la o puternica senzatie de placere. Un nivel prea mare de dopamina in anumite parti ale cortexului poate duce la scizofrenie , iar unul prea scazut in altele poate duce la aparitia bolii Parkinson. 

Serotonina. Joaca un rol important in reglarea dispozitiei, reglarea somnului si apetitului. Nivelul scazut duce la depresie. 

Glutamatul. Are efect excitant. Receptorul glutamatului, N-metil-D-aspardat ,afecteaza invatare ,memoria si engramarea informatiilor.

Gaba. Acidul gama-aminobutric , este un neuroinhibitor, folosit in controlul anxietatii.https://www.youtube.com/watch?v=sEuUVbfHDEU

Laminina, întâmplare sau design inteligent ? Proteina lui Dumnezeu   Uimitor nu-i asa ? – o proteină în formă de cruce !

O coincidență, sau amprenta lui Dumnezeu în trupurile noastre ?

Nu cu mult timp în urmă a fost descoperită o proteină numită laminină. Ascunsă adânc în trupurile noastre, e o mică moleculă, Laminina, o proteină suprinzatoare sub formă de cruce.

Acesta mica proteina ce a suprins pe multi se numeste Laminină. Această proteină este liantul cu ajutorul careia corpul nostru devine unitar, aceasta molecula face ca fiecare organ sa stea la locul lui si sa-si faca treaba.

Dar ce este cu adevarat surprinzator este forma acesteia sub forma de cruce, un simbol al lui Dumnezeu ce a fost intiparit in noi inca din momentul in care a fost creat primul om, poate ca aceasta proteina este o dovada a faptului ca am fost creati de Dumnezeu.

laminina molecula lui Dumnezu Cat de uimitor este faptul ca Dumnezeu nu facut niciodata nimic intamplator, iar planurile Sale duc atât de departe în viitor. Cine priveste cu atentie aceasta molecula ce a fost sadita in matricea umana cu mii de ani in urma, cu mult inainte de nasterea si rastignirea lui Isus, se gandeste ca atunci cand a creat Omul, Dumnezeu a stiut unde va ajunge omenirea peste mii de ani, si ca exista un risc major ca acestia sa-L rastingneasca chiar pe Fiul Sau trimis sa-i ajute?

Dumnezeu te-a format nu numai să trăieşti ca o imagine a lui Hristos, dar să nu scapi niciodată de faptul că eşti a Lui !

Suntem ”însemnați cu crucea ! ”

El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El ” – Coloseni 1:17

Laminina este o proteină care se găseşte în matricea extracelulară, straturile de proteine care formează substratul tuturor organelor interne, numită, de asemenea, membrana de bază. Ea este o componentă non-colagenă a laminei bazale; ea are patru brațe care se pot lega la alte patru molecule. Cele trei braţe mai scurte sunt bune pentru legarea de alte molecule de laminină, formând astfel straturile. Brațul mai lung este capabil să se lege de celule, ajutând astfel ancorarea organelor de membrană. Structural, proteina de laminină este alcătuită din trei lanțuri polipeptidice – α , β și γ, oferindu-i un total de șase “capete”, având astfel o mai mare flexibilitate în conectarea diferitelor molecule.” – Wikipedia

BAZELE BIOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI

R E Z U M A Thttps://youtu.be/yaLYLX4NJEghttps://youtu.be/yaLYLX4NJEg

1-Unitatea de baza a sistemului nervos este un tip de celula specializata numita neuron. Din corpul celulei pleaca ramuri scurte numite dendrite si o prelungire subtire, asemanatoare unui tub numit axon. stimularea dendritelor si a corpului celular duce la producerea unui impuls neural care traverseaza toata lungimea axonului. Neuronii senzitivi transmit semnale de la organele de simt la creier si maduva spinarii catre muschi si glande. Un nerv este un fascicul de axoni lungi de la mai multe sute sau mii de neuroni.

2-Un stimul calatoreste de-a lungul neuronului sub forma unui impuls electrochimic care se transmite de la dendrite catre axon. Acest impuls sau potential de actiune care se deplaseaza este produs prin depolarizare , un proces electrochimic in care diferenta de potential dintre diferite mecanisme celulare se schimba succesiv, in anumite puncte, de-a lungul neuronului.

3O data declansat, potentialul de actiune coboara pe axon pana la multitudinea de mici protuberante de la capatul acestuia, numit butoni terminali. Acesti butoni terminali elibereaza niste substante chimice numite neurotransmitatori, care sunt responsabile pentru transferarea semnalului de la un neuron la neuronul adiacent. Neurotransmitatorii difuzeaza in sinapsa o mica fanta in conexiunea de doi neuroni si se leaga de receptorii din membrana celulara a neuronului care primeste impulsul. Unii neurotransmitatori au efect excitant iar altii un efect inhibitor. Daca efectul excitator transmis neuronului receptor devine mare comparativ cu efectul inhibitor, apare depolarizarea si neuronul emite un impuls de tipul tot-sau-nimic.

4-Exista multe feluri diferite de interactiuni neurotransmitator-receptor. Ele ne ajuta sa explicam o gama larga de fenomene psihologice. Printre cei mai importanti neurotransmitatori se numara acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina, acid gama-aminobutric ( GABA ) si glutamatul.

5-Sistemul nervos este impartit in sistemul nervos central ( creierul si maduva spinarii ) si sistemul nervos periferic ( nervii care conecteaza creierul si maduva spinariii cu celelalte parti ale corpului ) . Subdiviziunile sistemului nervos poriferic sunt :sistemul nervos somatic ( care transmite mesaje la si de la receptori , muschi si suprafata corpului ) si sistemul nervos vegetativ ( care face legatura cu glandele si organele interne ) .

6-Creierul uman este impartit in trei diviziuni functionle : nucleul central , sistemul limbic si creierul mare  (cerebrum). Nucleul central include : bulbul rahidian, care este responsabil pentru respiratie si reflexele posturale  ; emisferele cerebrale, care se ocupa cu coordonarea motorie ; talamusul, un releu pentru informatiile senzoriale ; si hipotalamusul, care are un rol important in emotie si mentinerea homeostaziei. Formatiunea reticulata , care trece prin mai multe structuri centrale , controleaza starea de activare, trezire si constienta a organismului.

7-Sistemul limbic controleaza unele comportamente instinctive reglate de hipotalamus , emotie si memorie ,hranirea, atacul, fuga..

8-Suprafata reliefata a emisferelor cerebrale , cortexul cerebral, joaca un rol critic in procesele mentale superioare ca : gandirea, invatarea si procesul de decizie. Anumite arii din cortexul cerebral sunt asociate cu anumite tipuri de informatii senzoriale sau controleaza anumite miscari. Restul cortexului cerebral il reprezinta ariile asociative implicate in memorie, gandire si limbaj.

9S-au dezvoltat tehnici pentru obtinerea unor imagini detaliate ale creierului uman fara a induce pacientului leziuni sau stres exesiv. Acestea include : tomografia axiala computerizata ( CT ), rezonanta magnetica nucleara ( MRI ) si tomografia cu emisie de pozitroni ( PET ) .

10- Cand corpul calos ( banda de fibre nervoase care conecteaza cele doua emisfere cerebrale ) este sectionat , pot fi observate diferente semnificative in functionarea emisferelor cerebrale . Emisfera stanga are aptitudini mai mari pontru limbaj si calculul matematic . Emisfera dreapta poate intelege unele cuvinte, dar nu poate comunica folosind limbajul oral. In schimb, are un simt foarte dezvoltat pentru surprinderea pattern-urilor si realizarea imaginilor in spatiu.

11-Termenul de afazie este folosit pentru adescrie tulburarile de limbaj cauzate de leziuni ale creierului. Persoanele care au leziuni in aria lui Broca au dificultati in pronuntarea corecta a cuvintelor si vorbesc lent si cu dificultate. Persoanele care au leziuni in aria lui Wernicke pot auzi cuvintele , dar nu le inteleg sensul

12-Sistemul nervos vegetativ are doua ramuri : simpatica si parasimpatica. Deoarece controleaza actiunea glandelor si muschilor netezi, sistemul nervos vegetativ are un rol foarte important in reactiile emotionale. Ramura simpatica este activa in momentele de traire intensa , iar ramura parasimpatica este dominanta in perioadele de liniste.

13-Glandele endocrine secreta in circuitul sangvin hormoni care circula prin organism, actionand in diferite feluri asupra diferitelor celule. Hipofiza a fost denumita glanda coordonatoare , deoarece controleaza secretia si activitatea altor glande endocrine. Glandele suprarenale sunt importante in determinarea dispozitiei, a nivelului energetic si a capacitatii de aface fata situatiilor de stres.

14Potentialul ereditar al unei persoane , transmis de cromozomi si gene , influenteaza caracteristicile ei psihologice. Genele sunt segmente de molecule de ADN , care depoziteaza informatia genetica.

 h

Unele gene sunt dominante , unele sunt recesive, iar altele determina sexul. Majoritatea caracteristicilor umane sunt determinate poligenetic , adica, sunt determinate de mai multe gene care exercita o influenta combinata si nu sunt create de o singura pereche de gene. 

Genele pe care le primim de la parintii nostri si le transmitem urmasilor nostri sunt purtatoare de cromozomi , structuri din nucleul fiecarei celule din organism.https://www.youtube.com/watch?v=YD9pnIRXxE4&t=1s Majoritatea celulelor din organism contin 46 cromozomi. In momentul conceptiei , fiinta umana primeste 23 cromozomi din spermatozoidul tatalui si 23 cromozomi din ovulul mamei. acesti 46 de cromozomi formeaza 23 perechi ,care sunt duplicate ori de cate ori celula se divide. Fiecare gena transmite niste instructiuni codificate celulei, comandandu-i sa realizeze o anumita functie ( de obicei, sa produca o anumita  proteina ). Orice gena dintr-o pereche poate fi dominanta sau recesiva. Cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante, individul manifesta forma trasaturii dominante. Cand numai o gena este dominanta ,iar cealalta este recesiva, gena dominanta determina forma trasaturii. Numai daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se exprima forma recesiva a trasaturii. O femeie normala are 2 cromozomi similari in perechea 23, numiti cromozomi X. Un barbat normal are un singur cromozom X in perechea 23 si un alt cromozom ,numit cromozom Y.

15-Comportamentul depinde de interactiunea dintre ereditate si mediu: genele unui individ stabilesc limitele potentialului acestuia , dar ce se intampla cu acest potential depinde de mediul in care creste acesta.

Reactii fiziologice la stres:

-Corpul reactioneaza la stres prin reactia lupta-sau-fugi . Sistemul nervos simpatic produce cresterea numarul de batai ale inimii, tensiunea arteriala ridicata, pupile dilatate si eliberarea unei cantitati suplimentare de glucide din ficat. Sistemul suprarenal-cortical  provoaca eliberarea hormonului andrenocorticotrop (ACTH), care stimuleaza eliberarea cortizolului in sange.

-Aceste reactii fac parte din sindromul general de adaptare , un set de reactii afisate de organism ca raspuns la stres. Sindromul consta in trei faze : alarma, rezistenta si epuizare.

-Tulburarile psihofiziologice sunt tulburari fizice in care se considera ca starile emotionale joaca un rol central. De exemplu ,stresul poate sa contribuie la afectiunile coronariene. 

-Psihoneuroimunologia este studiului modului in care factorii psihologici pot afecte sistemul imunitar, crescand riscul de aparitie a unor tulburari legate de acesta.

-Stresul poate afecta direct sanatatea prin crearea unor supraactivari cronice a partii simpatice a sistemului nervos autonom sau a sistemului suprarenal-cortical sau prin afectarea sistemului imunitar…

-In cazul stresului negativ ( distres ) sistemul limbic intra in joc si sunt declansati hormoni, iar individul intra intr-o stare emotionala care nu mai are nici-o legatura cu situatia de fapt iar omul este dominat de hormonii negativi . Creierul ganditor se decupleaza partial datorita hormonilor si in acest caz nu se mai poate gandi logic, a asculta ,sau a argumenta obiectiv. Insul crede ca se afla in cerierul ganditor, ca argumentele lui sunt valide , crede ca este bun si rezonabil, iar celalalt ar trebui sa cedeze , el nu-si da seama ca este dominat de hormonii sai in care creierul ganditor este decuplat de realitate.

-Daca reactia de distres este mult mai puternica si un timp mai lung , deveniti anxios, reactii fiziologice: palpitatii, palme umede, spasme, cresterea tensiunii arteriale…

-Stresul este o reactie fireasca a organismului pentru a se adapta unei situatii si are trei componente :

*Componenta psihologica:  daca diferenta dintre exigentele mediului inconjurator si posibilitatile noastre ni se par prea mari ,reactia de stres va fi mai puternica si se va manifesta pe plan fiziologic.

*Componenta fiziologica : organismul va secreta diferiti hormoni mai ales adrenalina care va accelera bataile inimii ,frecventa respiratorie si glicemia pentru a pregati corpul pentru un efort fizic.

*Componenta comportamentala : reactia de stres este fireasca si utila, ne pregateste in vederea adaptarii la o situatie dificila. Adrenalina si noradrenalina actioneaza asupra psihicului si amplifica starea de alerta.

 Cap. 2. Spiritualitatea neurologica :

https://www.youtube.com/watch?v=sO5VJtx9a5o&t=2751s

https://www.youtube.com/watch?v=VLrLx-Sd3A4

Meditatia stimuleaza activitatea neuronala in anumite parti ale creierului, ale corpului striat. Omul are creierul construit astfel incat sa priceapa si sa genereze realitati spirituale. Creierul foloseste logica, ratiunea, intuitia, imaginatia si emotia pentru a-l inegra pe Dumnezeu in constiinta. Creierul intampina greutati in separarea fanteziilor de faptele reale, vede lucruri care nu exista, iar uneori nu vede lucruri care exista ( fenomenul de  ambiguitate neurologica ).

Fiecare dintre noi avem un creier care vor interpreta datele si experientele in moduri foarte diferite, si din acest punct de vedere sunt creiate conflictele cognitive .

Fiecare creier uman produce perceptii unice si diferite despre Dumnezeu , deoarece trei realitati separate ofera realitatea :

-Realitatea din afara creierului.

-Perceptia noastra subconstienta.

-Imaginile si conceptele constiente pe care le construim.

Practicile spirituale sporesc functionarea neurologica a creierului si imbunatateste sanatatea fizica si emotionala .

Cntemplarea intensa si indelungata a valorilor spirituale pot schimba strctura creierului prin formarea de noi neuroni si crearea noilor retele neuronal-cognitive.

Practicile contemplative intaresc circuitele neurologige ce genereaza starea de pace si echilibru interior, memoria, constiinta sociala si compasiunea.

Contemplarea spirituala dizolva sentimente si emotii distructive prin mecanismul de neuroplasticitate ( abilitatea creierului de a se rearanja ) , rearanjarea conexiunilor din creier ( dendritele vor creste si asociatii neuro-cognitive vechi se vor schimba )/ schimbarea mintii.

Uneori conexiunile neuronale mor, uneori devin prea active si supraconectate aducand haos in hartile cognitive, ducand la schimbari comportamentale.

Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electtrochimica a creierului schimband starea de echilibru interior .

Furia intrerupe functionarea lobilor frontali si pierzi abilitatea de a fi rational, dar nu mai esti constient ca te porti irational. Cand lobii frontali se inchid  dispare empatia si compasiunea , simti ca ai dreptate , dar in mod rational nu o ai. Furia elibereaza neurochimicale responsabile de emotii negative si distrug parti ale creierului .  Cand auzim cuvinte furioase creierul nostru devine epuizat, generand compusi chimici de stres care ne face sa luptam sau sa fugim.

Contemplarea religioasa si spirituala schimba creierul profund si va intensifica constiinta si empatia sociala si dizolva sentimentele si emotiile distructive.

Activarea lobilor frontali intaresc circuitele neurologice implicate in empatie si constiinta sociala si devenim mai cooperanti si vor tempera tendintele naturale de manie din sistemul limbic (amigdala ) .

Inima neurologica pare sa fie in cortexul cingulat anterior si care face o jonctiune intre lobul frontal ( care initiaza gandurile si comportamentul ) si sistemul limbic ( care proceseaza sentimentele si emotiile ) si ajuta la mentinerea unui echilibru intre sentimente si ganduri. Daca ai cingulatul mai mare sau mai activ vei experimenta o mai mare empatie si vei reactiona cu mai putina furie sau teama. Daca cortexul cingulat anterior nu functioneaza cum trebuie , abilitatile de comunicare vor fi compromise si nu vei avea empatie si compasiune. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior pentru a avea empatie si compasiune. Circuitele neuronale din cortexul cingulat anterior si cortexul prefrontal integreaza atentia, memoria activa si motivatia. Cand te concentrezi intens si constant pe valorile spirituale creste fluxul sanguin in lobii frontali si cingulatul anterior, ceea ce va duce la reducerea activitatii din centrele emotionale (sistemul limbic ), respectiv o pace interioara .

Activarea din lobul prefrontal si cingulatul anterior imbunatateste memoria si cognitia si stopeaza efectele depresiei.Stresul duce la deteriorarea /sau nu ami cresc dendritele ,afectand memoria ( boala Alzheimer ).

Incetinind activitatea in lobul frontal , aceasta igaduie sistemului limbic sa fie mai activ si va spori activitatea emotionala. Crescand activitatea in lobul frontal, va descreste activitatea limbica , emotionala, iar combinatia acestora va genera o stare pasnica de constiinta, echilibru emotional rational .

Un sistem limbic supraactiv, care genereaza starile emotionale, este periculos fizic si psihologic  si va genera anxietate si frica.https://www.youtube.com/watch?v=KPDDWupHIzY

Cingulatul anterior situat intre lobul frontal si sistemul limbic actioneaza ca mediator intre sentimentele si gandurile noastre. Este implicat in constiinta sociala si intuitie si este mai mare la femei decat la barbati. Femeile sunt mai empatice , mai abile social si mai reactive la stimuli ce induc teama.

Practicile contemplative stimuleaza activitatea in cingulatul anterior ajutand sa devina mai sensibile la sentimentele altora si compasiune fata de altii. 

Activitatile religioase bazate pe teama deterioreaza cingulatul anterior , va pierde interesul pentru altii si va reactiona agresiv impotriva lor. Cand anticipam un viitor negativ , activitatea din amigdala creste, iar in cingulatul anterior descreste. Aceasta genereaza nevroza si anxietate.

Dopamina intensifica imaginatia senzoriala , generaeza stari de placere , stimuleaza gandirea pozitiva ,sentimentul de bunastare si siguranta. O cantitate prea mica duce persoana spre scepticism si neincredere,o cantitate prea mare duce la credinte paranormale. Extazul rezultat din cocaina este legat de cresterea brusca de dopamina in creier .

Echilibrul dintre emisfera stanga si dreapta va regla predispozitia spre spiritualitate sau ateism . Serotonina eliberata in timpul meditatiei duce la experiente spirituale. Meditatia , relaxarea si respiratia scad substantele de stres epinefrina si norepinefrina si conduc la o relaxare. Schimband neurochimia creierului, practicile spirituale restabilesc un sentiment de pace, fericire si siguranta, descrescand anxietatea, depresia si stresul. 

Meditatia creste activitatea in lobii prefrontali, reducand activitatea in centrele emotionale. Experientele religioase stimuleaza simultan sistemul nervos simpatic ( de excitare ) si cel parasimpatic ( de calmare ).https://www.youtube.com/watch?v=LKXopFTmNf0

Circuitele emotionale ale creierului limbic au o mai mica neuroplasticitate decat cele din lobul frontal si de aceia se educa mai greu si experimentam iubirea in moduri diferite. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior , crescand nivelul de constiinta si mila. O afectiune in cingulatul anterior va schimba personalitatea in rau , depresie si nu mai esti empatic si sensibil la sentimentele celor din jur. 

Cingulatul anterior echilibreaza activitatea dintre lobii frontali si sistemul limbic . Sistemul limbic emotional , amigdala, responsabil de sentimente si emotii ce produce teama , are o relatie cu lobul frontal responsabil de logica ,ratiune si limbaj. Cingulatul anterior actioneaza ca punct de sprijin echilibrand sentimentele din amigdala si gandurile din lobul frontal.

Cand devii prea emotional ,sangele invadeaza sistemul limbic, stimuland in amigdala starea de alerta , de aparare si teama . Cand activitatea creste in zona limbica , scade in lobul frontal. Cand esti furios , incetezi sa mai fii rational, iar abilitatile cognitive sunt suprimate . Cand amigdala devine activa, cingulatul anterior se inchide iar sistemul limbic conduce spectacolul. Empatia si intuitia scad si pierzi abilitatea de a intelege ce simt ceilalti oameni.
Daca lobul frontal devine activ , se stimuleaza cingulatul anterior si va incetini activitatea din amigdala, iar logica si ratiunea din lobul frontal supun furia si
teama din amigdala. Daca cingulatul anterior este afectat ( atac, leziuni , enervari ) totul se destabilizeaza .
Meditatia si practicile spirituale intaresc lobul frontal, care stimuleaza cingulatul anterior, iar aceasta ve face sa va urmariti scopurile cu seninatate si pace. Un circuit cingulat frontal anterior puternic inhiba anxietatea, depresia si furia.
Daca intrerupi constient si cu credinta gandurile si sentimentele negative se va stimula cingulatul anterior . In acest caz teama ,anxietatea si iritabilitatea vor descreste si se va instala sentimentul de pace .
Daca insisti obsesiv pe indoieli si ingrijorari , sistemul limbic emotional va incetini activitate in lobul frontal care genereaza logica, empatia si placerea.
Amigdala reprezinta fundamentalismul neurologic din creier. Daca ingadui furiei si fricii sa domine ,vei pierde abilitatea neurologica de a gandi logic si cu compasiune, nu vei gasi pace si seninatate .Acelas lucru se va intampla daca mintea este preocupata de ganduri negative , neliniste sau ura. Mania ii face pe oameni punitivi , pesimisti, indiferenti,fara descernamant in logica si abilitati rationale.https://www.youtube.com/watch?v=hr85di_m7uw
Mania , cinismul, ostilitatea si defensiva vor creste riscul de afectiuni cardiovasculare. Agresiunea si ostilitatea inchid activitatea din cingulatul anterior si striatum (zonele care controleaza mania si teama) iar amigdala preia controlul, generand un raspuns lupta sau fugi care se raspandeste in creier.
In momentul in care creierul aude sau vede cuvinte care au o semnificatie negativa (disonante) , amigdala intra in alerta. Cuvintele pozitive activeaza striatumul si alte parti ale creierului si creiaza placere, fericire si pace. Lupta spirituala este o lupta neurologica. Mintea este tentata sa vada numai dovezile care sprijina punctele noastre de vedere. Creierul nostru plaseaza automat oamenii si obiectele in grupuri separate in functie de credinta noastra, in functie de echilibrul sistemului limbic si lobilor frontali. Oamenii pot adrea la un fundamentalism neurologic de grup , datorat sistemului limbic ( amigdalism terorist ). Cu cat ne afundam neurologic intr-o ideologie cu atat creierul raspunde la acea crdinta ca fiind singura reala si adevarata, patologie spirituala.Activitatea spirituala si religioasa sporesc longevitatea si sanatatea personala. Meditatia si rugaciunea intaresc functionarea neuronala, scaderea anxietatii si depresiei, cresterea constiintei sociale si empatiei, imbunatatirea sanatatii cognitive , controlul emotiilor, a stresului, devii mai calm si alert, ai o perspectiva pozitiva si optimista asupra vietii. Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica. Credinta optimista va inhiba functionarea sistemului limbic care genereaza indoiala si teama.
Anxiosii raman blocati pe ruminari, intarind circuitele neuronale care genereaza anxietate si depoziteaza informatia in memorie pe termen lung.
Optimismul poate fi un placebo care poate vindeca , aceasta presupune o activitate mai mare in cingulatul anterior si va duce la controlul anxeietatii, depresiei si reduce nivelul de cortizol din corp. Intreruperea vechilor tipare neuronale creiaza anxietate in creier. Oamenii reactioneaza la disonanta cognitiva la nivelul gandurilor, emotiilor si comportamentelor.
Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica.
Daca exprimam mania, stimulam circuitele neuronale defensive la cealalta persoana. Suprimarea deliberata a gandurilor negative sunt eficiente in suprimarea maniei , sau inlocuirea gandurilor negative cu cele pozitive. Exprimarea furiei genereaza si mai multa furie. Cu cat activezi lobul frontal si cingulatul anterior ,cu atat va descreste activitatea in zonele limbice care genereaza furia. Furia si ostilitatea declanseaza eliberarea de hormoni de stres in tot corpul si intrerupe procesul lobului frontal al limbajului, logicii si interactiunii cooperatoare.

   Bibliografie :

-Cum ne schimba Dumnezeu creierul : Andrew Newberg + Mark Robert Waldman

-Mai presus de stiinta : dr. Rodica Malos

-STIINTA IL DESCOPERA PE DUMNEZEU : Ariel A Roth

-Doamne schimba-mi atitudinea : James MacDonald

Resurse pe internet :

.Amprenta lui Dumnezeu in creatie.

.ADN-ul creatie a lui Dumnezeu.

.Miracolul din celula dovada biochimica a creatiei.

.Mintea si ADN-ul intr-un univere inteligent.

.Lumina din creier.

.Constiinta si misterele fizicii cuantice.

.Informatia din ADN dovedeste ca Dumnezeu exista.

.Fizica cuantica- noi oportunitati.

.Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru.

.Trezirea constiintei din perspectiva neurostiintei.

       iLn      Atlanta      8 Aug. 2018

        Atlanta  05 Aug. 2018       iLn

Cap.3.    INNOIREA MINTII si SCHIMBAREA CARACTERULUI – un proces neurologic.

MOTTO

” Nu trebuie sa fiti doctor sau om de stiinta pentru a intelege aceasta lucrare, totusi , daca invatati si aplicati macar un singur lucru-tot este un castig ! „

Pentru a fi inteles, nu voi folosi un limbaj academic , ci unul popular, simplu si de simt comun, ca in retetele de prajituri, deasemenea terminologia va fi de natura mai mult tehnica decat spiritual-duhovniceasca,nu este o lucrare de teologie dogmatica traditionala si nu se vor folosi citate sau trimiteri din Caretea Cartilor. Nu am pretentia ca detin tot adevarul si nu ar mai fi nimic de adaugat sau rectificat. De aceea, va multumesc anticipat pentru-ca veti citi tot materialul , pentru ingaduinta acordata si opiniile voastre !

GENERALITATI

Principiul de functionare al „aparatului psihic” inclusiv pofta sunt universale pentru toti oamenii si din toate timpurile , asa cum au fost „proiectate” si daruite la creatie de catre Creator.

Toate conceptele umane/ asertiunile pot fi instantiate / sunt penetrabile cognitiv/ au inteles semantic pe baza imaginilor mentale stocate anterior in memorie, respectiv panze , structuri sau retele neuronale.

Mintea umana lasata de „capul ” ei,nu poate face deosebirea dintre eroare si adevar, fara o norma ideala din afara ei.

Credem tot ceea ce ne este repetat. O informatie falsa / o eroare ne influenteaza comportamentul ca si cum ar fi adevarata.

Sinceritatea nu-i suficienta in stabilirea adevarului , deoarece poti sa sustii sincer si cu inversunare si chiar sa-ti dai si viata pentru o eroare , intrucat poate fi doar o conexiune sau o retea neuronal-cognitiva.

La temelia activitatii noastre psihice si comportamentale sta procesul de formare si folosire a unor structuri cognitive, retele neuronale, credinte gata fabricate stocate in memorie.

Omul are o dimensiune biologica, psihologica si spirituala.Personalitatea umana consta intr-o activitate mental-cognitiva, afectiva si comportamentala, precum si din aspecte constiente , subconstiente si inconstiente; concretizata in caracter, aptitudini si temperament. Personalitatea omului/ caracterul se cladeste neurologic prin retele/ sisteme neurologice preluate din mediu/dobandite si cele mostenite genetic sau epigenetic, deci personalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN-ul nostru si modificata de influentele exterioare, structurate in retele neuronale si etichete epigenetice.

Nu putem face doua lucruri dintr-odata care necesita aceiasi conexiune neuronala , deoarece va apare fenomenul de orbire din neatentie.

EXPLICATIA UNOR TERMENI

Metanoia : cuvant grecesc – meta =dincolo de , dupa ; nous = gandire , minte ; dincolo de minte , schimbarea si / sau transformarea mentalitatii , a gandi in mod diferit.

Neurostiinte : cuvant din franceza =neurosciences ; studiul stiintific al sistemului nervos si explicarea comportamentului prin activitatea creierului ( neurobiologia , psihofiziologia , psihobiologia , neuropsihologia , etc. ).

https://youtu.be/EPqIyCRI6hc 

Cum poate creierul sa isi organizeze miliardele de neuroni pentru a produce comportamentul, si cum sunt aceste celule influentate de catre mediul inconjurator ?

Neuronii formeaza circuite functionale, si fiecare circuit este responsabil de anumite parti ale comportamentului.

Crearea de noi retele neuronale se bazeaza pe neuroplasticitatea creierului . Noile obiceiuri se formeaza prin creiarea noilor retele neuronale. Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate , daca se modifica neuronii prin formarea de noi retele neuronale.

Neurostiinta sustine ca activitatea si comportamentul fiecarui om,inclusiv deciziile sale, sunt influentate de tiparele cerebrale , de  retele neuronale. Tiparele sunt formate genetic si modelate de viata prin crearea de retele neuronale.

Un tipar mental , retea neuronala ,se poate schimba. Deci tiparele de activitate cerebrala ne influenteaza reactiile de raspuns la situatii concrete de viata. Persoanele raspund diferit la aceleasi tip de evenimente, deoarece au formate alte retele neuronale. Dragostea de oameni poate fi afectata printr-un atac cerebral ,caci ea pare sa fie o simpla conexiune intre anumiti neuroni , o simpla conexiune neuronala. Genele si etichetele epigenetice, nu sunt singurele care ne modeleaza caracterul , ci, si mediul de viata care formeaza retelele neuronale. Atunci cand asimilam informatii noi , in creierul nostru se creiaza noi conexiuni neuronale, iar ce te face sa fii tu insuti se va modifica prin crearea de noi retele , astfel te poti schimba. Tot ceea ce facem implica o intensa activitate chimica si electrica a creierului.https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q&t=142s

Putem schimba structura creierului , deci si a comportamentului ,doar prin a ne transforma modul de gandire prin formarea de noi retele neuronale. Adam a fost facut cu toate programele neuronale necesare la timpul si mediul acela( Fig. 1d), iar Cain a fost nascut fara retele neuronale ca o coala alba nescrisa (Fig.1e ). Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci de prelucrarile informationale automate si inconstiente a retelelor neuronale, in functie de contextul in care ma aflu si de recompensele si pedepsele pe care le primesc dupa ce fac acel comportament. Comportamentul trebuie sa aiba in spate decizia mea libera. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva sau negativa precum si sentimentele , codul moral de bine si de rau.Constiinta prin ganduri determina chimia creierului , iar chimia modifica PH ( negativ=aciditate =boala ; pozitiv=alcalinitate = sanatate ). O emotie negativa blochiaza celulele sistemului imunitar si ne lasa organismul fara aparare . Corpul nostru stie ce e bine si ce e rau prin faptul ca reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci universul intreg are ca fundament Legea Morala ,legea binelui, dragostea. Identitatea omului se cladeste neurologic.https://www.youtube.com/watch?v=A37ehFbcoNg

Modul in care celulele noastre nervoase se aranjeaza in functie de informatia pe care o asimilam, ne defineste individualitatea si este reflectata in circuitul nostru neurologic interior. Neuroplasticitatea demonstreaza o modificare la nivelul creierului de fiecare data cand invatam ceva nou, si se modifica de fiecare data cand avem o experienta noua , deci structura creierului se modifica , iar aceasta se modifica si mentalitatea noastra este transformata , deci si caracterul.

CREIERUL UMAN VIU

     

Creierul este format din aproximativ 100 miliarde de neuroni ,si de trei ori mai multe nevroglii a caror activitate sustin functionarea normala a neuronilor . Pentru a numara 100 miliarde de neuroni cu o viteza de 1 celula / sec. ne trebuiesc 3171 ani.Un neuron are corpul celular de ~10 microni , daca aliniem cele 100 miliarde de neuroni va da ~ 1.000.000 metri lungime. Neuronul este o celula nervoasa ce are un nucleu care contine gene. Neuronii comunica intre ei prin intermediul unui proces electrochimic si formeaza conexiuni specializate/ 60 trilioane de sinapse neuronale si care produc compusi chimici speciali ( neurotransmitatori / neuromediatori / neurohormoni ) care sunt eliberati la nivelul sinapsei.https://www.youtube.com/watch?v=XmQtgal1qeg

Creierul uman adult cantareste ~1300gr si are 160.000 metri de vase capilare . Materia cenusie este formata din neuroni care aduna si transmit semnale . Materia alba este alcatuita din dendrite si axoni care creiaza reteaua prin care neuronii transmit semnale .https://www.youtube.com/watch?v=fZYgzRKEHmA

Informatia este transmisa la nivelul sistemului nervos cu 120 m/sec.

Emisfera stanga este analitica ,este suportul gandirii logice , structureaza si ordoneaza lucrurile in forma fizica , organizeaza gandirea rationala . Persoanele cu predominanta in emisfera stanga nu pot face legaturi intuitive dintre realitatile fizice si cele subtile .

Emisfera dreapta este conectata la ceea ce exista dincolo ,inventivitate , inspiratie , intelegere profunda ,intuitive , profunda ,emotionala. Starea de echilibru interior se produce prin armonie si functionarea egala a celor doua emisfere, si prin bune conexiuni neuronale. Emisfera stanga pentru dreptaci este dominanta in limbaj si analiza matematica, iar cea din dreapta este dominata de abilitati creative si vizuale.https://www.youtube.com/watch?v=DtDN25hA2nE

ELEMENTE DE NEUROGENETICA

https://youtu.be/eU66SR7Vi5I 

Genetica studiaza modul in care organismele vii mostenesc caractere , numite trasaturi , de la precursorii lor, transmise din generatie in generatie , adica studiaza structurile , mecanismele si legile ereditatii si variabilitatii.

Organism>celule>molecule>nucleu>ADN>gene. Ereditatea are loc prin gene ,iar influenta genelor este mediata de mediu prin etichete epigenetice. Genele contin toata informatia ca sa functioneze, iar mediul inconjurator joaca un rol fundamental in fenotipul final ,deci fenotipul depinde de interactiunea genetica si mediul inconjurator. Gena este un segment din molecula de ADN care determina aparitia unui caracter. F=G+M ; F=fenotip, G=genotip, M=mediul.

Trasaturile sau caracterele sunt rezultatul dintre interactiunea caracterelor mostenite ( informatia genetica si epigenetica ) si cele dobandite din mediul inconjurator, sub forma unor retele neuronale.https://youtu.be/2DrxN5EQLdI Informatia genetica e continuta in ADN ( acidul dezoxyribonucleic ) care e copiata si mostenita din generatie in generatie. ADN-ul ne programeaza moartea ,deoarece motivul principal pentru care imbatranim si murim este degradarea ADN-ului , care datorita diviziunii celulare de-a lungul timpului ajunge sa piarda din informatia genetica din cromozoni , iar telomerele care au rolul de tampon nu pot face fata degradarii ADN-ului la infinit. In nucleul celular informatia genetica purtata de ADN este transmisa in ARN (acizii ribonucleici ) pentru sinteza proteinelor ,este materialul genetic ce stocheaza informatia genetica.

https://youtu.be/4CQvBZnpaaMPersonalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN -ul nostru si modificata de influentele exterioare prin crearea de retele neuronale.

Acidul dezoxiribonucleic sau pe scurt ADN-ul reprezintă identitatea noastră, un cod unic căruia îi datorăm viaţă şi fără de care nimic din ceea ce ne înconjoară nu ar mai există. Cu o vechime de peste 6000 de ani, genomul uman conţine 23 de perechi de cromozomi formaţi din patru elemente: hidrogen, azot, oxigen şi carbon, elemente în care cercetătorii au descoperit că stă ascuns secretul antic al creaţiei.

Oamenii de ştiinţă au analizat cu atenţie codul chimic al genomului uman şi au descoperit că structura ADN-ul seamănă foarte mult cu gramatică unei limbi vechi, iar cercetătorii de la Universitatea Harvard au reuşit să descifreze mesajul ascuns în fiecare secvenţă a genomului.

Cercetătorii au observat că structura genomului uman seamănă cu limba aramaică veche şi pentru a reuşi să traducă codul ADN-ului au transformat elementele în litere. Astfel, pe baza valorilor de masă atomică ale acestora, hidrogenul a devenit litera ebraică Yod (Y), azotul litera Hey (H), oxigenul litera Wav (V sau W), iar carbonul Gimel (G). Toate aceste substitutii au dezvăluit formă veche a numelui YAHWE, YHWH numele propriu al lui Dumnezeu în Biblia ebraică revelat lui Moise cu mii de ani în urmă, un nume care apare de peste 7000 de ori în Biblie şi care trăieşte în fiecare celulă a corpului nostru.

Cercetătorii au mers mai departe cu studiul lor şi au înlocuit toate cele patru litere ale numelui antic YHWH cu elemente chimice moderne, iar rezultatul obţinut a fost uluitor. Înlocuirea literei H cu echivalentul sau chimic azot a dat naştere compusului HNON (hidrogen, azot, oxigen, azot), un gaz incolor, inodor şi invizibil. Astfel, înlocuirea literelor din numele Creatorului, YHWH, cu elemente chimice din lumea modernă creează o substanţă intangibilă precum Dumnezeu. Cele mai vechi scrieri îl descriu pe YHWH că fiind omniprezent, dar de nevăzut pentru ochii noştri, inclusiv primele capitole ale Genezei relatează faptul că Creatorul era prezent într-o formă non-fizică în timpul creaţiei.

Substituind literele antice cu elemente moderne, cercetătorii au descoperit că primele trei litere reprezintă 75% din numele lui Dumnezeu cu care ne asemănăm, dar că ultima litera, respectiv ultimul element, carbonul ne diferenţiază de Creatorul nostru invizibil şi intangibil. Carbonul e elementul care da culoarea, textura, gustul şi sunetele corpului nostru, elementul care ne face să fim reali în lumea noastră.

Descoperirea cercetătorilor este o dovadă ştiinţifică a faptului că Dumnezeu a lăsat un mesaj înscris în codul nostru genetic, şi anume YHWH a scris numele său în fiecare dintre noi. Numele lui Dumnezeu este codificat în celulele de baza ale umanităţii, astfel că fiecare persoană indiferent de rasă, religie, sex sau statut are amprenta divină a Creatorului în interiorul ei, 75% din elementele care definesc codul genetic uman aparţinând acestuia.

ELEMENTE DE NEUROPSIHOLOGIE

Fig.1a

 Fig.1b

 Fig.1c

Fig.1d 

Fig.1e

Responsabili de emotiile negative este emisfera cerebrala dreapta, iar de cele pozitive emisfera stanga. Dorinta , satisfactia, placerea este data cand prin corp circula dopamina , oxitocina ,beta-endorfina ; iar frica si tristetea acetilcolina si hormonul stresului (cortizolul). Stresul  face ca telomerii din ADN sa se epuizeze mai repede provocand boala, si deasemenea va produce formarea placilor de colesterol. Serotonina controleaza fluxul de informatii din creier. Controlul emotiilor negative se face prin accelerarea emisferei stangi, prin incurajare verbala sau medicamente.Emisfera predominanta determina trasatura de personalitate. Emotiile sunt raspunsul organismului la stimuli. Ratiunea nu este capabila sa ne conduca de una singura comportamentul in directia cea buna, si de aceea apeleaza la sentimente. Cand ne lipseste ceva se elibereaza dinorfina si produce starea de discomfort. Pierderea poftei de viata apare si in creier ,activitatea din lobul frontal stang este redusa .

Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate daca schimbam retelele neuronale. Stresul este reactia organismului la o trauma fizica, psihica sau emotionala si are efecte asupra :

– Neuronului care blocheaza neurogeneza, adica formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni neuronale .

-ADN-ului , asupra substratului genetic: cromozomii au niste proteine la capetele lor cu rol de protectie , adica telomeri. Stresul scurtcircuiteaza telomerii.

-Sistemului imunitar , adica blocheaza celulele sistemului imunitar care produc limfocite, care ne apara de virusi.

Furia se datoreaza cresterii de adrenalina si noradrenalina care inunda corpul. Oamenii furiosi cronic nu au, sau functioneaza deficitar mecanismul de intrerupere/anulare a modificarii creierului de catre acetilcolina care tempereaza crsterea adrenalinei

https://www.youtube.com/watch?v=lhL0sw3nQlc

Emisfera cerebrala predominanta determina trasatura personalitatii astfel: daca dreapta este mai activa persoanele vor fi mai pesimiste ,introvertite, indreptate spre neplacere , teama ,nefericire; daca stanga va fi mai activa persoanele vor fi mai optimiste, extrovertite, pofta de viata, placere, fericire si va secreta mai putini hormoni de stres (cortizol) si vor fi mai echilibrate emotional. Emotiile sunt raspunsurile organismului la stimuli modificand chimia creierului , diencefalul va secreta hormoni/neuromediatori cu ajutorul hipofizei. Dopamina este molecula dorintei si placerii ,entuziasm , gandirea rapida,curiozitatea , buna dispozitie, absenta dopaminei duce la parkinson si excesul la schizofrenie, iar acetilcolina tempereaza efectele dopaminei, lipsa serotoninei duce la depresie, insomnie; lipsa endorfinei duce la durere cronica. Endorfinele si encefalinele declanseaza senzatii placute, iar dinorfinele provoaca senzatii de scarba. Atractia dintre sexe apare in minte, vasopresina la barbati si oxitocina la femei controleaza atractia dintre parteneri. Tot ceea ce ne trece prin gand modifica chimia creierului . Constiinta separa retelele neuronale pentru codul etic de bine si de rau pana la nivel biochimic si neurofiziologic ,deci constiinta prin gandurile sale determina chimia creierului. Cand gandim pozitiv se produc sentimente pozitive care contribuie la formarea de noi retele neuronale cu o chimie noua la nivelul hipocampului ,gandurile negative de ura , manie distrug neuronii , aciditatea organismului si blocarea sistemului imunitar , incremenirea spiralei ADN-ului. Constiinta face diferenta dintre real si imaginar, creierul lasat de” capul lui „nu poate face aceasta diferenta.

Hipocampul si nucleul amigdalian inmagazineaza amintiri referitoare la emotii si locuri.

Modul cum ne percepem mediul inconjurator ne influenteaza psihologic comportamentul, cat si starea de sanatate.

Hormonii de stres contracta si vasele de sange din creierul frontal si devii mai putin inteligent, si cu o constiinta mai redusa. Perceptiile, credintele tale formate din noile retele neuronale regleaza comportamentul si rescrie genele.

Daca rescrii credintele, perceptiile poti rescrie genele si comportamentul. Credintele sunt concluzii rezultate din informatii si/sau experiente de viata, deci viata este guvernata de sistemul de credinte, pentru schimbare este nevoie de noi informatii. Informatiile false ne influenteaza deciziile ulterioare prin contaminare psihologica, mintea nu stie de una singura sa prelucreze informatiile false daca nu are o norma etalon.

Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci intentia si comportamentul este determinat de prelucrarile informationale in functie de context, iar intentia apare odata cu comportamentul ,determinat de prelucrarile informationale inconstiente.https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk

 Comportamentul nu este determinat de vointa sau intentia noastra , ci de contextul fizic in care ma aflu si de recompensele sau pedepsele pe care le primesc ,dupa ce fac acel comportament. Schimband contextul si recompensele, poti schimba comportamentul.

   EPIGENETICA 

https://www.youtube.com/watch?v=MJLa5KSCNXA 

  IN-formatia EPI-genetica TRANS-generationala, sau „noi suntem responsabili si de generatiile urmatoare „

Epigenetica este o ramura a geneticii care studiaza variatia trasaturilor fenotipice care sunt cauzate de aspecte ale mediului inconjurator, acestea schimband comportarea genelor si afectand modul in care celulele le decodifica. Informatia biologica este depozitata si reprodusa sub forma ADN-ului . Epigenetica studiaza mecanismele care influenteaza felul in care se exprima genele, modificari chimice in ADN sau in cazul proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului .

Epigenetica (in limba greaca EPI inseamna deasupra/peste ) ,studiaza felul in care se transmit caracterele dobandite (rezultat al factorilor de mediu, al experientelor individuale, al individului…) in mecanismului ereditatii, adica altele decat cele de care sunt responsabile genele din ADN. Respectiv informatia biochimica din mediu care se ataseaza informatiei din ADN si care transcede urmatoarelor generatii, deci ereditatea poate fi modulata si de experienta parintilor. Aceste marcaje sau etichete chimice favorizeaza activitatea genelor, adica permit producerea proteinei unei gene , iar altele dezactiveaza activitatea unei gene.Aceasta se realizeaza prin intermediul factorilor de transcriptie , adica proteine care se lipesc de o sectiune de ADN din apropierea unei gene pentru a o activa sau dezactiva sa se exprime diferit datorita activarii si reprimarii anumitor gene , fara schimbari la nivelul secventei genetice. Tumorile pot fi declansate de mutatii genetice si functionarii defectuase a fenomenelor epigenetice. Influenta mediului are ca efect asupra activitatii genelor. Plantele memoreaza schimbarile de mediu pentru a sti cand sa intre in repaos si cand sa infloreasca.Genele regleaza ritmul si modul de crestere a celulelor noastre , dar mediul inconjurator produc dezechilibre in chimia interna, un intrerupator epigenetic care blocheaza activitatea genelor. Leziunile epigenetice pot fi controlate prin modificarea dietei si a gandirii. Adversitatile emotionale altereaza reglarea genelor responsabile de controlul emotional si vor duce la un comportament impulsiv, jocuri, alcool, mancatul excesiv. Anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra , perceptiile, atitudinile si emotiile dirijeaza biologia si comportamentul.

Genele pot fi activate si dezactivate prin semnale din mediul inconjurator. Fiecare celula are un anumit tip de constiinta.Genele isi schimba expresia in functie de ce se intampla in afara celulelor noastre. Convingerile noastre pot schimba biologia noastra.Anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa urme asupra materialului genetic.Aceste amprente genetice pot scurtcircuita si pot transmite amprenta generatiilor urmatoare, adica o mostenire epigenetica. Fumatul si mancatul excesiv pot schimba amprenta epigenetica asupra ADN-ului, in care gena de obezitate sa se exprime puternie iar ce de longevitate prea slab , aceasta predispune copii inainte ca ei sa fie conceputi.Anumite modificari ale ADN_ului determina speranta de viata .Influentele din mediu : fumatul, dieta, stresul, pot afecta genele copiilor si al nepotilor. Genele sunt modificate de mediu tot timpul , prin etichete chimice care se ataseaza singure pe ADN-ul uman.Efectele intre generatii sunt date de influenta sociala, din mostenirea genetica si din etichetele epigenetice ( o generatie raspunde la experientele generatiei anterioare).Experientele traumatizante din trecutul nostru sau inaintasilor nostri , lasa cicatrici moleculare la nivelul ADN-ului.Experientele noastre si al inaintasilor nostri , nu dispar niciodata chiar daca au fost uitate , ele devin un reziduu molecular care devin parte din codul nostru genetic. ADN-ul ramane la fel ,dar tendintele psihologice si comportamentul sunt mostenite epigenetic.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

Mostenirea implica modificarile chimice ale ADN-ului (proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului) precum si la secventele de ARN care activeaza sau dezactiveaza o gena, ducand la modificari ereditare.

Informatia biologica este depozitata , citita si reprodusa sub forma ADN-ului.

Genele sunt pachete de informatii scrise sub forma unor secvente de baze azotate care codifica proteinele,si care indeplinesc functii necesare vietii.

Epigenetica se refera la mecanismele moleculare care afecteaza activitatea genetica .https://www.youtube.com/watch?v=4aOq7Dw75xI

Comutatoarele epigenetice activeaza sau dezactiveaza o gena, si care produc efecte in timp dupa diviziunea celulara si dupa reproducerea sexuala.

O parte din functionarea normala a ADN-ului este oprita de o influenta exterioara numita epigenetica. Corpurile si comportamentul este influentat de mediu mai mult decat de gena, deci mediul este responsabil pentru influentarea modelelor de metilare a ADN-ului.,deci mediul ne influenteaza genele.

Prin secventa de ADN suntem condamnati sa ramanem pe viata, marcajele epigenetice pot fi inversate medicamentos sau prin experientele de viata.

Acest factor de metilare a ADN-ului, implica o mica subunitate chimica, grup metil, care este adaugata ADN-ului iar gena nu mai poate fi activata (este redusa la tacere). Epigenetica se refera la modificarile care se pot mosteni din interiorul unei celule si care nu implica modificari ale secventei de ADN.

Concluziile studiului s-au bazat pe experienta celor 1000 locuitori dintr-un sat suedez,Overkalix, care au suferit de foame si care au influentat media de viata a copiilor lor, boli crdio-vasculare sau diabet. Influentarea vietii urmasilor, prin modul de trai al predecesorilor, se numeste efect epigenetic transgenerational. Pentru a se produce efectul epigenetic transgenerational „ceva” se transmite , fara a atinge codul genetic.Un rol ,in acest sens, il are metilatia ADN-ului( un grup metil CH3 care impiedica citirea ADN-ului)Deci, mediul (metilatia ADN-ului) poate influenta ereditatea.Alimentatia mamei are influente majore asupra fatului, fumatorii se pot imbolnavi de cancer de plamani, metilatia este influentata si va trece si la generatiile urmatoare. Influiente datorate mediului si dietei, viata pe care au dus-o bunicii nostri ne influenteaza sanatatea, anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare, anumiti factori negativi din viata unor oameni modifica nu structura ci expresia sau functionarea unor gene. Teama dobandita in cursul vietii, ca urmare a unor traume, se transmite si la urmasi. Influenta negativa a unor evenimente sau obiceiuri din viata unui om transmitandu-se la copii si nepoti. Daca o femeie a fumat la viata ei, acest obicei mareste riscul aparitiei astmului la stranepotii acelei femei, evenimentele traumatizante lasa urme epigenetice/indicatori epigenetici : penuria de alimente, frigul, suferinta psihica, etc…anumite medicamente

Conditiile din viata intrauterina ar putea sa afecteze viata fetusului cat si viata de adult., anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa o amprenta asupra materialului genetic in ovule si sperma, aceste urme epigenetice (dieta, nutritia prenatala si stresul) isi pot lasa amprenta supra generatiilor urmatoare , cum ar fi mancatul si fumatul pot schimba amprenta epigenetica supra ADN-ului (gena pentru obezitate sa se exprime prea mult iar cea de longevitate prea slab). Aceste obiceiuri rele( alimentatia proasta, somnul insuficient, lipsa de miscare si de contact social iti pot predispune copii- chiar inainte sa fie conceputi-la boli si moarte timpurie.

Mediul , fiziologia noastra interna si perceptia noastra asupra acestora ,determina activitatea genetica din fiecare celula. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra (perceptiile, atitudinile, si emotiile ) dirijeaza biologia si comportamentul. Corpul uman este de fapt o comunitate de aproape 50-100 trilioane de celule. Caracteristicile fizice si comportamentale ale celulelor sunt derivate din peste 150.000 de structuri ,proteine diferite ale caror structuri sunt programate in genele noastre .Soarta diferita a celulelor se afla sub controlul mediului si nu a genelor., deci, informatia ambientului controleaza comportamentul si genetica. Pielea celulei ( membrana celulara) este responsabila pentru citire si reactia la conditiile ambientale. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de ganduri pe zi , iar aceste ganduri produc consecinte , fiecare gand este de fapt o energie pe care o lansam in univers.,care isi cauta in drumul ei o alta energie, care va declansa un proces de rezonanta, o intentie si va fi atras automat in viata noastra.Prin gandurile noastre noi emitem energie spre exterior. Inima genereaza un camp electric. Inima interactioneaza atat cu trupul cat si cu mediul exterior influentand mediul prin emotii . Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice care interactioneaza cu celulele corpuluisi cu atomii din jurul nostru. Nu numai emotiile noastre sunt emise in afara , ci mai ales convingerile noastre, iar inima transforma emotiile si convingerile in energie electromagnetica, deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, ,dar si prin manie, ura,suparare noi putem produce modificari in trupul nostru si la distanta.. Vindecarea se produce mai repede printr-o sustinere afectiva decat doar printr-un proces de gandire. Exista un camp cuantic care ne uneste cu tot cea ce exista in jurul nostru , prin intermediul acestui camp suntem in legatura cu totiii. ADN-ul are o influenta directa asupra particulelor din care este creiata lumea inconjuratoare , adica fotonii atomilor. ADN-ul uman este influentat ,la randul sau, de sentimente. Sentimentele umane care izvorasc din inima ,avand in spate convingerile puternice, modifica forma ADN-ului, iar acesta influenteaza atomii.Cand subiectii emit stari de iubire ,recunostinta,molecula de ADN se dilata, lanturile de ADN se maresc; la starile de furie , frustrare, stres, molecula de ADN se va bloca ,se contracta. Emotiile ,convingerile, sentimentele pot modifica structura de ADN., precum si ordonarea acestora in celule.Gandurile si sentimentele pot modifica ADN-ul .,iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata materia. Atunci cand traim anumite stari noi influentam direct structura ADN-ului, iar aceste se propaga in trupul nostru ,cat si in afara noastra, datorita campului cuantic , influentand tot ce exista in aceasta lume.

Concluzia finala este ca : suntem responsabili de generatiile urmatoare , chiar daca nu ai avut copiii.

ELEMENTE DE NEURO-TEOLOGIE CUANTICA

-Cuanta: ( cea mai mica cantitate de materie ce se poate cuantifica ), cantitate de energie radianta cu o valoare proportionala cu frecventa radiatiei, particula incarcata cu energie.

-Masa unei particule este o forma de energie, iar particulile comunica intre ele.

-Fiecare parte a unui obiect contine si imaginea intregului,aceasta este o holograma, iar creierul functioneaza pe acest principiu.

-Din energie si informatie se organizeaza structura materiei dirijata de o Constiinta Divina, deci constiinta este axul universului, legea binelui , al iubirii. Creierul recepteaza si modeleaza constiinta.

-Toate sistemele materiale poseda o caracteristica principala : dualitatea unda-particula.https://www.youtube.com/watch?v=7ciHJmGxcNE

Electronii in fizica clasica actioneaza ca particule, dar in conditii speciale se comporta ca unde.

-Cele mai mici unitati energetice sunt „cuantele” .

Un atom poate emite cantitati cuantice de energie luminoasa . Cand particulile intractioneaza este ca si cum ele ar fi conectate prin legaturi invizibile la un intreg.

-Exista o proprietate de ne-localizare cuantica.

https://www.youtube.com/watch?v=JuaZUfpXFe0 

Particulele aflate la distanta interactioneaza unele cu altele, ca si cum ar fi un intreg , ele coordoneaza fiecare particica din univers.

-Observatorul modifica starea cuantica a sistemului observat.

-Campul energetic cuantic, sau ca potential, poate afecta particula; E=mc2…E=energia, m=masa . c=factorul de conversie (viteza luminii in vid)..masa este energie aflata in repaus, este o forma de energie , materia este energie,

energia este o marime dinamica ,particula este un proces care implica energie.https://youtu.be/JigmuQrawg0

-Corpul solid se prezinta ca unde de probabilitate.

-Un atom este cand unda de energie cand particula . La baza Creatiei stau energiiile necreate a lui Dumnezeu, iar energiile din univers sunt creiate, deci energiile necreate a lui Dumnezeu stau la baza creatiei.

-Particulile de materie din sisteme diferite interactioneaza ca si cum ar fi interconectate la un intreg, deci totul se leaga ca si cum in structura lor ar avea aceiasi informatie, ca si cum ar fi programate de acelas Creator.https://www.youtube.com/watch?v=IFpH_bNh5uA

-Observatorul unui experiment influenteaza rezultatul experimentului , toti ne influentam unii pe altii .

-Cel mai mic camp cuantic poate afecta particula modificandu-i starea. Particulile trupului nostru creaza un camp cuantic, ce influenteaza tot in jurul nostru, iar particulile afectate vor influenta alte particule.

-Prin faptele lui bune sau rele, omul influenteaza intreaga creatie si pe toti oamenii, precum si intentiile noastre. Toti suntem legati unii de altii, de lumea creata si de Creator.

-Particulile nu pot fi gandite ca un obiect static, ci ca o entitate dinamica, un proces care implica energie. Lumea spiritualizata are ca suport energiile necreate a lui Dumnezeu.

-Imperechierea a doua particule ( electroni ) ,daca rotesti unul din ei , celalalt va reactiona la fel indiferent unde se afla in univers, deci informatia ( directia spinului/sarcinii electrice) poate fi teleportata in orce parte a universului.

Electronii manifesta calitati duble, particule si unde in acelas timp, totul depinde de observator. Lumina este unda si particula in acelas timp.

Timpul se opreste la viteza luminii, iar masa unui obiect creste pe masura ce se apropie de viteza luminii ,iar timpul incetineste. Totul poate fi si unda si particula in acelas timp ( particula=electroni si unde=lumina. energie radianta).https://www.youtube.com/watch?v=8XonrNErkVs

Corp>materie>molecula>atom> particula>electron>nucleu>cuanta>proton>neutron>foton>energie >unda>lumina> spin>informatie> ceata informatica > string>spirit

In anumite conditii cuantul ia forma unei particule, alteori ca unda, totul este energie si informatie , cand observam

unda se face particula, lumina reprezinta singura constanta din univers, Dumnezeu este lumina. Lumina necreata este mijlocul prin care Dumnezeu a creiat si sustine universul, totul este energie si informatie in acelas timp.https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Credinta, adica observatorul care crede si asteapta sa vada, determina natura realitatii. Noi transmitem in exterior unde cerebrale cu diverse frecvente . Universul este alcatuit din cuante de energie ,vibratie, cuantele de energie sunt influentate de minte prin undele cerebrale. Atunci cand ceva este observat, cuantele se aduna formand particule subatomice ,apoi atomi, molecule, corp si care poate fi observat prin cele 5 simturi. Fiecare gand, ca energie influenteaza campul cuantic, cuantele de energie sunt controlate de Dumnezeu , totul este interconecta prin aceasta inteligenta/ ratiune/ constiinta /putere Divina. Fiecare cuanta de energie poate fi oriunde si oricand si poate fi influentate de un gand , deci cuantele din care suntem formati nu sunt limitate de spatiu sau de timp, ele sunt aspatiale, atemporale , cuantele reprezinta un aspect fundamental a lui Dumnezeu care este omnipotent, omniscient si omniprezent. Fiintele umane sunt create dupa acelas chip spiritual-Dumnezeu si are capacitatea de a observa si de a fi observat, deci oamenii au influenta asupra mediului.

Oamenii sunt fiinte informational-energetice, mintea proiecteaza in exterior un camp de energie purtator de informatie , iar mintile sunt interconectate. Cand mintea rationeaza, emite automat si un gand purtator a sentimentelor si intentiile individului sub forma de energie si se propaga sub forma de unde in univers. Deci universul, Dumnezeu asculta si inregistreaza gandurile noastre, prin creier vorbim cu universul, cu Dumnezeu. Materia (particula) este unda (camp cuantic) si unda este particula in acelas timp, este energie si informatie in acelas timp. Emotiile si cuvintele au efect de camp asupra celorlalti si asupra universului. Ura imprima in ADN un program negativ-boala ,iertarea sterge programul negativ din ADN, deci prin iubire se sterge programul negativ din ADN.https://www.youtube.com/watch?v=d6gFHgzfo_w

 Ura produce dinorfina-starea de rau -spirala de ADN se contracta, mor neuronii, sistem imunitar incremenit, Ph acid-boala, iubirea produce endorfina, dopamina, oxitocina-starea de bine, fericire. Intre noi este un camp, un canal de energie, fotoni si cand ne rugam se stabileste un canal de comunicare cuantic intre noi si cel care ne adresam, gandul si cuvintele emite cuante,energie,informatie, fotoni. Creierul respecta un cod etic, moral ,iar constiinta alege chimia creierului prin care se exprima binele sau raul, binele si raul sunt prelucrate in zone diferite al creierului,constiinta este unda si creierul este materia. Constiinta este dincolo de creier ,ea separa binele de rau, dar mai intai trebuie sa stiu ce este binele si ce este raul. Sanatatea universului si al oamenilor depinde de respectarea legii morale. Dincolo de noi exista o Ratiune,o Inteligenta, o Constiinta Divina , o teologie a tuturor lucrurilor care este Iubirea si dragostea.

Impulsul religios este inradacinat in biologia creierului uman si provoaca o modificare in activitatea creierului, un lant de evenimente neurologice succesive, iar experimentarea lui Dumnezeu este un proces a perceptiei subiective, deci neuroteologia creierului interactioneaza cu Divinul, sistemul nervos este preprogramat sa experimenteze experiente spirituale, mecanismele electromagnetice si biochimice sustin fenomenele religioase prin sub sau suprastimularea sistemelor simpatice si parasimpatice. Starile de extaz depind de sistemul limbic sau de partea emotionala a creierului si de secretiile hormonale, respectiv de un proces chimic si neuronal complex care duc la stari de constiinta modificata. Creierul si universul respecta un cod etic si moral, o lege morala stabilita de Creator, iar constiinta face selectia intre bine si rau ,deci constiinta alege retelele neuronale pentru a se exprima, creerul reprezinta receptorul Constiintei Divine, a unei Mari Minti a universului. In ADN este inscrisa intreaga istorie a universului, Dumnezeu intervine in ADN-ul nostru pentru a desavarsi „nasterea din nou”.

 https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Legea fundamentala a universului este Legea Binelui, inscrisa in creierul nostru, in inima noastra, iertarea noastra de catre Dumnezeu inseamna stergerea din ADN-ul nostru a modelului negativ patologic al pacatului pentru a fi o faptura noua. In ADN este programata ultima respiratie, acolo intrvine Dumnezeu. Esenta existentei este cunoasterea si viata vesnica este cunoasterea, totul este alcatuit din unde de informatie, Cuvantul /Cunoastrea/Informatia Constiinta Divina s-a facut trup… Potrivit fizicii cuantice noi participam activ la crearea si modelarea universului, suntem participanti si observatori impreuna cu Marel Creator. Univesul este ratiune, informatie, constiinta si energie , lumina creata de catre Marea Constiinta si Lumina Necreata.

Creierul uman viu, prin constiinta sa, este instrumentul prin care se exprima universul si Dumnezeu pana la ultima celula ,este Marele Miscator Nemiscat care in profunzimea materiei pune in miscare neintrerupta particulele cuantice din atom, iar noi suntem facuti din energie cuantica. Creierul „de capul lui” nu poate face diferenta dintre moral si imoral, diferenta dintre ele o face constiinta morala a binelui care a asimilat principiile morale. Gandirea morala a binelui modifica ADN-ul, spirala/catena se desface, se produce alcalinitatea organismului, neuronii si retelele neuronale se inmultesc, sanatate fizica si psihica. Constiinta prin mecanismul iertarii regleaza si sterge din memoria ADN-ului evenimentele negative si ne putem vindeca.

Cuvantul si gandul au un camp si se propaga in spatiu sub forma de camp, de unda ,cuanta informationala:

Unde cerebrale normele, Beta 12-16 Hz ;unde de relaxare Alfa 8-12 Hz ; unde de hipersugestibilitate, Theta- somn cu vise, reverie revelatii, inspiratie, bunastare psihica, iubire, idei noi, deductie prin intuitie, toleranta, regenerare si vindecare fizica ; unde Delta 05-4 Hz somn profund fara vise ; si alte unde…https://www.youtube.com/watch?v=HeHRwFojoCY

https://youtu.be/SDcWAcclou4

Autorul Mark Hicks a realizat o conexiune incredibilă între Biblie și fizica cuantică în noua sa carte, „Surpriză: Acordul dintre fizica cuantică, relativitate și Biblie. Știinţa Modernă și Biblia susţin același lucru.”

Hicks susţine că atunci când privim fizica dintr-o perspectivă spirituală, totul capătă sens și, dacă ne gândim bine, acest lucru nici măcar nu e „ciudat”, scrie Christian Post.

„Fizicienii de astăzi confirmă de fapt ceea ce Biblia afirmă despre natura lui Dumnezeu, a creaţiei Lui și a realităţii”, afirmă Hicks.

Hicks le reamintește cititorilor că relativitatea și fizica cuantică au condus la numeroase inovaţii ce au transformat planeta noastră în ultimii 100 de ani. La fel ca în cazul explicaţiei lui Newton cu privire la gravitaţie și călătoriei lui Magellan în jurul lumii, descoperirile privitoare la relativitate și la fizica cuantică au schimbat tot ceea ce credeam că știm despre universul care ne înconjoară.

În noua sa carte, Hicks reunește descoperirile minţilor uimitoare ale lui Albert Einstein, Neils Bohr și Werner Heisenberg, arătând beneficiile pe care acestea ni le-au adus – incluzând televiziunea, telefoanele mobile și computerele.

Descoperirea centrală a relativităţii este că lumina (și nu spaţiul sau timpul) reprezintă singura constantă din Univers. În același timp, Biblia afirmă că Dumnezeu este Lumină, singura constantă în tot Universul. „Biblia afirmă că Dumnezeu este Lumină, iar Dumnezeu este constanta noastră.”

Atât învăţăturile biblice, cât și fizica cuantică, afirmă că lumina este mecanismul prin care totul există (sau „pare” să existe). Fiecare atom emite sau absoarbe lumină, așa că fiecare gând, cuvânt, faptă sau obiect se manifestă prin intermediul aceluiași proces. Totul este energie, iar fundaţia elementară a universului este pur potenţială. Biblia este în acord cu această idee, afirmând că lumina este mijlocul prin care Dumnezeu a creat Universul și prin care El continuă să ţină toate lucrurile laolaltă.

Fizica cuantică a descoperit că atomii există într-o stare semi-reală, pur potenţială și virtuală până când cineva îi privește cu o expectativă. Această expectativă, sau așteptare a privitorului, determină natura lor „reală” din acel moment. Tot așa, afirmă Biblia, credinţa – adică ceea ce observatorul crede și se așteaptă să vadă – determină natura realităţii unei persoane.

„Orice ar fi adevărul, el nu se va schimba, indiferent cine este cel care încearcă să-l afle. Există oare vreun motiv pentru care știinţa seculară și teologia să se privească una pe cealaltă drept contraproductive, când, în realitate, ambele caută același lucru?”, întreabă Hicks.

În cartea sa, Hicks folosește un limbaj accesibil, pentru a conduce cititorul către aceeași realizare la care a ajuns și el: că fizica cuantică și Biblia susţin de fapt același lucru. Prăpastia dintre religie și știinţă se închide tot mai rapid, afirmă sekvoice.com, iar Hicks are o puternică contribuţie la această mișcare, prin argumentaţia sa ce caută să arate oamenilor că cele două pot co-exista în același univers.

GENELE si COMPORTAMENTUL uman

Corpul, creierul, celula, neuronul si ADN-ul uman. Generalitati:

https://www.youtube.com/watch?v=hr85di_m7uw 

Fig. 1

 Fig. 2

 Fig.3

 Fig.4

https://www.youtube.com/watch?v=zuTxetX54Ts&t=325s

https://www.youtube.com/watch?v=yaLYLX4NJEg

– Un om mananca in decursul vietii~ 50.000 Kg. mancare si consuma~ 40.000 litri de lichide.

-Creierul continua sa transmita impulsuri electrice timp de~ 2400 minute dupa moarte, dar unde este viata ?.

-In decursul vietii o persoana isi petrece ~72 luni visand.e.

-Inima bate de ~3 miliarde de ori in decursul vietii.

-Inima pompeaza ~10.000 litri de sange pe zi.

-Corpul uman are ~120.000 metri de vase de sange.

-O persoana respira ~75 milioane de litri de aer in decursul vietii.

-In creierul uman au loc ~100.000 reactii chimice pe secunda.

-In corpul uman se produc ~25 milioane de celule noi in fiecare secunda.

-Corpul uman are ~100 trilioane celule.-

-La fiecare 7 ani corpul uman se reannoieste, milioane de celule mor in fiecare clipa.

-Impulsurile nervoase din creier au viteza de 275.000 metri pe ora.

-Creierul uman consuma ~ 200 Kilocalorii pe zi.

-In genomul uman , totalitatea materialului genetic, scarile au 3 miliarde de trepte chimice.

-Neuronii receptioneaza si transmit semnale electrochimice.

-Creierul inregistreaza un eveniment intarind grupurile de neuroni si codifica experienta ca „engrama” ( urma lasata de un eveniment asupra sistemului nervos).

-Informatia din celulele biologice si din organisme a trebuit sa fie proiectate de o „Mana Creatoare”.

-Orce informatie se degradeaza in timp ,datorita mutatiilor genetice care se transmit generatiei urmatoare, iar corpul uman se degradeaza constant.

-ADN-ul poate fi influentat si reprogramat prin cuvinte, ganduri, si anumite frecvente, deci reactioneaza la cuvinte, propozitii si unde radio de o anumita frecventa.

-ADN-ul poate distribui informatia in retea , poate prelua informatia din retea si poate stabili contacte cu alti participanti la retea.

-Pentru a decodifica informatia genetica a ADN-ului sunt necesare enzimele ( proteinele).

-Pentru a forma ADN-ul este nevoie de proteine , dar pentru a face proteina este necesar ADN-ul, deci ambele au fost create de catre Creator si in acelas timp. ADN-ul reprezinta amprenta lui Dumnezeu in creatie. Dumnezeu a codificat ADN-ul, si este facut pentru a se reproduce, omul este un suflet viu.Este cel mai mare mecanism viu de stocare a informatiei, si contine matrita oricarei vieti.

-Informatiile codificate sunt date de secventa lineara a treptelor chimice, fiecare treapta este alcatuita din doua substante chimice.

-Celulele vii stocheaza si proceseaza informatiile pe cale chimica, si este transmis in momentul diviziunii celulare si al reproducerii organismului. ADN-ul va produce proteina si va forma celula corpului uman.

-Toate celulele contin informatii ereditare si va transmite informatiile la urmatoarea generatie de celule.

-Un om are ~ 60000 de ganduri in fiecare zi, iar fiecare gand este o energie pe care o lansam in univers.

-Tot ceea ce gandim si simtim, ADN-ul percepe in mai putin de o nanosecunda ,indiferent unde se afla mostra de ADN in univers.

-Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electrochimica in arii multiple ale creierului.

-Gandirea umana este controlata de doua sisteme :

.gandirea rapida, este innascuta ,lucreaza inconstient si intuitiv, si nu necesita efort voluntar.

.gandirea lenta, este constienta ,foloseste rationamente deductive si necesita mult efort, gestioneaza credinte, optiuni si decizii.

-Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice, care interactioneaza cu celulele corpului uman si cu atomii lumii inconjuratoare, asupra convingerilor noastre.

-Inima transforma emotiile si convingerile noastre in energie electromagnetica, produc modificari in trupul nostru , cat si in afara noastra.

https://www.youtube.com/watch?v=EPqIyCRI6hc&t=842s

Aspectele comportamentului pot fi intelese prin procesele biologice care stau la baza lor. Conditiile de mediu joaca un rol major in exprimarea unui anumit factor genetic. Nivelul de testosteron si a serotoninei sunt corelate cu comportamentul agresiv, precum si sistemele neuronal, hormonal si contextul social. Gene dominante si gene recesive: cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante individul manifesta trasaturile genelor dominante. Cand una este dominanta iar cealalta este recesiva ,gena dominanta manifesta forma trasaturii. Daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se va exprima gena recesiva.

Tendinta genetica si conditiile de mediu joaca un rol important in comportament. Influenta genetica poate deveni si mai puternica odata cu varsta. Anumite trasaturi sunt influentate de unele gene despre care se crede ca afecteaza grupuri de receptori ale unor neurotransmitatori. Tendinta de a deveni impulsivi este data de o gena care controleaza receptorii dopaminei D4.

Anomaliile neuroanatomice ,neurofiziologice endocrine, sau fiziologia afecteaza probabilitatea de aparitie a comportamentului agresiv. Interactiunile biosociale timpurii (furia, agresarea fizica ) afecteaza comportamentul agresiv.

Diferentele biologice influenteaza felul de comportament emotional :

-diferentele neuroanatomice : stimularea sau leziunile hipotalamusului si amigdala in urma unor traume, tumori ,factori stuationali.

-indivizi cu niveluri scazute de serotonina care inhiba reactiile impulsive la frustrare.

-niveluri crescute de testosteron in perioada intrauterina si primii ani de viate ( tratarea mamelor cu testosteron in timpul sarcinii ).

Dominarea sau agresarea altuia creste nivelul de testosteron la barbati.

Schemele sociale , felul cum reactioneaza oamenii la stimulii din mediu, precum si variatia genetica, predispozitiile biologice, neuroanatomia sistemului limbic responsabil de emotii.

-factori invatati si innascuti:

.influenta conditionarii prin recompense si pedepse

.convingerea ca va duce la un rezultat bun

.comportamentul invatarii sociale-recompense asteptate.

.imprimarea primelor paternuri din tinerete.

.invatarea sociala in functie de variabilele culturale si sociale.

Gena care afecteaza receptorul dopaminei D2 apare la persoanele care cauta multe tipuri de placeri (drog, jocuri de noroc, obezitate ).

Potentialul mostenit cu care o persoana intra in viata este influentat de mediu.

Genele pot predispune, dar mediul si educatia determina rezultatul final.

Cromozomii si genele, segmente de molecule de ADN care depoziteaza informatia genetica transmite potentialul ereditar al individului.

Comportamentul depinde de interactiunile dintre ereditate si mediu : genele unui individ stabilesc limitele potentialului sau, dar ce se intampla cu acel potential depinde de mediul in care creste si se educa persoana.

O persoana nu reactioneaza la evenimente ,ci la modul cum interpreteaza evenimentele.https://www.youtube.com/watch?v=IBytOdYG1pY

Pe cale genetica sunt transmise nu trasaturile antecesorilor,

 ci un complex de predispozitii sau potentialitati.

Determinarile ereditare se pot exprima la diferite varste sau raman in stare latenta si devin functionale de existenta unei actiuni favorizante.

Sunt determinate ereditar temperamentul, aptitudinile si emotivitatea; iar caracterul ,vointa si atitudinile sunt mai putin ereditare.

In lipsa unei ingrijiri parentale adecvate in primii ani de viata copilul isi pierde specificitatea , animalizamdu-se in cuda ereditatii sale de tip uman (vezi copii  crescuti in vizuina unui animal ).

Omul vine pe lume nedesavarsit genetic , dar este liber de constrangerile genetice; putem spune ca omul are cel mai elastic program genetic.

Omul nu nu este supus constrangerilor genetice stricte si de aceea poate invata, a se desavarsi, a se autoperfectiona.  Desavarsirea este scopul suprem a Lui Dumnezeu accesibil omului prin Omul Isus Hristos , iar actiunea infinita de a se desavarsi este lucrarea Duhului Sfant , si aceasta este nasterea din nou.

Educatia controleaza si organizeaza influentele mediului si potentialitatea ereditara, educatia are un caracter finalist al dezvoltarii fiintei umane.

Persoana = (ereditatea +  mediu )  determinism + educatie (liberul arbitru)

Intervalul ereditar determinat stabileste limita inferioara si limita superioara ;iar mediul inclusiv educatia actioneaza in aceste limite . Depasirea limitelor este opera lui Dumnezeu. https://www.youtube.com/watch?v=lghbwtSJi98

Structura mediului= nivelul biologic innascut + nivelul psihologic + nivelul mediului fizic + nivelul istoric socio-cultural al individului.

Dezvoltarea ontogenetica se realizeaza in contextul interactiunii factorilor ereditari cu cei de mediu, deci mediul influenteaza dezvoltarea intere limitele pe care le traseaza ereditatea. Determinarile ereditare si ambientale au un caracter arbitrar, educatia are rolul de a limita caracterul ereditar, spiritualitatea duce la anularea si depasirea caracterului ereditar, pentru a deveni un om nou (nascut din nou).

SCHIMBAREA MENTALITATII

 Se face prin crearea de noi retele neuronale.

https://www.youtube.com/watch?v=U4q6cC8srKU 

Cum poti schimba sau renunta la obiceiuri si comportamente indezirabile ?

Retelele neuronale sunt autostrazile creierului prin care comunica intre ele celule nervoase , neuroni responsabili de credinte ,obiceiuri, incredintari care dau comportamentele oamenilor.

Obiceiul , automatismele comportamentale sunt date de retelele neuronale si care pot fi schimbate cu noi obiceiuri prin crearea de noi retele neuronale, datorita neuroplasticitatii creierului. Modificarea comportamentului unui om se poate face prin interventia uneia dintre emisferele cerebrale. Tot ce auzi pentru prima data mintea accepta ca fiind adevarat ,deoarece se formeaza o retea neuronala, respectiv o incredintare , o credinta. Mintea nu poate controla prelucrarile inconstiente de informatii false. Continutul gandurilor modifica chimia creerului. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva si negativa , separa binele de rau. La sentimente de bucurie spirala de ADN se relaxeaza si un Ph alcalin, sanatate , celulele nervoase / neuronii se refac, ; iar la sentimentele de ura se contracta producand scaderea sistemului imunitar , PH acid , boala. Organismul nostru reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci creierul respecta un cod etic si face selectia intre bine si rau prin constiinta morala. ADN-ul nostru face si el diferenta dintre bine si rau, iar celulele nervoase /neuronii mor la emotii negative. Creierul uman viu functioneaza 95% din timp guvernat de subconstient, acestea sunt obiceiuri , programe mentale inregistrate din mediu, iar oamenii functioneaza 70% din timp in baza acestor programe/preprogamari. Prin influentarea convingerilor, credintelor, atitudinilor, poti sa-ti schimbi biologia, chimia si si genetica comportamentului.https://www.youtube.com/watch?v=vZiQM8h-jLs

Noi ne controlam viata de constientul nostru doar 5% din timp, iar 95% din timp de mintea subconstienta.

Tot ceea ce creiem in viata reprezinta rularea unor programe vechi, credinte, obiceiuri, idealuri a altor oameni asimilate in plan subconstient in timpul vietii. Pentru a te schimba este nevoie de stergerea acestor programe, respectiv rescrierea programelor mintii subconstiente din ADN si din reteaua neuronala, reconfigurare sinaptica-neuronala. Constiinta contribuie la reorganizarea retelelor neuronale. Mintea este o componenta a constiintei. In hipocamp se acumuleaza informatiile, memoria, invatarea, emotia. Creierul opereaza cu semnale electrice si chimice. Creierul este suportul constiintei, iar celulele sunt suportul informatiei.

Mintea constienta are o capacitate limitata , are doua mii de biti/sec si nu poate procesa decat 1-3 evenimente deodata si se ocupa cu memoria de scurta durata, este legata de timp, gandeste conceptual, se ocupa de vointa, teluri si rezultate. Subconstientul proceseaza mii de evenimente simultan are 4 milioane de biti/sec ,este depozitarul atitudinilor, valorilor, concepteloe si credintelor, gandeste la prezent, vede lumea prin cele 5 simturi si este ocupat permanent cu monitorizarea operatiunilor intregului corp, deci procesul schimbarii trebuie sa se produca in subconstient .Nu trebuie sa ne adresam mintii constiente pentru schimbare , deoarece subconstientul nu crede si va refuza noua informatie. Noua credinta trebuie adresata simultan in cele doua emisfere cerebrale pentru a reduce opozitia in intrirorizarea noii credinte (proces de inegrare cerebrala). Deci aflu din subconstient daca este de acord, inainte de ai da impulsul de a o face, apoi voi face balanta pentru integrarea cerebrala, subconstientul trebuie sa accepte tiparul nou -nu constientul. Noua credinta trebuie sa se consolideze deodata in ambele emisfere cerebrale.

METODA PRACTICA pentru schimbarea comportamentului :

 https://www.youtube.com/watch?v=p6iHulz79YU

1.Identifica obiceiul pe care doresti sa-l schimbi (reteaua neuronala fixata in creier) si stabileste-ti intentia, intensitatea noului obicei ( formarea unei noi retele neuronale )

2.Observa vechiul obicei sau modul in care vechile retele neuronale iti afecteaza viata.

Observa-ti sentimentele ,gandurile si modul cum reactioneaza organismul si constientizeaza rezultatele.

3. Muta-ti atentia de la vechiul obicei la noul obicei.

4.Foloseste-ti imaginatia .

Foloseste puterea atentiei ,intentiei si imaginatiei a noilor comportamente si obiceiuri, repeta-le in minte si punele in practica in mod repetat.

5. Intrerupe-ti gandurile si tiparele de gandire vechi atunci cand apar.

Spune NU vechiului obicei apoi porneste cu mintea catre noul obicei pentru a se fixa noua retea neuronala.

6. Foloseste tehnica aversiunii = cand iti vine in minte vechiul obicei spune NU cu voce tare si indreapta-ti atitudinea spre noul obicei.

7. Concentreaza-te pe noile decizii luate a noului obicei pe o perioada mai lunga de timp si exerseaza-le.

8.Muta-ti mintea ,gandurile si emotiile pe noul obicei. Gandurile trebuie sa fie in concordanta cu emotiile noi al noului obicei.

9.Conecteaza-te cu Divinitatea pentru inspiratie si sprijin, folosind meditatia ,rugaciunea si credinta.https://www.youtube.com/watch?v=zC8fyNBwXyM

10. Transformarea este posibila ,schimbarea mintii este posibila prin crearea noilor retele neuronale a noilor obiceiuri atunci cand esti dispus sa faci acest lucru.https://www.youtube.com/watch?v=kcYHmR6rJhQ

SCHIMBAREA MINTII -terapia cognitiv comportamentala

https://www.youtube.com/watch?v=dfkQZu1t6GA 

Citat Biblic – Romani 12:2 ” Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia , ci sa va prefaceti , prin innoirea mintii voastre , ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu :cea buna si desavarsita”https://www.youtube.com/watch?v=7negpvEjmlw

Daca ne-am potrivit chipului veacului acestuia , am asimilat un mod de gandire distorsionat, pacatos , prin crearea de retele neuronale ,trebuie sa ne prefacem ,sa asimilam noi retele neuronale pentru a schimba vechile obiceiuri.

Terapia este interventia psihologica care urmareste :1. Optimizarea si dezvoltarea personala ; 2.promovarea sanatatii psihice ,a starii de bine si preventia problemelor psihologice ( ex. emotionale ,cognitive si de comportament ) si a tulburarilor psihice ( ex.tulburare depresiva majora ) si 3. tratamentul problemelor psihologice , a tulburarilor psihice si a celor somatice. Terapia se bazeaza pe modificarea cognitiilor, gandurilor ,a retelelor neuronale vechi ,irationale in cognitii ,scheme cognitive noi pentru a produce noi consecinte .

http://documente.consiliere-psihoterapie.info/public/Daniel-David-Tratat-de-Terapii-Cognitivcomportamentale.pdf

Cognitiile irationale , gandurile pacatoase preluate din mediu sunt: 1. gandirea rigida prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni de „trebuie cu necesitate, altfel nu pot concepe” ;2. catastrofizarea , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce credem ca trebuie cu necesitate sa se intample” este cel mai mare rau care ni se poate intampla ” ;3. lipsa de toleranta la frustrare, prin care „nu putem tolera ” cand lucrurile nu se intampla asa cum noi credem cu necesitate ca ar trebui sa se intample ;4. evaluare globala, exprimata mai ales prin depreciere ( sunt prost ), deprecierea altora ( ceilalti sunt prosti ) si a vietii ( viata este nedreapta ) ,atunci cand lucrurile nu stau asa cum credem noi ca ar trebui cu necesitate sa stea .https://www.youtube.com/watch?v=4bb7uOUsdv0

Aceste cognitii , ganduri, date de schemele cognitive sustin apoi emotii si comportamente nesanatoase. Spre exemplu , atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii poozitive disfunctionale , iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative disfunctionale. Emotiile pozitive pot fi disfunctionale, deoarece aparitia lor, prin intermediul de placere intareste gandurile irationale subiacente.

Cognitiile rationale sunt: 1.gandirea flexibila , prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni ” preferentiali si de acceptare ” ; 2.evaluare nuantata a lucrurilor negative , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce preferam „este rau ,poate axtrem de rau, dar nu cel mai mare rau care ni se poate intampla „; 3. toleranta la frustrare , prin care „putem tolera ,desi nu ne place, situatiile in care lucrurile nu se intampla asa cum am prefera noi ” ;4.acceptare neconditionata a propriei persoane (ne acceptam fara sa ne evaluam global ca persoane ) , a altora si a vietii si evaluare nuantata a raspunsurilor noastre emotionale , comportamentale si / sau cognitive (ex.ma accept neconditionat ca om , desi comportamentul meu a fost unul gresit , ca urmare voi incerca sa-l corectez) .

Aceste cognitii rationale sustin emotii si comportamente sanatoase .Atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii pozitive functionale, iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative functionale. Emotiile negative si functionale sunt: ingrijorare, tristete , nemultumire ,regrete ,spre deosebire de cele negative si disfunctionale :anxietate /panica , deprimare /depresie ,furie, agresivitate ,vinovatie ,ne ajuta sa facem fata situatiilor negative cu care ne confruntam.Daca dorintele sunt formulate rational si sunt confirmate de viata ,vom experimenta afectivitate pozitiva ,sanatoasa, functionala ( bucurie , multumire ). Daca sunt formulate rational, dar nu sunt confirmate de viata, vom experimenta afectivitate negativa, dar va fi una sanatoasa , functionala ( tristete ,ingrijorare ). Daca dorintele sunt formulate irational si sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate pozitiva disfunctionala ( bucurie disfunctionala ) adica intareste stilul irational care a generat-o. Daca dorintele sunt irationale si nu sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate negativa patologica disfunctionala ( depresie in loc de tristete, panica in loc de ingrijorare ). Deci gandirea pozitiva poate fi irationala. Elementul sanatos este dat de gandirea rationala , pozitiva sau negativa.https://www.youtube.com/watch?v=icUxpgk2c9s

Modificarea cognitiilor , gandurilor ,irationale formate din scheme mentale ,conexiuni neuronale in cognitii rationale ,noi conexiuni neuronale este mecanismul principal prin care putem promova sanatatea psihica si morala-atunci cand aceste cognitii irationale exista ca factor de volnerabilitate ,fara a prezenta inca psihopatologia- si / sau trata tulburarile psihologice . Aceste modificari se fac prin :

PSIHOTERAPIA crestina COGNITIV COMPORTAMENTALA , innoirea mintii 

https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk 

Teologia se ocupă de trauma păcatului și răscumpărarea prin Cristos.Psihologia se ocupă cu funcțiile și dinamica psihismului uman.Consilierea se ocupă cu înțelegerea de sine, a mediului și soluționarea problemelor în sfera normalității psihice și de aceastea se ocupă preotul sau pastorul.Psihoterapia se ocupă cu înțelegerea și restructurarea de sine în sfera tulburărilor psihice tranzitorii și de acestea se ocupă psihoterapeutul creștin.Psihiatria se ocupă cu rezolvarea tulburărilor psihopatologice prin metode medicamentoase și de acestea este responsabil medicul psihiatru.Psihicul/sufletul se naște din activitatea hipercomplexă a creerului uman viu(soma) sub acțiunea principiului Divin al vieții(pneuma).Trauma păcatului originar(Eden) a afectat și psihismul uman.Psihicul uman se poate vindeca în sfera normalității prin consiliere,în sfera tulburăriloa prin psihoterapie și în sfera anormalității prin psihiatrie sau prin vindecare Divină supranaturală.În acest material ne vom ocupa de zona tulburărilor tranzitorii, respectiv de vindecarea sufletului la nivel mental și comportamental folosind mijloace creștine. https://www.youtube.com/watch?v=Mi7S13KqloUDumnezeu a creat antropos cu psihe complet și desăvârșit:pneuma+soma=antropos incluzând și psihe ( Adam -Fig.1d) La păcătuire soma +psihe au fost viciate de păcat.Urmare a păcatului și a nașterii antropos 2 ( Cain- Fig.1e ) din femeie, psihe a devenit latent/potențial ca o coală nescrisă/tabula rasa, cu posibilitatea de a se dezvolta sub acțiunea mediului și a deveni coruptibil.De aceia ,nu evenimentele sau realitățile exterioare ne controlează simțămintele și comportamentele, ci propia evaluare și prelucrare a informațiilor stocate anterior în memorie și a modului cum mă raportez la mesajele care vin din exterior sau din interior.Astfel,dacă ne-am potrivit chipului veacului acestuia/am asimilat un sistem de gândire/mentalitate/gânduri(cogniții)iraționale-disfuncționale sub forma unor circuite ,panze – retele neuronale, va trebui să ne prefacem/să ne restructurăm și să asimilăm gănduri(cogniții) raționale funcționale sub forma unor noi retele neuronale etice, morale și spirituale în concordanță cu principiile morale absolute și veșnice a Lui Dumnezeu , pentru a produce noi consecinte.După ce am renunțat și am asimilat un nou model de gândire/înoirea minții , noi retele neuronale, vom putea deosebi voia Lui Dumnezeu cea bună…Conținutul informațional asimilat din mediu este stocat pe plan mental sub forma unor gânduri/cogniții,hărți/pânze , retele, formate din neuroni și sinapse puternic interconectate ca și încredințări/credințe care pot fi eronate. Mesajele care vor veni din exterior se vor ciocni cu aceste încredințări și dacă sunt consonante cu structura mea cognitivă/ retele, va produce armonie psihică,dacă nu -vor produce conflict datorat disonanței cognitive.Creierul va lua măsuri pentru reducerea discomfortului prin adoptarea unor măsuri de reactanță psihică.Creierul sub acțiunea unor stimuli interni sau externi va elibera neurotransmițători/neuromediatori/ neurohormoni responsabili de emoții pozitive sau negative.Emoțiile pozitive/plăcere,satisfacție sunt stimulate de emisfera cerebrală stângă prin creșterea de serotonină,betaendorfină,oxitocină, endorfină,dopamină iar la nivel biologic tensiunea si ritmul cardiac vor fi normale , precum si zambet real, pupile marite si fata vesela, alcalinitate si cresterea sistemului imunitar ,inmultirea neuronilor si a retelelor neuronale, sanatatea ADN-ului, sanatate fizica si psihica…Astfel,la extrovertiți,colerici,optimiști emisfera cerebrală stângă va fi mai activă,iar la introvertiți,melancolici emisfera dreaptă va fi mai activă și vor fi înclinați la depresie.Responsabili de emoțiile negative/teamă,tristețe,frică,iritare va fi când creierul va elibera acetilcolina,cortizolul,dinorfina.La nivel biologic va creste ritmul cardiac si tensiunea, fata va fi incruntata si rosie, pupile micsorate , aciditate marita , scaderea sistemului imunitar,neuroni morti, degradarea ADN-ului,boala.Rolul psihoterapeutului creștin va fi acela de a accentua emisfera stângă prin încurajare verbală și rugăciune, știind că Dumnezeu cu atribute omnipotente poate interveni ,și prin această credință va crește și nivelul de serotonină.În cazul tristetei nivelul de serotonină scade, iar lipsa dopaminei duce la apatie psihică.Creșterea de betaendorfină reduce anxietatea și depresia.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=

Fig.a

 Fig.b

c

Fig.c

Fig.d

Fig.e

Fig.f

Fig.g

Fig.h

Fig.i

Fig.j

Fig.k

https://www.youtube.com/watch?v=IGFHKkPamL8 Rezumat și concluzii:( Fig-j ) 1.Conținutul informațional din mintea mea va fi asimilat din mediul meu prin educație,experiențe de viață,genetice(predispoziții),sistemul lumii-păcat și Satan sub forma unor retele / panze / harti neuronal, obiceiuri, credinte, incredintari.2)Acest conținut disfuncțional irațional va fi sub forma unor gânduri/cogniții automate și inconștiente și conștiente:Ex:toată lumea mă evită,sunt lipsit de valoare,nu merit să trăiesc,vreau să scap de suferință…Fig.a+b .3)Din exterior apare un stimul declanșator ca și amorsă:ignorare,dezaprobare,hărțuire psihică…4)Între stimulul declanșator și conținutul informațional se produce o prelucrare informațională automată și inconștientă și va rezulta consonanță sau disonanță(conflict intrapsihic).5)Rezultanta acestora va duce la o reacție de răspuns/consecințe=emoții negative(rușine,mânie,dezamăgire;comportamente dezadaptative=izolare socială,retragere,autoexcludere,sau intenție de suicid pentru a scăpa de suferință;consecințe biologice=palpitații,tensiune…iar pe plan moral spiritual=faptele firii pământești(ură…) Fig.c+d. 6)Consecințele emoționale se vor întoarce ca reacție inversă/metaemoție și va acționa ca factor de menținere/stimul declanșator intern în menținerea conflictului .7)Pentru a producae noi consecințe moral-spirituale este nevoie de o restructurare cognitivă(schimbarea minții) prin formarea de noi retele neuronale pentru a produce noi consecinte.Fig.e+f.  .8)Pentru restructurarea cognițiilor disfuncționale iraționale, vechile retele neuronale, ca si incredintari eronate./2/mă întreb=sunt aceste gânduri/cogniții automate conforme cu realitatea?9)Dacă nu sunt conforme cu realitatea și au rezultat consecințe dezadaptative este nevoie de asimilarea unor cogniții funcționale raționale și spirituale prin autoevaluare realistă,noncatastrofice,ponderate,eliminarea gândirii dihotomice(gândire alb-negru)…ex:chiar dacă sunt respins de cineva-eu am valoare și în fața Lui Dumnezeu am valoare…10)Asimilarea acestui mod de gândire se face prin consiliere psihologică individuală,de grup sau în grup.Asimilarea (schimbarea minții) valorilor spirituale se face prin consiliere spirituală(metapsihică) și introiectarea lor cu ajutorul Duhului Sfânt în locul conținutului informațional disfuncțional irațional.Fig.g+h. 11)Asimilarea acestui conținut va produce noi consecințe/efecte adaptate social și ca roadă a Duhului=dragostea.Restructurarea comportamentală se va face prin recompensă(laudă și aprecieri)și pedeapsă(atragerea atenției)…..pentru menținerea noilor consecințe.Fig.i+j.https://youtu.be/KJBx8T2vsRQ

Psihoterapeutul creștin va extrage portretul psihologic al clientului său, îl va interprete și îl va ajuta să depășească aceste tulburări și va cere ajutorul Lui Dumnezeu, pentru a asimila un nou mod de gândire rațional și spiritual,recunoscând consecințele dezadaptative și stimulii declanșatori.Fig.j+k

          NASTEREA DIN NOU

.https://www.youtube.com/watch?v=nL7hneSP1

  Ce înseamnă să fii un creştin născut din nou? Biblia ne răspunde la această întrebare printr-un pasaj cunoscut care se găseşte în Evanghelia după Ioan 3:1-21. În acest capitol, Domnul Iisus Hristos îi vorbeşte lui Nicodim, un fariseu de frunte şi unul din membrii Sanhedrinului (deci un judecător al evreilor). Nicodim venise la Iisus după lăsarea serii. El a avut câteva întrebări să-I pună lui Iisus. Vorbindu-i lui Nicodim, Iisus a spus „…Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim L-a întrebat atunci pe Iisus: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou’….” (Ioan 3:3-7).https://youtu.be/mNCd_4eOrzE

Literal, expresia „născut din nou” are sensul de „născut de sus.” Nicodim avea o nevoie reală. El simţea nevoia unei schimbări a inimii sale, o transformare spirituală. Naşterea din nou, fiind o a doua naştere, este un act al lui Dumnezeu prin care viaţa veşnică este atribuită persoanei credincioase (2 Corinteni 5:17; Tit 3:5; 1 Petru 1:3; 1 Ioan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Evanghelia după Ioan 1:12,13 indică faptul că expresia „născut din nou” are de asemenea semnificaţia de a „deveni copii ai lui Dumnezeu” prin credinţa în Numele lui Iisus Hristos.

Întrebarea care în mod logic se pune este „De ce are nevoie o persoană să se nască din nou?” Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni 2:1 spune: „Voi eraţi morti în greselile şi păcatele voastre…” Când se adresează romanilor, apostolul le scrie astfel: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23) Aşadar, o persoană are nevoie să fie născută din nou pentru a avea păcatele iertate şi pentru a avea o relaţie personală cu Dumnezeu.

Dar cum are loc această naştere din nou? Efeseni 2:8,9 spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” Atunci când o persoană este „mântuită,” el/ea este născut(ă) din nou, fiind o persoană înnoită spiritual, şi este din acel moment un copil al lui Dumnezeu ca urmare a naşterii din nou. Credinţa în Iisus Hristos, Cel care a plătit pedeapsa păcatelor noastre când a murit pe cruce, înseamnă de fapt “naşterea din nou” din punct de vedere spiritual. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă…” (2 Corinteni 5:17a).

https://youtu.be/tNM1zunED20

Dacă nu ai crezut niciodată în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal, eşti gata să răspunzi Duhului Sfânt care îi vorbeşte acum inimii tale? Tu ai nevoie să fii născut din nou. Doreşti tu chiar astăzi să spui rugăciunea pocăinţei şi să devii o nouă persoană în Hristos? „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:12-13).

BIBLIOGRAFIE:

-Minte, caracter, personalitate< E.G.W >

-Consiliere si psihoterapie pastorala < S.Sandulache >

-Innoirea mintii < David Holden >

-Bazele Biblice ale Stiintei Moderne < Henry M. Morris >

-Filosofia religiei <Geisler >

-Psihosociologia rezolvarii conflictului < Ana S. Constantin >

-Psihologia relatiilor interumane < Marius Milcu>

-Psihologia relatiilor interumane <Steve Duck >

-Conflictul interpersonal < Ana S. Constantin >

-Manual de psihologie sociala < Adrian Neculau >

-Tratat de psihologie morala <C onstantin Enachescu >

-Tratat de igiena mintala < Constantin Enachescu >

-Tratat de psihanaliza si psihoterapie < Constentin Enachescu >

-Tratat de psihoterapii cognitiva si comportamentale <Daniel David >

-Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale <Irina Holdevici >

-Tratat de psihoterapii de grup <I.D. Ialom >

-Comportamentul agresiv <Gabriela Marian >

-Formarea pentru psihoterapie < Jesse D. Geleo >

-Psihoterapia cazurilor dificile < Irina Holdevici >

-Cum sa te iubesti pe tine pentru a te intelege mai bine cu ceilalti < Cristophe Andre >

-Controlul anxietatii < William Steewart >

-Psihologia sinelui <Ion Manzat >

Arta dezvoltarii relatiilor interumane <Les Giblin >

-Cum sa ne purtam cu personalitatile dificile <Francois Lelard >

-Rezolvarea conflictelor < Wendy Grand >

-Cum sa ne exprimam emotiile si sentimentele < Francois Lelord >

-Psihologia frustratiei < Tiberiu Rudica >

-Psihologie sociala < Tony Malim >

-Invingand temperamentul prin Duhul Sfant < >

-Manualul consilierului spiritual crestin < Adams >

-Consilierea crestina in biserica < Otto Rimos >

-Intelegand oamenii <Larry Crabb>

-Functia religioasa a psihicului < Lionel Corbett >

-Sa intelegem creierul < Arthur S. Bard >

-Psihoterapia tulburarilor anxioase <Gavin Andrews >

-Elemente de psihoterapie integrativa < Ion Dafinoiu >

-Psihologia stilurilor de gandire si actiune umana < Mihai Cramer >

-Psihologie clinica si psihoterapie < Daniel David >

-Socioantropologia religiilor < Claude Riviere >

-Psihologia credintei religioase <Ion Manzat >

-Sociologia religiei < Ioachim Wach >

RESURSE pe internet :https://www.youtube.com/watch?v=qPwN4v9FT8Y

-Mintea si ADN-ul intr-un univers inteligent  < Leon Zagrean >

-Neurostiinta si tineretea creierului < Bargaoan >

-Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru < Semnele timpului >

-Bazele biologice ale psihologiei < >

-Emisferele cerebrale si viata spirituala < >

-Bazele neurobiologice ale comportamentului < >

-Interviu cu dr. Bruce Lipton  epigenetica < >

-Cum iti influenteaza bunicii tai destinul < Mihaele Stanescu >

-Cum imi ajut creierul in depresie si adictii <Eliza Cogean >

-Al Ferasa Romania – Epigenetica < >

-Epigenetica comportamentala < Octavian Popescu >

-Dezvoltarea si functionarea creierului < dr. Virgiliu Gheorghe >

-Interviu cu prof.univ.dr. D.C. Dulcan < Chimia fericirii>

-Interviu cu prof.univ dr. Daniel David< Psihologia stiintifica >

-Neurostiinta -curs

-Biologia perceptiei < biolog Bruce Lipton>

-Fizica cuantica si creatia < biolog Bruce Lipton >

-Neuroteologia, bioteologia, neurostiinta spirituala < >

ioanLUCAnelu

ATLANTA , 10 Mart. 2018

…ioanLUCAnelu          Atlanta 18 iul. 2018

Reclame

11 septembrie 2018 Comentarii închise la

Ioan Luca <lucanelu@gmail.com>

Schimbarea CARACTERULUI prin INNOIREA MINTII

Ioan Luca <lucanelu@gmail.com> Sat, Sep 8, 2018 at 11:59 PM
To: lucanelu <lucanelu@gmail.com>

                   PERSONALITATEA UMANA

SCHIMBAREA CARACTERULUI DIN PERSPECTIVA TEOLOGICA SI A

NEUROSTIINTELOR

    Cap. 1. Personalitatea neurologica :  

TEMPERAMENTUL, CARACTERUL, APTITUDINILE SPECIALE ȘI INTELIGENȚA – ELEMENTELE ESENȚIALE ALE PERSONALITĂȚII OMULUI

Motto: 1 „Temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om”;

Motto 2: „Caracterul este barometrul moralității omului”;

Motto 3: „Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate”;

Motto 4: „Inteligența este regina tuturor aptitudinilor”.

În general, prin personalitate înțelegem fasciculul de însușiri stabile ce caracterizează mental și comportamental un om[1]. Fiecare ființă umană este, mai mult sau mai puțin, diferită față de toate celelalte ființe. Altfel spus, personalitatea este individualitatea sau originalitatea unui individ uman manifestată pe planul relațiilor sociale.

Din punct de vedere psihologic, personalitatea omului este concepută ca o sinteză a conformaţiei (structurii, morfologiei) sale psihofiziologice, a factorilor instinctiv-afectivi, a reacţiei tipice, precum şi a mediului în care acesta s-a format și trăiește. Personalitatea umană[2] cuprinde un ansamblu complex de trăsături (particularităţi, calități, însușiri). Acestea sunt: individualitatea, interdependența, conștientizarea și influențabilitatea.

În primul rând, personalitatea omului se remarcă printr-o identitate proprie (individualitate, originalitate), care presupune o manifestare coerentă (unitară) și relativ stabilă în raporturile sociale. În situații similare, apropiate din punct de vedere temporal, omul normal se comportă, de regulă, în același mod. De pildă, de fiecare dată, are o conduită rezervată și respectuoasă sau, dimpotrivă, un comportament expansiv și infatuat.

În al doilea rând, personalitatea omului se află într-o relație de interdependență cu factorii specifici celui în cauză sau cu alți factori, ceea ce înseamnă că individualitatea sa este condiţionată de eventualele variaţii (schimbări, transformări) intrinseci (interioare) sau extrinseci (exterioare), trăite de cel în cauză. Omul are reflexe sau reacţii determinate de oscilaţii endogene (intrinseci) şi de stimuli externi (extrinseci), la care răspunde[3]. Spre exemplu, bolile psihice sau anumite mutații de natură fizică pot produce modifcări în ceea ce privește personalitatea unui om.

În al treilea rând, comportamentul uman normal presupune conștientizarea, adică reprezentarea propriei conduite, atât din punct de vedere fiziologic, cât şi din perspectivă morală. Fiecare om prefigurează propriul comportament în societate. Orice acțiuni sau inacțiuni ale omului obișnuit sunt reprezentate de acesta sub aspectul efectelor pe care acestea le produc pe planul relațiilor sociale, precum și al caracterului lor benign sau malign.

În al patrulea rând, personalitatea prezintă trăsătura influențabilității, deoarece este afectată de mediu. Aceasta înseamnă că, împreună cu factorii sociali, economici, politici, religiosi și culturali, personalitatea formează un tot funcţional (sistem). Fiind influențată de mediu, putem spune că ea se poate modifica dacă au loc schimbări ale componentelor sistemului (de pildă, dacă se schimbă regimul politic, religia, ori nivelul de trai cade sau crește în mod brusc).

Trăsăturile personalităţii omului sunt reflectate de comportamentul exteriorizat al acestuia. Deși sunt în anumite condiții variabile, trăsăturile personalității se manifestă printr-o constanţă relativă în timp, acestea modificându-se numai când factorii care o determină sau influențează se schimbă la rândul lor. Modificările sau transformările intervenite în ceea ce priveşte trăsăturile personalităţii sunt, de regulă, de mică importanţă, putându-se vorbi de excepţionalitatea schimbărilor radicale. Deși, putem spune că schimbările majore la nivelul personalității omului sunt rarisime, totuși, acestea se pot produce fie în sens negativ, fie în sens pozitiv. De pildă, scăderea bruscă a nivelului de trai al unei persoane o poate pune  pe aceasta în postura de a-și schimba diametral atitudinea față de muncă ori îmbogățirea peste noapte, ca urmare a norocului, poate determina o schimbare inversă față de activitățile lucrative.

Într-o altă ordine de idei, în teoria de specialitate se acceptă teza potrivit căreia una sau unele dintre trăsăturile de personalitate sunt prevalente (dominante), iar celelalte sunt recesive, adică au poziții de subordonare. Astfel, se conchide că personalitatea individului uman poate fi stabilită ușor dacă este ştiută (sunt cunoscute) dominanta sau dominantele[4].

În literatura de specialiatte, personalitatea omului este asimilată cu o piramidă biotipologică a cărei bază este compusă din temperament, amprenta morfologică, caracter şi inteligenţă, iar vârful constituindu-l sinteza globală a personalităţii[5].

În ceea ce mă privește, consider că personalitatea omului are următoarele elemente: temperamentul (firea), caracterul (moralitatea), aptitudinile speciale (calitățile în anumite domenii) și inteligența (capacitatea intelectuală). Aceste patru elemente formează patrulaterul personalității umane. Într-adevăr, firea omului, etica pe care acesta o etalează, calitățile lui în anumite domenii, precum și nivelul său intelectual sunt componentele esențiale care definesc individualitatea sau originalitatea fiecărui membru al speciei umane.

Temperamentul cuprinde totalitatea trăsăturilor fiziologico-emoționale ale unui om, care determină diferențieri psihice și comportamentale față de alți oameni sau cel puțin în raport cu o parte dintre aceștia. Cu alte cuvinte, temperamentul reprezintă firea omului (timid, îndrăzneț, vesel, melancolic), adică modalitatea în care se derulează procesele psihice ale acestuia. Temperamentul evidențiază energia omului și maniera în care acesta o folosește. În funcție de tipul temperamentului, omul poate fi introvertit sau extrovertit, impulsiv sau calm, vesel ori trist, stabil sau instabil etc.https://www.youtube.com/watch?v=JD_pDcswfaw

Metaforic spus, temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om.

 Caractersticile celor 4 tipuri de personalitate


Sangvinicul

Personalitatea sangvinica este caracterizata prin spontaneitate, optimism, entuziasm, energie la cote maxime, flexibilitate in modul de gandire, cautarea de nou, impulsivitate si curiozitate. Toate aceste trasaturi sunt asociate cu anumite gene influentate de nivelul de dopamina. Oamenii sangvinici au de obicei fete expresive. Cuvintele lor preferate sunt ”aventura”, ”energie”, ”nou”, ”distractie”, ”activitate”, ”calatorie”.

Citeste mai multe detalii despre tipul de personalitate sangvinica>>


Flegmaticul

Personalitatile de tip flegmatic sunt in principal definite prin aptitudinile lor sociale, capacitatea de a-si exprima sentimentele si a citi alte persoane dupa expresiile fetei si limbajul corpului. Flegamticii se pricep de minune sa faca legatura intre fapte si au capacitatea de a vedea „imaginea de ansamblu” a unei probleme sau situatii. Ei au o mare capacitate de empatie, de a-i ingriji pe ceilalti, sunt agreabili si expresivi din punct de vedere emotional. Unele dintre aceste trasaturi de personaliatte sunt legate de estrogen, care este prezent atat la femei, cat si la barbati. Din punct de vedere fizic, flegmatici au pielea neteda, buze pline, fata rotunda si nas mic. Cuvintele lor preferate sunt „pasiune”, „pasional”, „sensibilitate” si „dulce”.

Mai multe detalii aici despre Personalitatea flegmatica. Trasaturi pozitive si negative>>


Colericul

Tipul coleric este asociat cu nivelul de testosteron din organism, care, de asemenea, este prezent la barbati si femei. Colericii sunt oameni directi, concentrati asupra sarcinii pe care o au de indeplinit, duri, analitici, logici si au o mare capacitate de a elabora strategii. Sutn foarte curajosi si le place competitia. Fizic, ei au adesea maxilare patrate, pometi mari si fruntea mare. Folosesc des cuvinte ca „inteligenta”, „ambitie”, „provocare”.

Detalii aici despre tipul de personalitate colerica>>


Melancolicul

Cei care apartin tipului melancolic, tind sa fie calmi, loiali si ordonati. Melancolicii sunt precauti si se poarta intotdeauna dupa normele conventionale ale societatii. Acest tip de personalitate este legat de nivelul de serotonina. Cuvintele preferate ale melancolicilor sunt „familie”, „loial”, „respect”, „grija”, „valori” si „moral”.

https://youtu.be/LoGAt1SR8yg


Caracterul este ansamblul trăsăturilor fundamentale psiho-morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare al acesteia, în ideile și în acțiunile sau iancțiunile sale, reflectând moralitatea acestora. Altfel spus, caracterul – element al personalității – reprezintă totalitatea particularităţilor esenţiale reflectate de activitatea omului, analizată din punct de vedere axiologic.https://youtu.be/IMEpJq5Y1U4

Metaforic zis, caracterul este barometrul moralității fiecărui individ uman.

În teoria de specialitate, se susține că temperamentul rămâne constant pe toată durata vieţii omului, spre deosebire de caracter care poate suferi schimbări, uneori chiar substanţiale[6]. Potrivit concepției clasice, temperamentul este predestinat (înnăscut, congenital), în timp ce caracterul nu este înnăscut, ci este un element postnatal (survenit) ce se formează în timp.

În prezent, studiile efectuate de oamenii de știință pun în discuție constanța temporală a temperamentului, fiind susținută teza că evantaiul de trăsături ce se integrează în temperament poate suferi modificări în timpul vieții omului[7]. Unul dintre argumentele aduse în sprijnul acestei opinii este că, la naștere, creierul uman încă nu este format, astfel că acesta se modelează continuu în tot cursul vieții, dar în mod mai pregnant în copilărie[8]. Într-un punct de vedere mai nuanțat, se apreciază că mediul, ca totalitate a factorilor care pot influența temperamentul unui om, deși poate produce schimbări asupra acestuia, acestea sunt nesemnificative[9].https://www.youtube.com/watch?v=6tG4IkF4G1k

Aptitudinile speciale constau în abilităţile ce permit unei persoane să dobândească anumite cunoştinţe şi deprinderi (înclinație artistică sau tehnică, capacitate de sinteză, capacitate de asimilare a cunoștințelor, îndemânarea pentru efectuarea unor activităţi, creativitate, conlucrare în echipă, capacitate de concentare, sociabilitate, acutocontrol, automotivare etc.). Dacă aptitudinile speciale sunt remarcabile, atunci putem vorbi despre talent, iar posesorul acestora va fi considerat un om talentat. Talentul este capacitatea deosebită, înnăscută sau dobândită, pe care o persoană o deține într-unul sau mai multe domenii, propice pentru o activitate creatoare sau realizată la un nivel superior. Dacă aptitudinile unei persoane sunt la un nivel cu totul ieșit din comun putem vorbi de un om genial. În astfel de situații, care sunt extrem de rare, aptitudinile ajung pe cea mai înaltă treaptă a cunoașterii.

Aptitudinile sunt trăsături care influențează succesul omului pe plan profesional sau social, fără însă a-l determina. Sunt activități pentru a căror realizare trebuie întrunite anumite aptitudini, în lipsa cărora este previzibil insuccesul. Lipsa aptitudinilor necesare pentru derularea unor activități determină starea de inaptitudine. Practic, inaptitudinea este opusul aptitudinii.

Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate.

Inteligenţa este aptitudinea (capacitatea) generală a unui om, care îi permite să pună în valoare toate celelalte aptitudini (calități) pe care le posedă, să-și rafineze caracterul și să-și optimizeze temperamentul. Inteligența este capacitatea omului de a înțelege ușor și corect aspectele esențiale ale vieții în societate și de a rezolva situații sau probleme pe baza cunoștințelor acumulate.

Gradul de inteligență al omului este determinat, în bună măsură, genetic, dar acesta poate fi, de asemenea, ridicat prin „utilizarea frecventă a creierului pentru sarcinile cognitiv provocatoare”[10].

Printr-o metaforă, se poate spune că inteligența este regina tuturor aptitudinilor.

Concluzia este că personalitatea omului, ca sinteză a temperamentului, caracterului, aptitdinilor speciale și a inteligenței, poate fi modelată prin efort sau poate suferi modificări negative sau pozitive, cu legătură mai strânsă ori mai puțin strânsă față de conduita subiectului în cauză. Așadar, apare ca fiind validă afirmația că elementele ce alcătuiesc personalitatea umană produc fiecare, în manieră proprie, consecințe la nivelul întregului (personalității), astfel că temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența (în special cea emoțională) sunt determinante pentru succesul profesional sau social al oricărui om.https://www.youtube.com/watch?v=T2qBZeNxviE

[1] Termenul personalitate poate avea și alte accepțiuni, precum om cu calități și merite deosebite într-un domeniu de activitate (știință, artă, viață social-politică etc.); calitatea de subiect cu drepturi și obligații, când sunt avute în vedere persoanele juridice s.a.

 [2] Pentru trăsăturile personalităţii, a se vedea N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologie judiciară, Ed. Şansa, Bucureşti, 1994, p. 49-51.

 [3] Idem, p. 49.

 [4] Idem, p. 53.

 [5] Ibidem.

[6] În literatura clasică (primul care a operat cu această tipologie a fost Hipocrat, în secolul al VI-lea î.Hr.) există patru tipuri de temperament, respectiv coleric (irascibil), sanguinic (optimist, pozitiv), flegmatic (apatic, vlăguit) şi melancolic (trist, negativ). În altă opinie, temperamentul poate avea următoarele 4 tipuri: timid, îndrăzneț, vesel și melancolic. A se vedea, J. Kagan, apud D. Goleman, Inteligența emoțională, Ed. Curtea Veche, București, 2008, p. 276. Sunt cunoscute și ale tipologii. De exemplu, introvertititul și extrovertitul (K. Jung).

[7] A se vedea, de pildă: J. Kagan, Galen’s prophecy: Temperament in human nature (1994); D. Goleman, op. cit., p. 276.

[8] Această demonstrație a fost făcută, inter alia, de T. Wiesel și D. Hubel.

[9] De pildă, Richard Davidson și Paul Eckman.

[10] „Este posibil ca, datorită predispoziţiilor lor biologice, unii indivizi să aibă dezvoltate reţele din creier care favorizează comportamentele inteligente sau sarcinile cognitive mai dificile. Cu toate acestea, este la fel de probabil ca utilizarea frecventă a creierului pentru sarcinile cognitiv provocatoare poate influenţa pozitiv dezvoltarea reţelelor din creier. Având în vedere ceea ce cunoaştem în prezent despre inteligenţă, se pare că este foarte probabil să interacţioneze ambele procese„. A se vedea articolul Smart people have better connected brains (www.sciencedaily.com). Pentru a ajunge la aceste concluzii, Kirsten Hilger, Christian Fiebach şi Ulrike Basten de la Departamentul de Psihologie al Universităţii Goethe din Frankfurt au folosit scanări funcţionale RMN ale creierului de la peste 300 de persoane şi le-au coroborat cu analiza inteligenţei acestor voluntari.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved                                                                                                              Aproape toate aspectele comportamentului, a functionarii mentale , a schimbarii mintii si schimbarii comportamentelor umane pot fi intelese si aplicate cu ajutorul cunostintelor despre procesele biologice ale creierului uman viu , al informatiei biochimice din ADN in relatie cu mediul si care stau la baza acestor comportamente.https://www.youtube.com/watch?v=SF6-xywVyZM&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=Ys_r-DnEitM

https://www.youtube.com/watch?v=knxmnngefH4  https://www.youtube.com/watch?v=mdYIPn0B-k4

CELULA UMANA

 https://www.youtube.com/watch?v=B17OFyhsJ_M

         NEURONUL

                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=H9p7t0SfUog                         Neuronii din creierul uman viu reprezinta pietrele de temelie prin care se inmagazineaza toate informatiile din mediu in decursul vietii unui om. Neuronul este o celula specializata ale sistemului nervos care primeste si transmite impulsuri neuronale sau mesaje altor neuroni , glande sau muschi si sunt responsabili pentru existenta constiintei, memoriei, emotiei si gandirii.https://www.youtube.com/watch?v=o9e1yiy8pPw

Cand un impuls neuronal coboara prin axon si ajunge la butonii terminali ale axonilor , acesta declanseaza secretia unui neurotransmitator in fanta sinaptica cu rolul dea stimula neuronul invecinat, transmitand impulsul de la un neuron la altul. Informatia circula pe suprafata neuronului sub forma unui impuls neuronal numit potential de actiune-un impuls electrochimic care pleaca din corpul celulei si coboara pana la terminatiile axonului. Viteza potentialului de actiune care se propaga de-a lungul axonului poate merge pana la 320 km/ora.

Cand un potential de actiune coboara de-a lungul axonului si ajunge la terminatiile sinaptice , acesta stimuleaza veziculile sinaptice din butonii terminali care contin neurotransmitatori. Cand sunt stimulate ,elibereaza neurotransmitatorii in sinapsa. Neurotransmitatorii difuzeaza din neuronul activ sau presinaptic in fanta sinaptica ,pentru a se cupla cu receptorii, care sunt proteine localizate in membrana dendritica a neuronului receptor sau postsinaptic. Unii neuroni transmitatori au efect excitant altii sunt inhibitori. Efectul excitant creste probabilitatea celulei de a genera un potential de actiune , iar efectul inhibitor descreste probabilitatea aparitiei unui potential de actiune. 

Rezumat:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiptdKp_

 

Neuronul este unitatea de baza a sistemului nervos.
-Neuronii primesc semnale chimice pe anumite ramificatii numite dendrite si transmit potentiale electrochimice printr-o prelungire de forma unui tub numit axon.
Neurotransmitatorii chimici sunt eliberati in sinapsa si transporta mesaje de la un neuron la altul. Neurotransmitatorii actioneaza legandu-se de proteine receptoare.
-Cand un neuron este suficient de depolarizat, genereaza un potential de actiune de tipul tot-sau-nimic .Acest potential de actiune se propaga pe axon si declanseaza descarcarea unui alt neurotransmitator la nivelul butonilor terminali.     https://www.youtube.com/watch?v=ebR_B_m3x78

      TEORIA NEURONILOR OGLINDA

https://youtu.be/EMjEvCGotfo

O teorie, care atestă fundamentul biologic al moralității noastre, este teoria conform căreia la baza empatiei stă o rețea de neuroni oglindă.

Neuronii oglindă, inițial descoperiți de italianul Giacomo Rizzolati de la Universitatea din Parma, par a fi responsabili de sentimentele de empatie, compasiune și milă. Am putea spune că sunt neuronii care dau formă umanității.

Neuronii oglindă joacă, de asemenea, un rol important în achiziționarea limbajului și în imitație. Ei sunt acei neuroni care descarcă un impuls și atunci când un animal performează o acțiune, dar și atunci când doar observă un alt animal performând acea acțiune. În acest fel, neuronul oglindește comportamentul altuia ca și cum însuși observatorul ar performa acea acțiune.

Acești neuroni au fost observați la primate precum și alte specii, cum ar fi păsările. Unii îi numesc neuronii care au dat formă omenirii, neuronii Dalai Lama sau neuronii empatiei, ce dizolvă bariera dintre propriul eu și eul celorlalți, întărind astfel credința în teoria existenței unei minți și conștiințe colective. Acești neuroni ne permit nouă să fim mai morali, în cele din urmă.

Mila are un loc în creier.

Experimentele efectuate cu ajutorul imagisticii medicale au arătat că lobul parietal superior și cortexul inferior frontal sunt active atunci când persoana performează o actiune, dar și atunci când observă pe altcineva performând o acțiune. Acest sistem neuronal oglindă stă la baza acțiunilor empatice, de recunoaștere a stărilor de stres și durere prin care trec ceilalți.

S-a pus astfel întrebarea dacă neuronii oglindă sunt proprii oamenilor, iar dacă nu, se poate vorbi de empatie și, implicit, de un fel de moralitate rudimentară la animale? Datele susțin că acest sistem de neuroni se dezvoltă la oameni înainte de un an, în jurul lunilor 7-9, copiii întelegând de la vârste chiar și foarte mici acțiunile altor semeni. La vârsta de 7 luni, un copil poate percepe starea afectivă și emoțională a altcuiva.

Primul animal, la care au fost studiați neuronii oglindă, a fost maimuța macac. În cazul acestor maimuțe, un neuron oglindă descarcă atunci când maimuța rupe o bucată de hârtie, vede o altă persoană rupând o bucată de hârtie sau doar aude pe cineva rupând acea bucată de hârtie (fără alte indicii vizuale).

Pe de altă parte, s-a confirmat ipoteza conform căreia acești neuroni răspund și la sunet, nu numai la vederea unei acțiuni sau expresii faciale. Astfel, s-a găsit că oamenii orbi, doar prin folosirea auzului, pot interpreta acțiunile celorlalți prin activarea aceluiași sistem de neuroni oglindă pe care îl folosesc văzătorii.

De ce plângem la „Dansez pentru tine”

Anumite regiuni din creier (în particular insula anterioara, cortexul anterior cingulat și cortexul inferior frontal) sunt active atunci când oamenii experimentează o emoție intensă (precum dezgustul, fericirea sau durerea),  dar și atunci când văd o altă persoană experimentând acea emoție. Astfel, nivelul de empatie resimțit de cei care efectuează acte de binefacere este explicat de acțiunea zonelor cerebrale mai sus amintite.

Cei care se declară ca având un nivel de empatie mai ridicat, au activări mai puternice atât în sistemele oglindă ale acțiunilor manuale, cât și în sistemul oglindă al emoțiilor, acest rezultat susținând ipoteza conform căreia sistemul de neuroni oglindă este legat de empatie.

Empatia și autismul

Mergând pe acest fir, unii cercetători încearcă să înțeleagă dacă

există în acest sens și o conexiune între autism și o deficiență a sistemului de neuroni oglindă, știut fiind faptul că autistii prezintă – la prima vedere- un nivel de empatie scăzut.

Într-un studiu, din 2005, s-a arătat că există o legătura între deficiența sistemului de neuroni oglindă și autism. Electroencefalogramele au evidențiat că ariile motorii au fost suprimate atunci când autiștii au văzut pe altcineva că se mișcă (sistem activ într-o persoană sănătoasă care vede pe altcineva dansând sau mișcându-se), un semnal, susțin autorii, că autiștii s-ar relaționa cu sistemul de neuroni oglindă. Deși aceste studii au fost ulterior replicate, există însă alte studii care susțin contrariul și care declară ca sistemul de neuroni oglindă al autiștilor este intact.

sursa: http://www.catchy.ro/

Neuronii oglinda par sa intre in joc si atunci cand empatizam cu sentimentele altor oameni.https://www.youtube.com/watch?v=bbQRxPO2NaA

Cu totii stim cum e sa fim invadati de frica altcuiva, stim ca facem grimase cand vedem pe cineva ca mananca o lamaie, ca ne simtim rusinati cand altcineva se simte rusinat si ca radem atunci cand altcineva rade langa noi sau chiar simtim durere atunci cand cineva sufera.

Neuronii oglinda nu doar stimuleaza miscarile altor oameni in noi, permitandu-ne sa fim in contact cu ei; ei activeaza in noi insine senzatiile corporale si sentimentele altor oameni.https://www.youtube.com/watch?v=AQ7-CRI96OQ

Acest lucru duce la o intelegere directa a perceptiilor si sentimentelor celor din jurul nostru. Ne simtim bolnavi cand vedem pe cineva care este bolnav.

Descoperirea neuronilor oglinda ofera un fundament stiintific fenomenului de simpatie si empatie. Acest sistem al neuronilor oglinda ne ofera fundamentul neurobiologic pentru intelegerea emotionala reciproca.

Cand experimentam sentimentele altei persoane, reteaua celulelor nervoase incepe sa rezoneze, sa vibreze si asta permite sentimentelor altor persoane sa dea o replica in propria noastra experienta emotionala.

Este posibil ca acest sistem al neuronilor oglinda sa fie fundamentul pentru latura simbiotica a existentei noastre omenesti, pentru dependenta noastra de atentie si recunoastere, pentru dorul nostru de a apartine, pentru capacitatea de a empatiza si pentru dorinta de a face tot ce ne sta in putere pentru a-i ajuta pe altii.

Faptul ca persoanele apropiate emotional sunt capabile sa se oglindeasca una pe cealalta intr-un mod intens are o importanta mare in contextul teoriei atasamentului.

Studiile stiintifice initiate de John Bowlby in privinta atasamentului mama-copil arata ce relatie profund interconectata exista intre acestia doi.

In timpul primilor doi ani de dezvoltare, copilul se afla intr-o stare de simbioza emotionala cu mama lui. Putem spune ca mama si copilul se oglindesc reciproc in termeni de neuroni oglinda. Acest lucru ii furnizeaza copilului constructia emotionala de baza de care are nevoie pentru dezvoltarea lui psihologica.

Oglindindu-si mama, copilul are acces si la ceilalti oameni care se oglindesc in sufletul mamei, de exemplu la tatal copilului, chiar daca nu mai este in viata, la frati si la surori sau la parintii mamei.

Copilul are acces la toti stramosii oglinditi in sufletul mamei, la lucrurile bune si rele care s-au intamplat in sistemul familial in care s-a nascut.

Daca mama este incapabila sa-si oglindeasca copilul intr-un mod adecvat, pentru ca sistemul ei de oglindire nu functioneaza corespunzator din cauza propriilor experiente traumatizante, atunci copilul va oglindi o imagine haotica a structurii emotionale a mamei.

Acest lucru sta la baza problemelor de legatura in relatia mama-copil si a problemelor emotionale ale copilului care decurg din asta.

Frica, tensiunea si stresul reduc capacitatea de ardere a neuronilor oglinda, iar abilitatea de empatizare si de a-i intelege pe altii scade simtitor. Astfel, o mama traumatizata nu este capabila sa oglindeasca corespunzator nevoile copilului.

Neuronii oglinda stabilesc conexiuni atat de stranse intre membrii unui grup activ social, incat ne intrebam cum mai poate fi loc pentru individualitate.

Creierul nostru se pare insa ca stie deja rapunsul. Existenta celor doua jumatati ale creierului aduc o contributie majora la dezvoltarea individualitatii: partea stanga a creierului intra in actiune cand este vorba despre planuri, intentii, actiuni proprii. Reprezentari ale celorlalti oameni sunt stocate in partea dreapta a creierului.

 NEURONII INIMII

inima-creier

1. Unii cercetatori considera inima „micul creier”.

Exista 40 000 de neuroni senzoriali ce transporta informatia de la inima la creier, fapt ce i-a facut pe cercetatori sa numesca inima „micul creier” si astfel sa creeze un nou domeniu numit neurocardiologie.

2. Inima comunica cu creierul si corpul.

Acest lucru este facut in patru moduri, prin:

 • conexiunile sistemului nervos
 • hormonii produsi de inima
 • informatii biomecanice furnizate de tensiunea arteriala
 • informatii energetice furnizate de puternicele campuri electric si electromagnetic.

Faptul ca inima produce hormoni, ce sunt eliberati in fluxul sanguin si care afecteaza intregul organism, a fost demonstrat pentru prima data acum 30 de ani si acest lucru a condus la realizarea de teste de rutina in spitale in intrega tara.

3. Exista mult mai multe informatii transmise de la inima la creier de-a lungul unei zile, prin intermediul acestor patru modalitati de comunicare, decat viceversa.

Intr-adevar, neuronii aflati in interiorul inimii ii permit acesteia sa invete, sa-si aminteasca si sa ia decizii in mod independent fata de cortexul cerebral.

4. Inima are mult mai multa activitate electrica decat creierul.

Inima emite un camp electric de 60 de ori mai mare in amplitudine decat activitatea creierului si un camp electromagnetic de 5000 de ori mai puternic decat cel al creierului.

5. Campul electromagnetic al inimii este incredibil de puternic.

Nu doar ca poate fi masurat oriunde pe corp (folosind un EKG cu electrozi pe glezna si incheieturi), dar si la cativa centrimetri distanta de corp, de asemenea.

6. Activitatea cardiaca a unei persoane poate fi masurata in undele cerebrale ale unei alte persoane.

Campurile electromagnetice a doi indivizi (doua persoane sau o persoana si un animal de companie), care se ating sau sunt in contact, sau doar la cativa centrimetri distanta, pot interactiona astfel incat activitatea energetica a inimii primului individ poate fi masurata in undele cerebrale ale celui de-al doilea individ. Putem sugera ca actul de atingere in terapiile de videcare se datoreaza acestei metode de comunicare.

7. Activitatea electrica a inimii si a creierului poate fi ghidata intr-un un ritm electric sincron, ce poate fi, cu usurinta, masurat si relevat de catre emotiile pozitive si afective produse de inima. 

Aceasta stare de „coerenta” a organului inimii este asociata cu un nivel de functionare inbunatatit, tensiune arteriala scazuta,un nivel scazut al cortizonului si o imbunatatirea functionarii sistemului imunitar.

Dupa 30 de ani de studiu a inimii, am invatat ca uimitoarele descoperiri stiintifice ofera o viziune total diferita asupra inimii si a relatiilor acesteia cu creierul si cu corpul uman. Structura neurologica si endocrina complexa a inimii ofera posibilitatea „antrenarii” inimii pentru a trece de la nebunie si dezordine, asociate stresului si furiei, la o maniera optima de lucru prin lectii de pace, iubire si armonie. Implicatiile sunt profunde, mai ales in educarea si tratarea tulburarilor clinice, prin optimizarea performantelor de munca si oferirea de strategii studentilor, pentru a-si imbunatati satisfactia si progresul.

Sursa: MindBodyGren

Inima trimite către creier mai multă informaţie decât primeşte

Între inimă şi creier se produce o comunicare dinamică, continuă, ca un dialog, fiecare organ influenţând permanent funcţia celuilalt. Există patru tipuri de conexiuni care pleacă din inimă spre creier. Primul este comunicarea neurologică prin transmisia de impulsuri nervoase: interesant este că inima trimite către creier mai multă informaţie decât primeşte,  şi e singurul organ din corpul uman care poate face asta. Deci poate inhiba sau activa părţi din creier, în funcţie de circumstanţe, influenţând percepţia realităţii şi, în final, reacţiile. Alt tip de comunicare al inimii este prin hormoni şi neurotransmiţători: inima este cea care produce hormonul ANF, care asigură echilibrul general al corpului (homeostazia). Unul din efectele sale este inhibarea producerii de hormoni ai stresului, alături de producerea şi eliberarea de oxitocină, „hormonul iubirii“. Al treilea tip este comunicarea prin unde de presiune, adică prin ritmul cardiac şi variaţiile acestuia, inima trimiţând mesaje către creier şi către restul corpului. Şi în al patrulea mod, comunicarea energetică, prin câmpul electromagnetic al inimii care este mai puternic decât al oricărui alt organ din corp.

Emiterea unei emoţii determină instantaneu răspuns în ADN

Câmpul electric al inimii este de aproximativ 60 de ori mai mare decât amplitudinea activităţii electrice generate de creier. Câmpul magnetic produs de inimă este de 5.000 de ori mai mare în intensitate decât câmpul produs de creier. Acest câmp se schimbă în funcţie de starea emoţională. Când ne temem, simţim frustrare sau stres, el devine haotic.

Sentimentele umane care pleacă din inima noastră, având în spate convingerile noastre profunde, influenţează ADN-ul şi el, la rândul său, influenţează atomii, materia.

S-au realizat experimente care au arătat că stările de iubire, de recunoştinţă dilată, modifică lanţurile de ADN, iar la stres, furie, frustrare, molecula de ADN se micşorează, se contractă şi implicit blochează codurile sale. S’au demonstrat  că aceste coduri se deblochează instantaneu dacă experimentatorii reuşeau să emită iar iubire, recunoştinţă, bucurie. Emiterea unei emoţii determină la miime de secundă, deci instantaneu, răspuns în ADN, chiar dacă mostra studiată era la distanţe imense de experimentator.

Concluzia este că sentimentele şi gândurile noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifică materia din care e structurată lumea. Când trăim compasiune, iertare, dragoste influenţăm propriul ADN, dar mai mult decât atât, putem transmite aceste modificări în afara noastră, la distanţe oricât de mari, prin câmpul cuantic, influenţând tot ce este în lume.

NEUROTRANSMITATORI Unii neurotransmitatori sunt excitatori pentru anumiti receptori si inhibitori pentru altii, deoarece moleculele receptoare sunt diferite.

Acetilcolina. Are o actiune excitatoare ,dar poate actiona ca si inhibitor, in functie de tipul de molecule receptoare prezente in membrana neuronului receptor. Se gaseste in hipocamp cu rol in inregistrarea amintirilor recente, in boala Alzheimer alterand memoria si functiile cognitive. Neuronii din prozencefal (hipocamp) care produc acetilcolina tind sa degenereze si produc din ce in ce mai putina acetilcolina ducand la pierderea memoriei.

Norepinefrina. Este produsa ,in principal ,de neuronii din trunchiul cerebral. Orice substanta care reduce sau mareste cantitatea de norepinefrina din creier este corelata cu o schimbare echivalenta a dispozitiei individului.

Dopamina. Eliberarea dopaminei in anumite parti ale creierului duce la o puternica senzatie de placere. Un nivel prea mare de dopamina in anumite parti ale cortexului poate duce la scizofrenie , iar unul prea scazut in altele poate duce la aparitia bolii Parkinson. 

Serotonina. Joaca un rol important in reglarea dispozitiei, reglarea somnului si apetitului. Nivelul scazut duce la depresie. 

Glutamatul. Are efect excitant. Receptorul glutamatului, N-metil-D-aspardat ,afecteaza invatare ,memoria si engramarea informatiilor.

Gaba. Acidul gama-aminobutric , este un neuroinhibitor, folosit in controlul anxietatii.https://www.youtube.com/watch?v=sEuUVbfHDEU

Laminina, întâmplare sau design inteligent ? Proteina lui Dumnezeu   Uimitor nu-i asa ? – o proteină în formă de cruce !

O coincidență, sau amprenta lui Dumnezeu în trupurile noastre ?

Nu cu mult timp în urmă a fost descoperită o proteină numită laminină. Ascunsă adânc în trupurile noastre, e o mică moleculă, Laminina, o proteină suprinzatoare sub formă de cruce.

Acesta mica proteina ce a suprins pe multi se numeste Laminină. Această proteină este liantul cu ajutorul careia corpul nostru devine unitar, aceasta molecula face ca fiecare organ sa stea la locul lui si sa-si faca treaba.

Dar ce este cu adevarat surprinzator este forma acesteia sub forma de cruce, un simbol al lui Dumnezeu ce a fost intiparit in noi inca din momentul in care a fost creat primul om, poate ca aceasta proteina este o dovada a faptului ca am fost creati de Dumnezeu.

laminina molecula lui Dumnezu Cat de uimitor este faptul ca Dumnezeu nu facut niciodata nimic intamplator, iar planurile Sale duc atât de departe în viitor. Cine priveste cu atentie aceasta molecula ce a fost sadita in matricea umana cu mii de ani in urma, cu mult inainte de nasterea si rastignirea lui Isus, se gandeste ca atunci cand a creat Omul, Dumnezeu a stiut unde va ajunge omenirea peste mii de ani, si ca exista un risc major ca acestia sa-L rastingneasca chiar pe Fiul Sau trimis sa-i ajute?

Dumnezeu te-a format nu numai să trăieşti ca o imagine a lui Hristos, dar să nu scapi niciodată de faptul că eşti a Lui !

Suntem ”însemnați cu crucea ! ”

El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El ” – Coloseni 1:17

Laminina este o proteină care se găseşte în matricea extracelulară, straturile de proteine care formează substratul tuturor organelor interne, numită, de asemenea, membrana de bază. Ea este o componentă non-colagenă a laminei bazale; ea are patru brațe care se pot lega la alte patru molecule. Cele trei braţe mai scurte sunt bune pentru legarea de alte molecule de laminină, formând astfel straturile. Brațul mai lung este capabil să se lege de celule, ajutând astfel ancorarea organelor de membrană. Structural, proteina de laminină este alcătuită din trei lanțuri polipeptidice – α , β și γ, oferindu-i un total de șase “capete”, având astfel o mai mare flexibilitate în conectarea diferitelor molecule.” – Wikipedia

BAZELE BIOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI

R E Z U M A Thttps://youtu.be/yaLYLX4NJEghttps://youtu.be/yaLYLX4NJEg

1-Unitatea de baza a sistemului nervos este un tip de celula specializata numita neuron. Din corpul celulei pleaca ramuri scurte numite dendrite si o prelungire subtire, asemanatoare unui tub numit axon. stimularea dendritelor si a corpului celular duce la producerea unui impuls neural care traverseaza toata lungimea axonului. Neuronii senzitivi transmit semnale de la organele de simt la creier si maduva spinarii catre muschi si glande. Un nerv este un fascicul de axoni lungi de la mai multe sute sau mii de neuroni.

2-Un stimul calatoreste de-a lungul neuronului sub forma unui impuls electrochimic care se transmite de la dendrite catre axon. Acest impuls sau potential de actiune care se deplaseaza este produs prin depolarizare , un proces electrochimic in care diferenta de potential dintre diferite mecanisme celulare se schimba succesiv, in anumite puncte, de-a lungul neuronului.

3O data declansat, potentialul de actiune coboara pe axon pana la multitudinea de mici protuberante de la capatul acestuia, numit butoni terminali. Acesti butoni terminali elibereaza niste substante chimice numite neurotransmitatori, care sunt responsabile pentru transferarea semnalului de la un neuron la neuronul adiacent. Neurotransmitatorii difuzeaza in sinapsa o mica fanta in conexiunea de doi neuroni si se leaga de receptorii din membrana celulara a neuronului care primeste impulsul. Unii neurotransmitatori au efect excitant iar altii un efect inhibitor. Daca efectul excitator transmis neuronului receptor devine mare comparativ cu efectul inhibitor, apare depolarizarea si neuronul emite un impuls de tipul tot-sau-nimic.

4-Exista multe feluri diferite de interactiuni neurotransmitator-receptor. Ele ne ajuta sa explicam o gama larga de fenomene psihologice. Printre cei mai importanti neurotransmitatori se numara acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina, acid gama-aminobutric ( GABA ) si glutamatul.

5-Sistemul nervos este impartit in sistemul nervos central ( creierul si maduva spinarii ) si sistemul nervos periferic ( nervii care conecteaza creierul si maduva spinariii cu celelalte parti ale corpului ) . Subdiviziunile sistemului nervos poriferic sunt :sistemul nervos somatic ( care transmite mesaje la si de la receptori , muschi si suprafata corpului ) si sistemul nervos vegetativ ( care face legatura cu glandele si organele interne ) .

6-Creierul uman este impartit in trei diviziuni functionle : nucleul central , sistemul limbic si creierul mare  (cerebrum). Nucleul central include : bulbul rahidian, care este responsabil pentru respiratie si reflexele posturale  ; emisferele cerebrale, care se ocupa cu coordonarea motorie ; talamusul, un releu pentru informatiile senzoriale ; si hipotalamusul, care are un rol important in emotie si mentinerea homeostaziei. Formatiunea reticulata , care trece prin mai multe structuri centrale , controleaza starea de activare, trezire si constienta a organismului.

7-Sistemul limbic controleaza unele comportamente instinctive reglate de hipotalamus , emotie si memorie ,hranirea, atacul, fuga..

8-Suprafata reliefata a emisferelor cerebrale , cortexul cerebral, joaca un rol critic in procesele mentale superioare ca : gandirea, invatarea si procesul de decizie. Anumite arii din cortexul cerebral sunt asociate cu anumite tipuri de informatii senzoriale sau controleaza anumite miscari. Restul cortexului cerebral il reprezinta ariile asociative implicate in memorie, gandire si limbaj.

9S-au dezvoltat tehnici pentru obtinerea unor imagini detaliate ale creierului uman fara a induce pacientului leziuni sau stres exesiv. Acestea include : tomografia axiala computerizata ( CT ), rezonanta magnetica nucleara ( MRI ) si tomografia cu emisie de pozitroni ( PET ) .

10- Cand corpul calos ( banda de fibre nervoase care conecteaza cele doua emisfere cerebrale ) este sectionat , pot fi observate diferente semnificative in functionarea emisferelor cerebrale . Emisfera stanga are aptitudini mai mari pontru limbaj si calculul matematic . Emisfera dreapta poate intelege unele cuvinte, dar nu poate comunica folosind limbajul oral. In schimb, are un simt foarte dezvoltat pentru surprinderea pattern-urilor si realizarea imaginilor in spatiu.

11-Termenul de afazie este folosit pentru adescrie tulburarile de limbaj cauzate de leziuni ale creierului. Persoanele care au leziuni in aria lui Broca au dificultati in pronuntarea corecta a cuvintelor si vorbesc lent si cu dificultate. Persoanele care au leziuni in aria lui Wernicke pot auzi cuvintele , dar nu le inteleg sensul

12-Sistemul nervos vegetativ are doua ramuri : simpatica si parasimpatica. Deoarece controleaza actiunea glandelor si muschilor netezi, sistemul nervos vegetativ are un rol foarte important in reactiile emotionale. Ramura simpatica este activa in momentele de traire intensa , iar ramura parasimpatica este dominanta in perioadele de liniste.

13-Glandele endocrine secreta in circuitul sangvin hormoni care circula prin organism, actionand in diferite feluri asupra diferitelor celule. Hipofiza a fost denumita glanda coordonatoare , deoarece controleaza secretia si activitatea altor glande endocrine. Glandele suprarenale sunt importante in determinarea dispozitiei, a nivelului energetic si a capacitatii de aface fata situatiilor de stres.

14Potentialul ereditar al unei persoane , transmis de cromozomi si gene , influenteaza caracteristicile ei psihologice. Genele sunt segmente de molecule de ADN , care depoziteaza informatia genetica.

 h

Unele gene sunt dominante , unele sunt recesive, iar altele determina sexul. Majoritatea caracteristicilor umane sunt determinate poligenetic , adica, sunt determinate de mai multe gene care exercita o influenta combinata si nu sunt create de o singura pereche de gene. 

Genele pe care le primim de la parintii nostri si le transmitem urmasilor nostri sunt purtatoare de cromozomi , structuri din nucleul fiecarei celule din organism.https://www.youtube.com/watch?v=YD9pnIRXxE4&t=1s Majoritatea celulelor din organism contin 46 cromozomi. In momentul conceptiei , fiinta umana primeste 23 cromozomi din spermatozoidul tatalui si 23 cromozomi din ovulul mamei. acesti 46 de cromozomi formeaza 23 perechi ,care sunt duplicate ori de cate ori celula se divide. Fiecare gena transmite niste instructiuni codificate celulei, comandandu-i sa realizeze o anumita functie ( de obicei, sa produca o anumita  proteina ). Orice gena dintr-o pereche poate fi dominanta sau recesiva. Cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante, individul manifesta forma trasaturii dominante. Cand numai o gena este dominanta ,iar cealalta este recesiva, gena dominanta determina forma trasaturii. Numai daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se exprima forma recesiva a trasaturii. O femeie normala are 2 cromozomi similari in perechea 23, numiti cromozomi X. Un barbat normal are un singur cromozom X in perechea 23 si un alt cromozom ,numit cromozom Y.

15-Comportamentul depinde de interactiunea dintre ereditate si mediu: genele unui individ stabilesc limitele potentialului acestuia , dar ce se intampla cu acest potential depinde de mediul in care creste acesta.

Reactii fiziologice la stres:

-Corpul reactioneaza la stres prin reactia lupta-sau-fugi . Sistemul nervos simpatic produce cresterea numarul de batai ale inimii, tensiunea arteriala ridicata, pupile dilatate si eliberarea unei cantitati suplimentare de glucide din ficat. Sistemul suprarenal-cortical  provoaca eliberarea hormonului andrenocorticotrop (ACTH), care stimuleaza eliberarea cortizolului in sange.

-Aceste reactii fac parte din sindromul general de adaptare , un set de reactii afisate de organism ca raspuns la stres. Sindromul consta in trei faze : alarma, rezistenta si epuizare.

-Tulburarile psihofiziologice sunt tulburari fizice in care se considera ca starile emotionale joaca un rol central. De exemplu ,stresul poate sa contribuie la afectiunile coronariene. 

-Psihoneuroimunologia este studiului modului in care factorii psihologici pot afecte sistemul imunitar, crescand riscul de aparitie a unor tulburari legate de acesta.

-Stresul poate afecta direct sanatatea prin crearea unor supraactivari cronice a partii simpatice a sistemului nervos autonom sau a sistemului suprarenal-cortical sau prin afectarea sistemului imunitar…

-In cazul stresului negativ ( distres ) sistemul limbic intra in joc si sunt declansati hormoni, iar individul intra intr-o stare emotionala care nu mai are nici-o legatura cu situatia de fapt iar omul este dominat de hormonii negativi . Creierul ganditor se decupleaza partial datorita hormonilor si in acest caz nu se mai poate gandi logic, a asculta ,sau a argumenta obiectiv. Insul crede ca se afla in cerierul ganditor, ca argumentele lui sunt valide , crede ca este bun si rezonabil, iar celalalt ar trebui sa cedeze , el nu-si da seama ca este dominat de hormonii sai in care creierul ganditor este decuplat de realitate.

-Daca reactia de distres este mult mai puternica si un timp mai lung , deveniti anxios, reactii fiziologice: palpitatii, palme umede, spasme, cresterea tensiunii arteriale…

-Stresul este o reactie fireasca a organismului pentru a se adapta unei situatii si are trei componente :

*Componenta psihologica:  daca diferenta dintre exigentele mediului inconjurator si posibilitatile noastre ni se par prea mari ,reactia de stres va fi mai puternica si se va manifesta pe plan fiziologic.

*Componenta fiziologica : organismul va secreta diferiti hormoni mai ales adrenalina care va accelera bataile inimii ,frecventa respiratorie si glicemia pentru a pregati corpul pentru un efort fizic.

*Componenta comportamentala : reactia de stres este fireasca si utila, ne pregateste in vederea adaptarii la o situatie dificila. Adrenalina si noradrenalina actioneaza asupra psihicului si amplifica starea de alerta.

 Cap. 2. Spiritualitatea neurologica :

https://www.youtube.com/watch?v=sO5VJtx9a5o&t=2751s

https://www.youtube.com/watch?v=VLrLx-Sd3A4

Meditatia stimuleaza activitatea neuronala in anumite parti ale creierului, ale corpului striat. Omul are creierul construit astfel incat sa priceapa si sa genereze realitati spirituale. Creierul foloseste logica, ratiunea, intuitia, imaginatia si emotia pentru a-l inegra pe Dumnezeu in constiinta. Creierul intampina greutati in separarea fanteziilor de faptele reale, vede lucruri care nu exista, iar uneori nu vede lucruri care exista ( fenomenul de  ambiguitate neurologica ).

Fiecare dintre noi avem un creier care vor interpreta datele si experientele in moduri foarte diferite, si din acest punct de vedere sunt creiate conflictele cognitive .

Fiecare creier uman produce perceptii unice si diferite despre Dumnezeu , deoarece trei realitati separate ofera realitatea :

-Realitatea din afara creierului.

-Perceptia noastra subconstienta.

-Imaginile si conceptele constiente pe care le construim.

Practicile spirituale sporesc functionarea neurologica a creierului si imbunatateste sanatatea fizica si emotionala .

Cntemplarea intensa si indelungata a valorilor spirituale pot schimba strctura creierului prin formarea de noi neuroni si crearea noilor retele neuronal-cognitive.

Practicile contemplative intaresc circuitele neurologige ce genereaza starea de pace si echilibru interior, memoria, constiinta sociala si compasiunea.

Contemplarea spirituala dizolva sentimente si emotii distructive prin mecanismul de neuroplasticitate ( abilitatea creierului de a se rearanja ) , rearanjarea conexiunilor din creier ( dendritele vor creste si asociatii neuro-cognitive vechi se vor schimba )/ schimbarea mintii.

Uneori conexiunile neuronale mor, uneori devin prea active si supraconectate aducand haos in hartile cognitive, ducand la schimbari comportamentale.

Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electtrochimica a creierului schimband starea de echilibru interior .

Furia intrerupe functionarea lobilor frontali si pierzi abilitatea de a fi rational, dar nu mai esti constient ca te porti irational. Cand lobii frontali se inchid  dispare empatia si compasiunea , simti ca ai dreptate , dar in mod rational nu o ai. Furia elibereaza neurochimicale responsabile de emotii negative si distrug parti ale creierului .  Cand auzim cuvinte furioase creierul nostru devine epuizat, generand compusi chimici de stres care ne face sa luptam sau sa fugim.

Contemplarea religioasa si spirituala schimba creierul profund si va intensifica constiinta si empatia sociala si dizolva sentimentele si emotiile distructive.

Activarea lobilor frontali intaresc circuitele neurologice implicate in empatie si constiinta sociala si devenim mai cooperanti si vor tempera tendintele naturale de manie din sistemul limbic (amigdala ) .

Inima neurologica pare sa fie in cortexul cingulat anterior si care face o jonctiune intre lobul frontal ( care initiaza gandurile si comportamentul ) si sistemul limbic ( care proceseaza sentimentele si emotiile ) si ajuta la mentinerea unui echilibru intre sentimente si ganduri. Daca ai cingulatul mai mare sau mai activ vei experimenta o mai mare empatie si vei reactiona cu mai putina furie sau teama. Daca cortexul cingulat anterior nu functioneaza cum trebuie , abilitatile de comunicare vor fi compromise si nu vei avea empatie si compasiune. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior pentru a avea empatie si compasiune. Circuitele neuronale din cortexul cingulat anterior si cortexul prefrontal integreaza atentia, memoria activa si motivatia. Cand te concentrezi intens si constant pe valorile spirituale creste fluxul sanguin in lobii frontali si cingulatul anterior, ceea ce va duce la reducerea activitatii din centrele emotionale (sistemul limbic ), respectiv o pace interioara .

Activarea din lobul prefrontal si cingulatul anterior imbunatateste memoria si cognitia si stopeaza efectele depresiei.Stresul duce la deteriorarea /sau nu ami cresc dendritele ,afectand memoria ( boala Alzheimer ).

Incetinind activitatea in lobul frontal , aceasta igaduie sistemului limbic sa fie mai activ si va spori activitatea emotionala. Crescand activitatea in lobul frontal, va descreste activitatea limbica , emotionala, iar combinatia acestora va genera o stare pasnica de constiinta, echilibru emotional rational .

Un sistem limbic supraactiv, care genereaza starile emotionale, este periculos fizic si psihologic  si va genera anxietate si frica.https://www.youtube.com/watch?v=KPDDWupHIzY

Cingulatul anterior situat intre lobul frontal si sistemul limbic actioneaza ca mediator intre sentimentele si gandurile noastre. Este implicat in constiinta sociala si intuitie si este mai mare la femei decat la barbati. Femeile sunt mai empatice , mai abile social si mai reactive la stimuli ce induc teama.

Practicile contemplative stimuleaza activitatea in cingulatul anterior ajutand sa devina mai sensibile la sentimentele altora si compasiune fata de altii. 

Activitatile religioase bazate pe teama deterioreaza cingulatul anterior , va pierde interesul pentru altii si va reactiona agresiv impotriva lor. Cand anticipam un viitor negativ , activitatea din amigdala creste, iar in cingulatul anterior descreste. Aceasta genereaza nevroza si anxietate.

Dopamina intensifica imaginatia senzoriala , generaeza stari de placere , stimuleaza gandirea pozitiva ,sentimentul de bunastare si siguranta. O cantitate prea mica duce persoana spre scepticism si neincredere,o cantitate prea mare duce la credinte paranormale. Extazul rezultat din cocaina este legat de cresterea brusca de dopamina in creier .

Echilibrul dintre emisfera stanga si dreapta va regla predispozitia spre spiritualitate sau ateism . Serotonina eliberata in timpul meditatiei duce la experiente spirituale. Meditatia , relaxarea si respiratia scad substantele de stres epinefrina si norepinefrina si conduc la o relaxare. Schimband neurochimia creierului, practicile spirituale restabilesc un sentiment de pace, fericire si siguranta, descrescand anxietatea, depresia si stresul. 

Meditatia creste activitatea in lobii prefrontali, reducand activitatea in centrele emotionale. Experientele religioase stimuleaza simultan sistemul nervos simpatic ( de excitare ) si cel parasimpatic ( de calmare ).https://www.youtube.com/watch?v=LKXopFTmNf0

Circuitele emotionale ale creierului limbic au o mai mica neuroplasticitate decat cele din lobul frontal si de aceia se educa mai greu si experimentam iubirea in moduri diferite. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior , crescand nivelul de constiinta si mila. O afectiune in cingulatul anterior va schimba personalitatea in rau , depresie si nu mai esti empatic si sensibil la sentimentele celor din jur. 

Cingulatul anterior echilibreaza activitatea dintre lobii frontali si sistemul limbic . Sistemul limbic emotional , amigdala, responsabil de sentimente si emotii ce produce teama , are o relatie cu lobul frontal responsabil de logica ,ratiune si limbaj. Cingulatul anterior actioneaza ca punct de sprijin echilibrand sentimentele din amigdala si gandurile din lobul frontal.

Cand devii prea emotional ,sangele invadeaza sistemul limbic, stimuland in amigdala starea de alerta , de aparare si teama . Cand activitatea creste in zona limbica , scade in lobul frontal. Cand esti furios , incetezi sa mai fii rational, iar abilitatile cognitive sunt suprimate . Cand amigdala devine activa, cingulatul anterior se inchide iar sistemul limbic conduce spectacolul. Empatia si intuitia scad si pierzi abilitatea de a intelege ce simt ceilalti oameni.
Daca lobul frontal devine activ , se stimuleaza cingulatul anterior si va incetini activitatea din amigdala, iar logica si ratiunea din lobul frontal supun furia si
teama din amigdala. Daca cingulatul anterior este afectat ( atac, leziuni , enervari ) totul se destabilizeaza .
Meditatia si practicile spirituale intaresc lobul frontal, care stimuleaza cingulatul anterior, iar aceasta ve face sa va urmariti scopurile cu seninatate si pace. Un circuit cingulat frontal anterior puternic inhiba anxietatea, depresia si furia.
Daca intrerupi constient si cu credinta gandurile si sentimentele negative se va stimula cingulatul anterior . In acest caz teama ,anxietatea si iritabilitatea vor descreste si se va instala sentimentul de pace .
Daca insisti obsesiv pe indoieli si ingrijorari , sistemul limbic emotional va incetini activitate in lobul frontal care genereaza logica, empatia si placerea.
Amigdala reprezinta fundamentalismul neurologic din creier. Daca ingadui furiei si fricii sa domine ,vei pierde abilitatea neurologica de a gandi logic si cu compasiune, nu vei gasi pace si seninatate .Acelas lucru se va intampla daca mintea este preocupata de ganduri negative , neliniste sau ura. Mania ii face pe oameni punitivi , pesimisti, indiferenti,fara descernamant in logica si abilitati rationale.https://www.youtube.com/watch?v=hr85di_m7uw
Mania , cinismul, ostilitatea si defensiva vor creste riscul de afectiuni cardiovasculare. Agresiunea si ostilitatea inchid activitatea din cingulatul anterior si striatum (zonele care controleaza mania si teama) iar amigdala preia controlul, generand un raspuns lupta sau fugi care se raspandeste in creier.
In momentul in care creierul aude sau vede cuvinte care au o semnificatie negativa (disonante) , amigdala intra in alerta. Cuvintele pozitive activeaza striatumul si alte parti ale creierului si creiaza placere, fericire si pace. Lupta spirituala este o lupta neurologica. Mintea este tentata sa vada numai dovezile care sprijina punctele noastre de vedere. Creierul nostru plaseaza automat oamenii si obiectele in grupuri separate in functie de credinta noastra, in functie de echilibrul sistemului limbic si lobilor frontali. Oamenii pot adrea la un fundamentalism neurologic de grup , datorat sistemului limbic ( amigdalism terorist ). Cu cat ne afundam neurologic intr-o ideologie cu atat creierul raspunde la acea crdinta ca fiind singura reala si adevarata, patologie spirituala.Activitatea spirituala si religioasa sporesc longevitatea si sanatatea personala. Meditatia si rugaciunea intaresc functionarea neuronala, scaderea anxietatii si depresiei, cresterea constiintei sociale si empatiei, imbunatatirea sanatatii cognitive , controlul emotiilor, a stresului, devii mai calm si alert, ai o perspectiva pozitiva si optimista asupra vietii. Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica. Credinta optimista va inhiba functionarea sistemului limbic care genereaza indoiala si teama.
Anxiosii raman blocati pe ruminari, intarind circuitele neuronale care genereaza anxietate si depoziteaza informatia in memorie pe termen lung.
Optimismul poate fi un placebo care poate vindeca , aceasta presupune o activitate mai mare in cingulatul anterior si va duce la controlul anxeietatii, depresiei si reduce nivelul de cortizol din corp. Intreruperea vechilor tipare neuronale creiaza anxietate in creier. Oamenii reactioneaza la disonanta cognitiva la nivelul gandurilor, emotiilor si comportamentelor.
Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica.
Daca exprimam mania, stimulam circuitele neuronale defensive la cealalta persoana. Suprimarea deliberata a gandurilor negative sunt eficiente in suprimarea maniei , sau inlocuirea gandurilor negative cu cele pozitive. Exprimarea furiei genereaza si mai multa furie. Cu cat activezi lobul frontal si cingulatul anterior ,cu atat va descreste activitatea in zonele limbice care genereaza furia. Furia si ostilitatea declanseaza eliberarea de hormoni de stres in tot corpul si intrerupe procesul lobului frontal al limbajului, logicii si interactiunii cooperatoare.

   Bibliografie :

-Cum ne schimba Dumnezeu creierul : Andrew Newberg + Mark Robert Waldman

-Mai presus de stiinta : dr. Rodica Malos

-STIINTA IL DESCOPERA PE DUMNEZEU : Ariel A Roth

-Doamne schimba-mi atitudinea : James MacDonald

Resurse pe internet :

.Amprenta lui Dumnezeu in creatie.

.ADN-ul creatie a lui Dumnezeu.

.Miracolul din celula dovada biochimica a creatiei.

.Mintea si ADN-ul intr-un univere inteligent.

.Lumina din creier.

.Constiinta si misterele fizicii cuantice.

.Informatia din ADN dovedeste ca Dumnezeu exista.

.Fizica cuantica- noi oportunitati.

.Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru.

.Trezirea constiintei din perspectiva neurostiintei.

       iLn      Atlanta      8 Aug. 2018

        Atlanta  05 Aug. 2018       iLn

Cap.3.    INNOIREA MINTII si SCHIMBAREA CARACTERULUI – un proces neurologic.

MOTTO

” Nu trebuie sa fiti doctor sau om de stiinta pentru a intelege aceasta lucrare, totusi , daca invatati si aplicati macar un singur lucru-tot este un castig ! „

Pentru a fi inteles, nu voi folosi un limbaj academic , ci unul popular, simplu si de simt comun, ca in retetele de prajituri, deasemenea terminologia va fi de natura mai mult tehnica decat spiritual-duhovniceasca,nu este o lucrare de teologie dogmatica traditionala si nu se vor folosi citate sau trimiteri din Caretea Cartilor. Nu am pretentia ca detin tot adevarul si nu ar mai fi nimic de adaugat sau rectificat. De aceea, va multumesc anticipat pentru-ca veti citi tot materialul , pentru ingaduinta acordata si opiniile voastre !

GENERALITATI

Principiul de functionare al „aparatului psihic” inclusiv pofta sunt universale pentru toti oamenii si din toate timpurile , asa cum au fost „proiectate” si daruite la creatie de catre Creator.

Toate conceptele umane/ asertiunile pot fi instantiate / sunt penetrabile cognitiv/ au inteles semantic pe baza imaginilor mentale stocate anterior in memorie, respectiv panze , structuri sau retele neuronale.

Mintea umana lasata de „capul ” ei,nu poate face deosebirea dintre eroare si adevar, fara o norma ideala din afara ei.

Credem tot ceea ce ne este repetat. O informatie falsa / o eroare ne influenteaza comportamentul ca si cum ar fi adevarata.

Sinceritatea nu-i suficienta in stabilirea adevarului , deoarece poti sa sustii sincer si cu inversunare si chiar sa-ti dai si viata pentru o eroare , intrucat poate fi doar o conexiune sau o retea neuronal-cognitiva.

La temelia activitatii noastre psihice si comportamentale sta procesul de formare si folosire a unor structuri cognitive, retele neuronale, credinte gata fabricate stocate in memorie.

Omul are o dimensiune biologica, psihologica si spirituala.Personalitatea umana consta intr-o activitate mental-cognitiva, afectiva si comportamentala, precum si din aspecte constiente , subconstiente si inconstiente; concretizata in caracter, aptitudini si temperament. Personalitatea omului/ caracterul se cladeste neurologic prin retele/ sisteme neurologice preluate din mediu/dobandite si cele mostenite genetic sau epigenetic, deci personalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN-ul nostru si modificata de influentele exterioare, structurate in retele neuronale si etichete epigenetice.

Nu putem face doua lucruri dintr-odata care necesita aceiasi conexiune neuronala , deoarece va apare fenomenul de orbire din neatentie.

EXPLICATIA UNOR TERMENI

Metanoia : cuvant grecesc – meta =dincolo de , dupa ; nous = gandire , minte ; dincolo de minte , schimbarea si / sau transformarea mentalitatii , a gandi in mod diferit.

Neurostiinte : cuvant din franceza =neurosciences ; studiul stiintific al sistemului nervos si explicarea comportamentului prin activitatea creierului ( neurobiologia , psihofiziologia , psihobiologia , neuropsihologia , etc. ).

https://youtu.be/EPqIyCRI6hc 

Cum poate creierul sa isi organizeze miliardele de neuroni pentru a produce comportamentul, si cum sunt aceste celule influentate de catre mediul inconjurator ?

Neuronii formeaza circuite functionale, si fiecare circuit este responsabil de anumite parti ale comportamentului.

Crearea de noi retele neuronale se bazeaza pe neuroplasticitatea creierului . Noile obiceiuri se formeaza prin creiarea noilor retele neuronale. Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate , daca se modifica neuronii prin formarea de noi retele neuronale.

Neurostiinta sustine ca activitatea si comportamentul fiecarui om,inclusiv deciziile sale, sunt influentate de tiparele cerebrale , de  retele neuronale. Tiparele sunt formate genetic si modelate de viata prin crearea de retele neuronale.

Un tipar mental , retea neuronala ,se poate schimba. Deci tiparele de activitate cerebrala ne influenteaza reactiile de raspuns la situatii concrete de viata. Persoanele raspund diferit la aceleasi tip de evenimente, deoarece au formate alte retele neuronale. Dragostea de oameni poate fi afectata printr-un atac cerebral ,caci ea pare sa fie o simpla conexiune intre anumiti neuroni , o simpla conexiune neuronala. Genele si etichetele epigenetice, nu sunt singurele care ne modeleaza caracterul , ci, si mediul de viata care formeaza retelele neuronale. Atunci cand asimilam informatii noi , in creierul nostru se creiaza noi conexiuni neuronale, iar ce te face sa fii tu insuti se va modifica prin crearea de noi retele , astfel te poti schimba. Tot ceea ce facem implica o intensa activitate chimica si electrica a creierului.https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q&t=142s

Putem schimba structura creierului , deci si a comportamentului ,doar prin a ne transforma modul de gandire prin formarea de noi retele neuronale. Adam a fost facut cu toate programele neuronale necesare la timpul si mediul acela( Fig. 1d), iar Cain a fost nascut fara retele neuronale ca o coala alba nescrisa (Fig.1e ). Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci de prelucrarile informationale automate si inconstiente a retelelor neuronale, in functie de contextul in care ma aflu si de recompensele si pedepsele pe care le primesc dupa ce fac acel comportament. Comportamentul trebuie sa aiba in spate decizia mea libera. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva sau negativa precum si sentimentele , codul moral de bine si de rau.Constiinta prin ganduri determina chimia creierului , iar chimia modifica PH ( negativ=aciditate =boala ; pozitiv=alcalinitate = sanatate ). O emotie negativa blochiaza celulele sistemului imunitar si ne lasa organismul fara aparare . Corpul nostru stie ce e bine si ce e rau prin faptul ca reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci universul intreg are ca fundament Legea Morala ,legea binelui, dragostea. Identitatea omului se cladeste neurologic.https://www.youtube.com/watch?v=A37ehFbcoNg

Modul in care celulele noastre nervoase se aranjeaza in functie de informatia pe care o asimilam, ne defineste individualitatea si este reflectata in circuitul nostru neurologic interior. Neuroplasticitatea demonstreaza o modificare la nivelul creierului de fiecare data cand invatam ceva nou, si se modifica de fiecare data cand avem o experienta noua , deci structura creierului se modifica , iar aceasta se modifica si mentalitatea noastra este transformata , deci si caracterul.

CREIERUL UMAN VIU

     

Creierul este format din aproximativ 100 miliarde de neuroni ,si de trei ori mai multe nevroglii a caror activitate sustin functionarea normala a neuronilor . Pentru a numara 100 miliarde de neuroni cu o viteza de 1 celula / sec. ne trebuiesc 3171 ani.Un neuron are corpul celular de ~10 microni , daca aliniem cele 100 miliarde de neuroni va da ~ 1.000.000 metri lungime. Neuronul este o celula nervoasa ce are un nucleu care contine gene. Neuronii comunica intre ei prin intermediul unui proces electrochimic si formeaza conexiuni specializate/ 60 trilioane de sinapse neuronale si care produc compusi chimici speciali ( neurotransmitatori / neuromediatori / neurohormoni ) care sunt eliberati la nivelul sinapsei.https://www.youtube.com/watch?v=XmQtgal1qeg

Creierul uman adult cantareste ~1300gr si are 160.000 metri de vase capilare . Materia cenusie este formata din neuroni care aduna si transmit semnale . Materia alba este alcatuita din dendrite si axoni care creiaza reteaua prin care neuronii transmit semnale .https://www.youtube.com/watch?v=fZYgzRKEHmA

Informatia este transmisa la nivelul sistemului nervos cu 120 m/sec.

Emisfera stanga este analitica ,este suportul gandirii logice , structureaza si ordoneaza lucrurile in forma fizica , organizeaza gandirea rationala . Persoanele cu predominanta in emisfera stanga nu pot face legaturi intuitive dintre realitatile fizice si cele subtile .

Emisfera dreapta este conectata la ceea ce exista dincolo ,inventivitate , inspiratie , intelegere profunda ,intuitive , profunda ,emotionala. Starea de echilibru interior se produce prin armonie si functionarea egala a celor doua emisfere, si prin bune conexiuni neuronale. Emisfera stanga pentru dreptaci este dominanta in limbaj si analiza matematica, iar cea din dreapta este dominata de abilitati creative si vizuale.https://www.youtube.com/watch?v=DtDN25hA2nE

ELEMENTE DE NEUROGENETICA

https://youtu.be/eU66SR7Vi5I 

Genetica studiaza modul in care organismele vii mostenesc caractere , numite trasaturi , de la precursorii lor, transmise din generatie in generatie , adica studiaza structurile , mecanismele si legile ereditatii si variabilitatii.

Organism>celule>molecule>nucleu>ADN>gene. Ereditatea are loc prin gene ,iar influenta genelor este mediata de mediu prin etichete epigenetice. Genele contin toata informatia ca sa functioneze, iar mediul inconjurator joaca un rol fundamental in fenotipul final ,deci fenotipul depinde de interactiunea genetica si mediul inconjurator. Gena este un segment din molecula de ADN care determina aparitia unui caracter. F=G+M ; F=fenotip, G=genotip, M=mediul.

Trasaturile sau caracterele sunt rezultatul dintre interactiunea caracterelor mostenite ( informatia genetica si epigenetica ) si cele dobandite din mediul inconjurator, sub forma unor retele neuronale.https://youtu.be/2DrxN5EQLdI Informatia genetica e continuta in ADN ( acidul dezoxyribonucleic ) care e copiata si mostenita din generatie in generatie. ADN-ul ne programeaza moartea ,deoarece motivul principal pentru care imbatranim si murim este degradarea ADN-ului , care datorita diviziunii celulare de-a lungul timpului ajunge sa piarda din informatia genetica din cromozoni , iar telomerele care au rolul de tampon nu pot face fata degradarii ADN-ului la infinit. In nucleul celular informatia genetica purtata de ADN este transmisa in ARN (acizii ribonucleici ) pentru sinteza proteinelor ,este materialul genetic ce stocheaza informatia genetica.

https://youtu.be/4CQvBZnpaaMPersonalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN -ul nostru si modificata de influentele exterioare prin crearea de retele neuronale.

Acidul dezoxiribonucleic sau pe scurt ADN-ul reprezintă identitatea noastră, un cod unic căruia îi datorăm viaţă şi fără de care nimic din ceea ce ne înconjoară nu ar mai există. Cu o vechime de peste 6000 de ani, genomul uman conţine 23 de perechi de cromozomi formaţi din patru elemente: hidrogen, azot, oxigen şi carbon, elemente în care cercetătorii au descoperit că stă ascuns secretul antic al creaţiei.

Oamenii de ştiinţă au analizat cu atenţie codul chimic al genomului uman şi au descoperit că structura ADN-ul seamănă foarte mult cu gramatică unei limbi vechi, iar cercetătorii de la Universitatea Harvard au reuşit să descifreze mesajul ascuns în fiecare secvenţă a genomului.

Cercetătorii au observat că structura genomului uman seamănă cu limba aramaică veche şi pentru a reuşi să traducă codul ADN-ului au transformat elementele în litere. Astfel, pe baza valorilor de masă atomică ale acestora, hidrogenul a devenit litera ebraică Yod (Y), azotul litera Hey (H), oxigenul litera Wav (V sau W), iar carbonul Gimel (G). Toate aceste substitutii au dezvăluit formă veche a numelui YAHWE, YHWH numele propriu al lui Dumnezeu în Biblia ebraică revelat lui Moise cu mii de ani în urmă, un nume care apare de peste 7000 de ori în Biblie şi care trăieşte în fiecare celulă a corpului nostru.

Cercetătorii au mers mai departe cu studiul lor şi au înlocuit toate cele patru litere ale numelui antic YHWH cu elemente chimice moderne, iar rezultatul obţinut a fost uluitor. Înlocuirea literei H cu echivalentul sau chimic azot a dat naştere compusului HNON (hidrogen, azot, oxigen, azot), un gaz incolor, inodor şi invizibil. Astfel, înlocuirea literelor din numele Creatorului, YHWH, cu elemente chimice din lumea modernă creează o substanţă intangibilă precum Dumnezeu. Cele mai vechi scrieri îl descriu pe YHWH că fiind omniprezent, dar de nevăzut pentru ochii noştri, inclusiv primele capitole ale Genezei relatează faptul că Creatorul era prezent într-o formă non-fizică în timpul creaţiei.

Substituind literele antice cu elemente moderne, cercetătorii au descoperit că primele trei litere reprezintă 75% din numele lui Dumnezeu cu care ne asemănăm, dar că ultima litera, respectiv ultimul element, carbonul ne diferenţiază de Creatorul nostru invizibil şi intangibil. Carbonul e elementul care da culoarea, textura, gustul şi sunetele corpului nostru, elementul care ne face să fim reali în lumea noastră.

Descoperirea cercetătorilor este o dovadă ştiinţifică a faptului că Dumnezeu a lăsat un mesaj înscris în codul nostru genetic, şi anume YHWH a scris numele său în fiecare dintre noi. Numele lui Dumnezeu este codificat în celulele de baza ale umanităţii, astfel că fiecare persoană indiferent de rasă, religie, sex sau statut are amprenta divină a Creatorului în interiorul ei, 75% din elementele care definesc codul genetic uman aparţinând acestuia.

ELEMENTE DE NEUROPSIHOLOGIE

Fig.1a

 Fig.1b

 Fig.1c

Fig.1d 

Fig.1e

Responsabili de emotiile negative este emisfera cerebrala dreapta, iar de cele pozitive emisfera stanga. Dorinta , satisfactia, placerea este data cand prin corp circula dopamina , oxitocina ,beta-endorfina ; iar frica si tristetea acetilcolina si hormonul stresului (cortizolul). Stresul  face ca telomerii din ADN sa se epuizeze mai repede provocand boala, si deasemenea va produce formarea placilor de colesterol. Serotonina controleaza fluxul de informatii din creier. Controlul emotiilor negative se face prin accelerarea emisferei stangi, prin incurajare verbala sau medicamente.Emisfera predominanta determina trasatura de personalitate. Emotiile sunt raspunsul organismului la stimuli. Ratiunea nu este capabila sa ne conduca de una singura comportamentul in directia cea buna, si de aceea apeleaza la sentimente. Cand ne lipseste ceva se elibereaza dinorfina si produce starea de discomfort. Pierderea poftei de viata apare si in creier ,activitatea din lobul frontal stang este redusa .

Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate daca schimbam retelele neuronale. Stresul este reactia organismului la o trauma fizica, psihica sau emotionala si are efecte asupra :

– Neuronului care blocheaza neurogeneza, adica formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni neuronale .

-ADN-ului , asupra substratului genetic: cromozomii au niste proteine la capetele lor cu rol de protectie , adica telomeri. Stresul scurtcircuiteaza telomerii.

-Sistemului imunitar , adica blocheaza celulele sistemului imunitar care produc limfocite, care ne apara de virusi.

Furia se datoreaza cresterii de adrenalina si noradrenalina care inunda corpul. Oamenii furiosi cronic nu au, sau functioneaza deficitar mecanismul de intrerupere/anulare a modificarii creierului de catre acetilcolina care tempereaza crsterea adrenalinei

https://www.youtube.com/watch?v=lhL0sw3nQlc

Emisfera cerebrala predominanta determina trasatura personalitatii astfel: daca dreapta este mai activa persoanele vor fi mai pesimiste ,introvertite, indreptate spre neplacere , teama ,nefericire; daca stanga va fi mai activa persoanele vor fi mai optimiste, extrovertite, pofta de viata, placere, fericire si va secreta mai putini hormoni de stres (cortizol) si vor fi mai echilibrate emotional. Emotiile sunt raspunsurile organismului la stimuli modificand chimia creierului , diencefalul va secreta hormoni/neuromediatori cu ajutorul hipofizei. Dopamina este molecula dorintei si placerii ,entuziasm , gandirea rapida,curiozitatea , buna dispozitie, absenta dopaminei duce la parkinson si excesul la schizofrenie, iar acetilcolina tempereaza efectele dopaminei, lipsa serotoninei duce la depresie, insomnie; lipsa endorfinei duce la durere cronica. Endorfinele si encefalinele declanseaza senzatii placute, iar dinorfinele provoaca senzatii de scarba. Atractia dintre sexe apare in minte, vasopresina la barbati si oxitocina la femei controleaza atractia dintre parteneri. Tot ceea ce ne trece prin gand modifica chimia creierului . Constiinta separa retelele neuronale pentru codul etic de bine si de rau pana la nivel biochimic si neurofiziologic ,deci constiinta prin gandurile sale determina chimia creierului. Cand gandim pozitiv se produc sentimente pozitive care contribuie la formarea de noi retele neuronale cu o chimie noua la nivelul hipocampului ,gandurile negative de ura , manie distrug neuronii , aciditatea organismului si blocarea sistemului imunitar , incremenirea spiralei ADN-ului. Constiinta face diferenta dintre real si imaginar, creierul lasat de” capul lui „nu poate face aceasta diferenta.

Hipocampul si nucleul amigdalian inmagazineaza amintiri referitoare la emotii si locuri.

Modul cum ne percepem mediul inconjurator ne influenteaza psihologic comportamentul, cat si starea de sanatate.

Hormonii de stres contracta si vasele de sange din creierul frontal si devii mai putin inteligent, si cu o constiinta mai redusa. Perceptiile, credintele tale formate din noile retele neuronale regleaza comportamentul si rescrie genele.

Daca rescrii credintele, perceptiile poti rescrie genele si comportamentul. Credintele sunt concluzii rezultate din informatii si/sau experiente de viata, deci viata este guvernata de sistemul de credinte, pentru schimbare este nevoie de noi informatii. Informatiile false ne influenteaza deciziile ulterioare prin contaminare psihologica, mintea nu stie de una singura sa prelucreze informatiile false daca nu are o norma etalon.

Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci intentia si comportamentul este determinat de prelucrarile informationale in functie de context, iar intentia apare odata cu comportamentul ,determinat de prelucrarile informationale inconstiente.https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk

 Comportamentul nu este determinat de vointa sau intentia noastra , ci de contextul fizic in care ma aflu si de recompensele sau pedepsele pe care le primesc ,dupa ce fac acel comportament. Schimband contextul si recompensele, poti schimba comportamentul.

   EPIGENETICA 

https://www.youtube.com/watch?v=MJLa5KSCNXA 

  IN-formatia EPI-genetica TRANS-generationala, sau „noi suntem responsabili si de generatiile urmatoare „

Epigenetica este o ramura a geneticii care studiaza variatia trasaturilor fenotipice care sunt cauzate de aspecte ale mediului inconjurator, acestea schimband comportarea genelor si afectand modul in care celulele le decodifica. Informatia biologica este depozitata si reprodusa sub forma ADN-ului . Epigenetica studiaza mecanismele care influenteaza felul in care se exprima genele, modificari chimice in ADN sau in cazul proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului .

Epigenetica (in limba greaca EPI inseamna deasupra/peste ) ,studiaza felul in care se transmit caracterele dobandite (rezultat al factorilor de mediu, al experientelor individuale, al individului…) in mecanismului ereditatii, adica altele decat cele de care sunt responsabile genele din ADN. Respectiv informatia biochimica din mediu care se ataseaza informatiei din ADN si care transcede urmatoarelor generatii, deci ereditatea poate fi modulata si de experienta parintilor. Aceste marcaje sau etichete chimice favorizeaza activitatea genelor, adica permit producerea proteinei unei gene , iar altele dezactiveaza activitatea unei gene.Aceasta se realizeaza prin intermediul factorilor de transcriptie , adica proteine care se lipesc de o sectiune de ADN din apropierea unei gene pentru a o activa sau dezactiva sa se exprime diferit datorita activarii si reprimarii anumitor gene , fara schimbari la nivelul secventei genetice. Tumorile pot fi declansate de mutatii genetice si functionarii defectuase a fenomenelor epigenetice. Influenta mediului are ca efect asupra activitatii genelor. Plantele memoreaza schimbarile de mediu pentru a sti cand sa intre in repaos si cand sa infloreasca.Genele regleaza ritmul si modul de crestere a celulelor noastre , dar mediul inconjurator produc dezechilibre in chimia interna, un intrerupator epigenetic care blocheaza activitatea genelor. Leziunile epigenetice pot fi controlate prin modificarea dietei si a gandirii. Adversitatile emotionale altereaza reglarea genelor responsabile de controlul emotional si vor duce la un comportament impulsiv, jocuri, alcool, mancatul excesiv. Anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra , perceptiile, atitudinile si emotiile dirijeaza biologia si comportamentul.

Genele pot fi activate si dezactivate prin semnale din mediul inconjurator. Fiecare celula are un anumit tip de constiinta.Genele isi schimba expresia in functie de ce se intampla in afara celulelor noastre. Convingerile noastre pot schimba biologia noastra.Anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa urme asupra materialului genetic.Aceste amprente genetice pot scurtcircuita si pot transmite amprenta generatiilor urmatoare, adica o mostenire epigenetica. Fumatul si mancatul excesiv pot schimba amprenta epigenetica asupra ADN-ului, in care gena de obezitate sa se exprime puternie iar ce de longevitate prea slab , aceasta predispune copii inainte ca ei sa fie conceputi.Anumite modificari ale ADN_ului determina speranta de viata .Influentele din mediu : fumatul, dieta, stresul, pot afecta genele copiilor si al nepotilor. Genele sunt modificate de mediu tot timpul , prin etichete chimice care se ataseaza singure pe ADN-ul uman.Efectele intre generatii sunt date de influenta sociala, din mostenirea genetica si din etichetele epigenetice ( o generatie raspunde la experientele generatiei anterioare).Experientele traumatizante din trecutul nostru sau inaintasilor nostri , lasa cicatrici moleculare la nivelul ADN-ului.Experientele noastre si al inaintasilor nostri , nu dispar niciodata chiar daca au fost uitate , ele devin un reziduu molecular care devin parte din codul nostru genetic. ADN-ul ramane la fel ,dar tendintele psihologice si comportamentul sunt mostenite epigenetic.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

Mostenirea implica modificarile chimice ale ADN-ului (proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului) precum si la secventele de ARN care activeaza sau dezactiveaza o gena, ducand la modificari ereditare.

Informatia biologica este depozitata , citita si reprodusa sub forma ADN-ului.

Genele sunt pachete de informatii scrise sub forma unor secvente de baze azotate care codifica proteinele,si care indeplinesc functii necesare vietii.

Epigenetica se refera la mecanismele moleculare care afecteaza activitatea genetica .https://www.youtube.com/watch?v=4aOq7Dw75xI

Comutatoarele epigenetice activeaza sau dezactiveaza o gena, si care produc efecte in timp dupa diviziunea celulara si dupa reproducerea sexuala.

O parte din functionarea normala a ADN-ului este oprita de o influenta exterioara numita epigenetica. Corpurile si comportamentul este influentat de mediu mai mult decat de gena, deci mediul este responsabil pentru influentarea modelelor de metilare a ADN-ului.,deci mediul ne influenteaza genele.

Prin secventa de ADN suntem condamnati sa ramanem pe viata, marcajele epigenetice pot fi inversate medicamentos sau prin experientele de viata.

Acest factor de metilare a ADN-ului, implica o mica subunitate chimica, grup metil, care este adaugata ADN-ului iar gena nu mai poate fi activata (este redusa la tacere). Epigenetica se refera la modificarile care se pot mosteni din interiorul unei celule si care nu implica modificari ale secventei de ADN.

Concluziile studiului s-au bazat pe experienta celor 1000 locuitori dintr-un sat suedez,Overkalix, care au suferit de foame si care au influentat media de viata a copiilor lor, boli crdio-vasculare sau diabet. Influentarea vietii urmasilor, prin modul de trai al predecesorilor, se numeste efect epigenetic transgenerational. Pentru a se produce efectul epigenetic transgenerational „ceva” se transmite , fara a atinge codul genetic.Un rol ,in acest sens, il are metilatia ADN-ului( un grup metil CH3 care impiedica citirea ADN-ului)Deci, mediul (metilatia ADN-ului) poate influenta ereditatea.Alimentatia mamei are influente majore asupra fatului, fumatorii se pot imbolnavi de cancer de plamani, metilatia este influentata si va trece si la generatiile urmatoare. Influiente datorate mediului si dietei, viata pe care au dus-o bunicii nostri ne influenteaza sanatatea, anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare, anumiti factori negativi din viata unor oameni modifica nu structura ci expresia sau functionarea unor gene. Teama dobandita in cursul vietii, ca urmare a unor traume, se transmite si la urmasi. Influenta negativa a unor evenimente sau obiceiuri din viata unui om transmitandu-se la copii si nepoti. Daca o femeie a fumat la viata ei, acest obicei mareste riscul aparitiei astmului la stranepotii acelei femei, evenimentele traumatizante lasa urme epigenetice/indicatori epigenetici : penuria de alimente, frigul, suferinta psihica, etc…anumite medicamente

Conditiile din viata intrauterina ar putea sa afecteze viata fetusului cat si viata de adult., anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa o amprenta asupra materialului genetic in ovule si sperma, aceste urme epigenetice (dieta, nutritia prenatala si stresul) isi pot lasa amprenta supra generatiilor urmatoare , cum ar fi mancatul si fumatul pot schimba amprenta epigenetica supra ADN-ului (gena pentru obezitate sa se exprime prea mult iar cea de longevitate prea slab). Aceste obiceiuri rele( alimentatia proasta, somnul insuficient, lipsa de miscare si de contact social iti pot predispune copii- chiar inainte sa fie conceputi-la boli si moarte timpurie.

Mediul , fiziologia noastra interna si perceptia noastra asupra acestora ,determina activitatea genetica din fiecare celula. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra (perceptiile, atitudinile, si emotiile ) dirijeaza biologia si comportamentul. Corpul uman este de fapt o comunitate de aproape 50-100 trilioane de celule. Caracteristicile fizice si comportamentale ale celulelor sunt derivate din peste 150.000 de structuri ,proteine diferite ale caror structuri sunt programate in genele noastre .Soarta diferita a celulelor se afla sub controlul mediului si nu a genelor., deci, informatia ambientului controleaza comportamentul si genetica. Pielea celulei ( membrana celulara) este responsabila pentru citire si reactia la conditiile ambientale. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de ganduri pe zi , iar aceste ganduri produc consecinte , fiecare gand este de fapt o energie pe care o lansam in univers.,care isi cauta in drumul ei o alta energie, care va declansa un proces de rezonanta, o intentie si va fi atras automat in viata noastra.Prin gandurile noastre noi emitem energie spre exterior. Inima genereaza un camp electric. Inima interactioneaza atat cu trupul cat si cu mediul exterior influentand mediul prin emotii . Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice care interactioneaza cu celulele corpuluisi cu atomii din jurul nostru. Nu numai emotiile noastre sunt emise in afara , ci mai ales convingerile noastre, iar inima transforma emotiile si convingerile in energie electromagnetica, deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, ,dar si prin manie, ura,suparare noi putem produce modificari in trupul nostru si la distanta.. Vindecarea se produce mai repede printr-o sustinere afectiva decat doar printr-un proces de gandire. Exista un camp cuantic care ne uneste cu tot cea ce exista in jurul nostru , prin intermediul acestui camp suntem in legatura cu totiii. ADN-ul are o influenta directa asupra particulelor din care este creiata lumea inconjuratoare , adica fotonii atomilor. ADN-ul uman este influentat ,la randul sau, de sentimente. Sentimentele umane care izvorasc din inima ,avand in spate convingerile puternice, modifica forma ADN-ului, iar acesta influenteaza atomii.Cand subiectii emit stari de iubire ,recunostinta,molecula de ADN se dilata, lanturile de ADN se maresc; la starile de furie , frustrare, stres, molecula de ADN se va bloca ,se contracta. Emotiile ,convingerile, sentimentele pot modifica structura de ADN., precum si ordonarea acestora in celule.Gandurile si sentimentele pot modifica ADN-ul .,iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata materia. Atunci cand traim anumite stari noi influentam direct structura ADN-ului, iar aceste se propaga in trupul nostru ,cat si in afara noastra, datorita campului cuantic , influentand tot ce exista in aceasta lume.

Concluzia finala este ca : suntem responsabili de generatiile urmatoare , chiar daca nu ai avut copiii.

ELEMENTE DE NEURO-TEOLOGIE CUANTICA

-Cuanta: ( cea mai mica cantitate de materie ce se poate cuantifica ), cantitate de energie radianta cu o valoare proportionala cu frecventa radiatiei, particula incarcata cu energie.

-Masa unei particule este o forma de energie, iar particulile comunica intre ele.

-Fiecare parte a unui obiect contine si imaginea intregului,aceasta este o holograma, iar creierul functioneaza pe acest principiu.

-Din energie si informatie se organizeaza structura materiei dirijata de o Constiinta Divina, deci constiinta este axul universului, legea binelui , al iubirii. Creierul recepteaza si modeleaza constiinta.

-Toate sistemele materiale poseda o caracteristica principala : dualitatea unda-particula.https://www.youtube.com/watch?v=7ciHJmGxcNE

Electronii in fizica clasica actioneaza ca particule, dar in conditii speciale se comporta ca unde.

-Cele mai mici unitati energetice sunt „cuantele” .

Un atom poate emite cantitati cuantice de energie luminoasa . Cand particulile intractioneaza este ca si cum ele ar fi conectate prin legaturi invizibile la un intreg.

-Exista o proprietate de ne-localizare cuantica.

https://www.youtube.com/watch?v=JuaZUfpXFe0 

Particulele aflate la distanta interactioneaza unele cu altele, ca si cum ar fi un intreg , ele coordoneaza fiecare particica din univers.

-Observatorul modifica starea cuantica a sistemului observat.

-Campul energetic cuantic, sau ca potential, poate afecta particula; E=mc2…E=energia, m=masa . c=factorul de conversie (viteza luminii in vid)..masa este energie aflata in repaus, este o forma de energie , materia este energie,

energia este o marime dinamica ,particula este un proces care implica energie.https://youtu.be/JigmuQrawg0

-Corpul solid se prezinta ca unde de probabilitate.

-Un atom este cand unda de energie cand particula . La baza Creatiei stau energiiile necreate a lui Dumnezeu, iar energiile din univers sunt creiate, deci energiile necreate a lui Dumnezeu stau la baza creatiei.

-Particulile de materie din sisteme diferite interactioneaza ca si cum ar fi interconectate la un intreg, deci totul se leaga ca si cum in structura lor ar avea aceiasi informatie, ca si cum ar fi programate de acelas Creator.https://www.youtube.com/watch?v=IFpH_bNh5uA

-Observatorul unui experiment influenteaza rezultatul experimentului , toti ne influentam unii pe altii .

-Cel mai mic camp cuantic poate afecta particula modificandu-i starea. Particulile trupului nostru creaza un camp cuantic, ce influenteaza tot in jurul nostru, iar particulile afectate vor influenta alte particule.

-Prin faptele lui bune sau rele, omul influenteaza intreaga creatie si pe toti oamenii, precum si intentiile noastre. Toti suntem legati unii de altii, de lumea creata si de Creator.

-Particulile nu pot fi gandite ca un obiect static, ci ca o entitate dinamica, un proces care implica energie. Lumea spiritualizata are ca suport energiile necreate a lui Dumnezeu.

-Imperechierea a doua particule ( electroni ) ,daca rotesti unul din ei , celalalt va reactiona la fel indiferent unde se afla in univers, deci informatia ( directia spinului/sarcinii electrice) poate fi teleportata in orce parte a universului.

Electronii manifesta calitati duble, particule si unde in acelas timp, totul depinde de observator. Lumina este unda si particula in acelas timp.

Timpul se opreste la viteza luminii, iar masa unui obiect creste pe masura ce se apropie de viteza luminii ,iar timpul incetineste. Totul poate fi si unda si particula in acelas timp ( particula=electroni si unde=lumina. energie radianta).https://www.youtube.com/watch?v=8XonrNErkVs

Corp>materie>molecula>atom> particula>electron>nucleu>cuanta>proton>neutron>foton>energie >unda>lumina> spin>informatie> ceata informatica > string>spirit

In anumite conditii cuantul ia forma unei particule, alteori ca unda, totul este energie si informatie , cand observam

unda se face particula, lumina reprezinta singura constanta din univers, Dumnezeu este lumina. Lumina necreata este mijlocul prin care Dumnezeu a creiat si sustine universul, totul este energie si informatie in acelas timp.https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Credinta, adica observatorul care crede si asteapta sa vada, determina natura realitatii. Noi transmitem in exterior unde cerebrale cu diverse frecvente . Universul este alcatuit din cuante de energie ,vibratie, cuantele de energie sunt influentate de minte prin undele cerebrale. Atunci cand ceva este observat, cuantele se aduna formand particule subatomice ,apoi atomi, molecule, corp si care poate fi observat prin cele 5 simturi. Fiecare gand, ca energie influenteaza campul cuantic, cuantele de energie sunt controlate de Dumnezeu , totul este interconecta prin aceasta inteligenta/ ratiune/ constiinta /putere Divina. Fiecare cuanta de energie poate fi oriunde si oricand si poate fi influentate de un gand , deci cuantele din care suntem formati nu sunt limitate de spatiu sau de timp, ele sunt aspatiale, atemporale , cuantele reprezinta un aspect fundamental a lui Dumnezeu care este omnipotent, omniscient si omniprezent. Fiintele umane sunt create dupa acelas chip spiritual-Dumnezeu si are capacitatea de a observa si de a fi observat, deci oamenii au influenta asupra mediului.

Oamenii sunt fiinte informational-energetice, mintea proiecteaza in exterior un camp de energie purtator de informatie , iar mintile sunt interconectate. Cand mintea rationeaza, emite automat si un gand purtator a sentimentelor si intentiile individului sub forma de energie si se propaga sub forma de unde in univers. Deci universul, Dumnezeu asculta si inregistreaza gandurile noastre, prin creier vorbim cu universul, cu Dumnezeu. Materia (particula) este unda (camp cuantic) si unda este particula in acelas timp, este energie si informatie in acelas timp. Emotiile si cuvintele au efect de camp asupra celorlalti si asupra universului. Ura imprima in ADN un program negativ-boala ,iertarea sterge programul negativ din ADN, deci prin iubire se sterge programul negativ din ADN.https://www.youtube.com/watch?v=d6gFHgzfo_w

 Ura produce dinorfina-starea de rau -spirala de ADN se contracta, mor neuronii, sistem imunitar incremenit, Ph acid-boala, iubirea produce endorfina, dopamina, oxitocina-starea de bine, fericire. Intre noi este un camp, un canal de energie, fotoni si cand ne rugam se stabileste un canal de comunicare cuantic intre noi si cel care ne adresam, gandul si cuvintele emite cuante,energie,informatie, fotoni. Creierul respecta un cod etic, moral ,iar constiinta alege chimia creierului prin care se exprima binele sau raul, binele si raul sunt prelucrate in zone diferite al creierului,constiinta este unda si creierul este materia. Constiinta este dincolo de creier ,ea separa binele de rau, dar mai intai trebuie sa stiu ce este binele si ce este raul. Sanatatea universului si al oamenilor depinde de respectarea legii morale. Dincolo de noi exista o Ratiune,o Inteligenta, o Constiinta Divina , o teologie a tuturor lucrurilor care este Iubirea si dragostea.

Impulsul religios este inradacinat in biologia creierului uman si provoaca o modificare in activitatea creierului, un lant de evenimente neurologice succesive, iar experimentarea lui Dumnezeu este un proces a perceptiei subiective, deci neuroteologia creierului interactioneaza cu Divinul, sistemul nervos este preprogramat sa experimenteze experiente spirituale, mecanismele electromagnetice si biochimice sustin fenomenele religioase prin sub sau suprastimularea sistemelor simpatice si parasimpatice. Starile de extaz depind de sistemul limbic sau de partea emotionala a creierului si de secretiile hormonale, respectiv de un proces chimic si neuronal complex care duc la stari de constiinta modificata. Creierul si universul respecta un cod etic si moral, o lege morala stabilita de Creator, iar constiinta face selectia intre bine si rau ,deci constiinta alege retelele neuronale pentru a se exprima, creerul reprezinta receptorul Constiintei Divine, a unei Mari Minti a universului. In ADN este inscrisa intreaga istorie a universului, Dumnezeu intervine in ADN-ul nostru pentru a desavarsi „nasterea din nou”.

 https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Legea fundamentala a universului este Legea Binelui, inscrisa in creierul nostru, in inima noastra, iertarea noastra de catre Dumnezeu inseamna stergerea din ADN-ul nostru a modelului negativ patologic al pacatului pentru a fi o faptura noua. In ADN este programata ultima respiratie, acolo intrvine Dumnezeu. Esenta existentei este cunoasterea si viata vesnica este cunoasterea, totul este alcatuit din unde de informatie, Cuvantul /Cunoastrea/Informatia Constiinta Divina s-a facut trup… Potrivit fizicii cuantice noi participam activ la crearea si modelarea universului, suntem participanti si observatori impreuna cu Marel Creator. Univesul este ratiune, informatie, constiinta si energie , lumina creata de catre Marea Constiinta si Lumina Necreata.

Creierul uman viu, prin constiinta sa, este instrumentul prin care se exprima universul si Dumnezeu pana la ultima celula ,este Marele Miscator Nemiscat care in profunzimea materiei pune in miscare neintrerupta particulele cuantice din atom, iar noi suntem facuti din energie cuantica. Creierul „de capul lui” nu poate face diferenta dintre moral si imoral, diferenta dintre ele o face constiinta morala a binelui care a asimilat principiile morale. Gandirea morala a binelui modifica ADN-ul, spirala/catena se desface, se produce alcalinitatea organismului, neuronii si retelele neuronale se inmultesc, sanatate fizica si psihica. Constiinta prin mecanismul iertarii regleaza si sterge din memoria ADN-ului evenimentele negative si ne putem vindeca.

Cuvantul si gandul au un camp si se propaga in spatiu sub forma de camp, de unda ,cuanta informationala:

Unde cerebrale normele, Beta 12-16 Hz ;unde de relaxare Alfa 8-12 Hz ; unde de hipersugestibilitate, Theta- somn cu vise, reverie revelatii, inspiratie, bunastare psihica, iubire, idei noi, deductie prin intuitie, toleranta, regenerare si vindecare fizica ; unde Delta 05-4 Hz somn profund fara vise ; si alte unde…https://www.youtube.com/watch?v=HeHRwFojoCY

https://youtu.be/SDcWAcclou4

Autorul Mark Hicks a realizat o conexiune incredibilă între Biblie și fizica cuantică în noua sa carte, „Surpriză: Acordul dintre fizica cuantică, relativitate și Biblie. Știinţa Modernă și Biblia susţin același lucru.”

Hicks susţine că atunci când privim fizica dintr-o perspectivă spirituală, totul capătă sens și, dacă ne gândim bine, acest lucru nici măcar nu e „ciudat”, scrie Christian Post.

„Fizicienii de astăzi confirmă de fapt ceea ce Biblia afirmă despre natura lui Dumnezeu, a creaţiei Lui și a realităţii”, afirmă Hicks.

Hicks le reamintește cititorilor că relativitatea și fizica cuantică au condus la numeroase inovaţii ce au transformat planeta noastră în ultimii 100 de ani. La fel ca în cazul explicaţiei lui Newton cu privire la gravitaţie și călătoriei lui Magellan în jurul lumii, descoperirile privitoare la relativitate și la fizica cuantică au schimbat tot ceea ce credeam că știm despre universul care ne înconjoară.

În noua sa carte, Hicks reunește descoperirile minţilor uimitoare ale lui Albert Einstein, Neils Bohr și Werner Heisenberg, arătând beneficiile pe care acestea ni le-au adus – incluzând televiziunea, telefoanele mobile și computerele.

Descoperirea centrală a relativităţii este că lumina (și nu spaţiul sau timpul) reprezintă singura constantă din Univers. În același timp, Biblia afirmă că Dumnezeu este Lumină, singura constantă în tot Universul. „Biblia afirmă că Dumnezeu este Lumină, iar Dumnezeu este constanta noastră.”

Atât învăţăturile biblice, cât și fizica cuantică, afirmă că lumina este mecanismul prin care totul există (sau „pare” să existe). Fiecare atom emite sau absoarbe lumină, așa că fiecare gând, cuvânt, faptă sau obiect se manifestă prin intermediul aceluiași proces. Totul este energie, iar fundaţia elementară a universului este pur potenţială. Biblia este în acord cu această idee, afirmând că lumina este mijlocul prin care Dumnezeu a creat Universul și prin care El continuă să ţină toate lucrurile laolaltă.

Fizica cuantică a descoperit că atomii există într-o stare semi-reală, pur potenţială și virtuală până când cineva îi privește cu o expectativă. Această expectativă, sau așteptare a privitorului, determină natura lor „reală” din acel moment. Tot așa, afirmă Biblia, credinţa – adică ceea ce observatorul crede și se așteaptă să vadă – determină natura realităţii unei persoane.

„Orice ar fi adevărul, el nu se va schimba, indiferent cine este cel care încearcă să-l afle. Există oare vreun motiv pentru care știinţa seculară și teologia să se privească una pe cealaltă drept contraproductive, când, în realitate, ambele caută același lucru?”, întreabă Hicks.

În cartea sa, Hicks folosește un limbaj accesibil, pentru a conduce cititorul către aceeași realizare la care a ajuns și el: că fizica cuantică și Biblia susţin de fapt același lucru. Prăpastia dintre religie și știinţă se închide tot mai rapid, afirmă sekvoice.com, iar Hicks are o puternică contribuţie la această mișcare, prin argumentaţia sa ce caută să arate oamenilor că cele două pot co-exista în același univers.

GENELE si COMPORTAMENTUL uman

Corpul, creierul, celula, neuronul si ADN-ul uman. Generalitati:

https://www.youtube.com/watch?v=hr85di_m7uw 

Fig. 1

 Fig. 2

 Fig.3

 Fig.4

https://www.youtube.com/watch?v=zuTxetX54Ts&t=325s

https://www.youtube.com/watch?v=yaLYLX4NJEg

– Un om mananca in decursul vietii~ 50.000 Kg. mancare si consuma~ 40.000 litri de lichide.

-Creierul continua sa transmita impulsuri electrice timp de~ 2400 minute dupa moarte, dar unde este viata ?.

-In decursul vietii o persoana isi petrece ~72 luni visand.e.

-Inima bate de ~3 miliarde de ori in decursul vietii.

-Inima pompeaza ~10.000 litri de sange pe zi.

-Corpul uman are ~120.000 metri de vase de sange.

-O persoana respira ~75 milioane de litri de aer in decursul vietii.

-In creierul uman au loc ~100.000 reactii chimice pe secunda.

-In corpul uman se produc ~25 milioane de celule noi in fiecare secunda.

-Corpul uman are ~100 trilioane celule.-

-La fiecare 7 ani corpul uman se reannoieste, milioane de celule mor in fiecare clipa.

-Impulsurile nervoase din creier au viteza de 275.000 metri pe ora.

-Creierul uman consuma ~ 200 Kilocalorii pe zi.

-In genomul uman , totalitatea materialului genetic, scarile au 3 miliarde de trepte chimice.

-Neuronii receptioneaza si transmit semnale electrochimice.

-Creierul inregistreaza un eveniment intarind grupurile de neuroni si codifica experienta ca „engrama” ( urma lasata de un eveniment asupra sistemului nervos).

-Informatia din celulele biologice si din organisme a trebuit sa fie proiectate de o „Mana Creatoare”.

-Orce informatie se degradeaza in timp ,datorita mutatiilor genetice care se transmit generatiei urmatoare, iar corpul uman se degradeaza constant.

-ADN-ul poate fi influentat si reprogramat prin cuvinte, ganduri, si anumite frecvente, deci reactioneaza la cuvinte, propozitii si unde radio de o anumita frecventa.

-ADN-ul poate distribui informatia in retea , poate prelua informatia din retea si poate stabili contacte cu alti participanti la retea.

-Pentru a decodifica informatia genetica a ADN-ului sunt necesare enzimele ( proteinele).

-Pentru a forma ADN-ul este nevoie de proteine , dar pentru a face proteina este necesar ADN-ul, deci ambele au fost create de catre Creator si in acelas timp. ADN-ul reprezinta amprenta lui Dumnezeu in creatie. Dumnezeu a codificat ADN-ul, si este facut pentru a se reproduce, omul este un suflet viu.Este cel mai mare mecanism viu de stocare a informatiei, si contine matrita oricarei vieti.

-Informatiile codificate sunt date de secventa lineara a treptelor chimice, fiecare treapta este alcatuita din doua substante chimice.

-Celulele vii stocheaza si proceseaza informatiile pe cale chimica, si este transmis in momentul diviziunii celulare si al reproducerii organismului. ADN-ul va produce proteina si va forma celula corpului uman.

-Toate celulele contin informatii ereditare si va transmite informatiile la urmatoarea generatie de celule.

-Un om are ~ 60000 de ganduri in fiecare zi, iar fiecare gand este o energie pe care o lansam in univers.

-Tot ceea ce gandim si simtim, ADN-ul percepe in mai putin de o nanosecunda ,indiferent unde se afla mostra de ADN in univers.

-Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electrochimica in arii multiple ale creierului.

-Gandirea umana este controlata de doua sisteme :

.gandirea rapida, este innascuta ,lucreaza inconstient si intuitiv, si nu necesita efort voluntar.

.gandirea lenta, este constienta ,foloseste rationamente deductive si necesita mult efort, gestioneaza credinte, optiuni si decizii.

-Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice, care interactioneaza cu celulele corpului uman si cu atomii lumii inconjuratoare, asupra convingerilor noastre.

-Inima transforma emotiile si convingerile noastre in energie electromagnetica, produc modificari in trupul nostru , cat si in afara noastra.

https://www.youtube.com/watch?v=EPqIyCRI6hc&t=842s

Aspectele comportamentului pot fi intelese prin procesele biologice care stau la baza lor. Conditiile de mediu joaca un rol major in exprimarea unui anumit factor genetic. Nivelul de testosteron si a serotoninei sunt corelate cu comportamentul agresiv, precum si sistemele neuronal, hormonal si contextul social. Gene dominante si gene recesive: cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante individul manifesta trasaturile genelor dominante. Cand una este dominanta iar cealalta este recesiva ,gena dominanta manifesta forma trasaturii. Daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se va exprima gena recesiva.

Tendinta genetica si conditiile de mediu joaca un rol important in comportament. Influenta genetica poate deveni si mai puternica odata cu varsta. Anumite trasaturi sunt influentate de unele gene despre care se crede ca afecteaza grupuri de receptori ale unor neurotransmitatori. Tendinta de a deveni impulsivi este data de o gena care controleaza receptorii dopaminei D4.

Anomaliile neuroanatomice ,neurofiziologice endocrine, sau fiziologia afecteaza probabilitatea de aparitie a comportamentului agresiv. Interactiunile biosociale timpurii (furia, agresarea fizica ) afecteaza comportamentul agresiv.

Diferentele biologice influenteaza felul de comportament emotional :

-diferentele neuroanatomice : stimularea sau leziunile hipotalamusului si amigdala in urma unor traume, tumori ,factori stuationali.

-indivizi cu niveluri scazute de serotonina care inhiba reactiile impulsive la frustrare.

-niveluri crescute de testosteron in perioada intrauterina si primii ani de viate ( tratarea mamelor cu testosteron in timpul sarcinii ).

Dominarea sau agresarea altuia creste nivelul de testosteron la barbati.

Schemele sociale , felul cum reactioneaza oamenii la stimulii din mediu, precum si variatia genetica, predispozitiile biologice, neuroanatomia sistemului limbic responsabil de emotii.

-factori invatati si innascuti:

.influenta conditionarii prin recompense si pedepse

.convingerea ca va duce la un rezultat bun

.comportamentul invatarii sociale-recompense asteptate.

.imprimarea primelor paternuri din tinerete.

.invatarea sociala in functie de variabilele culturale si sociale.

Gena care afecteaza receptorul dopaminei D2 apare la persoanele care cauta multe tipuri de placeri (drog, jocuri de noroc, obezitate ).

Potentialul mostenit cu care o persoana intra in viata este influentat de mediu.

Genele pot predispune, dar mediul si educatia determina rezultatul final.

Cromozomii si genele, segmente de molecule de ADN care depoziteaza informatia genetica transmite potentialul ereditar al individului.

Comportamentul depinde de interactiunile dintre ereditate si mediu : genele unui individ stabilesc limitele potentialului sau, dar ce se intampla cu acel potential depinde de mediul in care creste si se educa persoana.

O persoana nu reactioneaza la evenimente ,ci la modul cum interpreteaza evenimentele.https://www.youtube.com/watch?v=IBytOdYG1pY

Pe cale genetica sunt transmise nu trasaturile antecesorilor,

 ci un complex de predispozitii sau potentialitati.

Determinarile ereditare se pot exprima la diferite varste sau raman in stare latenta si devin functionale de existenta unei actiuni favorizante.

Sunt determinate ereditar temperamentul, aptitudinile si emotivitatea; iar caracterul ,vointa si atitudinile sunt mai putin ereditare.

In lipsa unei ingrijiri parentale adecvate in primii ani de viata copilul isi pierde specificitatea , animalizamdu-se in cuda ereditatii sale de tip uman (vezi copii  crescuti in vizuina unui animal ).

Omul vine pe lume nedesavarsit genetic , dar este liber de constrangerile genetice; putem spune ca omul are cel mai elastic program genetic.

Omul nu nu este supus constrangerilor genetice stricte si de aceea poate invata, a se desavarsi, a se autoperfectiona.  Desavarsirea este scopul suprem a Lui Dumnezeu accesibil omului prin Omul Isus Hristos , iar actiunea infinita de a se desavarsi este lucrarea Duhului Sfant , si aceasta este nasterea din nou.

Educatia controleaza si organizeaza influentele mediului si potentialitatea ereditara, educatia are un caracter finalist al dezvoltarii fiintei umane.

Persoana = (ereditatea +  mediu )  determinism + educatie (liberul arbitru)

Intervalul ereditar determinat stabileste limita inferioara si limita superioara ;iar mediul inclusiv educatia actioneaza in aceste limite . Depasirea limitelor este opera lui Dumnezeu. https://www.youtube.com/watch?v=lghbwtSJi98

Structura mediului= nivelul biologic innascut + nivelul psihologic + nivelul mediului fizic + nivelul istoric socio-cultural al individului.

Dezvoltarea ontogenetica se realizeaza in contextul interactiunii factorilor ereditari cu cei de mediu, deci mediul influenteaza dezvoltarea intere limitele pe care le traseaza ereditatea. Determinarile ereditare si ambientale au un caracter arbitrar, educatia are rolul de a limita caracterul ereditar, spiritualitatea duce la anularea si depasirea caracterului ereditar, pentru a deveni un om nou (nascut din nou).

SCHIMBAREA MENTALITATII

 Se face prin crearea de noi retele neuronale.

https://www.youtube.com/watch?v=U4q6cC8srKU 

Cum poti schimba sau renunta la obiceiuri si comportamente indezirabile ?

Retelele neuronale sunt autostrazile creierului prin care comunica intre ele celule nervoase , neuroni responsabili de credinte ,obiceiuri, incredintari care dau comportamentele oamenilor.

Obiceiul , automatismele comportamentale sunt date de retelele neuronale si care pot fi schimbate cu noi obiceiuri prin crearea de noi retele neuronale, datorita neuroplasticitatii creierului. Modificarea comportamentului unui om se poate face prin interventia uneia dintre emisferele cerebrale. Tot ce auzi pentru prima data mintea accepta ca fiind adevarat ,deoarece se formeaza o retea neuronala, respectiv o incredintare , o credinta. Mintea nu poate controla prelucrarile inconstiente de informatii false. Continutul gandurilor modifica chimia creerului. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva si negativa , separa binele de rau. La sentimente de bucurie spirala de ADN se relaxeaza si un Ph alcalin, sanatate , celulele nervoase / neuronii se refac, ; iar la sentimentele de ura se contracta producand scaderea sistemului imunitar , PH acid , boala. Organismul nostru reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci creierul respecta un cod etic si face selectia intre bine si rau prin constiinta morala. ADN-ul nostru face si el diferenta dintre bine si rau, iar celulele nervoase /neuronii mor la emotii negative. Creierul uman viu functioneaza 95% din timp guvernat de subconstient, acestea sunt obiceiuri , programe mentale inregistrate din mediu, iar oamenii functioneaza 70% din timp in baza acestor programe/preprogamari. Prin influentarea convingerilor, credintelor, atitudinilor, poti sa-ti schimbi biologia, chimia si si genetica comportamentului.https://www.youtube.com/watch?v=vZiQM8h-jLs

Noi ne controlam viata de constientul nostru doar 5% din timp, iar 95% din timp de mintea subconstienta.

Tot ceea ce creiem in viata reprezinta rularea unor programe vechi, credinte, obiceiuri, idealuri a altor oameni asimilate in plan subconstient in timpul vietii. Pentru a te schimba este nevoie de stergerea acestor programe, respectiv rescrierea programelor mintii subconstiente din ADN si din reteaua neuronala, reconfigurare sinaptica-neuronala. Constiinta contribuie la reorganizarea retelelor neuronale. Mintea este o componenta a constiintei. In hipocamp se acumuleaza informatiile, memoria, invatarea, emotia. Creierul opereaza cu semnale electrice si chimice. Creierul este suportul constiintei, iar celulele sunt suportul informatiei.

Mintea constienta are o capacitate limitata , are doua mii de biti/sec si nu poate procesa decat 1-3 evenimente deodata si se ocupa cu memoria de scurta durata, este legata de timp, gandeste conceptual, se ocupa de vointa, teluri si rezultate. Subconstientul proceseaza mii de evenimente simultan are 4 milioane de biti/sec ,este depozitarul atitudinilor, valorilor, concepteloe si credintelor, gandeste la prezent, vede lumea prin cele 5 simturi si este ocupat permanent cu monitorizarea operatiunilor intregului corp, deci procesul schimbarii trebuie sa se produca in subconstient .Nu trebuie sa ne adresam mintii constiente pentru schimbare , deoarece subconstientul nu crede si va refuza noua informatie. Noua credinta trebuie adresata simultan in cele doua emisfere cerebrale pentru a reduce opozitia in intrirorizarea noii credinte (proces de inegrare cerebrala). Deci aflu din subconstient daca este de acord, inainte de ai da impulsul de a o face, apoi voi face balanta pentru integrarea cerebrala, subconstientul trebuie sa accepte tiparul nou -nu constientul. Noua credinta trebuie sa se consolideze deodata in ambele emisfere cerebrale.

METODA PRACTICA pentru schimbarea comportamentului :

 https://www.youtube.com/watch?v=p6iHulz79YU

1.Identifica obiceiul pe care doresti sa-l schimbi (reteaua neuronala fixata in creier) si stabileste-ti intentia, intensitatea noului obicei ( formarea unei noi retele neuronale )

2.Observa vechiul obicei sau modul in care vechile retele neuronale iti afecteaza viata.

Observa-ti sentimentele ,gandurile si modul cum reactioneaza organismul si constientizeaza rezultatele.

3. Muta-ti atentia de la vechiul obicei la noul obicei.

4.Foloseste-ti imaginatia .

Foloseste puterea atentiei ,intentiei si imaginatiei a noilor comportamente si obiceiuri, repeta-le in minte si punele in practica in mod repetat.

5. Intrerupe-ti gandurile si tiparele de gandire vechi atunci cand apar.

Spune NU vechiului obicei apoi porneste cu mintea catre noul obicei pentru a se fixa noua retea neuronala.

6. Foloseste tehnica aversiunii = cand iti vine in minte vechiul obicei spune NU cu voce tare si indreapta-ti atitudinea spre noul obicei.

7. Concentreaza-te pe noile decizii luate a noului obicei pe o perioada mai lunga de timp si exerseaza-le.

8.Muta-ti mintea ,gandurile si emotiile pe noul obicei. Gandurile trebuie sa fie in concordanta cu emotiile noi al noului obicei.

9.Conecteaza-te cu Divinitatea pentru inspiratie si sprijin, folosind meditatia ,rugaciunea si credinta.https://www.youtube.com/watch?v=zC8fyNBwXyM

10. Transformarea este posibila ,schimbarea mintii este posibila prin crearea noilor retele neuronale a noilor obiceiuri atunci cand esti dispus sa faci acest lucru.https://www.youtube.com/watch?v=kcYHmR6rJhQ

SCHIMBAREA MINTII -terapia cognitiv comportamentala

https://www.youtube.com/watch?v=dfkQZu1t6GA 

Citat Biblic – Romani 12:2 ” Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia , ci sa va prefaceti , prin innoirea mintii voastre , ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu :cea buna si desavarsita”https://www.youtube.com/watch?v=7negpvEjmlw

Daca ne-am potrivit chipului veacului acestuia , am asimilat un mod de gandire distorsionat, pacatos , prin crearea de retele neuronale ,trebuie sa ne prefacem ,sa asimilam noi retele neuronale pentru a schimba vechile obiceiuri.

Terapia este interventia psihologica care urmareste :1. Optimizarea si dezvoltarea personala ; 2.promovarea sanatatii psihice ,a starii de bine si preventia problemelor psihologice ( ex. emotionale ,cognitive si de comportament ) si a tulburarilor psihice ( ex.tulburare depresiva majora ) si 3. tratamentul problemelor psihologice , a tulburarilor psihice si a celor somatice. Terapia se bazeaza pe modificarea cognitiilor, gandurilor ,a retelelor neuronale vechi ,irationale in cognitii ,scheme cognitive noi pentru a produce noi consecinte .

http://documente.consiliere-psihoterapie.info/public/Daniel-David-Tratat-de-Terapii-Cognitivcomportamentale.pdf

Cognitiile irationale , gandurile pacatoase preluate din mediu sunt: 1. gandirea rigida prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni de „trebuie cu necesitate, altfel nu pot concepe” ;2. catastrofizarea , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce credem ca trebuie cu necesitate sa se intample” este cel mai mare rau care ni se poate intampla ” ;3. lipsa de toleranta la frustrare, prin care „nu putem tolera ” cand lucrurile nu se intampla asa cum noi credem cu necesitate ca ar trebui sa se intample ;4. evaluare globala, exprimata mai ales prin depreciere ( sunt prost ), deprecierea altora ( ceilalti sunt prosti ) si a vietii ( viata este nedreapta ) ,atunci cand lucrurile nu stau asa cum credem noi ca ar trebui cu necesitate sa stea .https://www.youtube.com/watch?v=4bb7uOUsdv0

Aceste cognitii , ganduri, date de schemele cognitive sustin apoi emotii si comportamente nesanatoase. Spre exemplu , atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii poozitive disfunctionale , iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative disfunctionale. Emotiile pozitive pot fi disfunctionale, deoarece aparitia lor, prin intermediul de placere intareste gandurile irationale subiacente.

Cognitiile rationale sunt: 1.gandirea flexibila , prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni ” preferentiali si de acceptare ” ; 2.evaluare nuantata a lucrurilor negative , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce preferam „este rau ,poate axtrem de rau, dar nu cel mai mare rau care ni se poate intampla „; 3. toleranta la frustrare , prin care „putem tolera ,desi nu ne place, situatiile in care lucrurile nu se intampla asa cum am prefera noi ” ;4.acceptare neconditionata a propriei persoane (ne acceptam fara sa ne evaluam global ca persoane ) , a altora si a vietii si evaluare nuantata a raspunsurilor noastre emotionale , comportamentale si / sau cognitive (ex.ma accept neconditionat ca om , desi comportamentul meu a fost unul gresit , ca urmare voi incerca sa-l corectez) .

Aceste cognitii rationale sustin emotii si comportamente sanatoase .Atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii pozitive functionale, iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative functionale. Emotiile negative si functionale sunt: ingrijorare, tristete , nemultumire ,regrete ,spre deosebire de cele negative si disfunctionale :anxietate /panica , deprimare /depresie ,furie, agresivitate ,vinovatie ,ne ajuta sa facem fata situatiilor negative cu care ne confruntam.Daca dorintele sunt formulate rational si sunt confirmate de viata ,vom experimenta afectivitate pozitiva ,sanatoasa, functionala ( bucurie , multumire ). Daca sunt formulate rational, dar nu sunt confirmate de viata, vom experimenta afectivitate negativa, dar va fi una sanatoasa , functionala ( tristete ,ingrijorare ). Daca dorintele sunt formulate irational si sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate pozitiva disfunctionala ( bucurie disfunctionala ) adica intareste stilul irational care a generat-o. Daca dorintele sunt irationale si nu sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate negativa patologica disfunctionala ( depresie in loc de tristete, panica in loc de ingrijorare ). Deci gandirea pozitiva poate fi irationala. Elementul sanatos este dat de gandirea rationala , pozitiva sau negativa.https://www.youtube.com/watch?v=icUxpgk2c9s

Modificarea cognitiilor , gandurilor ,irationale formate din scheme mentale ,conexiuni neuronale in cognitii rationale ,noi conexiuni neuronale este mecanismul principal prin care putem promova sanatatea psihica si morala-atunci cand aceste cognitii irationale exista ca factor de volnerabilitate ,fara a prezenta inca psihopatologia- si / sau trata tulburarile psihologice . Aceste modificari se fac prin :

PSIHOTERAPIA crestina COGNITIV COMPORTAMENTALA , innoirea mintii 

https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk 

Teologia se ocupă de trauma păcatului și răscumpărarea prin Cristos.Psihologia se ocupă cu funcțiile și dinamica psihismului uman.Consilierea se ocupă cu înțelegerea de sine, a mediului și soluționarea problemelor în sfera normalității psihice și de aceastea se ocupă preotul sau pastorul.Psihoterapia se ocupă cu înțelegerea și restructurarea de sine în sfera tulburărilor psihice tranzitorii și de acestea se ocupă psihoterapeutul creștin.Psihiatria se ocupă cu rezolvarea tulburărilor psihopatologice prin metode medicamentoase și de acestea este responsabil medicul psihiatru.Psihicul/sufletul se naște din activitatea hipercomplexă a creerului uman viu(soma) sub acțiunea principiului Divin al vieții(pneuma).Trauma păcatului originar(Eden) a afectat și psihismul uman.Psihicul uman se poate vindeca în sfera normalității prin consiliere,în sfera tulburăriloa prin psihoterapie și în sfera anormalității prin psihiatrie sau prin vindecare Divină supranaturală.În acest material ne vom ocupa de zona tulburărilor tranzitorii, respectiv de vindecarea sufletului la nivel mental și comportamental folosind mijloace creștine. https://www.youtube.com/watch?v=Mi7S13KqloUDumnezeu a creat antropos cu psihe complet și desăvârșit:pneuma+soma=antropos incluzând și psihe ( Adam -Fig.1d) La păcătuire soma +psihe au fost viciate de păcat.Urmare a păcatului și a nașterii antropos 2 ( Cain- Fig.1e ) din femeie, psihe a devenit latent/potențial ca o coală nescrisă/tabula rasa, cu posibilitatea de a se dezvolta sub acțiunea mediului și a deveni coruptibil.De aceia ,nu evenimentele sau realitățile exterioare ne controlează simțămintele și comportamentele, ci propia evaluare și prelucrare a informațiilor stocate anterior în memorie și a modului cum mă raportez la mesajele care vin din exterior sau din interior.Astfel,dacă ne-am potrivit chipului veacului acestuia/am asimilat un sistem de gândire/mentalitate/gânduri(cogniții)iraționale-disfuncționale sub forma unor circuite ,panze – retele neuronale, va trebui să ne prefacem/să ne restructurăm și să asimilăm gănduri(cogniții) raționale funcționale sub forma unor noi retele neuronale etice, morale și spirituale în concordanță cu principiile morale absolute și veșnice a Lui Dumnezeu , pentru a produce noi consecinte.După ce am renunțat și am asimilat un nou model de gândire/înoirea minții , noi retele neuronale, vom putea deosebi voia Lui Dumnezeu cea bună…Conținutul informațional asimilat din mediu este stocat pe plan mental sub forma unor gânduri/cogniții,hărți/pânze , retele, formate din neuroni și sinapse puternic interconectate ca și încredințări/credințe care pot fi eronate. Mesajele care vor veni din exterior se vor ciocni cu aceste încredințări și dacă sunt consonante cu structura mea cognitivă/ retele, va produce armonie psihică,dacă nu -vor produce conflict datorat disonanței cognitive.Creierul va lua măsuri pentru reducerea discomfortului prin adoptarea unor măsuri de reactanță psihică.Creierul sub acțiunea unor stimuli interni sau externi va elibera neurotransmițători/neuromediatori/ neurohormoni responsabili de emoții pozitive sau negative.Emoțiile pozitive/plăcere,satisfacție sunt stimulate de emisfera cerebrală stângă prin creșterea de serotonină,betaendorfină,oxitocină, endorfină,dopamină iar la nivel biologic tensiunea si ritmul cardiac vor fi normale , precum si zambet real, pupile marite si fata vesela, alcalinitate si cresterea sistemului imunitar ,inmultirea neuronilor si a retelelor neuronale, sanatatea ADN-ului, sanatate fizica si psihica…Astfel,la extrovertiți,colerici,optimiști emisfera cerebrală stângă va fi mai activă,iar la introvertiți,melancolici emisfera dreaptă va fi mai activă și vor fi înclinați la depresie.Responsabili de emoțiile negative/teamă,tristețe,frică,iritare va fi când creierul va elibera acetilcolina,cortizolul,dinorfina.La nivel biologic va creste ritmul cardiac si tensiunea, fata va fi incruntata si rosie, pupile micsorate , aciditate marita , scaderea sistemului imunitar,neuroni morti, degradarea ADN-ului,boala.Rolul psihoterapeutului creștin va fi acela de a accentua emisfera stângă prin încurajare verbală și rugăciune, știind că Dumnezeu cu atribute omnipotente poate interveni ,și prin această credință va crește și nivelul de serotonină.În cazul tristetei nivelul de serotonină scade, iar lipsa dopaminei duce la apatie psihică.Creșterea de betaendorfină reduce anxietatea și depresia.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=

Fig.a

 Fig.b

c

Fig.c

Fig.d

Fig.e

Fig.f

Fig.g

Fig.h

Fig.i

Fig.j

Fig.k

https://www.youtube.com/watch?v=IGFHKkPamL8 Rezumat și concluzii:( Fig-j ) 1.Conținutul informațional din mintea mea va fi asimilat din mediul meu prin educație,experiențe de viață,genetice(predispoziții),sistemul lumii-păcat și Satan sub forma unor retele / panze / harti neuronal, obiceiuri, credinte, incredintari.2)Acest conținut disfuncțional irațional va fi sub forma unor gânduri/cogniții automate și inconștiente și conștiente:Ex:toată lumea mă evită,sunt lipsit de valoare,nu merit să trăiesc,vreau să scap de suferință…Fig.a+b .3)Din exterior apare un stimul declanșator ca și amorsă:ignorare,dezaprobare,hărțuire psihică…4)Între stimulul declanșator și conținutul informațional se produce o prelucrare informațională automată și inconștientă și va rezulta consonanță sau disonanță(conflict intrapsihic).5)Rezultanta acestora va duce la o reacție de răspuns/consecințe=emoții negative(rușine,mânie,dezamăgire;comportamente dezadaptative=izolare socială,retragere,autoexcludere,sau intenție de suicid pentru a scăpa de suferință;consecințe biologice=palpitații,tensiune…iar pe plan moral spiritual=faptele firii pământești(ură…) Fig.c+d. 6)Consecințele emoționale se vor întoarce ca reacție inversă/metaemoție și va acționa ca factor de menținere/stimul declanșator intern în menținerea conflictului .7)Pentru a producae noi consecințe moral-spirituale este nevoie de o restructurare cognitivă(schimbarea minții) prin formarea de noi retele neuronale pentru a produce noi consecinte.Fig.e+f.  .8)Pentru restructurarea cognițiilor disfuncționale iraționale, vechile retele neuronale, ca si incredintari eronate./2/mă întreb=sunt aceste gânduri/cogniții automate conforme cu realitatea?9)Dacă nu sunt conforme cu realitatea și au rezultat consecințe dezadaptative este nevoie de asimilarea unor cogniții funcționale raționale și spirituale prin autoevaluare realistă,noncatastrofice,ponderate,eliminarea gândirii dihotomice(gândire alb-negru)…ex:chiar dacă sunt respins de cineva-eu am valoare și în fața Lui Dumnezeu am valoare…10)Asimilarea acestui mod de gândire se face prin consiliere psihologică individuală,de grup sau în grup.Asimilarea (schimbarea minții) valorilor spirituale se face prin consiliere spirituală(metapsihică) și introiectarea lor cu ajutorul Duhului Sfânt în locul conținutului informațional disfuncțional irațional.Fig.g+h. 11)Asimilarea acestui conținut va produce noi consecințe/efecte adaptate social și ca roadă a Duhului=dragostea.Restructurarea comportamentală se va face prin recompensă(laudă și aprecieri)și pedeapsă(atragerea atenției)…..pentru menținerea noilor consecințe.Fig.i+j.https://youtu.be/KJBx8T2vsRQ

Psihoterapeutul creștin va extrage portretul psihologic al clientului său, îl va interprete și îl va ajuta să depășească aceste tulburări și va cere ajutorul Lui Dumnezeu, pentru a asimila un nou mod de gândire rațional și spiritual,recunoscând consecințele dezadaptative și stimulii declanșatori.Fig.j+k

          NASTEREA DIN NOU

.https://www.youtube.com/watch?v=nL7hneSP1

  Ce înseamnă să fii un creştin născut din nou? Biblia ne răspunde la această întrebare printr-un pasaj cunoscut care se găseşte în Evanghelia după Ioan 3:1-21. În acest capitol, Domnul Iisus Hristos îi vorbeşte lui Nicodim, un fariseu de frunte şi unul din membrii Sanhedrinului (deci un judecător al evreilor). Nicodim venise la Iisus după lăsarea serii. El a avut câteva întrebări să-I pună lui Iisus. Vorbindu-i lui Nicodim, Iisus a spus „…Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim L-a întrebat atunci pe Iisus: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou’….” (Ioan 3:3-7).https://youtu.be/mNCd_4eOrzE

Literal, expresia „născut din nou” are sensul de „născut de sus.” Nicodim avea o nevoie reală. El simţea nevoia unei schimbări a inimii sale, o transformare spirituală. Naşterea din nou, fiind o a doua naştere, este un act al lui Dumnezeu prin care viaţa veşnică este atribuită persoanei credincioase (2 Corinteni 5:17; Tit 3:5; 1 Petru 1:3; 1 Ioan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Evanghelia după Ioan 1:12,13 indică faptul că expresia „născut din nou” are de asemenea semnificaţia de a „deveni copii ai lui Dumnezeu” prin credinţa în Numele lui Iisus Hristos.

Întrebarea care în mod logic se pune este „De ce are nevoie o persoană să se nască din nou?” Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni 2:1 spune: „Voi eraţi morti în greselile şi păcatele voastre…” Când se adresează romanilor, apostolul le scrie astfel: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23) Aşadar, o persoană are nevoie să fie născută din nou pentru a avea păcatele iertate şi pentru a avea o relaţie personală cu Dumnezeu.

Dar cum are loc această naştere din nou? Efeseni 2:8,9 spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” Atunci când o persoană este „mântuită,” el/ea este născut(ă) din nou, fiind o persoană înnoită spiritual, şi este din acel moment un copil al lui Dumnezeu ca urmare a naşterii din nou. Credinţa în Iisus Hristos, Cel care a plătit pedeapsa păcatelor noastre când a murit pe cruce, înseamnă de fapt “naşterea din nou” din punct de vedere spiritual. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă…” (2 Corinteni 5:17a).

https://youtu.be/tNM1zunED20

Dacă nu ai crezut niciodată în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal, eşti gata să răspunzi Duhului Sfânt care îi vorbeşte acum inimii tale? Tu ai nevoie să fii născut din nou. Doreşti tu chiar astăzi să spui rugăciunea pocăinţei şi să devii o nouă persoană în Hristos? „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:12-13).

BIBLIOGRAFIE:

-Minte, caracter, personalitate< E.G.W >

-Consiliere si psihoterapie pastorala < S.Sandulache >

-Innoirea mintii < David Holden >

-Bazele Biblice ale Stiintei Moderne < Henry M. Morris >

-Filosofia religiei <Geisler >

-Psihosociologia rezolvarii conflictului < Ana S. Constantin >

-Psihologia relatiilor interumane < Marius Milcu>

-Psihologia relatiilor interumane <Steve Duck >

-Conflictul interpersonal < Ana S. Constantin >

-Manual de psihologie sociala < Adrian Neculau >

-Tratat de psihologie morala <C onstantin Enachescu >

-Tratat de igiena mintala < Constantin Enachescu >

-Tratat de psihanaliza si psihoterapie < Constentin Enachescu >

-Tratat de psihoterapii cognitiva si comportamentale <Daniel David >

-Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale <Irina Holdevici >

-Tratat de psihoterapii de grup <I.D. Ialom >

-Comportamentul agresiv <Gabriela Marian >

-Formarea pentru psihoterapie < Jesse D. Geleo >

-Psihoterapia cazurilor dificile < Irina Holdevici >

-Cum sa te iubesti pe tine pentru a te intelege mai bine cu ceilalti < Cristophe Andre >

-Controlul anxietatii < William Steewart >

-Psihologia sinelui <Ion Manzat >

Arta dezvoltarii relatiilor interumane <Les Giblin >

-Cum sa ne purtam cu personalitatile dificile <Francois Lelard >

-Rezolvarea conflictelor < Wendy Grand >

-Cum sa ne exprimam emotiile si sentimentele < Francois Lelord >

-Psihologia frustratiei < Tiberiu Rudica >

-Psihologie sociala < Tony Malim >

-Invingand temperamentul prin Duhul Sfant < >

-Manualul consilierului spiritual crestin < Adams >

-Consilierea crestina in biserica < Otto Rimos >

-Intelegand oamenii <Larry Crabb>

-Functia religioasa a psihicului < Lionel Corbett >

-Sa intelegem creierul < Arthur S. Bard >

-Psihoterapia tulburarilor anxioase <Gavin Andrews >

-Elemente de psihoterapie integrativa < Ion Dafinoiu >

-Psihologia stilurilor de gandire si actiune umana < Mihai Cramer >

-Psihologie clinica si psihoterapie < Daniel David >

-Socioantropologia religiilor < Claude Riviere >

-Psihologia credintei religioase <Ion Manzat >

-Sociologia religiei < Ioachim Wach >

RESURSE pe internet :https://www.youtube.com/watch?v=qPwN4v9FT8Y

-Mintea si ADN-ul intr-un univers inteligent  < Leon Zagrean >

-Neurostiinta si tineretea creierului < Bargaoan >

-Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru < Semnele timpului >

-Bazele biologice ale psihologiei < >

-Emisferele cerebrale si viata spirituala < >

-Bazele neurobiologice ale comportamentului < >

-Interviu cu dr. Bruce Lipton  epigenetica < >

-Cum iti influenteaza bunicii tai destinul < Mihaele Stanescu >

-Cum imi ajut creierul in depresie si adictii <Eliza Cogean >

-Al Ferasa Romania – Epigenetica < >

-Epigenetica comportamentala < Octavian Popescu >

-Dezvoltarea si functionarea creierului < dr. Virgiliu Gheorghe >

-Interviu cu prof.univ.dr. D.C. Dulcan < Chimia fericirii>

-Interviu cu prof.univ dr. Daniel David< Psihologia stiintifica >

-Neurostiinta -curs

-Biologia perceptiei < biolog Bruce Lipton>

-Fizica cuantica si creatia < biolog Bruce Lipton >

-Neuroteologia, bioteologia, neurostiinta spirituala < >

ioanLUCAnelu

ATLANTA , 10 Mart. 2018

…ioanLUCAnelu          Atlanta 18 iul. 2018

SCHIMBAREA CARACTERULUI PRIN INNOIREA MINTII

11 septembrie 2018 Comentarii închise la SCHIMBAREA CARACTERULUI PRIN INNOIREA MINTII

                   PERSONALITATEA UMANA

SCHIMBAREA CARACTERULUI DIN PERSPECTIVA TEOLOGICA SI A

NEUROSTIINTELOR

    Cap. 1. Personalitatea neurologica :  

TEMPERAMENTUL, CARACTERUL, APTITUDINILE SPECIALE ȘI INTELIGENȚA – ELEMENTELE ESENȚIALE ALE PERSONALITĂȚII OMULUI

Motto: 1 „Temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om”;

Motto 2: „Caracterul este barometrul moralității omului”;

Motto 3: „Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate”;

Motto 4: „Inteligența este regina tuturor aptitudinilor”.

În general, prin personalitate înțelegem fasciculul de însușiri stabile ce caracterizează mental și comportamental un om[1]. Fiecare ființă umană este, mai mult sau mai puțin, diferită față de toate celelalte ființe. Altfel spus, personalitatea este individualitatea sau originalitatea unui individ uman manifestată pe planul relațiilor sociale.

Din punct de vedere psihologic, personalitatea omului este concepută ca o sinteză a conformaţiei (structurii, morfologiei) sale psihofiziologice, a factorilor instinctiv-afectivi, a reacţiei tipice, precum şi a mediului în care acesta s-a format și trăiește. Personalitatea umană[2] cuprinde un ansamblu complex de trăsături (particularităţi, calități, însușiri). Acestea sunt: individualitatea, interdependența, conștientizarea și influențabilitatea.

În primul rând, personalitatea omului se remarcă printr-o identitate proprie (individualitate, originalitate), care presupune o manifestare coerentă (unitară) și relativ stabilă în raporturile sociale. În situații similare, apropiate din punct de vedere temporal, omul normal se comportă, de regulă, în același mod. De pildă, de fiecare dată, are o conduită rezervată și respectuoasă sau, dimpotrivă, un comportament expansiv și infatuat.

În al doilea rând, personalitatea omului se află într-o relație de interdependență cu factorii specifici celui în cauză sau cu alți factori, ceea ce înseamnă că individualitatea sa este condiţionată de eventualele variaţii (schimbări, transformări) intrinseci (interioare) sau extrinseci (exterioare), trăite de cel în cauză. Omul are reflexe sau reacţii determinate de oscilaţii endogene (intrinseci) şi de stimuli externi (extrinseci), la care răspunde[3]. Spre exemplu, bolile psihice sau anumite mutații de natură fizică pot produce modifcări în ceea ce privește personalitatea unui om.

În al treilea rând, comportamentul uman normal presupune conștientizarea, adică reprezentarea propriei conduite, atât din punct de vedere fiziologic, cât şi din perspectivă morală. Fiecare om prefigurează propriul comportament în societate. Orice acțiuni sau inacțiuni ale omului obișnuit sunt reprezentate de acesta sub aspectul efectelor pe care acestea le produc pe planul relațiilor sociale, precum și al caracterului lor benign sau malign.

În al patrulea rând, personalitatea prezintă trăsătura influențabilității, deoarece este afectată de mediu. Aceasta înseamnă că, împreună cu factorii sociali, economici, politici, religiosi și culturali, personalitatea formează un tot funcţional (sistem). Fiind influențată de mediu, putem spune că ea se poate modifica dacă au loc schimbări ale componentelor sistemului (de pildă, dacă se schimbă regimul politic, religia, ori nivelul de trai cade sau crește în mod brusc).

Trăsăturile personalităţii omului sunt reflectate de comportamentul exteriorizat al acestuia. Deși sunt în anumite condiții variabile, trăsăturile personalității se manifestă printr-o constanţă relativă în timp, acestea modificându-se numai când factorii care o determină sau influențează se schimbă la rândul lor. Modificările sau transformările intervenite în ceea ce priveşte trăsăturile personalităţii sunt, de regulă, de mică importanţă, putându-se vorbi de excepţionalitatea schimbărilor radicale. Deși, putem spune că schimbările majore la nivelul personalității omului sunt rarisime, totuși, acestea se pot produce fie în sens negativ, fie în sens pozitiv. De pildă, scăderea bruscă a nivelului de trai al unei persoane o poate pune  pe aceasta în postura de a-și schimba diametral atitudinea față de muncă ori îmbogățirea peste noapte, ca urmare a norocului, poate determina o schimbare inversă față de activitățile lucrative.

Într-o altă ordine de idei, în teoria de specialitate se acceptă teza potrivit căreia una sau unele dintre trăsăturile de personalitate sunt prevalente (dominante), iar celelalte sunt recesive, adică au poziții de subordonare. Astfel, se conchide că personalitatea individului uman poate fi stabilită ușor dacă este ştiută (sunt cunoscute) dominanta sau dominantele[4].

În literatura de specialiatte, personalitatea omului este asimilată cu o piramidă biotipologică a cărei bază este compusă din temperament, amprenta morfologică, caracter şi inteligenţă, iar vârful constituindu-l sinteza globală a personalităţii[5].

În ceea ce mă privește, consider că personalitatea omului are următoarele elemente: temperamentul (firea), caracterul (moralitatea), aptitudinile speciale (calitățile în anumite domenii) și inteligența (capacitatea intelectuală). Aceste patru elemente formează patrulaterul personalității umane. Într-adevăr, firea omului, etica pe care acesta o etalează, calitățile lui în anumite domenii, precum și nivelul său intelectual sunt componentele esențiale care definesc individualitatea sau originalitatea fiecărui membru al speciei umane.

Temperamentul cuprinde totalitatea trăsăturilor fiziologico-emoționale ale unui om, care determină diferențieri psihice și comportamentale față de alți oameni sau cel puțin în raport cu o parte dintre aceștia. Cu alte cuvinte, temperamentul reprezintă firea omului (timid, îndrăzneț, vesel, melancolic), adică modalitatea în care se derulează procesele psihice ale acestuia. Temperamentul evidențiază energia omului și maniera în care acesta o folosește. În funcție de tipul temperamentului, omul poate fi introvertit sau extrovertit, impulsiv sau calm, vesel ori trist, stabil sau instabil etc.https://www.youtube.com/watch?v=JD_pDcswfaw

Metaforic spus, temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om.

 Caractersticile celor 4 tipuri de personalitate


Sangvinicul

Personalitatea sangvinica este caracterizata prin spontaneitate, optimism, entuziasm, energie la cote maxime, flexibilitate in modul de gandire, cautarea de nou, impulsivitate si curiozitate. Toate aceste trasaturi sunt asociate cu anumite gene influentate de nivelul de dopamina. Oamenii sangvinici au de obicei fete expresive. Cuvintele lor preferate sunt ”aventura”, ”energie”, ”nou”, ”distractie”, ”activitate”, ”calatorie”.

Citeste mai multe detalii despre tipul de personalitate sangvinica>>


Flegmaticul

Personalitatile de tip flegmatic sunt in principal definite prin aptitudinile lor sociale, capacitatea de a-si exprima sentimentele si a citi alte persoane dupa expresiile fetei si limbajul corpului. Flegamticii se pricep de minune sa faca legatura intre fapte si au capacitatea de a vedea „imaginea de ansamblu” a unei probleme sau situatii. Ei au o mare capacitate de empatie, de a-i ingriji pe ceilalti, sunt agreabili si expresivi din punct de vedere emotional. Unele dintre aceste trasaturi de personaliatte sunt legate de estrogen, care este prezent atat la femei, cat si la barbati. Din punct de vedere fizic, flegmatici au pielea neteda, buze pline, fata rotunda si nas mic. Cuvintele lor preferate sunt „pasiune”, „pasional”, „sensibilitate” si „dulce”.

Mai multe detalii aici despre Personalitatea flegmatica. Trasaturi pozitive si negative>>


Colericul

Tipul coleric este asociat cu nivelul de testosteron din organism, care, de asemenea, este prezent la barbati si femei. Colericii sunt oameni directi, concentrati asupra sarcinii pe care o au de indeplinit, duri, analitici, logici si au o mare capacitate de a elabora strategii. Sutn foarte curajosi si le place competitia. Fizic, ei au adesea maxilare patrate, pometi mari si fruntea mare. Folosesc des cuvinte ca „inteligenta”, „ambitie”, „provocare”.

Detalii aici despre tipul de personalitate colerica>>


Melancolicul

Cei care apartin tipului melancolic, tind sa fie calmi, loiali si ordonati. Melancolicii sunt precauti si se poarta intotdeauna dupa normele conventionale ale societatii. Acest tip de personalitate este legat de nivelul de serotonina. Cuvintele preferate ale melancolicilor sunt „familie”, „loial”, „respect”, „grija”, „valori” si „moral”.

https://youtu.be/LoGAt1SR8yg


Caracterul este ansamblul trăsăturilor fundamentale psiho-morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare al acesteia, în ideile și în acțiunile sau iancțiunile sale, reflectând moralitatea acestora. Altfel spus, caracterul – element al personalității – reprezintă totalitatea particularităţilor esenţiale reflectate de activitatea omului, analizată din punct de vedere axiologic.https://youtu.be/IMEpJq5Y1U4

Metaforic zis, caracterul este barometrul moralității fiecărui individ uman.

În teoria de specialitate, se susține că temperamentul rămâne constant pe toată durata vieţii omului, spre deosebire de caracter care poate suferi schimbări, uneori chiar substanţiale[6]. Potrivit concepției clasice, temperamentul este predestinat (înnăscut, congenital), în timp ce caracterul nu este înnăscut, ci este un element postnatal (survenit) ce se formează în timp.

În prezent, studiile efectuate de oamenii de știință pun în discuție constanța temporală a temperamentului, fiind susținută teza că evantaiul de trăsături ce se integrează în temperament poate suferi modificări în timpul vieții omului[7]. Unul dintre argumentele aduse în sprijnul acestei opinii este că, la naștere, creierul uman încă nu este format, astfel că acesta se modelează continuu în tot cursul vieții, dar în mod mai pregnant în copilărie[8]. Într-un punct de vedere mai nuanțat, se apreciază că mediul, ca totalitate a factorilor care pot influența temperamentul unui om, deși poate produce schimbări asupra acestuia, acestea sunt nesemnificative[9].https://www.youtube.com/watch?v=6tG4IkF4G1k

Aptitudinile speciale constau în abilităţile ce permit unei persoane să dobândească anumite cunoştinţe şi deprinderi (înclinație artistică sau tehnică, capacitate de sinteză, capacitate de asimilare a cunoștințelor, îndemânarea pentru efectuarea unor activităţi, creativitate, conlucrare în echipă, capacitate de concentare, sociabilitate, acutocontrol, automotivare etc.). Dacă aptitudinile speciale sunt remarcabile, atunci putem vorbi despre talent, iar posesorul acestora va fi considerat un om talentat. Talentul este capacitatea deosebită, înnăscută sau dobândită, pe care o persoană o deține într-unul sau mai multe domenii, propice pentru o activitate creatoare sau realizată la un nivel superior. Dacă aptitudinile unei persoane sunt la un nivel cu totul ieșit din comun putem vorbi de un om genial. În astfel de situații, care sunt extrem de rare, aptitudinile ajung pe cea mai înaltă treaptă a cunoașterii.

Aptitudinile sunt trăsături care influențează succesul omului pe plan profesional sau social, fără însă a-l determina. Sunt activități pentru a căror realizare trebuie întrunite anumite aptitudini, în lipsa cărora este previzibil insuccesul. Lipsa aptitudinilor necesare pentru derularea unor activități determină starea de inaptitudine. Practic, inaptitudinea este opusul aptitudinii.

Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate.

Inteligenţa este aptitudinea (capacitatea) generală a unui om, care îi permite să pună în valoare toate celelalte aptitudini (calități) pe care le posedă, să-și rafineze caracterul și să-și optimizeze temperamentul. Inteligența este capacitatea omului de a înțelege ușor și corect aspectele esențiale ale vieții în societate și de a rezolva situații sau probleme pe baza cunoștințelor acumulate.

Gradul de inteligență al omului este determinat, în bună măsură, genetic, dar acesta poate fi, de asemenea, ridicat prin „utilizarea frecventă a creierului pentru sarcinile cognitiv provocatoare”[10].

Printr-o metaforă, se poate spune că inteligența este regina tuturor aptitudinilor.

Concluzia este că personalitatea omului, ca sinteză a temperamentului, caracterului, aptitdinilor speciale și a inteligenței, poate fi modelată prin efort sau poate suferi modificări negative sau pozitive, cu legătură mai strânsă ori mai puțin strânsă față de conduita subiectului în cauză. Așadar, apare ca fiind validă afirmația că elementele ce alcătuiesc personalitatea umană produc fiecare, în manieră proprie, consecințe la nivelul întregului (personalității), astfel că temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența (în special cea emoțională) sunt determinante pentru succesul profesional sau social al oricărui om.https://www.youtube.com/watch?v=T2qBZeNxviE

[1] Termenul personalitate poate avea și alte accepțiuni, precum om cu calități și merite deosebite într-un domeniu de activitate (știință, artă, viață social-politică etc.); calitatea de subiect cu drepturi și obligații, când sunt avute în vedere persoanele juridice s.a.

 [2] Pentru trăsăturile personalităţii, a se vedea N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologie judiciară, Ed. Şansa, Bucureşti, 1994, p. 49-51.

 [3] Idem, p. 49.

 [4] Idem, p. 53.

 [5] Ibidem.

[6] În literatura clasică (primul care a operat cu această tipologie a fost Hipocrat, în secolul al VI-lea î.Hr.) există patru tipuri de temperament, respectiv coleric (irascibil), sanguinic (optimist, pozitiv), flegmatic (apatic, vlăguit) şi melancolic (trist, negativ). În altă opinie, temperamentul poate avea următoarele 4 tipuri: timid, îndrăzneț, vesel și melancolic. A se vedea, J. Kagan, apud D. Goleman, Inteligența emoțională, Ed. Curtea Veche, București, 2008, p. 276. Sunt cunoscute și ale tipologii. De exemplu, introvertititul și extrovertitul (K. Jung).

[7] A se vedea, de pildă: J. Kagan, Galen’s prophecy: Temperament in human nature (1994); D. Goleman, op. cit., p. 276.

[8] Această demonstrație a fost făcută, inter alia, de T. Wiesel și D. Hubel.

[9] De pildă, Richard Davidson și Paul Eckman.

[10] „Este posibil ca, datorită predispoziţiilor lor biologice, unii indivizi să aibă dezvoltate reţele din creier care favorizează comportamentele inteligente sau sarcinile cognitive mai dificile. Cu toate acestea, este la fel de probabil ca utilizarea frecventă a creierului pentru sarcinile cognitiv provocatoare poate influenţa pozitiv dezvoltarea reţelelor din creier. Având în vedere ceea ce cunoaştem în prezent despre inteligenţă, se pare că este foarte probabil să interacţioneze ambele procese„. A se vedea articolul Smart people have better connected brains (www.sciencedaily.com). Pentru a ajunge la aceste concluzii, Kirsten Hilger, Christian Fiebach şi Ulrike Basten de la Departamentul de Psihologie al Universităţii Goethe din Frankfurt au folosit scanări funcţionale RMN ale creierului de la peste 300 de persoane şi le-au coroborat cu analiza inteligenţei acestor voluntari.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved                                                                                                              Aproape toate aspectele comportamentului, a functionarii mentale , a schimbarii mintii si schimbarii comportamentelor umane pot fi intelese si aplicate cu ajutorul cunostintelor despre procesele biologice ale creierului uman viu , al informatiei biochimice din ADN in relatie cu mediul si care stau la baza acestor comportamente.https://www.youtube.com/watch?v=SF6-xywVyZM&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=Ys_r-DnEitM

https://www.youtube.com/watch?v=knxmnngefH4  https://www.youtube.com/watch?v=mdYIPn0B-k4

CELULA UMANA

 https://www.youtube.com/watch?v=B17OFyhsJ_M

         NEURONUL

                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=H9p7t0SfUog                         Neuronii din creierul uman viu reprezinta pietrele de temelie prin care se inmagazineaza toate informatiile din mediu in decursul vietii unui om. Neuronul este o celula specializata ale sistemului nervos care primeste si transmite impulsuri neuronale sau mesaje altor neuroni , glande sau muschi si sunt responsabili pentru existenta constiintei, memoriei, emotiei si gandirii.https://www.youtube.com/watch?v=o9e1yiy8pPw

Cand un impuls neuronal coboara prin axon si ajunge la butonii terminali ale axonilor , acesta declanseaza secretia unui neurotransmitator in fanta sinaptica cu rolul dea stimula neuronul invecinat, transmitand impulsul de la un neuron la altul. Informatia circula pe suprafata neuronului sub forma unui impuls neuronal numit potential de actiune-un impuls electrochimic care pleaca din corpul celulei si coboara pana la terminatiile axonului. Viteza potentialului de actiune care se propaga de-a lungul axonului poate merge pana la 320 km/ora.

Cand un potential de actiune coboara de-a lungul axonului si ajunge la terminatiile sinaptice , acesta stimuleaza veziculile sinaptice din butonii terminali care contin neurotransmitatori. Cand sunt stimulate ,elibereaza neurotransmitatorii in sinapsa. Neurotransmitatorii difuzeaza din neuronul activ sau presinaptic in fanta sinaptica ,pentru a se cupla cu receptorii, care sunt proteine localizate in membrana dendritica a neuronului receptor sau postsinaptic. Unii neuroni transmitatori au efect excitant altii sunt inhibitori. Efectul excitant creste probabilitatea celulei de a genera un potential de actiune , iar efectul inhibitor descreste probabilitatea aparitiei unui potential de actiune. 

Rezumat:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiptdKp_

Neuronul este unitatea de baza a sistemului nervos.
-Neuronii primesc semnale chimice pe anumite ramificatii numite dendrite si transmit potentiale electrochimice printr-o prelungire de forma unui tub numit axon.
Neurotransmitatorii chimici sunt eliberati in sinapsa si transporta mesaje de la un neuron la altul. Neurotransmitatorii actioneaza legandu-se de proteine receptoare.
-Cand un neuron este suficient de depolarizat, genereaza un potential de actiune de tipul tot-sau-nimic .Acest potential de actiune se propaga pe axon si declanseaza descarcarea unui alt neurotransmitator la nivelul butonilor terminali.     https://www.youtube.com/watch?v=ebR_B_m3x78

      TEORIA NEURONILOR OGLINDA

https://youtu.be/EMjEvCGotfo

O teorie, care atestă fundamentul biologic al moralității noastre, este teoria conform căreia la baza empatiei stă o rețea de neuroni oglindă.

Neuronii oglindă, inițial descoperiți de italianul Giacomo Rizzolati de la Universitatea din Parma, par a fi responsabili de sentimentele de empatie, compasiune și milă. Am putea spune că sunt neuronii care dau formă umanității.

Neuronii oglindă joacă, de asemenea, un rol important în achiziționarea limbajului și în imitație. Ei sunt acei neuroni care descarcă un impuls și atunci când un animal performează o acțiune, dar și atunci când doar observă un alt animal performând acea acțiune. În acest fel, neuronul oglindește comportamentul altuia ca și cum însuși observatorul ar performa acea acțiune.

Acești neuroni au fost observați la primate precum și alte specii, cum ar fi păsările. Unii îi numesc neuronii care au dat formă omenirii, neuronii Dalai Lama sau neuronii empatiei, ce dizolvă bariera dintre propriul eu și eul celorlalți, întărind astfel credința în teoria existenței unei minți și conștiințe colective. Acești neuroni ne permit nouă să fim mai morali, în cele din urmă.

Mila are un loc în creier.

Experimentele efectuate cu ajutorul imagisticii medicale au arătat că lobul parietal superior și cortexul inferior frontal sunt active atunci când persoana performează o actiune, dar și atunci când observă pe altcineva performând o acțiune. Acest sistem neuronal oglindă stă la baza acțiunilor empatice, de recunoaștere a stărilor de stres și durere prin care trec ceilalți.

S-a pus astfel întrebarea dacă neuronii oglindă sunt proprii oamenilor, iar dacă nu, se poate vorbi de empatie și, implicit, de un fel de moralitate rudimentară la animale? Datele susțin că acest sistem de neuroni se dezvoltă la oameni înainte de un an, în jurul lunilor 7-9, copiii întelegând de la vârste chiar și foarte mici acțiunile altor semeni. La vârsta de 7 luni, un copil poate percepe starea afectivă și emoțională a altcuiva.

Primul animal, la care au fost studiați neuronii oglindă, a fost maimuța macac. În cazul acestor maimuțe, un neuron oglindă descarcă atunci când maimuța rupe o bucată de hârtie, vede o altă persoană rupând o bucată de hârtie sau doar aude pe cineva rupând acea bucată de hârtie (fără alte indicii vizuale).

Pe de altă parte, s-a confirmat ipoteza conform căreia acești neuroni răspund și la sunet, nu numai la vederea unei acțiuni sau expresii faciale. Astfel, s-a găsit că oamenii orbi, doar prin folosirea auzului, pot interpreta acțiunile celorlalți prin activarea aceluiași sistem de neuroni oglindă pe care îl folosesc văzătorii.

De ce plângem la „Dansez pentru tine”

Anumite regiuni din creier (în particular insula anterioara, cortexul anterior cingulat și cortexul inferior frontal) sunt active atunci când oamenii experimentează o emoție intensă (precum dezgustul, fericirea sau durerea),  dar și atunci când văd o altă persoană experimentând acea emoție. Astfel, nivelul de empatie resimțit de cei care efectuează acte de binefacere este explicat de acțiunea zonelor cerebrale mai sus amintite.

Cei care se declară ca având un nivel de empatie mai ridicat, au activări mai puternice atât în sistemele oglindă ale acțiunilor manuale, cât și în sistemul oglindă al emoțiilor, acest rezultat susținând ipoteza conform căreia sistemul de neuroni oglindă este legat de empatie.

Empatia și autismul

Mergând pe acest fir, unii cercetători încearcă să înțeleagă dacă

există în acest sens și o conexiune între autism și o deficiență a sistemului de neuroni oglindă, știut fiind faptul că autistii prezintă – la prima vedere- un nivel de empatie scăzut.

Într-un studiu, din 2005, s-a arătat că există o legătura între deficiența sistemului de neuroni oglindă și autism. Electroencefalogramele au evidențiat că ariile motorii au fost suprimate atunci când autiștii au văzut pe altcineva că se mișcă (sistem activ într-o persoană sănătoasă care vede pe altcineva dansând sau mișcându-se), un semnal, susțin autorii, că autiștii s-ar relaționa cu sistemul de neuroni oglindă. Deși aceste studii au fost ulterior replicate, există însă alte studii care susțin contrariul și care declară ca sistemul de neuroni oglindă al autiștilor este intact.

sursa: http://www.catchy.ro/

Neuronii oglinda par sa intre in joc si atunci cand empatizam cu sentimentele altor oameni.https://www.youtube.com/watch?v=bbQRxPO2NaA

Cu totii stim cum e sa fim invadati de frica altcuiva, stim ca facem grimase cand vedem pe cineva ca mananca o lamaie, ca ne simtim rusinati cand altcineva se simte rusinat si ca radem atunci cand altcineva rade langa noi sau chiar simtim durere atunci cand cineva sufera.

Neuronii oglinda nu doar stimuleaza miscarile altor oameni in noi, permitandu-ne sa fim in contact cu ei; ei activeaza in noi insine senzatiile corporale si sentimentele altor oameni.https://www.youtube.com/watch?v=AQ7-CRI96OQ

Acest lucru duce la o intelegere directa a perceptiilor si sentimentelor celor din jurul nostru. Ne simtim bolnavi cand vedem pe cineva care este bolnav.

Descoperirea neuronilor oglinda ofera un fundament stiintific fenomenului de simpatie si empatie. Acest sistem al neuronilor oglinda ne ofera fundamentul neurobiologic pentru intelegerea emotionala reciproca.

Cand experimentam sentimentele altei persoane, reteaua celulelor nervoase incepe sa rezoneze, sa vibreze si asta permite sentimentelor altor persoane sa dea o replica in propria noastra experienta emotionala.

Este posibil ca acest sistem al neuronilor oglinda sa fie fundamentul pentru latura simbiotica a existentei noastre omenesti, pentru dependenta noastra de atentie si recunoastere, pentru dorul nostru de a apartine, pentru capacitatea de a empatiza si pentru dorinta de a face tot ce ne sta in putere pentru a-i ajuta pe altii.

Faptul ca persoanele apropiate emotional sunt capabile sa se oglindeasca una pe cealalta intr-un mod intens are o importanta mare in contextul teoriei atasamentului.

Studiile stiintifice initiate de John Bowlby in privinta atasamentului mama-copil arata ce relatie profund interconectata exista intre acestia doi.

In timpul primilor doi ani de dezvoltare, copilul se afla intr-o stare de simbioza emotionala cu mama lui. Putem spune ca mama si copilul se oglindesc reciproc in termeni de neuroni oglinda. Acest lucru ii furnizeaza copilului constructia emotionala de baza de care are nevoie pentru dezvoltarea lui psihologica.

Oglindindu-si mama, copilul are acces si la ceilalti oameni care se oglindesc in sufletul mamei, de exemplu la tatal copilului, chiar daca nu mai este in viata, la frati si la surori sau la parintii mamei.

Copilul are acces la toti stramosii oglinditi in sufletul mamei, la lucrurile bune si rele care s-au intamplat in sistemul familial in care s-a nascut.

Daca mama este incapabila sa-si oglindeasca copilul intr-un mod adecvat, pentru ca sistemul ei de oglindire nu functioneaza corespunzator din cauza propriilor experiente traumatizante, atunci copilul va oglindi o imagine haotica a structurii emotionale a mamei.

Acest lucru sta la baza problemelor de legatura in relatia mama-copil si a problemelor emotionale ale copilului care decurg din asta.

Frica, tensiunea si stresul reduc capacitatea de ardere a neuronilor oglinda, iar abilitatea de empatizare si de a-i intelege pe altii scade simtitor. Astfel, o mama traumatizata nu este capabila sa oglindeasca corespunzator nevoile copilului.

Neuronii oglinda stabilesc conexiuni atat de stranse intre membrii unui grup activ social, incat ne intrebam cum mai poate fi loc pentru individualitate.

Creierul nostru se pare insa ca stie deja rapunsul. Existenta celor doua jumatati ale creierului aduc o contributie majora la dezvoltarea individualitatii: partea stanga a creierului intra in actiune cand este vorba despre planuri, intentii, actiuni proprii. Reprezentari ale celorlalti oameni sunt stocate in partea dreapta a creierului.

 NEURONII INIMII

inima-creier

1. Unii cercetatori considera inima „micul creier”.

Exista 40 000 de neuroni senzoriali ce transporta informatia de la inima la creier, fapt ce i-a facut pe cercetatori sa numesca inima „micul creier” si astfel sa creeze un nou domeniu numit neurocardiologie.

2. Inima comunica cu creierul si corpul.

Acest lucru este facut in patru moduri, prin:

 • conexiunile sistemului nervos
 • hormonii produsi de inima
 • informatii biomecanice furnizate de tensiunea arteriala
 • informatii energetice furnizate de puternicele campuri electric si electromagnetic.

Faptul ca inima produce hormoni, ce sunt eliberati in fluxul sanguin si care afecteaza intregul organism, a fost demonstrat pentru prima data acum 30 de ani si acest lucru a condus la realizarea de teste de rutina in spitale in intrega tara.

3. Exista mult mai multe informatii transmise de la inima la creier de-a lungul unei zile, prin intermediul acestor patru modalitati de comunicare, decat viceversa.

Intr-adevar, neuronii aflati in interiorul inimii ii permit acesteia sa invete, sa-si aminteasca si sa ia decizii in mod independent fata de cortexul cerebral.

4. Inima are mult mai multa activitate electrica decat creierul.

Inima emite un camp electric de 60 de ori mai mare in amplitudine decat activitatea creierului si un camp electromagnetic de 5000 de ori mai puternic decat cel al creierului.

5. Campul electromagnetic al inimii este incredibil de puternic.

Nu doar ca poate fi masurat oriunde pe corp (folosind un EKG cu electrozi pe glezna si incheieturi), dar si la cativa centrimetri distanta de corp, de asemenea.

6. Activitatea cardiaca a unei persoane poate fi masurata in undele cerebrale ale unei alte persoane.

Campurile electromagnetice a doi indivizi (doua persoane sau o persoana si un animal de companie), care se ating sau sunt in contact, sau doar la cativa centrimetri distanta, pot interactiona astfel incat activitatea energetica a inimii primului individ poate fi masurata in undele cerebrale ale celui de-al doilea individ. Putem sugera ca actul de atingere in terapiile de videcare se datoreaza acestei metode de comunicare.

7. Activitatea electrica a inimii si a creierului poate fi ghidata intr-un un ritm electric sincron, ce poate fi, cu usurinta, masurat si relevat de catre emotiile pozitive si afective produse de inima. 

Aceasta stare de „coerenta” a organului inimii este asociata cu un nivel de functionare inbunatatit, tensiune arteriala scazuta,un nivel scazut al cortizonului si o imbunatatirea functionarii sistemului imunitar.

Dupa 30 de ani de studiu a inimii, am invatat ca uimitoarele descoperiri stiintifice ofera o viziune total diferita asupra inimii si a relatiilor acesteia cu creierul si cu corpul uman. Structura neurologica si endocrina complexa a inimii ofera posibilitatea „antrenarii” inimii pentru a trece de la nebunie si dezordine, asociate stresului si furiei, la o maniera optima de lucru prin lectii de pace, iubire si armonie. Implicatiile sunt profunde, mai ales in educarea si tratarea tulburarilor clinice, prin optimizarea performantelor de munca si oferirea de strategii studentilor, pentru a-si imbunatati satisfactia si progresul.

Sursa: MindBodyGren

Inima trimite către creier mai multă informaţie decât primeşte

Între inimă şi creier se produce o comunicare dinamică, continuă, ca un dialog, fiecare organ influenţând permanent funcţia celuilalt. Există patru tipuri de conexiuni care pleacă din inimă spre creier. Primul este comunicarea neurologică prin transmisia de impulsuri nervoase: interesant este că inima trimite către creier mai multă informaţie decât primeşte,  şi e singurul organ din corpul uman care poate face asta. Deci poate inhiba sau activa părţi din creier, în funcţie de circumstanţe, influenţând percepţia realităţii şi, în final, reacţiile. Alt tip de comunicare al inimii este prin hormoni şi neurotransmiţători: inima este cea care produce hormonul ANF, care asigură echilibrul general al corpului (homeostazia). Unul din efectele sale este inhibarea producerii de hormoni ai stresului, alături de producerea şi eliberarea de oxitocină, „hormonul iubirii“. Al treilea tip este comunicarea prin unde de presiune, adică prin ritmul cardiac şi variaţiile acestuia, inima trimiţând mesaje către creier şi către restul corpului. Şi în al patrulea mod, comunicarea energetică, prin câmpul electromagnetic al inimii care este mai puternic decât al oricărui alt organ din corp.

Emiterea unei emoţii determină instantaneu răspuns în ADN

Câmpul electric al inimii este de aproximativ 60 de ori mai mare decât amplitudinea activităţii electrice generate de creier. Câmpul magnetic produs de inimă este de 5.000 de ori mai mare în intensitate decât câmpul produs de creier. Acest câmp se schimbă în funcţie de starea emoţională. Când ne temem, simţim frustrare sau stres, el devine haotic.

Sentimentele umane care pleacă din inima noastră, având în spate convingerile noastre profunde, influenţează ADN-ul şi el, la rândul său, influenţează atomii, materia.

S-au realizat experimente care au arătat că stările de iubire, de recunoştinţă dilată, modifică lanţurile de ADN, iar la stres, furie, frustrare, molecula de ADN se micşorează, se contractă şi implicit blochează codurile sale. S’au demonstrat  că aceste coduri se deblochează instantaneu dacă experimentatorii reuşeau să emită iar iubire, recunoştinţă, bucurie. Emiterea unei emoţii determină la miime de secundă, deci instantaneu, răspuns în ADN, chiar dacă mostra studiată era la distanţe imense de experimentator.

Concluzia este că sentimentele şi gândurile noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifică materia din care e structurată lumea. Când trăim compasiune, iertare, dragoste influenţăm propriul ADN, dar mai mult decât atât, putem transmite aceste modificări în afara noastră, la distanţe oricât de mari, prin câmpul cuantic, influenţând tot ce este în lume.

NEUROTRANSMITATORI Unii neurotransmitatori sunt excitatori pentru anumiti receptori si inhibitori pentru altii, deoarece moleculele receptoare sunt diferite.

Acetilcolina. Are o actiune excitatoare ,dar poate actiona ca si inhibitor, in functie de tipul de molecule receptoare prezente in membrana neuronului receptor. Se gaseste in hipocamp cu rol in inregistrarea amintirilor recente, in boala Alzheimer alterand memoria si functiile cognitive. Neuronii din prozencefal (hipocamp) care produc acetilcolina tind sa degenereze si produc din ce in ce mai putina acetilcolina ducand la pierderea memoriei.

Norepinefrina. Este produsa ,in principal ,de neuronii din trunchiul cerebral. Orice substanta care reduce sau mareste cantitatea de norepinefrina din creier este corelata cu o schimbare echivalenta a dispozitiei individului.

Dopamina. Eliberarea dopaminei in anumite parti ale creierului duce la o puternica senzatie de placere. Un nivel prea mare de dopamina in anumite parti ale cortexului poate duce la scizofrenie , iar unul prea scazut in altele poate duce la aparitia bolii Parkinson. 

Serotonina. Joaca un rol important in reglarea dispozitiei, reglarea somnului si apetitului. Nivelul scazut duce la depresie. 

Glutamatul. Are efect excitant. Receptorul glutamatului, N-metil-D-aspardat ,afecteaza invatare ,memoria si engramarea informatiilor.

Gaba. Acidul gama-aminobutric , este un neuroinhibitor, folosit in controlul anxietatii.https://www.youtube.com/watch?v=sEuUVbfHDEU

Laminina, întâmplare sau design inteligent ? Proteina lui Dumnezeu   Uimitor nu-i asa ? – o proteină în formă de cruce !

O coincidență, sau amprenta lui Dumnezeu în trupurile noastre ?

Nu cu mult timp în urmă a fost descoperită o proteină numită laminină. Ascunsă adânc în trupurile noastre, e o mică moleculă, Laminina, o proteină suprinzatoare sub formă de cruce.

Acesta mica proteina ce a suprins pe multi se numeste Laminină. Această proteină este liantul cu ajutorul careia corpul nostru devine unitar, aceasta molecula face ca fiecare organ sa stea la locul lui si sa-si faca treaba.

Dar ce este cu adevarat surprinzator este forma acesteia sub forma de cruce, un simbol al lui Dumnezeu ce a fost intiparit in noi inca din momentul in care a fost creat primul om, poate ca aceasta proteina este o dovada a faptului ca am fost creati de Dumnezeu.

laminina molecula lui Dumnezu Cat de uimitor este faptul ca Dumnezeu nu facut niciodata nimic intamplator, iar planurile Sale duc atât de departe în viitor. Cine priveste cu atentie aceasta molecula ce a fost sadita in matricea umana cu mii de ani in urma, cu mult inainte de nasterea si rastignirea lui Isus, se gandeste ca atunci cand a creat Omul, Dumnezeu a stiut unde va ajunge omenirea peste mii de ani, si ca exista un risc major ca acestia sa-L rastingneasca chiar pe Fiul Sau trimis sa-i ajute?

Dumnezeu te-a format nu numai să trăieşti ca o imagine a lui Hristos, dar să nu scapi niciodată de faptul că eşti a Lui !

Suntem ”însemnați cu crucea ! ”

El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El ” – Coloseni 1:17

Laminina este o proteină care se găseşte în matricea extracelulară, straturile de proteine care formează substratul tuturor organelor interne, numită, de asemenea, membrana de bază. Ea este o componentă non-colagenă a laminei bazale; ea are patru brațe care se pot lega la alte patru molecule. Cele trei braţe mai scurte sunt bune pentru legarea de alte molecule de laminină, formând astfel straturile. Brațul mai lung este capabil să se lege de celule, ajutând astfel ancorarea organelor de membrană. Structural, proteina de laminină este alcătuită din trei lanțuri polipeptidice – α , β și γ, oferindu-i un total de șase “capete”, având astfel o mai mare flexibilitate în conectarea diferitelor molecule.” – Wikipedia

BAZELE BIOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI

R E Z U M A Thttps://youtu.be/yaLYLX4NJEghttps://youtu.be/yaLYLX4NJEg

1-Unitatea de baza a sistemului nervos este un tip de celula specializata numita neuron. Din corpul celulei pleaca ramuri scurte numite dendrite si o prelungire subtire, asemanatoare unui tub numit axon. stimularea dendritelor si a corpului celular duce la producerea unui impuls neural care traverseaza toata lungimea axonului. Neuronii senzitivi transmit semnale de la organele de simt la creier si maduva spinarii catre muschi si glande. Un nerv este un fascicul de axoni lungi de la mai multe sute sau mii de neuroni.

2-Un stimul calatoreste de-a lungul neuronului sub forma unui impuls electrochimic care se transmite de la dendrite catre axon. Acest impuls sau potential de actiune care se deplaseaza este produs prin depolarizare , un proces electrochimic in care diferenta de potential dintre diferite mecanisme celulare se schimba succesiv, in anumite puncte, de-a lungul neuronului.

3O data declansat, potentialul de actiune coboara pe axon pana la multitudinea de mici protuberante de la capatul acestuia, numit butoni terminali. Acesti butoni terminali elibereaza niste substante chimice numite neurotransmitatori, care sunt responsabile pentru transferarea semnalului de la un neuron la neuronul adiacent. Neurotransmitatorii difuzeaza in sinapsa o mica fanta in conexiunea de doi neuroni si se leaga de receptorii din membrana celulara a neuronului care primeste impulsul. Unii neurotransmitatori au efect excitant iar altii un efect inhibitor. Daca efectul excitator transmis neuronului receptor devine mare comparativ cu efectul inhibitor, apare depolarizarea si neuronul emite un impuls de tipul tot-sau-nimic.

4-Exista multe feluri diferite de interactiuni neurotransmitator-receptor. Ele ne ajuta sa explicam o gama larga de fenomene psihologice. Printre cei mai importanti neurotransmitatori se numara acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina, acid gama-aminobutric ( GABA ) si glutamatul.

5-Sistemul nervos este impartit in sistemul nervos central ( creierul si maduva spinarii ) si sistemul nervos periferic ( nervii care conecteaza creierul si maduva spinariii cu celelalte parti ale corpului ) . Subdiviziunile sistemului nervos poriferic sunt :sistemul nervos somatic ( care transmite mesaje la si de la receptori , muschi si suprafata corpului ) si sistemul nervos vegetativ ( care face legatura cu glandele si organele interne ) .

6-Creierul uman este impartit in trei diviziuni functionle : nucleul central , sistemul limbic si creierul mare  (cerebrum). Nucleul central include : bulbul rahidian, care este responsabil pentru respiratie si reflexele posturale  ; emisferele cerebrale, care se ocupa cu coordonarea motorie ; talamusul, un releu pentru informatiile senzoriale ; si hipotalamusul, care are un rol important in emotie si mentinerea homeostaziei. Formatiunea reticulata , care trece prin mai multe structuri centrale , controleaza starea de activare, trezire si constienta a organismului.

7-Sistemul limbic controleaza unele comportamente instinctive reglate de hipotalamus , emotie si memorie ,hranirea, atacul, fuga..

8-Suprafata reliefata a emisferelor cerebrale , cortexul cerebral, joaca un rol critic in procesele mentale superioare ca : gandirea, invatarea si procesul de decizie. Anumite arii din cortexul cerebral sunt asociate cu anumite tipuri de informatii senzoriale sau controleaza anumite miscari. Restul cortexului cerebral il reprezinta ariile asociative implicate in memorie, gandire si limbaj.

9S-au dezvoltat tehnici pentru obtinerea unor imagini detaliate ale creierului uman fara a induce pacientului leziuni sau stres exesiv. Acestea include : tomografia axiala computerizata ( CT ), rezonanta magnetica nucleara ( MRI ) si tomografia cu emisie de pozitroni ( PET ) .

10- Cand corpul calos ( banda de fibre nervoase care conecteaza cele doua emisfere cerebrale ) este sectionat , pot fi observate diferente semnificative in functionarea emisferelor cerebrale . Emisfera stanga are aptitudini mai mari pontru limbaj si calculul matematic . Emisfera dreapta poate intelege unele cuvinte, dar nu poate comunica folosind limbajul oral. In schimb, are un simt foarte dezvoltat pentru surprinderea pattern-urilor si realizarea imaginilor in spatiu.

11-Termenul de afazie este folosit pentru adescrie tulburarile de limbaj cauzate de leziuni ale creierului. Persoanele care au leziuni in aria lui Broca au dificultati in pronuntarea corecta a cuvintelor si vorbesc lent si cu dificultate. Persoanele care au leziuni in aria lui Wernicke pot auzi cuvintele , dar nu le inteleg sensul

12-Sistemul nervos vegetativ are doua ramuri : simpatica si parasimpatica. Deoarece controleaza actiunea glandelor si muschilor netezi, sistemul nervos vegetativ are un rol foarte important in reactiile emotionale. Ramura simpatica este activa in momentele de traire intensa , iar ramura parasimpatica este dominanta in perioadele de liniste.

13-Glandele endocrine secreta in circuitul sangvin hormoni care circula prin organism, actionand in diferite feluri asupra diferitelor celule. Hipofiza a fost denumita glanda coordonatoare , deoarece controleaza secretia si activitatea altor glande endocrine. Glandele suprarenale sunt importante in determinarea dispozitiei, a nivelului energetic si a capacitatii de aface fata situatiilor de stres.

14Potentialul ereditar al unei persoane , transmis de cromozomi si gene , influenteaza caracteristicile ei psihologice. Genele sunt segmente de molecule de ADN , care depoziteaza informatia genetica.

 h

Unele gene sunt dominante , unele sunt recesive, iar altele determina sexul. Majoritatea caracteristicilor umane sunt determinate poligenetic , adica, sunt determinate de mai multe gene care exercita o influenta combinata si nu sunt create de o singura pereche de gene. 

Genele pe care le primim de la parintii nostri si le transmitem urmasilor nostri sunt purtatoare de cromozomi , structuri din nucleul fiecarei celule din organism.https://www.youtube.com/watch?v=YD9pnIRXxE4&t=1s Majoritatea celulelor din organism contin 46 cromozomi. In momentul conceptiei , fiinta umana primeste 23 cromozomi din spermatozoidul tatalui si 23 cromozomi din ovulul mamei. acesti 46 de cromozomi formeaza 23 perechi ,care sunt duplicate ori de cate ori celula se divide. Fiecare gena transmite niste instructiuni codificate celulei, comandandu-i sa realizeze o anumita functie ( de obicei, sa produca o anumita  proteina ). Orice gena dintr-o pereche poate fi dominanta sau recesiva. Cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante, individul manifesta forma trasaturii dominante. Cand numai o gena este dominanta ,iar cealalta este recesiva, gena dominanta determina forma trasaturii. Numai daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se exprima forma recesiva a trasaturii. O femeie normala are 2 cromozomi similari in perechea 23, numiti cromozomi X. Un barbat normal are un singur cromozom X in perechea 23 si un alt cromozom ,numit cromozom Y.

15-Comportamentul depinde de interactiunea dintre ereditate si mediu: genele unui individ stabilesc limitele potentialului acestuia , dar ce se intampla cu acest potential depinde de mediul in care creste acesta.

Reactii fiziologice la stres:

-Corpul reactioneaza la stres prin reactia lupta-sau-fugi . Sistemul nervos simpatic produce cresterea numarul de batai ale inimii, tensiunea arteriala ridicata, pupile dilatate si eliberarea unei cantitati suplimentare de glucide din ficat. Sistemul suprarenal-cortical  provoaca eliberarea hormonului andrenocorticotrop (ACTH), care stimuleaza eliberarea cortizolului in sange.

-Aceste reactii fac parte din sindromul general de adaptare , un set de reactii afisate de organism ca raspuns la stres. Sindromul consta in trei faze : alarma, rezistenta si epuizare.

-Tulburarile psihofiziologice sunt tulburari fizice in care se considera ca starile emotionale joaca un rol central. De exemplu ,stresul poate sa contribuie la afectiunile coronariene. 

-Psihoneuroimunologia este studiului modului in care factorii psihologici pot afecte sistemul imunitar, crescand riscul de aparitie a unor tulburari legate de acesta.

-Stresul poate afecta direct sanatatea prin crearea unor supraactivari cronice a partii simpatice a sistemului nervos autonom sau a sistemului suprarenal-cortical sau prin afectarea sistemului imunitar…

-In cazul stresului negativ ( distres ) sistemul limbic intra in joc si sunt declansati hormoni, iar individul intra intr-o stare emotionala care nu mai are nici-o legatura cu situatia de fapt iar omul este dominat de hormonii negativi . Creierul ganditor se decupleaza partial datorita hormonilor si in acest caz nu se mai poate gandi logic, a asculta ,sau a argumenta obiectiv. Insul crede ca se afla in cerierul ganditor, ca argumentele lui sunt valide , crede ca este bun si rezonabil, iar celalalt ar trebui sa cedeze , el nu-si da seama ca este dominat de hormonii sai in care creierul ganditor este decuplat de realitate.

-Daca reactia de distres este mult mai puternica si un timp mai lung , deveniti anxios, reactii fiziologice: palpitatii, palme umede, spasme, cresterea tensiunii arteriale…

-Stresul este o reactie fireasca a organismului pentru a se adapta unei situatii si are trei componente :

*Componenta psihologica:  daca diferenta dintre exigentele mediului inconjurator si posibilitatile noastre ni se par prea mari ,reactia de stres va fi mai puternica si se va manifesta pe plan fiziologic.

*Componenta fiziologica : organismul va secreta diferiti hormoni mai ales adrenalina care va accelera bataile inimii ,frecventa respiratorie si glicemia pentru a pregati corpul pentru un efort fizic.

*Componenta comportamentala : reactia de stres este fireasca si utila, ne pregateste in vederea adaptarii la o situatie dificila. Adrenalina si noradrenalina actioneaza asupra psihicului si amplifica starea de alerta.

 Cap. 2. Spiritualitatea neurologica :

https://www.youtube.com/watch?v=sO5VJtx9a5o&t=2751s

https://www.youtube.com/watch?v=VLrLx-Sd3A4

Meditatia stimuleaza activitatea neuronala in anumite parti ale creierului, ale corpului striat. Omul are creierul construit astfel incat sa priceapa si sa genereze realitati spirituale. Creierul foloseste logica, ratiunea, intuitia, imaginatia si emotia pentru a-l inegra pe Dumnezeu in constiinta. Creierul intampina greutati in separarea fanteziilor de faptele reale, vede lucruri care nu exista, iar uneori nu vede lucruri care exista ( fenomenul de  ambiguitate neurologica ).

Fiecare dintre noi avem un creier care vor interpreta datele si experientele in moduri foarte diferite, si din acest punct de vedere sunt creiate conflictele cognitive .

Fiecare creier uman produce perceptii unice si diferite despre Dumnezeu , deoarece trei realitati separate ofera realitatea :

-Realitatea din afara creierului.

-Perceptia noastra subconstienta.

-Imaginile si conceptele constiente pe care le construim.

Practicile spirituale sporesc functionarea neurologica a creierului si imbunatateste sanatatea fizica si emotionala .

Cntemplarea intensa si indelungata a valorilor spirituale pot schimba strctura creierului prin formarea de noi neuroni si crearea noilor retele neuronal-cognitive.

Practicile contemplative intaresc circuitele neurologige ce genereaza starea de pace si echilibru interior, memoria, constiinta sociala si compasiunea.

Contemplarea spirituala dizolva sentimente si emotii distructive prin mecanismul de neuroplasticitate ( abilitatea creierului de a se rearanja ) , rearanjarea conexiunilor din creier ( dendritele vor creste si asociatii neuro-cognitive vechi se vor schimba )/ schimbarea mintii.

Uneori conexiunile neuronale mor, uneori devin prea active si supraconectate aducand haos in hartile cognitive, ducand la schimbari comportamentale.

Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electtrochimica a creierului schimband starea de echilibru interior .

Furia intrerupe functionarea lobilor frontali si pierzi abilitatea de a fi rational, dar nu mai esti constient ca te porti irational. Cand lobii frontali se inchid  dispare empatia si compasiunea , simti ca ai dreptate , dar in mod rational nu o ai. Furia elibereaza neurochimicale responsabile de emotii negative si distrug parti ale creierului .  Cand auzim cuvinte furioase creierul nostru devine epuizat, generand compusi chimici de stres care ne face sa luptam sau sa fugim.

Contemplarea religioasa si spirituala schimba creierul profund si va intensifica constiinta si empatia sociala si dizolva sentimentele si emotiile distructive.

Activarea lobilor frontali intaresc circuitele neurologice implicate in empatie si constiinta sociala si devenim mai cooperanti si vor tempera tendintele naturale de manie din sistemul limbic (amigdala ) .

Inima neurologica pare sa fie in cortexul cingulat anterior si care face o jonctiune intre lobul frontal ( care initiaza gandurile si comportamentul ) si sistemul limbic ( care proceseaza sentimentele si emotiile ) si ajuta la mentinerea unui echilibru intre sentimente si ganduri. Daca ai cingulatul mai mare sau mai activ vei experimenta o mai mare empatie si vei reactiona cu mai putina furie sau teama. Daca cortexul cingulat anterior nu functioneaza cum trebuie , abilitatile de comunicare vor fi compromise si nu vei avea empatie si compasiune. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior pentru a avea empatie si compasiune. Circuitele neuronale din cortexul cingulat anterior si cortexul prefrontal integreaza atentia, memoria activa si motivatia. Cand te concentrezi intens si constant pe valorile spirituale creste fluxul sanguin in lobii frontali si cingulatul anterior, ceea ce va duce la reducerea activitatii din centrele emotionale (sistemul limbic ), respectiv o pace interioara .

Activarea din lobul prefrontal si cingulatul anterior imbunatateste memoria si cognitia si stopeaza efectele depresiei.Stresul duce la deteriorarea /sau nu ami cresc dendritele ,afectand memoria ( boala Alzheimer ).

Incetinind activitatea in lobul frontal , aceasta igaduie sistemului limbic sa fie mai activ si va spori activitatea emotionala. Crescand activitatea in lobul frontal, va descreste activitatea limbica , emotionala, iar combinatia acestora va genera o stare pasnica de constiinta, echilibru emotional rational .

Un sistem limbic supraactiv, care genereaza starile emotionale, este periculos fizic si psihologic  si va genera anxietate si frica.https://www.youtube.com/watch?v=KPDDWupHIzY

Cingulatul anterior situat intre lobul frontal si sistemul limbic actioneaza ca mediator intre sentimentele si gandurile noastre. Este implicat in constiinta sociala si intuitie si este mai mare la femei decat la barbati. Femeile sunt mai empatice , mai abile social si mai reactive la stimuli ce induc teama.

Practicile contemplative stimuleaza activitatea in cingulatul anterior ajutand sa devina mai sensibile la sentimentele altora si compasiune fata de altii. 

Activitatile religioase bazate pe teama deterioreaza cingulatul anterior , va pierde interesul pentru altii si va reactiona agresiv impotriva lor. Cand anticipam un viitor negativ , activitatea din amigdala creste, iar in cingulatul anterior descreste. Aceasta genereaza nevroza si anxietate.

Dopamina intensifica imaginatia senzoriala , generaeza stari de placere , stimuleaza gandirea pozitiva ,sentimentul de bunastare si siguranta. O cantitate prea mica duce persoana spre scepticism si neincredere,o cantitate prea mare duce la credinte paranormale. Extazul rezultat din cocaina este legat de cresterea brusca de dopamina in creier .

Echilibrul dintre emisfera stanga si dreapta va regla predispozitia spre spiritualitate sau ateism . Serotonina eliberata in timpul meditatiei duce la experiente spirituale. Meditatia , relaxarea si respiratia scad substantele de stres epinefrina si norepinefrina si conduc la o relaxare. Schimband neurochimia creierului, practicile spirituale restabilesc un sentiment de pace, fericire si siguranta, descrescand anxietatea, depresia si stresul. 

Meditatia creste activitatea in lobii prefrontali, reducand activitatea in centrele emotionale. Experientele religioase stimuleaza simultan sistemul nervos simpatic ( de excitare ) si cel parasimpatic ( de calmare ).https://www.youtube.com/watch?v=LKXopFTmNf0

Circuitele emotionale ale creierului limbic au o mai mica neuroplasticitate decat cele din lobul frontal si de aceia se educa mai greu si experimentam iubirea in moduri diferite. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior , crescand nivelul de constiinta si mila. O afectiune in cingulatul anterior va schimba personalitatea in rau , depresie si nu mai esti empatic si sensibil la sentimentele celor din jur. 

Cingulatul anterior echilibreaza activitatea dintre lobii frontali si sistemul limbic . Sistemul limbic emotional , amigdala, responsabil de sentimente si emotii ce produce teama , are o relatie cu lobul frontal responsabil de logica ,ratiune si limbaj. Cingulatul anterior actioneaza ca punct de sprijin echilibrand sentimentele din amigdala si gandurile din lobul frontal.

Cand devii prea emotional ,sangele invadeaza sistemul limbic, stimuland in amigdala starea de alerta , de aparare si teama . Cand activitatea creste in zona limbica , scade in lobul frontal. Cand esti furios , incetezi sa mai fii rational, iar abilitatile cognitive sunt suprimate . Cand amigdala devine activa, cingulatul anterior se inchide iar sistemul limbic conduce spectacolul. Empatia si intuitia scad si pierzi abilitatea de a intelege ce simt ceilalti oameni.
Daca lobul frontal devine activ , se stimuleaza cingulatul anterior si va incetini activitatea din amigdala, iar logica si ratiunea din lobul frontal supun furia si
teama din amigdala. Daca cingulatul anterior este afectat ( atac, leziuni , enervari ) totul se destabilizeaza .
Meditatia si practicile spirituale intaresc lobul frontal, care stimuleaza cingulatul anterior, iar aceasta ve face sa va urmariti scopurile cu seninatate si pace. Un circuit cingulat frontal anterior puternic inhiba anxietatea, depresia si furia.
Daca intrerupi constient si cu credinta gandurile si sentimentele negative se va stimula cingulatul anterior . In acest caz teama ,anxietatea si iritabilitatea vor descreste si se va instala sentimentul de pace .
Daca insisti obsesiv pe indoieli si ingrijorari , sistemul limbic emotional va incetini activitate in lobul frontal care genereaza logica, empatia si placerea.
Amigdala reprezinta fundamentalismul neurologic din creier. Daca ingadui furiei si fricii sa domine ,vei pierde abilitatea neurologica de a gandi logic si cu compasiune, nu vei gasi pace si seninatate .Acelas lucru se va intampla daca mintea este preocupata de ganduri negative , neliniste sau ura. Mania ii face pe oameni punitivi , pesimisti, indiferenti,fara descernamant in logica si abilitati rationale.https://www.youtube.com/watch?v=hr85di_m7uw
Mania , cinismul, ostilitatea si defensiva vor creste riscul de afectiuni cardiovasculare. Agresiunea si ostilitatea inchid activitatea din cingulatul anterior si striatum (zonele care controleaza mania si teama) iar amigdala preia controlul, generand un raspuns lupta sau fugi care se raspandeste in creier.
In momentul in care creierul aude sau vede cuvinte care au o semnificatie negativa (disonante) , amigdala intra in alerta. Cuvintele pozitive activeaza striatumul si alte parti ale creierului si creiaza placere, fericire si pace. Lupta spirituala este o lupta neurologica. Mintea este tentata sa vada numai dovezile care sprijina punctele noastre de vedere. Creierul nostru plaseaza automat oamenii si obiectele in grupuri separate in functie de credinta noastra, in functie de echilibrul sistemului limbic si lobilor frontali. Oamenii pot adrea la un fundamentalism neurologic de grup , datorat sistemului limbic ( amigdalism terorist ). Cu cat ne afundam neurologic intr-o ideologie cu atat creierul raspunde la acea crdinta ca fiind singura reala si adevarata, patologie spirituala.Activitatea spirituala si religioasa sporesc longevitatea si sanatatea personala. Meditatia si rugaciunea intaresc functionarea neuronala, scaderea anxietatii si depresiei, cresterea constiintei sociale si empatiei, imbunatatirea sanatatii cognitive , controlul emotiilor, a stresului, devii mai calm si alert, ai o perspectiva pozitiva si optimista asupra vietii. Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica. Credinta optimista va inhiba functionarea sistemului limbic care genereaza indoiala si teama.
Anxiosii raman blocati pe ruminari, intarind circuitele neuronale care genereaza anxietate si depoziteaza informatia in memorie pe termen lung.
Optimismul poate fi un placebo care poate vindeca , aceasta presupune o activitate mai mare in cingulatul anterior si va duce la controlul anxeietatii, depresiei si reduce nivelul de cortizol din corp. Intreruperea vechilor tipare neuronale creiaza anxietate in creier. Oamenii reactioneaza la disonanta cognitiva la nivelul gandurilor, emotiilor si comportamentelor.
Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica.
Daca exprimam mania, stimulam circuitele neuronale defensive la cealalta persoana. Suprimarea deliberata a gandurilor negative sunt eficiente in suprimarea maniei , sau inlocuirea gandurilor negative cu cele pozitive. Exprimarea furiei genereaza si mai multa furie. Cu cat activezi lobul frontal si cingulatul anterior ,cu atat va descreste activitatea in zonele limbice care genereaza furia. Furia si ostilitatea declanseaza eliberarea de hormoni de stres in tot corpul si intrerupe procesul lobului frontal al limbajului, logicii si interactiunii cooperatoare.

   Bibliografie :

-Cum ne schimba Dumnezeu creierul : Andrew Newberg + Mark Robert Waldman

-Mai presus de stiinta : dr. Rodica Malos

-STIINTA IL DESCOPERA PE DUMNEZEU : Ariel A Roth

-Doamne schimba-mi atitudinea : James MacDonald

Resurse pe internet :

.Amprenta lui Dumnezeu in creatie.

.ADN-ul creatie a lui Dumnezeu.

.Miracolul din celula dovada biochimica a creatiei.

.Mintea si ADN-ul intr-un univere inteligent.

.Lumina din creier.

.Constiinta si misterele fizicii cuantice.

.Informatia din ADN dovedeste ca Dumnezeu exista.

.Fizica cuantica- noi oportunitati.

.Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru.

.Trezirea constiintei din perspectiva neurostiintei.

       iLn      Atlanta      8 Aug. 2018

        Atlanta  05 Aug. 2018       iLn

Cap.3.    INNOIREA MINTII si SCHIMBAREA CARACTERULUI – un proces neurologic.

MOTTO

” Nu trebuie sa fiti doctor sau om de stiinta pentru a intelege aceasta lucrare, totusi , daca invatati si aplicati macar un singur lucru-tot este un castig ! „

Pentru a fi inteles, nu voi folosi un limbaj academic , ci unul popular, simplu si de simt comun, ca in retetele de prajituri, deasemenea terminologia va fi de natura mai mult tehnica decat spiritual-duhovniceasca,nu este o lucrare de teologie dogmatica traditionala si nu se vor folosi citate sau trimiteri din Caretea Cartilor. Nu am pretentia ca detin tot adevarul si nu ar mai fi nimic de adaugat sau rectificat. De aceea, va multumesc anticipat pentru-ca veti citi tot materialul , pentru ingaduinta acordata si opiniile voastre !

GENERALITATI

Principiul de functionare al „aparatului psihic” inclusiv pofta sunt universale pentru toti oamenii si din toate timpurile , asa cum au fost „proiectate” si daruite la creatie de catre Creator.

Toate conceptele umane/ asertiunile pot fi instantiate / sunt penetrabile cognitiv/ au inteles semantic pe baza imaginilor mentale stocate anterior in memorie, respectiv panze , structuri sau retele neuronale.

Mintea umana lasata de „capul ” ei,nu poate face deosebirea dintre eroare si adevar, fara o norma ideala din afara ei.

Credem tot ceea ce ne este repetat. O informatie falsa / o eroare ne influenteaza comportamentul ca si cum ar fi adevarata.

Sinceritatea nu-i suficienta in stabilirea adevarului , deoarece poti sa sustii sincer si cu inversunare si chiar sa-ti dai si viata pentru o eroare , intrucat poate fi doar o conexiune sau o retea neuronal-cognitiva.

La temelia activitatii noastre psihice si comportamentale sta procesul de formare si folosire a unor structuri cognitive, retele neuronale, credinte gata fabricate stocate in memorie.

Omul are o dimensiune biologica, psihologica si spirituala.Personalitatea umana consta intr-o activitate mental-cognitiva, afectiva si comportamentala, precum si din aspecte constiente , subconstiente si inconstiente; concretizata in caracter, aptitudini si temperament. Personalitatea omului/ caracterul se cladeste neurologic prin retele/ sisteme neurologice preluate din mediu/dobandite si cele mostenite genetic sau epigenetic, deci personalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN-ul nostru si modificata de influentele exterioare, structurate in retele neuronale si etichete epigenetice.

Nu putem face doua lucruri dintr-odata care necesita aceiasi conexiune neuronala , deoarece va apare fenomenul de orbire din neatentie.

EXPLICATIA UNOR TERMENI

Metanoia : cuvant grecesc – meta =dincolo de , dupa ; nous = gandire , minte ; dincolo de minte , schimbarea si / sau transformarea mentalitatii , a gandi in mod diferit.

Neurostiinte : cuvant din franceza =neurosciences ; studiul stiintific al sistemului nervos si explicarea comportamentului prin activitatea creierului ( neurobiologia , psihofiziologia , psihobiologia , neuropsihologia , etc. ).

https://youtu.be/EPqIyCRI6hc 

Cum poate creierul sa isi organizeze miliardele de neuroni pentru a produce comportamentul, si cum sunt aceste celule influentate de catre mediul inconjurator ?

Neuronii formeaza circuite functionale, si fiecare circuit este responsabil de anumite parti ale comportamentului.

Crearea de noi retele neuronale se bazeaza pe neuroplasticitatea creierului . Noile obiceiuri se formeaza prin creiarea noilor retele neuronale. Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate , daca se modifica neuronii prin formarea de noi retele neuronale.

Neurostiinta sustine ca activitatea si comportamentul fiecarui om,inclusiv deciziile sale, sunt influentate de tiparele cerebrale , de  retele neuronale. Tiparele sunt formate genetic si modelate de viata prin crearea de retele neuronale.

Un tipar mental , retea neuronala ,se poate schimba. Deci tiparele de activitate cerebrala ne influenteaza reactiile de raspuns la situatii concrete de viata. Persoanele raspund diferit la aceleasi tip de evenimente, deoarece au formate alte retele neuronale. Dragostea de oameni poate fi afectata printr-un atac cerebral ,caci ea pare sa fie o simpla conexiune intre anumiti neuroni , o simpla conexiune neuronala. Genele si etichetele epigenetice, nu sunt singurele care ne modeleaza caracterul , ci, si mediul de viata care formeaza retelele neuronale. Atunci cand asimilam informatii noi , in creierul nostru se creiaza noi conexiuni neuronale, iar ce te face sa fii tu insuti se va modifica prin crearea de noi retele , astfel te poti schimba. Tot ceea ce facem implica o intensa activitate chimica si electrica a creierului.https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q&t=142s

Putem schimba structura creierului , deci si a comportamentului ,doar prin a ne transforma modul de gandire prin formarea de noi retele neuronale. Adam a fost facut cu toate programele neuronale necesare la timpul si mediul acela( Fig. 1d), iar Cain a fost nascut fara retele neuronale ca o coala alba nescrisa (Fig.1e ). Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci de prelucrarile informationale automate si inconstiente a retelelor neuronale, in functie de contextul in care ma aflu si de recompensele si pedepsele pe care le primesc dupa ce fac acel comportament. Comportamentul trebuie sa aiba in spate decizia mea libera. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva sau negativa precum si sentimentele , codul moral de bine si de rau.Constiinta prin ganduri determina chimia creierului , iar chimia modifica PH ( negativ=aciditate =boala ; pozitiv=alcalinitate = sanatate ). O emotie negativa blochiaza celulele sistemului imunitar si ne lasa organismul fara aparare . Corpul nostru stie ce e bine si ce e rau prin faptul ca reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci universul intreg are ca fundament Legea Morala ,legea binelui, dragostea. Identitatea omului se cladeste neurologic.https://www.youtube.com/watch?v=A37ehFbcoNg

Modul in care celulele noastre nervoase se aranjeaza in functie de informatia pe care o asimilam, ne defineste individualitatea si este reflectata in circuitul nostru neurologic interior. Neuroplasticitatea demonstreaza o modificare la nivelul creierului de fiecare data cand invatam ceva nou, si se modifica de fiecare data cand avem o experienta noua , deci structura creierului se modifica , iar aceasta se modifica si mentalitatea noastra este transformata , deci si caracterul.

CREIERUL UMAN VIU

     

Creierul este format din aproximativ 100 miliarde de neuroni ,si de trei ori mai multe nevroglii a caror activitate sustin functionarea normala a neuronilor . Pentru a numara 100 miliarde de neuroni cu o viteza de 1 celula / sec. ne trebuiesc 3171 ani.Un neuron are corpul celular de ~10 microni , daca aliniem cele 100 miliarde de neuroni va da ~ 1.000.000 metri lungime. Neuronul este o celula nervoasa ce are un nucleu care contine gene. Neuronii comunica intre ei prin intermediul unui proces electrochimic si formeaza conexiuni specializate/ 60 trilioane de sinapse neuronale si care produc compusi chimici speciali ( neurotransmitatori / neuromediatori / neurohormoni ) care sunt eliberati la nivelul sinapsei.https://www.youtube.com/watch?v=XmQtgal1qeg

Creierul uman adult cantareste ~1300gr si are 160.000 metri de vase capilare . Materia cenusie este formata din neuroni care aduna si transmit semnale . Materia alba este alcatuita din dendrite si axoni care creiaza reteaua prin care neuronii transmit semnale .https://www.youtube.com/watch?v=fZYgzRKEHmA

Informatia este transmisa la nivelul sistemului nervos cu 120 m/sec.

Emisfera stanga este analitica ,este suportul gandirii logice , structureaza si ordoneaza lucrurile in forma fizica , organizeaza gandirea rationala . Persoanele cu predominanta in emisfera stanga nu pot face legaturi intuitive dintre realitatile fizice si cele subtile .

Emisfera dreapta este conectata la ceea ce exista dincolo ,inventivitate , inspiratie , intelegere profunda ,intuitive , profunda ,emotionala. Starea de echilibru interior se produce prin armonie si functionarea egala a celor doua emisfere, si prin bune conexiuni neuronale. Emisfera stanga pentru dreptaci este dominanta in limbaj si analiza matematica, iar cea din dreapta este dominata de abilitati creative si vizuale.https://www.youtube.com/watch?v=DtDN25hA2nE

ELEMENTE DE NEUROGENETICA

https://youtu.be/eU66SR7Vi5I 

Genetica studiaza modul in care organismele vii mostenesc caractere , numite trasaturi , de la precursorii lor, transmise din generatie in generatie , adica studiaza structurile , mecanismele si legile ereditatii si variabilitatii.

Organism>celule>molecule>nucleu>ADN>gene. Ereditatea are loc prin gene ,iar influenta genelor este mediata de mediu prin etichete epigenetice. Genele contin toata informatia ca sa functioneze, iar mediul inconjurator joaca un rol fundamental in fenotipul final ,deci fenotipul depinde de interactiunea genetica si mediul inconjurator. Gena este un segment din molecula de ADN care determina aparitia unui caracter. F=G+M ; F=fenotip, G=genotip, M=mediul.

Trasaturile sau caracterele sunt rezultatul dintre interactiunea caracterelor mostenite ( informatia genetica si epigenetica ) si cele dobandite din mediul inconjurator, sub forma unor retele neuronale.https://youtu.be/2DrxN5EQLdI Informatia genetica e continuta in ADN ( acidul dezoxyribonucleic ) care e copiata si mostenita din generatie in generatie. ADN-ul ne programeaza moartea ,deoarece motivul principal pentru care imbatranim si murim este degradarea ADN-ului , care datorita diviziunii celulare de-a lungul timpului ajunge sa piarda din informatia genetica din cromozoni , iar telomerele care au rolul de tampon nu pot face fata degradarii ADN-ului la infinit. In nucleul celular informatia genetica purtata de ADN este transmisa in ARN (acizii ribonucleici ) pentru sinteza proteinelor ,este materialul genetic ce stocheaza informatia genetica.

https://youtu.be/4CQvBZnpaaMPersonalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN -ul nostru si modificata de influentele exterioare prin crearea de retele neuronale.

Acidul dezoxiribonucleic sau pe scurt ADN-ul reprezintă identitatea noastră, un cod unic căruia îi datorăm viaţă şi fără de care nimic din ceea ce ne înconjoară nu ar mai există. Cu o vechime de peste 6000 de ani, genomul uman conţine 23 de perechi de cromozomi formaţi din patru elemente: hidrogen, azot, oxigen şi carbon, elemente în care cercetătorii au descoperit că stă ascuns secretul antic al creaţiei.

Oamenii de ştiinţă au analizat cu atenţie codul chimic al genomului uman şi au descoperit că structura ADN-ul seamănă foarte mult cu gramatică unei limbi vechi, iar cercetătorii de la Universitatea Harvard au reuşit să descifreze mesajul ascuns în fiecare secvenţă a genomului.

Cercetătorii au observat că structura genomului uman seamănă cu limba aramaică veche şi pentru a reuşi să traducă codul ADN-ului au transformat elementele în litere. Astfel, pe baza valorilor de masă atomică ale acestora, hidrogenul a devenit litera ebraică Yod (Y), azotul litera Hey (H), oxigenul litera Wav (V sau W), iar carbonul Gimel (G). Toate aceste substitutii au dezvăluit formă veche a numelui YAHWE, YHWH numele propriu al lui Dumnezeu în Biblia ebraică revelat lui Moise cu mii de ani în urmă, un nume care apare de peste 7000 de ori în Biblie şi care trăieşte în fiecare celulă a corpului nostru.

Cercetătorii au mers mai departe cu studiul lor şi au înlocuit toate cele patru litere ale numelui antic YHWH cu elemente chimice moderne, iar rezultatul obţinut a fost uluitor. Înlocuirea literei H cu echivalentul sau chimic azot a dat naştere compusului HNON (hidrogen, azot, oxigen, azot), un gaz incolor, inodor şi invizibil. Astfel, înlocuirea literelor din numele Creatorului, YHWH, cu elemente chimice din lumea modernă creează o substanţă intangibilă precum Dumnezeu. Cele mai vechi scrieri îl descriu pe YHWH că fiind omniprezent, dar de nevăzut pentru ochii noştri, inclusiv primele capitole ale Genezei relatează faptul că Creatorul era prezent într-o formă non-fizică în timpul creaţiei.

Substituind literele antice cu elemente moderne, cercetătorii au descoperit că primele trei litere reprezintă 75% din numele lui Dumnezeu cu care ne asemănăm, dar că ultima litera, respectiv ultimul element, carbonul ne diferenţiază de Creatorul nostru invizibil şi intangibil. Carbonul e elementul care da culoarea, textura, gustul şi sunetele corpului nostru, elementul care ne face să fim reali în lumea noastră.

Descoperirea cercetătorilor este o dovadă ştiinţifică a faptului că Dumnezeu a lăsat un mesaj înscris în codul nostru genetic, şi anume YHWH a scris numele său în fiecare dintre noi. Numele lui Dumnezeu este codificat în celulele de baza ale umanităţii, astfel că fiecare persoană indiferent de rasă, religie, sex sau statut are amprenta divină a Creatorului în interiorul ei, 75% din elementele care definesc codul genetic uman aparţinând acestuia.

ELEMENTE DE NEUROPSIHOLOGIE

Fig.1a

 Fig.1b

 Fig.1c

Fig.1d 

Fig.1e

Responsabili de emotiile negative este emisfera cerebrala dreapta, iar de cele pozitive emisfera stanga. Dorinta , satisfactia, placerea este data cand prin corp circula dopamina , oxitocina ,beta-endorfina ; iar frica si tristetea acetilcolina si hormonul stresului (cortizolul). Stresul  face ca telomerii din ADN sa se epuizeze mai repede provocand boala, si deasemenea va produce formarea placilor de colesterol. Serotonina controleaza fluxul de informatii din creier. Controlul emotiilor negative se face prin accelerarea emisferei stangi, prin incurajare verbala sau medicamente.Emisfera predominanta determina trasatura de personalitate. Emotiile sunt raspunsul organismului la stimuli. Ratiunea nu este capabila sa ne conduca de una singura comportamentul in directia cea buna, si de aceea apeleaza la sentimente. Cand ne lipseste ceva se elibereaza dinorfina si produce starea de discomfort. Pierderea poftei de viata apare si in creier ,activitatea din lobul frontal stang este redusa .

Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate daca schimbam retelele neuronale. Stresul este reactia organismului la o trauma fizica, psihica sau emotionala si are efecte asupra :

– Neuronului care blocheaza neurogeneza, adica formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni neuronale .

-ADN-ului , asupra substratului genetic: cromozomii au niste proteine la capetele lor cu rol de protectie , adica telomeri. Stresul scurtcircuiteaza telomerii.

-Sistemului imunitar , adica blocheaza celulele sistemului imunitar care produc limfocite, care ne apara de virusi.

Furia se datoreaza cresterii de adrenalina si noradrenalina care inunda corpul. Oamenii furiosi cronic nu au, sau functioneaza deficitar mecanismul de intrerupere/anulare a modificarii creierului de catre acetilcolina care tempereaza crsterea adrenalinei

https://www.youtube.com/watch?v=lhL0sw3nQlc

Emisfera cerebrala predominanta determina trasatura personalitatii astfel: daca dreapta este mai activa persoanele vor fi mai pesimiste ,introvertite, indreptate spre neplacere , teama ,nefericire; daca stanga va fi mai activa persoanele vor fi mai optimiste, extrovertite, pofta de viata, placere, fericire si va secreta mai putini hormoni de stres (cortizol) si vor fi mai echilibrate emotional. Emotiile sunt raspunsurile organismului la stimuli modificand chimia creierului , diencefalul va secreta hormoni/neuromediatori cu ajutorul hipofizei. Dopamina este molecula dorintei si placerii ,entuziasm , gandirea rapida,curiozitatea , buna dispozitie, absenta dopaminei duce la parkinson si excesul la schizofrenie, iar acetilcolina tempereaza efectele dopaminei, lipsa serotoninei duce la depresie, insomnie; lipsa endorfinei duce la durere cronica. Endorfinele si encefalinele declanseaza senzatii placute, iar dinorfinele provoaca senzatii de scarba. Atractia dintre sexe apare in minte, vasopresina la barbati si oxitocina la femei controleaza atractia dintre parteneri. Tot ceea ce ne trece prin gand modifica chimia creierului . Constiinta separa retelele neuronale pentru codul etic de bine si de rau pana la nivel biochimic si neurofiziologic ,deci constiinta prin gandurile sale determina chimia creierului. Cand gandim pozitiv se produc sentimente pozitive care contribuie la formarea de noi retele neuronale cu o chimie noua la nivelul hipocampului ,gandurile negative de ura , manie distrug neuronii , aciditatea organismului si blocarea sistemului imunitar , incremenirea spiralei ADN-ului. Constiinta face diferenta dintre real si imaginar, creierul lasat de” capul lui „nu poate face aceasta diferenta.

Hipocampul si nucleul amigdalian inmagazineaza amintiri referitoare la emotii si locuri.

Modul cum ne percepem mediul inconjurator ne influenteaza psihologic comportamentul, cat si starea de sanatate.

Hormonii de stres contracta si vasele de sange din creierul frontal si devii mai putin inteligent, si cu o constiinta mai redusa. Perceptiile, credintele tale formate din noile retele neuronale regleaza comportamentul si rescrie genele.

Daca rescrii credintele, perceptiile poti rescrie genele si comportamentul. Credintele sunt concluzii rezultate din informatii si/sau experiente de viata, deci viata este guvernata de sistemul de credinte, pentru schimbare este nevoie de noi informatii. Informatiile false ne influenteaza deciziile ulterioare prin contaminare psihologica, mintea nu stie de una singura sa prelucreze informatiile false daca nu are o norma etalon.

Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci intentia si comportamentul este determinat de prelucrarile informationale in functie de context, iar intentia apare odata cu comportamentul ,determinat de prelucrarile informationale inconstiente.https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk

 Comportamentul nu este determinat de vointa sau intentia noastra , ci de contextul fizic in care ma aflu si de recompensele sau pedepsele pe care le primesc ,dupa ce fac acel comportament. Schimband contextul si recompensele, poti schimba comportamentul.

   EPIGENETICA 

https://www.youtube.com/watch?v=MJLa5KSCNXA 

  IN-formatia EPI-genetica TRANS-generationala, sau „noi suntem responsabili si de generatiile urmatoare „

Epigenetica este o ramura a geneticii care studiaza variatia trasaturilor fenotipice care sunt cauzate de aspecte ale mediului inconjurator, acestea schimband comportarea genelor si afectand modul in care celulele le decodifica. Informatia biologica este depozitata si reprodusa sub forma ADN-ului . Epigenetica studiaza mecanismele care influenteaza felul in care se exprima genele, modificari chimice in ADN sau in cazul proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului .

Epigenetica (in limba greaca EPI inseamna deasupra/peste ) ,studiaza felul in care se transmit caracterele dobandite (rezultat al factorilor de mediu, al experientelor individuale, al individului…) in mecanismului ereditatii, adica altele decat cele de care sunt responsabile genele din ADN. Respectiv informatia biochimica din mediu care se ataseaza informatiei din ADN si care transcede urmatoarelor generatii, deci ereditatea poate fi modulata si de experienta parintilor. Aceste marcaje sau etichete chimice favorizeaza activitatea genelor, adica permit producerea proteinei unei gene , iar altele dezactiveaza activitatea unei gene.Aceasta se realizeaza prin intermediul factorilor de transcriptie , adica proteine care se lipesc de o sectiune de ADN din apropierea unei gene pentru a o activa sau dezactiva sa se exprime diferit datorita activarii si reprimarii anumitor gene , fara schimbari la nivelul secventei genetice. Tumorile pot fi declansate de mutatii genetice si functionarii defectuase a fenomenelor epigenetice. Influenta mediului are ca efect asupra activitatii genelor. Plantele memoreaza schimbarile de mediu pentru a sti cand sa intre in repaos si cand sa infloreasca.Genele regleaza ritmul si modul de crestere a celulelor noastre , dar mediul inconjurator produc dezechilibre in chimia interna, un intrerupator epigenetic care blocheaza activitatea genelor. Leziunile epigenetice pot fi controlate prin modificarea dietei si a gandirii. Adversitatile emotionale altereaza reglarea genelor responsabile de controlul emotional si vor duce la un comportament impulsiv, jocuri, alcool, mancatul excesiv. Anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra , perceptiile, atitudinile si emotiile dirijeaza biologia si comportamentul.

Genele pot fi activate si dezactivate prin semnale din mediul inconjurator. Fiecare celula are un anumit tip de constiinta.Genele isi schimba expresia in functie de ce se intampla in afara celulelor noastre. Convingerile noastre pot schimba biologia noastra.Anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa urme asupra materialului genetic.Aceste amprente genetice pot scurtcircuita si pot transmite amprenta generatiilor urmatoare, adica o mostenire epigenetica. Fumatul si mancatul excesiv pot schimba amprenta epigenetica asupra ADN-ului, in care gena de obezitate sa se exprime puternie iar ce de longevitate prea slab , aceasta predispune copii inainte ca ei sa fie conceputi.Anumite modificari ale ADN_ului determina speranta de viata .Influentele din mediu : fumatul, dieta, stresul, pot afecta genele copiilor si al nepotilor. Genele sunt modificate de mediu tot timpul , prin etichete chimice care se ataseaza singure pe ADN-ul uman.Efectele intre generatii sunt date de influenta sociala, din mostenirea genetica si din etichetele epigenetice ( o generatie raspunde la experientele generatiei anterioare).Experientele traumatizante din trecutul nostru sau inaintasilor nostri , lasa cicatrici moleculare la nivelul ADN-ului.Experientele noastre si al inaintasilor nostri , nu dispar niciodata chiar daca au fost uitate , ele devin un reziduu molecular care devin parte din codul nostru genetic. ADN-ul ramane la fel ,dar tendintele psihologice si comportamentul sunt mostenite epigenetic.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

Mostenirea implica modificarile chimice ale ADN-ului (proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului) precum si la secventele de ARN care activeaza sau dezactiveaza o gena, ducand la modificari ereditare.

Informatia biologica este depozitata , citita si reprodusa sub forma ADN-ului.

Genele sunt pachete de informatii scrise sub forma unor secvente de baze azotate care codifica proteinele,si care indeplinesc functii necesare vietii.

Epigenetica se refera la mecanismele moleculare care afecteaza activitatea genetica .https://www.youtube.com/watch?v=4aOq7Dw75xI

Comutatoarele epigenetice activeaza sau dezactiveaza o gena, si care produc efecte in timp dupa diviziunea celulara si dupa reproducerea sexuala.

O parte din functionarea normala a ADN-ului este oprita de o influenta exterioara numita epigenetica. Corpurile si comportamentul este influentat de mediu mai mult decat de gena, deci mediul este responsabil pentru influentarea modelelor de metilare a ADN-ului.,deci mediul ne influenteaza genele.

Prin secventa de ADN suntem condamnati sa ramanem pe viata, marcajele epigenetice pot fi inversate medicamentos sau prin experientele de viata.

Acest factor de metilare a ADN-ului, implica o mica subunitate chimica, grup metil, care este adaugata ADN-ului iar gena nu mai poate fi activata (este redusa la tacere). Epigenetica se refera la modificarile care se pot mosteni din interiorul unei celule si care nu implica modificari ale secventei de ADN.

Concluziile studiului s-au bazat pe experienta celor 1000 locuitori dintr-un sat suedez,Overkalix, care au suferit de foame si care au influentat media de viata a copiilor lor, boli crdio-vasculare sau diabet. Influentarea vietii urmasilor, prin modul de trai al predecesorilor, se numeste efect epigenetic transgenerational. Pentru a se produce efectul epigenetic transgenerational „ceva” se transmite , fara a atinge codul genetic.Un rol ,in acest sens, il are metilatia ADN-ului( un grup metil CH3 care impiedica citirea ADN-ului)Deci, mediul (metilatia ADN-ului) poate influenta ereditatea.Alimentatia mamei are influente majore asupra fatului, fumatorii se pot imbolnavi de cancer de plamani, metilatia este influentata si va trece si la generatiile urmatoare. Influiente datorate mediului si dietei, viata pe care au dus-o bunicii nostri ne influenteaza sanatatea, anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare, anumiti factori negativi din viata unor oameni modifica nu structura ci expresia sau functionarea unor gene. Teama dobandita in cursul vietii, ca urmare a unor traume, se transmite si la urmasi. Influenta negativa a unor evenimente sau obiceiuri din viata unui om transmitandu-se la copii si nepoti. Daca o femeie a fumat la viata ei, acest obicei mareste riscul aparitiei astmului la stranepotii acelei femei, evenimentele traumatizante lasa urme epigenetice/indicatori epigenetici : penuria de alimente, frigul, suferinta psihica, etc…anumite medicamente

Conditiile din viata intrauterina ar putea sa afecteze viata fetusului cat si viata de adult., anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa o amprenta asupra materialului genetic in ovule si sperma, aceste urme epigenetice (dieta, nutritia prenatala si stresul) isi pot lasa amprenta supra generatiilor urmatoare , cum ar fi mancatul si fumatul pot schimba amprenta epigenetica supra ADN-ului (gena pentru obezitate sa se exprime prea mult iar cea de longevitate prea slab). Aceste obiceiuri rele( alimentatia proasta, somnul insuficient, lipsa de miscare si de contact social iti pot predispune copii- chiar inainte sa fie conceputi-la boli si moarte timpurie.

Mediul , fiziologia noastra interna si perceptia noastra asupra acestora ,determina activitatea genetica din fiecare celula. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra (perceptiile, atitudinile, si emotiile ) dirijeaza biologia si comportamentul. Corpul uman este de fapt o comunitate de aproape 50-100 trilioane de celule. Caracteristicile fizice si comportamentale ale celulelor sunt derivate din peste 150.000 de structuri ,proteine diferite ale caror structuri sunt programate in genele noastre .Soarta diferita a celulelor se afla sub controlul mediului si nu a genelor., deci, informatia ambientului controleaza comportamentul si genetica. Pielea celulei ( membrana celulara) este responsabila pentru citire si reactia la conditiile ambientale. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de ganduri pe zi , iar aceste ganduri produc consecinte , fiecare gand este de fapt o energie pe care o lansam in univers.,care isi cauta in drumul ei o alta energie, care va declansa un proces de rezonanta, o intentie si va fi atras automat in viata noastra.Prin gandurile noastre noi emitem energie spre exterior. Inima genereaza un camp electric. Inima interactioneaza atat cu trupul cat si cu mediul exterior influentand mediul prin emotii . Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice care interactioneaza cu celulele corpuluisi cu atomii din jurul nostru. Nu numai emotiile noastre sunt emise in afara , ci mai ales convingerile noastre, iar inima transforma emotiile si convingerile in energie electromagnetica, deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, ,dar si prin manie, ura,suparare noi putem produce modificari in trupul nostru si la distanta.. Vindecarea se produce mai repede printr-o sustinere afectiva decat doar printr-un proces de gandire. Exista un camp cuantic care ne uneste cu tot cea ce exista in jurul nostru , prin intermediul acestui camp suntem in legatura cu totiii. ADN-ul are o influenta directa asupra particulelor din care este creiata lumea inconjuratoare , adica fotonii atomilor. ADN-ul uman este influentat ,la randul sau, de sentimente. Sentimentele umane care izvorasc din inima ,avand in spate convingerile puternice, modifica forma ADN-ului, iar acesta influenteaza atomii.Cand subiectii emit stari de iubire ,recunostinta,molecula de ADN se dilata, lanturile de ADN se maresc; la starile de furie , frustrare, stres, molecula de ADN se va bloca ,se contracta. Emotiile ,convingerile, sentimentele pot modifica structura de ADN., precum si ordonarea acestora in celule.Gandurile si sentimentele pot modifica ADN-ul .,iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata materia. Atunci cand traim anumite stari noi influentam direct structura ADN-ului, iar aceste se propaga in trupul nostru ,cat si in afara noastra, datorita campului cuantic , influentand tot ce exista in aceasta lume.

Concluzia finala este ca : suntem responsabili de generatiile urmatoare , chiar daca nu ai avut copiii.

ELEMENTE DE NEURO-TEOLOGIE CUANTICA

-Cuanta: ( cea mai mica cantitate de materie ce se poate cuantifica ), cantitate de energie radianta cu o valoare proportionala cu frecventa radiatiei, particula incarcata cu energie.

-Masa unei particule este o forma de energie, iar particulile comunica intre ele.

-Fiecare parte a unui obiect contine si imaginea intregului,aceasta este o holograma, iar creierul functioneaza pe acest principiu.

-Din energie si informatie se organizeaza structura materiei dirijata de o Constiinta Divina, deci constiinta este axul universului, legea binelui , al iubirii. Creierul recepteaza si modeleaza constiinta.

-Toate sistemele materiale poseda o caracteristica principala : dualitatea unda-particula.https://www.youtube.com/watch?v=7ciHJmGxcNE

Electronii in fizica clasica actioneaza ca particule, dar in conditii speciale se comporta ca unde.

-Cele mai mici unitati energetice sunt „cuantele” .

Un atom poate emite cantitati cuantice de energie luminoasa . Cand particulile intractioneaza este ca si cum ele ar fi conectate prin legaturi invizibile la un intreg.

-Exista o proprietate de ne-localizare cuantica.

https://www.youtube.com/watch?v=JuaZUfpXFe0 

Particulele aflate la distanta interactioneaza unele cu altele, ca si cum ar fi un intreg , ele coordoneaza fiecare particica din univers.

-Observatorul modifica starea cuantica a sistemului observat.

-Campul energetic cuantic, sau ca potential, poate afecta particula; E=mc2…E=energia, m=masa . c=factorul de conversie (viteza luminii in vid)..masa este energie aflata in repaus, este o forma de energie , materia este energie,

energia este o marime dinamica ,particula este un proces care implica energie.https://youtu.be/JigmuQrawg0

-Corpul solid se prezinta ca unde de probabilitate.

-Un atom este cand unda de energie cand particula . La baza Creatiei stau energiiile necreate a lui Dumnezeu, iar energiile din univers sunt creiate, deci energiile necreate a lui Dumnezeu stau la baza creatiei.

-Particulile de materie din sisteme diferite interactioneaza ca si cum ar fi interconectate la un intreg, deci totul se leaga ca si cum in structura lor ar avea aceiasi informatie, ca si cum ar fi programate de acelas Creator.https://www.youtube.com/watch?v=IFpH_bNh5uA

-Observatorul unui experiment influenteaza rezultatul experimentului , toti ne influentam unii pe altii .

-Cel mai mic camp cuantic poate afecta particula modificandu-i starea. Particulile trupului nostru creaza un camp cuantic, ce influenteaza tot in jurul nostru, iar particulile afectate vor influenta alte particule.

-Prin faptele lui bune sau rele, omul influenteaza intreaga creatie si pe toti oamenii, precum si intentiile noastre. Toti suntem legati unii de altii, de lumea creata si de Creator.

-Particulile nu pot fi gandite ca un obiect static, ci ca o entitate dinamica, un proces care implica energie. Lumea spiritualizata are ca suport energiile necreate a lui Dumnezeu.

-Imperechierea a doua particule ( electroni ) ,daca rotesti unul din ei , celalalt va reactiona la fel indiferent unde se afla in univers, deci informatia ( directia spinului/sarcinii electrice) poate fi teleportata in orce parte a universului.

Electronii manifesta calitati duble, particule si unde in acelas timp, totul depinde de observator. Lumina este unda si particula in acelas timp.

Timpul se opreste la viteza luminii, iar masa unui obiect creste pe masura ce se apropie de viteza luminii ,iar timpul incetineste. Totul poate fi si unda si particula in acelas timp ( particula=electroni si unde=lumina. energie radianta).https://www.youtube.com/watch?v=8XonrNErkVs

Corp>materie>molecula>atom> particula>electron>nucleu>cuanta>proton>neutron>foton>energie >unda>lumina> spin>informatie> ceata informatica > string>spirit

In anumite conditii cuantul ia forma unei particule, alteori ca unda, totul este energie si informatie , cand observam

unda se face particula, lumina reprezinta singura constanta din univers, Dumnezeu este lumina. Lumina necreata este mijlocul prin care Dumnezeu a creiat si sustine universul, totul este energie si informatie in acelas timp.https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Credinta, adica observatorul care crede si asteapta sa vada, determina natura realitatii. Noi transmitem in exterior unde cerebrale cu diverse frecvente . Universul este alcatuit din cuante de energie ,vibratie, cuantele de energie sunt influentate de minte prin undele cerebrale. Atunci cand ceva este observat, cuantele se aduna formand particule subatomice ,apoi atomi, molecule, corp si care poate fi observat prin cele 5 simturi. Fiecare gand, ca energie influenteaza campul cuantic, cuantele de energie sunt controlate de Dumnezeu , totul este interconecta prin aceasta inteligenta/ ratiune/ constiinta /putere Divina. Fiecare cuanta de energie poate fi oriunde si oricand si poate fi influentate de un gand , deci cuantele din care suntem formati nu sunt limitate de spatiu sau de timp, ele sunt aspatiale, atemporale , cuantele reprezinta un aspect fundamental a lui Dumnezeu care este omnipotent, omniscient si omniprezent. Fiintele umane sunt create dupa acelas chip spiritual-Dumnezeu si are capacitatea de a observa si de a fi observat, deci oamenii au influenta asupra mediului.

Oamenii sunt fiinte informational-energetice, mintea proiecteaza in exterior un camp de energie purtator de informatie , iar mintile sunt interconectate. Cand mintea rationeaza, emite automat si un gand purtator a sentimentelor si intentiile individului sub forma de energie si se propaga sub forma de unde in univers. Deci universul, Dumnezeu asculta si inregistreaza gandurile noastre, prin creier vorbim cu universul, cu Dumnezeu. Materia (particula) este unda (camp cuantic) si unda este particula in acelas timp, este energie si informatie in acelas timp. Emotiile si cuvintele au efect de camp asupra celorlalti si asupra universului. Ura imprima in ADN un program negativ-boala ,iertarea sterge programul negativ din ADN, deci prin iubire se sterge programul negativ din ADN.https://www.youtube.com/watch?v=d6gFHgzfo_w

 Ura produce dinorfina-starea de rau -spirala de ADN se contracta, mor neuronii, sistem imunitar incremenit, Ph acid-boala, iubirea produce endorfina, dopamina, oxitocina-starea de bine, fericire. Intre noi este un camp, un canal de energie, fotoni si cand ne rugam se stabileste un canal de comunicare cuantic intre noi si cel care ne adresam, gandul si cuvintele emite cuante,energie,informatie, fotoni. Creierul respecta un cod etic, moral ,iar constiinta alege chimia creierului prin care se exprima binele sau raul, binele si raul sunt prelucrate in zone diferite al creierului,constiinta este unda si creierul este materia. Constiinta este dincolo de creier ,ea separa binele de rau, dar mai intai trebuie sa stiu ce este binele si ce este raul. Sanatatea universului si al oamenilor depinde de respectarea legii morale. Dincolo de noi exista o Ratiune,o Inteligenta, o Constiinta Divina , o teologie a tuturor lucrurilor care este Iubirea si dragostea.

Impulsul religios este inradacinat in biologia creierului uman si provoaca o modificare in activitatea creierului, un lant de evenimente neurologice succesive, iar experimentarea lui Dumnezeu este un proces a perceptiei subiective, deci neuroteologia creierului interactioneaza cu Divinul, sistemul nervos este preprogramat sa experimenteze experiente spirituale, mecanismele electromagnetice si biochimice sustin fenomenele religioase prin sub sau suprastimularea sistemelor simpatice si parasimpatice. Starile de extaz depind de sistemul limbic sau de partea emotionala a creierului si de secretiile hormonale, respectiv de un proces chimic si neuronal complex care duc la stari de constiinta modificata. Creierul si universul respecta un cod etic si moral, o lege morala stabilita de Creator, iar constiinta face selectia intre bine si rau ,deci constiinta alege retelele neuronale pentru a se exprima, creerul reprezinta receptorul Constiintei Divine, a unei Mari Minti a universului. In ADN este inscrisa intreaga istorie a universului, Dumnezeu intervine in ADN-ul nostru pentru a desavarsi „nasterea din nou”.

 https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Legea fundamentala a universului este Legea Binelui, inscrisa in creierul nostru, in inima noastra, iertarea noastra de catre Dumnezeu inseamna stergerea din ADN-ul nostru a modelului negativ patologic al pacatului pentru a fi o faptura noua. In ADN este programata ultima respiratie, acolo intrvine Dumnezeu. Esenta existentei este cunoasterea si viata vesnica este cunoasterea, totul este alcatuit din unde de informatie, Cuvantul /Cunoastrea/Informatia Constiinta Divina s-a facut trup… Potrivit fizicii cuantice noi participam activ la crearea si modelarea universului, suntem participanti si observatori impreuna cu Marel Creator. Univesul este ratiune, informatie, constiinta si energie , lumina creata de catre Marea Constiinta si Lumina Necreata.

Creierul uman viu, prin constiinta sa, este instrumentul prin care se exprima universul si Dumnezeu pana la ultima celula ,este Marele Miscator Nemiscat care in profunzimea materiei pune in miscare neintrerupta particulele cuantice din atom, iar noi suntem facuti din energie cuantica. Creierul „de capul lui” nu poate face diferenta dintre moral si imoral, diferenta dintre ele o face constiinta morala a binelui care a asimilat principiile morale. Gandirea morala a binelui modifica ADN-ul, spirala/catena se desface, se produce alcalinitatea organismului, neuronii si retelele neuronale se inmultesc, sanatate fizica si psihica. Constiinta prin mecanismul iertarii regleaza si sterge din memoria ADN-ului evenimentele negative si ne putem vindeca.

Cuvantul si gandul au un camp si se propaga in spatiu sub forma de camp, de unda ,cuanta informationala:

Unde cerebrale normele, Beta 12-16 Hz ;unde de relaxare Alfa 8-12 Hz ; unde de hipersugestibilitate, Theta- somn cu vise, reverie revelatii, inspiratie, bunastare psihica, iubire, idei noi, deductie prin intuitie, toleranta, regenerare si vindecare fizica ; unde Delta 05-4 Hz somn profund fara vise ; si alte unde…https://www.youtube.com/watch?v=HeHRwFojoCY

https://youtu.be/SDcWAcclou4

Autorul Mark Hicks a realizat o conexiune incredibilă între Biblie și fizica cuantică în noua sa carte, „Surpriză: Acordul dintre fizica cuantică, relativitate și Biblie. Știinţa Modernă și Biblia susţin același lucru.”

Hicks susţine că atunci când privim fizica dintr-o perspectivă spirituală, totul capătă sens și, dacă ne gândim bine, acest lucru nici măcar nu e „ciudat”, scrie Christian Post.

„Fizicienii de astăzi confirmă de fapt ceea ce Biblia afirmă despre natura lui Dumnezeu, a creaţiei Lui și a realităţii”, afirmă Hicks.

Hicks le reamintește cititorilor că relativitatea și fizica cuantică au condus la numeroase inovaţii ce au transformat planeta noastră în ultimii 100 de ani. La fel ca în cazul explicaţiei lui Newton cu privire la gravitaţie și călătoriei lui Magellan în jurul lumii, descoperirile privitoare la relativitate și la fizica cuantică au schimbat tot ceea ce credeam că știm despre universul care ne înconjoară.

În noua sa carte, Hicks reunește descoperirile minţilor uimitoare ale lui Albert Einstein, Neils Bohr și Werner Heisenberg, arătând beneficiile pe care acestea ni le-au adus – incluzând televiziunea, telefoanele mobile și computerele.

Descoperirea centrală a relativităţii este că lumina (și nu spaţiul sau timpul) reprezintă singura constantă din Univers. În același timp, Biblia afirmă că Dumnezeu este Lumină, singura constantă în tot Universul. „Biblia afirmă că Dumnezeu este Lumină, iar Dumnezeu este constanta noastră.”

Atât învăţăturile biblice, cât și fizica cuantică, afirmă că lumina este mecanismul prin care totul există (sau „pare” să existe). Fiecare atom emite sau absoarbe lumină, așa că fiecare gând, cuvânt, faptă sau obiect se manifestă prin intermediul aceluiași proces. Totul este energie, iar fundaţia elementară a universului este pur potenţială. Biblia este în acord cu această idee, afirmând că lumina este mijlocul prin care Dumnezeu a creat Universul și prin care El continuă să ţină toate lucrurile laolaltă.

Fizica cuantică a descoperit că atomii există într-o stare semi-reală, pur potenţială și virtuală până când cineva îi privește cu o expectativă. Această expectativă, sau așteptare a privitorului, determină natura lor „reală” din acel moment. Tot așa, afirmă Biblia, credinţa – adică ceea ce observatorul crede și se așteaptă să vadă – determină natura realităţii unei persoane.

„Orice ar fi adevărul, el nu se va schimba, indiferent cine este cel care încearcă să-l afle. Există oare vreun motiv pentru care știinţa seculară și teologia să se privească una pe cealaltă drept contraproductive, când, în realitate, ambele caută același lucru?”, întreabă Hicks.

În cartea sa, Hicks folosește un limbaj accesibil, pentru a conduce cititorul către aceeași realizare la care a ajuns și el: că fizica cuantică și Biblia susţin de fapt același lucru. Prăpastia dintre religie și știinţă se închide tot mai rapid, afirmă sekvoice.com, iar Hicks are o puternică contribuţie la această mișcare, prin argumentaţia sa ce caută să arate oamenilor că cele două pot co-exista în același univers.

GENELE si COMPORTAMENTUL uman

Corpul, creierul, celula, neuronul si ADN-ul uman. Generalitati:

https://www.youtube.com/watch?v=hr85di_m7uw 

Fig. 1

 Fig. 2

 Fig.3

 Fig.4

https://www.youtube.com/watch?v=zuTxetX54Ts&t=325s

https://www.youtube.com/watch?v=yaLYLX4NJEg

– Un om mananca in decursul vietii~ 50.000 Kg. mancare si consuma~ 40.000 litri de lichide.

-Creierul continua sa transmita impulsuri electrice timp de~ 2400 minute dupa moarte, dar unde este viata ?.

-In decursul vietii o persoana isi petrece ~72 luni visand.e.

-Inima bate de ~3 miliarde de ori in decursul vietii.

-Inima pompeaza ~10.000 litri de sange pe zi.

-Corpul uman are ~120.000 metri de vase de sange.

-O persoana respira ~75 milioane de litri de aer in decursul vietii.

-In creierul uman au loc ~100.000 reactii chimice pe secunda.

-In corpul uman se produc ~25 milioane de celule noi in fiecare secunda.

-Corpul uman are ~100 trilioane celule.-

-La fiecare 7 ani corpul uman se reannoieste, milioane de celule mor in fiecare clipa.

-Impulsurile nervoase din creier au viteza de 275.000 metri pe ora.

-Creierul uman consuma ~ 200 Kilocalorii pe zi.

-In genomul uman , totalitatea materialului genetic, scarile au 3 miliarde de trepte chimice.

-Neuronii receptioneaza si transmit semnale electrochimice.

-Creierul inregistreaza un eveniment intarind grupurile de neuroni si codifica experienta ca „engrama” ( urma lasata de un eveniment asupra sistemului nervos).

-Informatia din celulele biologice si din organisme a trebuit sa fie proiectate de o „Mana Creatoare”.

-Orce informatie se degradeaza in timp ,datorita mutatiilor genetice care se transmit generatiei urmatoare, iar corpul uman se degradeaza constant.

-ADN-ul poate fi influentat si reprogramat prin cuvinte, ganduri, si anumite frecvente, deci reactioneaza la cuvinte, propozitii si unde radio de o anumita frecventa.

-ADN-ul poate distribui informatia in retea , poate prelua informatia din retea si poate stabili contacte cu alti participanti la retea.

-Pentru a decodifica informatia genetica a ADN-ului sunt necesare enzimele ( proteinele).

-Pentru a forma ADN-ul este nevoie de proteine , dar pentru a face proteina este necesar ADN-ul, deci ambele au fost create de catre Creator si in acelas timp. ADN-ul reprezinta amprenta lui Dumnezeu in creatie. Dumnezeu a codificat ADN-ul, si este facut pentru a se reproduce, omul este un suflet viu.Este cel mai mare mecanism viu de stocare a informatiei, si contine matrita oricarei vieti.

-Informatiile codificate sunt date de secventa lineara a treptelor chimice, fiecare treapta este alcatuita din doua substante chimice.

-Celulele vii stocheaza si proceseaza informatiile pe cale chimica, si este transmis in momentul diviziunii celulare si al reproducerii organismului. ADN-ul va produce proteina si va forma celula corpului uman.

-Toate celulele contin informatii ereditare si va transmite informatiile la urmatoarea generatie de celule.

-Un om are ~ 60000 de ganduri in fiecare zi, iar fiecare gand este o energie pe care o lansam in univers.

-Tot ceea ce gandim si simtim, ADN-ul percepe in mai putin de o nanosecunda ,indiferent unde se afla mostra de ADN in univers.

-Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electrochimica in arii multiple ale creierului.

-Gandirea umana este controlata de doua sisteme :

.gandirea rapida, este innascuta ,lucreaza inconstient si intuitiv, si nu necesita efort voluntar.

.gandirea lenta, este constienta ,foloseste rationamente deductive si necesita mult efort, gestioneaza credinte, optiuni si decizii.

-Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice, care interactioneaza cu celulele corpului uman si cu atomii lumii inconjuratoare, asupra convingerilor noastre.

-Inima transforma emotiile si convingerile noastre in energie electromagnetica, produc modificari in trupul nostru , cat si in afara noastra.

https://www.youtube.com/watch?v=EPqIyCRI6hc&t=842s

Aspectele comportamentului pot fi intelese prin procesele biologice care stau la baza lor. Conditiile de mediu joaca un rol major in exprimarea unui anumit factor genetic. Nivelul de testosteron si a serotoninei sunt corelate cu comportamentul agresiv, precum si sistemele neuronal, hormonal si contextul social. Gene dominante si gene recesive: cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante individul manifesta trasaturile genelor dominante. Cand una este dominanta iar cealalta este recesiva ,gena dominanta manifesta forma trasaturii. Daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se va exprima gena recesiva.

Tendinta genetica si conditiile de mediu joaca un rol important in comportament. Influenta genetica poate deveni si mai puternica odata cu varsta. Anumite trasaturi sunt influentate de unele gene despre care se crede ca afecteaza grupuri de receptori ale unor neurotransmitatori. Tendinta de a deveni impulsivi este data de o gena care controleaza receptorii dopaminei D4.

Anomaliile neuroanatomice ,neurofiziologice endocrine, sau fiziologia afecteaza probabilitatea de aparitie a comportamentului agresiv. Interactiunile biosociale timpurii (furia, agresarea fizica ) afecteaza comportamentul agresiv.

Diferentele biologice influenteaza felul de comportament emotional :

-diferentele neuroanatomice : stimularea sau leziunile hipotalamusului si amigdala in urma unor traume, tumori ,factori stuationali.

-indivizi cu niveluri scazute de serotonina care inhiba reactiile impulsive la frustrare.

-niveluri crescute de testosteron in perioada intrauterina si primii ani de viate ( tratarea mamelor cu testosteron in timpul sarcinii ).

Dominarea sau agresarea altuia creste nivelul de testosteron la barbati.

Schemele sociale , felul cum reactioneaza oamenii la stimulii din mediu, precum si variatia genetica, predispozitiile biologice, neuroanatomia sistemului limbic responsabil de emotii.

-factori invatati si innascuti:

.influenta conditionarii prin recompense si pedepse

.convingerea ca va duce la un rezultat bun

.comportamentul invatarii sociale-recompense asteptate.

.imprimarea primelor paternuri din tinerete.

.invatarea sociala in functie de variabilele culturale si sociale.

Gena care afecteaza receptorul dopaminei D2 apare la persoanele care cauta multe tipuri de placeri (drog, jocuri de noroc, obezitate ).

Potentialul mostenit cu care o persoana intra in viata este influentat de mediu.

Genele pot predispune, dar mediul si educatia determina rezultatul final.

Cromozomii si genele, segmente de molecule de ADN care depoziteaza informatia genetica transmite potentialul ereditar al individului.

Comportamentul depinde de interactiunile dintre ereditate si mediu : genele unui individ stabilesc limitele potentialului sau, dar ce se intampla cu acel potential depinde de mediul in care creste si se educa persoana.

O persoana nu reactioneaza la evenimente ,ci la modul cum interpreteaza evenimentele.https://www.youtube.com/watch?v=IBytOdYG1pY

Pe cale genetica sunt transmise nu trasaturile antecesorilor,

 ci un complex de predispozitii sau potentialitati.

Determinarile ereditare se pot exprima la diferite varste sau raman in stare latenta si devin functionale de existenta unei actiuni favorizante.

Sunt determinate ereditar temperamentul, aptitudinile si emotivitatea; iar caracterul ,vointa si atitudinile sunt mai putin ereditare.

In lipsa unei ingrijiri parentale adecvate in primii ani de viata copilul isi pierde specificitatea , animalizamdu-se in cuda ereditatii sale de tip uman (vezi copii  crescuti in vizuina unui animal ).

Omul vine pe lume nedesavarsit genetic , dar este liber de constrangerile genetice; putem spune ca omul are cel mai elastic program genetic.

Omul nu nu este supus constrangerilor genetice stricte si de aceea poate invata, a se desavarsi, a se autoperfectiona.  Desavarsirea este scopul suprem a Lui Dumnezeu accesibil omului prin Omul Isus Hristos , iar actiunea infinita de a se desavarsi este lucrarea Duhului Sfant , si aceasta este nasterea din nou.

Educatia controleaza si organizeaza influentele mediului si potentialitatea ereditara, educatia are un caracter finalist al dezvoltarii fiintei umane.

Persoana = (ereditatea +  mediu )  determinism + educatie (liberul arbitru)

Intervalul ereditar determinat stabileste limita inferioara si limita superioara ;iar mediul inclusiv educatia actioneaza in aceste limite . Depasirea limitelor este opera lui Dumnezeu. https://www.youtube.com/watch?v=lghbwtSJi98

Structura mediului= nivelul biologic innascut + nivelul psihologic + nivelul mediului fizic + nivelul istoric socio-cultural al individului.

Dezvoltarea ontogenetica se realizeaza in contextul interactiunii factorilor ereditari cu cei de mediu, deci mediul influenteaza dezvoltarea intere limitele pe care le traseaza ereditatea. Determinarile ereditare si ambientale au un caracter arbitrar, educatia are rolul de a limita caracterul ereditar, spiritualitatea duce la anularea si depasirea caracterului ereditar, pentru a deveni un om nou (nascut din nou).

SCHIMBAREA MENTALITATII

 Se face prin crearea de noi retele neuronale.

https://www.youtube.com/watch?v=U4q6cC8srKU 

Cum poti schimba sau renunta la obiceiuri si comportamente indezirabile ?

Retelele neuronale sunt autostrazile creierului prin care comunica intre ele celule nervoase , neuroni responsabili de credinte ,obiceiuri, incredintari care dau comportamentele oamenilor.

Obiceiul , automatismele comportamentale sunt date de retelele neuronale si care pot fi schimbate cu noi obiceiuri prin crearea de noi retele neuronale, datorita neuroplasticitatii creierului. Modificarea comportamentului unui om se poate face prin interventia uneia dintre emisferele cerebrale. Tot ce auzi pentru prima data mintea accepta ca fiind adevarat ,deoarece se formeaza o retea neuronala, respectiv o incredintare , o credinta. Mintea nu poate controla prelucrarile inconstiente de informatii false. Continutul gandurilor modifica chimia creerului. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva si negativa , separa binele de rau. La sentimente de bucurie spirala de ADN se relaxeaza si un Ph alcalin, sanatate , celulele nervoase / neuronii se refac, ; iar la sentimentele de ura se contracta producand scaderea sistemului imunitar , PH acid , boala. Organismul nostru reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci creierul respecta un cod etic si face selectia intre bine si rau prin constiinta morala. ADN-ul nostru face si el diferenta dintre bine si rau, iar celulele nervoase /neuronii mor la emotii negative. Creierul uman viu functioneaza 95% din timp guvernat de subconstient, acestea sunt obiceiuri , programe mentale inregistrate din mediu, iar oamenii functioneaza 70% din timp in baza acestor programe/preprogamari. Prin influentarea convingerilor, credintelor, atitudinilor, poti sa-ti schimbi biologia, chimia si si genetica comportamentului.https://www.youtube.com/watch?v=vZiQM8h-jLs

Noi ne controlam viata de constientul nostru doar 5% din timp, iar 95% din timp de mintea subconstienta.

Tot ceea ce creiem in viata reprezinta rularea unor programe vechi, credinte, obiceiuri, idealuri a altor oameni asimilate in plan subconstient in timpul vietii. Pentru a te schimba este nevoie de stergerea acestor programe, respectiv rescrierea programelor mintii subconstiente din ADN si din reteaua neuronala, reconfigurare sinaptica-neuronala. Constiinta contribuie la reorganizarea retelelor neuronale. Mintea este o componenta a constiintei. In hipocamp se acumuleaza informatiile, memoria, invatarea, emotia. Creierul opereaza cu semnale electrice si chimice. Creierul este suportul constiintei, iar celulele sunt suportul informatiei.

Mintea constienta are o capacitate limitata , are doua mii de biti/sec si nu poate procesa decat 1-3 evenimente deodata si se ocupa cu memoria de scurta durata, este legata de timp, gandeste conceptual, se ocupa de vointa, teluri si rezultate. Subconstientul proceseaza mii de evenimente simultan are 4 milioane de biti/sec ,este depozitarul atitudinilor, valorilor, concepteloe si credintelor, gandeste la prezent, vede lumea prin cele 5 simturi si este ocupat permanent cu monitorizarea operatiunilor intregului corp, deci procesul schimbarii trebuie sa se produca in subconstient .Nu trebuie sa ne adresam mintii constiente pentru schimbare , deoarece subconstientul nu crede si va refuza noua informatie. Noua credinta trebuie adresata simultan in cele doua emisfere cerebrale pentru a reduce opozitia in intrirorizarea noii credinte (proces de inegrare cerebrala). Deci aflu din subconstient daca este de acord, inainte de ai da impulsul de a o face, apoi voi face balanta pentru integrarea cerebrala, subconstientul trebuie sa accepte tiparul nou -nu constientul. Noua credinta trebuie sa se consolideze deodata in ambele emisfere cerebrale.

METODA PRACTICA pentru schimbarea comportamentului :

 https://www.youtube.com/watch?v=p6iHulz79YU

1.Identifica obiceiul pe care doresti sa-l schimbi (reteaua neuronala fixata in creier) si stabileste-ti intentia, intensitatea noului obicei ( formarea unei noi retele neuronale )

2.Observa vechiul obicei sau modul in care vechile retele neuronale iti afecteaza viata.

Observa-ti sentimentele ,gandurile si modul cum reactioneaza organismul si constientizeaza rezultatele.

3. Muta-ti atentia de la vechiul obicei la noul obicei.

4.Foloseste-ti imaginatia .

Foloseste puterea atentiei ,intentiei si imaginatiei a noilor comportamente si obiceiuri, repeta-le in minte si punele in practica in mod repetat.

5. Intrerupe-ti gandurile si tiparele de gandire vechi atunci cand apar.

Spune NU vechiului obicei apoi porneste cu mintea catre noul obicei pentru a se fixa noua retea neuronala.

6. Foloseste tehnica aversiunii = cand iti vine in minte vechiul obicei spune NU cu voce tare si indreapta-ti atitudinea spre noul obicei.

7. Concentreaza-te pe noile decizii luate a noului obicei pe o perioada mai lunga de timp si exerseaza-le.

8.Muta-ti mintea ,gandurile si emotiile pe noul obicei. Gandurile trebuie sa fie in concordanta cu emotiile noi al noului obicei.

9.Conecteaza-te cu Divinitatea pentru inspiratie si sprijin, folosind meditatia ,rugaciunea si credinta.https://www.youtube.com/watch?v=zC8fyNBwXyM

10. Transformarea este posibila ,schimbarea mintii este posibila prin crearea noilor retele neuronale a noilor obiceiuri atunci cand esti dispus sa faci acest lucru.https://www.youtube.com/watch?v=kcYHmR6rJhQ

SCHIMBAREA MINTII -terapia cognitiv comportamentala

https://www.youtube.com/watch?v=dfkQZu1t6GA 

Citat Biblic – Romani 12:2 ” Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia , ci sa va prefaceti , prin innoirea mintii voastre , ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu :cea buna si desavarsita”https://www.youtube.com/watch?v=7negpvEjmlw

Daca ne-am potrivit chipului veacului acestuia , am asimilat un mod de gandire distorsionat, pacatos , prin crearea de retele neuronale ,trebuie sa ne prefacem ,sa asimilam noi retele neuronale pentru a schimba vechile obiceiuri.

Terapia este interventia psihologica care urmareste :1. Optimizarea si dezvoltarea personala ; 2.promovarea sanatatii psihice ,a starii de bine si preventia problemelor psihologice ( ex. emotionale ,cognitive si de comportament ) si a tulburarilor psihice ( ex.tulburare depresiva majora ) si 3. tratamentul problemelor psihologice , a tulburarilor psihice si a celor somatice. Terapia se bazeaza pe modificarea cognitiilor, gandurilor ,a retelelor neuronale vechi ,irationale in cognitii ,scheme cognitive noi pentru a produce noi consecinte .

http://documente.consiliere-psihoterapie.info/public/Daniel-David-Tratat-de-Terapii-Cognitivcomportamentale.pdf

Cognitiile irationale , gandurile pacatoase preluate din mediu sunt: 1. gandirea rigida prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni de „trebuie cu necesitate, altfel nu pot concepe” ;2. catastrofizarea , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce credem ca trebuie cu necesitate sa se intample” este cel mai mare rau care ni se poate intampla ” ;3. lipsa de toleranta la frustrare, prin care „nu putem tolera ” cand lucrurile nu se intampla asa cum noi credem cu necesitate ca ar trebui sa se intample ;4. evaluare globala, exprimata mai ales prin depreciere ( sunt prost ), deprecierea altora ( ceilalti sunt prosti ) si a vietii ( viata este nedreapta ) ,atunci cand lucrurile nu stau asa cum credem noi ca ar trebui cu necesitate sa stea .https://www.youtube.com/watch?v=4bb7uOUsdv0

Aceste cognitii , ganduri, date de schemele cognitive sustin apoi emotii si comportamente nesanatoase. Spre exemplu , atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii poozitive disfunctionale , iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative disfunctionale. Emotiile pozitive pot fi disfunctionale, deoarece aparitia lor, prin intermediul de placere intareste gandurile irationale subiacente.

Cognitiile rationale sunt: 1.gandirea flexibila , prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni ” preferentiali si de acceptare ” ; 2.evaluare nuantata a lucrurilor negative , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce preferam „este rau ,poate axtrem de rau, dar nu cel mai mare rau care ni se poate intampla „; 3. toleranta la frustrare , prin care „putem tolera ,desi nu ne place, situatiile in care lucrurile nu se intampla asa cum am prefera noi ” ;4.acceptare neconditionata a propriei persoane (ne acceptam fara sa ne evaluam global ca persoane ) , a altora si a vietii si evaluare nuantata a raspunsurilor noastre emotionale , comportamentale si / sau cognitive (ex.ma accept neconditionat ca om , desi comportamentul meu a fost unul gresit , ca urmare voi incerca sa-l corectez) .

Aceste cognitii rationale sustin emotii si comportamente sanatoase .Atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii pozitive functionale, iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative functionale. Emotiile negative si functionale sunt: ingrijorare, tristete , nemultumire ,regrete ,spre deosebire de cele negative si disfunctionale :anxietate /panica , deprimare /depresie ,furie, agresivitate ,vinovatie ,ne ajuta sa facem fata situatiilor negative cu care ne confruntam.Daca dorintele sunt formulate rational si sunt confirmate de viata ,vom experimenta afectivitate pozitiva ,sanatoasa, functionala ( bucurie , multumire ). Daca sunt formulate rational, dar nu sunt confirmate de viata, vom experimenta afectivitate negativa, dar va fi una sanatoasa , functionala ( tristete ,ingrijorare ). Daca dorintele sunt formulate irational si sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate pozitiva disfunctionala ( bucurie disfunctionala ) adica intareste stilul irational care a generat-o. Daca dorintele sunt irationale si nu sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate negativa patologica disfunctionala ( depresie in loc de tristete, panica in loc de ingrijorare ). Deci gandirea pozitiva poate fi irationala. Elementul sanatos este dat de gandirea rationala , pozitiva sau negativa.https://www.youtube.com/watch?v=icUxpgk2c9s

Modificarea cognitiilor , gandurilor ,irationale formate din scheme mentale ,conexiuni neuronale in cognitii rationale ,noi conexiuni neuronale este mecanismul principal prin care putem promova sanatatea psihica si morala-atunci cand aceste cognitii irationale exista ca factor de volnerabilitate ,fara a prezenta inca psihopatologia- si / sau trata tulburarile psihologice . Aceste modificari se fac prin :

PSIHOTERAPIA crestina COGNITIV COMPORTAMENTALA , innoirea mintii 

https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk 

Teologia se ocupă de trauma păcatului și răscumpărarea prin Cristos.Psihologia se ocupă cu funcțiile și dinamica psihismului uman.Consilierea se ocupă cu înțelegerea de sine, a mediului și soluționarea problemelor în sfera normalității psihice și de aceastea se ocupă preotul sau pastorul.Psihoterapia se ocupă cu înțelegerea și restructurarea de sine în sfera tulburărilor psihice tranzitorii și de acestea se ocupă psihoterapeutul creștin.Psihiatria se ocupă cu rezolvarea tulburărilor psihopatologice prin metode medicamentoase și de acestea este responsabil medicul psihiatru.Psihicul/sufletul se naște din activitatea hipercomplexă a creerului uman viu(soma) sub acțiunea principiului Divin al vieții(pneuma).Trauma păcatului originar(Eden) a afectat și psihismul uman.Psihicul uman se poate vindeca în sfera normalității prin consiliere,în sfera tulburăriloa prin psihoterapie și în sfera anormalității prin psihiatrie sau prin vindecare Divină supranaturală.În acest material ne vom ocupa de zona tulburărilor tranzitorii, respectiv de vindecarea sufletului la nivel mental și comportamental folosind mijloace creștine. https://www.youtube.com/watch?v=Mi7S13KqloUDumnezeu a creat antropos cu psihe complet și desăvârșit:pneuma+soma=antropos incluzând și psihe ( Adam -Fig.1d) La păcătuire soma +psihe au fost viciate de păcat.Urmare a păcatului și a nașterii antropos 2 ( Cain- Fig.1e ) din femeie, psihe a devenit latent/potențial ca o coală nescrisă/tabula rasa, cu posibilitatea de a se dezvolta sub acțiunea mediului și a deveni coruptibil.De aceia ,nu evenimentele sau realitățile exterioare ne controlează simțămintele și comportamentele, ci propia evaluare și prelucrare a informațiilor stocate anterior în memorie și a modului cum mă raportez la mesajele care vin din exterior sau din interior.Astfel,dacă ne-am potrivit chipului veacului acestuia/am asimilat un sistem de gândire/mentalitate/gânduri(cogniții)iraționale-disfuncționale sub forma unor circuite ,panze – retele neuronale, va trebui să ne prefacem/să ne restructurăm și să asimilăm gănduri(cogniții) raționale funcționale sub forma unor noi retele neuronale etice, morale și spirituale în concordanță cu principiile morale absolute și veșnice a Lui Dumnezeu , pentru a produce noi consecinte.După ce am renunțat și am asimilat un nou model de gândire/înoirea minții , noi retele neuronale, vom putea deosebi voia Lui Dumnezeu cea bună…Conținutul informațional asimilat din mediu este stocat pe plan mental sub forma unor gânduri/cogniții,hărți/pânze , retele, formate din neuroni și sinapse puternic interconectate ca și încredințări/credințe care pot fi eronate. Mesajele care vor veni din exterior se vor ciocni cu aceste încredințări și dacă sunt consonante cu structura mea cognitivă/ retele, va produce armonie psihică,dacă nu -vor produce conflict datorat disonanței cognitive.Creierul va lua măsuri pentru reducerea discomfortului prin adoptarea unor măsuri de reactanță psihică.Creierul sub acțiunea unor stimuli interni sau externi va elibera neurotransmițători/neuromediatori/ neurohormoni responsabili de emoții pozitive sau negative.Emoțiile pozitive/plăcere,satisfacție sunt stimulate de emisfera cerebrală stângă prin creșterea de serotonină,betaendorfină,oxitocină, endorfină,dopamină iar la nivel biologic tensiunea si ritmul cardiac vor fi normale , precum si zambet real, pupile marite si fata vesela, alcalinitate si cresterea sistemului imunitar ,inmultirea neuronilor si a retelelor neuronale, sanatatea ADN-ului, sanatate fizica si psihica…Astfel,la extrovertiți,colerici,optimiști emisfera cerebrală stângă va fi mai activă,iar la introvertiți,melancolici emisfera dreaptă va fi mai activă și vor fi înclinați la depresie.Responsabili de emoțiile negative/teamă,tristețe,frică,iritare va fi când creierul va elibera acetilcolina,cortizolul,dinorfina.La nivel biologic va creste ritmul cardiac si tensiunea, fata va fi incruntata si rosie, pupile micsorate , aciditate marita , scaderea sistemului imunitar,neuroni morti, degradarea ADN-ului,boala.Rolul psihoterapeutului creștin va fi acela de a accentua emisfera stângă prin încurajare verbală și rugăciune, știind că Dumnezeu cu atribute omnipotente poate interveni ,și prin această credință va crește și nivelul de serotonină.În cazul tristetei nivelul de serotonină scade, iar lipsa dopaminei duce la apatie psihică.Creșterea de betaendorfină reduce anxietatea și depresia.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=

Fig.a

 Fig.b

c

Fig.c

Fig.d

Fig.e

Fig.f

Fig.g

Fig.h

Fig.i

Fig.j

Fig.k

https://www.youtube.com/watch?v=IGFHKkPamL8 Rezumat și concluzii:( Fig-j ) 1.Conținutul informațional din mintea mea va fi asimilat din mediul meu prin educație,experiențe de viață,genetice(predispoziții),sistemul lumii-păcat și Satan sub forma unor retele / panze / harti neuronal, obiceiuri, credinte, incredintari.2)Acest conținut disfuncțional irațional va fi sub forma unor gânduri/cogniții automate și inconștiente și conștiente:Ex:toată lumea mă evită,sunt lipsit de valoare,nu merit să trăiesc,vreau să scap de suferință…Fig.a+b .3)Din exterior apare un stimul declanșator ca și amorsă:ignorare,dezaprobare,hărțuire psihică…4)Între stimulul declanșator și conținutul informațional se produce o prelucrare informațională automată și inconștientă și va rezulta consonanță sau disonanță(conflict intrapsihic).5)Rezultanta acestora va duce la o reacție de răspuns/consecințe=emoții negative(rușine,mânie,dezamăgire;comportamente dezadaptative=izolare socială,retragere,autoexcludere,sau intenție de suicid pentru a scăpa de suferință;consecințe biologice=palpitații,tensiune…iar pe plan moral spiritual=faptele firii pământești(ură…) Fig.c+d. 6)Consecințele emoționale se vor întoarce ca reacție inversă/metaemoție și va acționa ca factor de menținere/stimul declanșator intern în menținerea conflictului .7)Pentru a producae noi consecințe moral-spirituale este nevoie de o restructurare cognitivă(schimbarea minții) prin formarea de noi retele neuronale pentru a produce noi consecinte.Fig.e+f.  .8)Pentru restructurarea cognițiilor disfuncționale iraționale, vechile retele neuronale, ca si incredintari eronate./2/mă întreb=sunt aceste gânduri/cogniții automate conforme cu realitatea?9)Dacă nu sunt conforme cu realitatea și au rezultat consecințe dezadaptative este nevoie de asimilarea unor cogniții funcționale raționale și spirituale prin autoevaluare realistă,noncatastrofice,ponderate,eliminarea gândirii dihotomice(gândire alb-negru)…ex:chiar dacă sunt respins de cineva-eu am valoare și în fața Lui Dumnezeu am valoare…10)Asimilarea acestui mod de gândire se face prin consiliere psihologică individuală,de grup sau în grup.Asimilarea (schimbarea minții) valorilor spirituale se face prin consiliere spirituală(metapsihică) și introiectarea lor cu ajutorul Duhului Sfânt în locul conținutului informațional disfuncțional irațional.Fig.g+h. 11)Asimilarea acestui conținut va produce noi consecințe/efecte adaptate social și ca roadă a Duhului=dragostea.Restructurarea comportamentală se va face prin recompensă(laudă și aprecieri)și pedeapsă(atragerea atenției)…..pentru menținerea noilor consecințe.Fig.i+j.https://youtu.be/KJBx8T2vsRQ

Psihoterapeutul creștin va extrage portretul psihologic al clientului său, îl va interprete și îl va ajuta să depășească aceste tulburări și va cere ajutorul Lui Dumnezeu, pentru a asimila un nou mod de gândire rațional și spiritual,recunoscând consecințele dezadaptative și stimulii declanșatori.Fig.j+k

          NASTEREA DIN NOU

.https://www.youtube.com/watch?v=nL7hneSP1

  Ce înseamnă să fii un creştin născut din nou? Biblia ne răspunde la această întrebare printr-un pasaj cunoscut care se găseşte în Evanghelia după Ioan 3:1-21. În acest capitol, Domnul Iisus Hristos îi vorbeşte lui Nicodim, un fariseu de frunte şi unul din membrii Sanhedrinului (deci un judecător al evreilor). Nicodim venise la Iisus după lăsarea serii. El a avut câteva întrebări să-I pună lui Iisus. Vorbindu-i lui Nicodim, Iisus a spus „…Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim L-a întrebat atunci pe Iisus: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou’….” (Ioan 3:3-7).https://youtu.be/mNCd_4eOrzE

Literal, expresia „născut din nou” are sensul de „născut de sus.” Nicodim avea o nevoie reală. El simţea nevoia unei schimbări a inimii sale, o transformare spirituală. Naşterea din nou, fiind o a doua naştere, este un act al lui Dumnezeu prin care viaţa veşnică este atribuită persoanei credincioase (2 Corinteni 5:17; Tit 3:5; 1 Petru 1:3; 1 Ioan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Evanghelia după Ioan 1:12,13 indică faptul că expresia „născut din nou” are de asemenea semnificaţia de a „deveni copii ai lui Dumnezeu” prin credinţa în Numele lui Iisus Hristos.

Întrebarea care în mod logic se pune este „De ce are nevoie o persoană să se nască din nou?” Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni 2:1 spune: „Voi eraţi morti în greselile şi păcatele voastre…” Când se adresează romanilor, apostolul le scrie astfel: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23) Aşadar, o persoană are nevoie să fie născută din nou pentru a avea păcatele iertate şi pentru a avea o relaţie personală cu Dumnezeu.

Dar cum are loc această naştere din nou? Efeseni 2:8,9 spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” Atunci când o persoană este „mântuită,” el/ea este născut(ă) din nou, fiind o persoană înnoită spiritual, şi este din acel moment un copil al lui Dumnezeu ca urmare a naşterii din nou. Credinţa în Iisus Hristos, Cel care a plătit pedeapsa păcatelor noastre când a murit pe cruce, înseamnă de fapt “naşterea din nou” din punct de vedere spiritual. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă…” (2 Corinteni 5:17a).

https://youtu.be/tNM1zunED20

Dacă nu ai crezut niciodată în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal, eşti gata să răspunzi Duhului Sfânt care îi vorbeşte acum inimii tale? Tu ai nevoie să fii născut din nou. Doreşti tu chiar astăzi să spui rugăciunea pocăinţei şi să devii o nouă persoană în Hristos? „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:12-13).

BIBLIOGRAFIE:

-Minte, caracter, personalitate< E.G.W >

-Consiliere si psihoterapie pastorala < S.Sandulache >

-Innoirea mintii < David Holden >

-Bazele Biblice ale Stiintei Moderne < Henry M. Morris >

-Filosofia religiei <Geisler >

-Psihosociologia rezolvarii conflictului < Ana S. Constantin >

-Psihologia relatiilor interumane < Marius Milcu>

-Psihologia relatiilor interumane <Steve Duck >

-Conflictul interpersonal < Ana S. Constantin >

-Manual de psihologie sociala < Adrian Neculau >

-Tratat de psihologie morala <C onstantin Enachescu >

-Tratat de igiena mintala < Constantin Enachescu >

-Tratat de psihanaliza si psihoterapie < Constentin Enachescu >

-Tratat de psihoterapii cognitiva si comportamentale <Daniel David >

-Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale <Irina Holdevici >

-Tratat de psihoterapii de grup <I.D. Ialom >

-Comportamentul agresiv <Gabriela Marian >

-Formarea pentru psihoterapie < Jesse D. Geleo >

-Psihoterapia cazurilor dificile < Irina Holdevici >

-Cum sa te iubesti pe tine pentru a te intelege mai bine cu ceilalti < Cristophe Andre >

-Controlul anxietatii < William Steewart >

-Psihologia sinelui <Ion Manzat >

Arta dezvoltarii relatiilor interumane <Les Giblin >

-Cum sa ne purtam cu personalitatile dificile <Francois Lelard >

-Rezolvarea conflictelor < Wendy Grand >

-Cum sa ne exprimam emotiile si sentimentele < Francois Lelord >

-Psihologia frustratiei < Tiberiu Rudica >

-Psihologie sociala < Tony Malim >

-Invingand temperamentul prin Duhul Sfant < >

-Manualul consilierului spiritual crestin < Adams >

-Consilierea crestina in biserica < Otto Rimos >

-Intelegand oamenii <Larry Crabb>

-Functia religioasa a psihicului < Lionel Corbett >

-Sa intelegem creierul < Arthur S. Bard >

-Psihoterapia tulburarilor anxioase <Gavin Andrews >

-Elemente de psihoterapie integrativa < Ion Dafinoiu >

-Psihologia stilurilor de gandire si actiune umana < Mihai Cramer >

-Psihologie clinica si psihoterapie < Daniel David >

-Socioantropologia religiilor < Claude Riviere >

-Psihologia credintei religioase <Ion Manzat >

-Sociologia religiei < Ioachim Wach >

RESURSE pe internet :https://www.youtube.com/watch?v=qPwN4v9FT8Y

-Mintea si ADN-ul intr-un univers inteligent  < Leon Zagrean >

-Neurostiinta si tineretea creierului < Bargaoan >

-Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru < Semnele timpului >

-Bazele biologice ale psihologiei < >

-Emisferele cerebrale si viata spirituala < >

-Bazele neurobiologice ale comportamentului < >

-Interviu cu dr. Bruce Lipton  epigenetica < >

-Cum iti influenteaza bunicii tai destinul < Mihaele Stanescu >

-Cum imi ajut creierul in depresie si adictii <Eliza Cogean >

-Al Ferasa Romania – Epigenetica < >

-Epigenetica comportamentala < Octavian Popescu >

-Dezvoltarea si functionarea creierului < dr. Virgiliu Gheorghe >

-Interviu cu prof.univ.dr. D.C. Dulcan < Chimia fericirii>

-Interviu cu prof.univ dr. Daniel David< Psihologia stiintifica >

-Neurostiinta -curs

-Biologia perceptiei < biolog Bruce Lipton>

-Fizica cuantica si creatia < biolog Bruce Lipton >

-Neuroteologia, bioteologia, neurostiinta spirituala < >

ioanLUCAnelu

ATLANTA , 10 Mart. 2018

…ioanLUCAnelu          Atlanta 18 iul. 2018

SCHIMBAREA CARACTERULUI prin INNOIREA MINTII

30 august 2018 Comentarii închise la SCHIMBAREA CARACTERULUI prin INNOIREA MINTII

    Cap. 1. Personalitatea neurologica :                                                                                                                  Aproape toate aspectele comportamentului, a functionarii mentale , a schimbarii mintii si schimbarii comportamentelor umane pot fi intelese si aplicate cu ajutorul cunostintelor despre procesele biologice ale creierului uman viu , al informatiei biochimice din ADN in relatie cu mediul si care stau la baza acestor comportamente.https://www.youtube.com/watch?v=SF6-xywVyZM&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=Ys_r-DnEitM

https://www.youtube.com/watch?v=knxmnngefH4  https://www.youtube.com/watch?v=mdYIPn0B-k4

CELULA UMANA

 https://www.youtube.com/watch?v=B17OFyhsJ_M

         NEURONUL

                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=H9p7t0SfUog                         Neuronii din creierul uman viu reprezinta pietrele de temelie prin care se inmagazineaza toate informatiile din mediu in decursul vietii unui om. Neuronul este o celula specializata ale sistemului nervos care primeste si transmite impulsuri neuronale sau mesaje altor neuroni , glande sau muschi si sunt responsabili pentru existenta constiintei, memoriei, emotiei si gandirii.https://www.youtube.com/watch?v=o9e1yiy8pPw

Cand un impuls neuronal coboara prin axon si ajunge la butonii terminali ale axonilor , acesta declanseaza secretia unui neurotransmitator in fanta sinaptica cu rolul dea stimula neuronul invecinat, transmitand impulsul de la un neuron la altul. Informatia circula pe suprafata neuronului sub forma unui impuls neuronal numit potential de actiune-un impuls electrochimic care pleaca din corpul celulei si coboara pana la terminatiile axonului. Viteza potentialului de actiune care se propaga de-a lungul axonului poate merge pana la 320 Km/ora.

Cand un potential de actiune coboara de-a lungul axonului si ajunge la terminatiile sinaptice , acesta stimuleaza veziculile sinaptice din butonii terminali care contin neurotransmitatori. Cand sunt stimulate ,elibereaza neurotransmitatorii in sinapsa. Neurotransmitatorii difuzeaza din neuronul activ sau presinaptic in fanta sinaptica ,pentru a se cupla cu receptorii, care sunt proteine localizate in membrana dendritica a neuronului receptor sau postsinaptic. Unii neuroni transmitatori au efect excitant altii sunt inhibitori. Efectul excitant creste probabilitatea celulei de a genera un potential de actiune , iar efectul inhibitor descreste probabilitatea aparitiei unui potential de actiune. 

Rezumat:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiptdKp_

 

Neuronul este unitatea de baza a sistemului nervos.
-Neuronii primesc semnale chimice pe anumite ramificatii numite dendrite si transmit potentiale electrochimice printr-o prelungire de forma unui tub numit axon.
Neurotransmitatorii chimici sunt eliberati in sinapsa si transporta mesaje de la un neuron la altul. Neurotransmitatorii actioneaza legandu-se de proteine receptoare.
-Cand un neuron este suficient de depolarizat, genereaza un potential de actiune de tipul tot-sau-nimic .Acest potential de actiune se propaga pe axon si declanseaza descarcarea unui alt neurotransmitator la nivelul butonilor terminali.     https://www.youtube.com/watch?v=ebR_B_m3x78

      TEORIA NEURONILOR OGLINDA

https://youtu.be/EMjEvCGotfo

O teorie, care atestă fundamentul biologic al moralității noastre, este teoria conform căreia la baza empatiei stă o rețea de neuroni oglindă.

Neuronii oglindă, inițial descoperiți de italianul Giacomo Rizzolati de la Universitatea din Parma, par a fi responsabili de sentimentele de empatie, compasiune și milă. Am putea spune că sunt neuronii care dau formă umanității.

Neuronii oglindă joacă, de asemenea, un rol important în achiziționarea limbajului și în imitație. Ei sunt acei neuroni care descarcă un impuls și atunci când un animal performează o acțiune, dar și atunci când doar observă un alt animal performând acea acțiune. În acest fel, neuronul oglindește comportamentul altuia ca și cum însuși observatorul ar performa acea acțiune.

Acești neuroni au fost observați la primate precum și alte specii, cum ar fi păsările. Unii îi numesc neuronii care au dat formă omenirii, neuronii Dalai Lama sau neuronii empatiei, ce dizolvă bariera dintre propriul eu și eul celorlalți, întărind astfel credința în teoria existenței unei minți și conștiințe colective. Acești neuroni ne permit nouă să fim mai morali, în cele din urmă.

Mila are un loc în creier.

Experimentele efectuate cu ajutorul imagisticii medicale au arătat că lobul parietal superior și cortexul inferior frontal sunt active atunci când persoana performează o actiune, dar și atunci când observă pe altcineva performând o acțiune. Acest sistem neuronal oglindă stă la baza acțiunilor empatice, de recunoaștere a stărilor de stres și durere prin care trec ceilalți.

S-a pus astfel întrebarea dacă neuronii oglindă sunt proprii oamenilor, iar dacă nu, se poate vorbi de empatie și, implicit, de un fel de moralitate rudimentară la animale? Datele susțin că acest sistem de neuroni se dezvoltă la oameni înainte de un an, în jurul lunilor 7-9, copiii întelegând de la vârste chiar și foarte mici acțiunile altor semeni. La vârsta de 7 luni, un copil poate percepe starea afectivă și emoțională a altcuiva.

Primul animal, la care au fost studiați neuronii oglindă, a fost maimuța macac. În cazul acestor maimuțe, un neuron oglindă descarcă atunci când maimuța rupe o bucată de hârtie, vede o altă persoană rupând o bucată de hârtie sau doar aude pe cineva rupând acea bucată de hârtie (fără alte indicii vizuale).

Pe de altă parte, s-a confirmat ipoteza conform căreia acești neuroni răspund și la sunet, nu numai la vederea unei acțiuni sau expresii faciale. Astfel, s-a găsit că oamenii orbi, doar prin folosirea auzului, pot interpreta acțiunile celorlalți prin activarea aceluiași sistem de neuroni oglindă pe care îl folosesc văzătorii.

De ce plângem la „Dansez pentru tine”

Anumite regiuni din creier (în particular insula anterioara, cortexul anterior cingulat și cortexul inferior frontal) sunt active atunci când oamenii experimentează o emoție intensă (precum dezgustul, fericirea sau durerea),  dar și atunci când văd o altă persoană experimentând acea emoție. Astfel, nivelul de empatie resimțit de cei care efectuează acte de binefacere este explicat de acțiunea zonelor cerebrale mai sus amintite.

Cei care se declară ca având un nivel de empatie mai ridicat, au activări mai puternice atât în sistemele oglindă ale acțiunilor manuale, cât și în sistemul oglindă al emoțiilor, acest rezultat susținând ipoteza conform căreia sistemul de neuroni oglindă este legat de empatie.

Empatia și autismul

Mergând pe acest fir, unii cercetători încearcă să înțeleagă dacă

există în acest sens și o conexiune între autism și o deficiență a sistemului de neuroni oglindă, știut fiind faptul că autistii prezintă – la prima vedere- un nivel de empatie scăzut.

Într-un studiu, din 2005, s-a arătat că există o legătura între deficiența sistemului de neuroni oglindă și autism. Electroencefalogramele au evidențiat că ariile motorii au fost suprimate atunci când autiștii au văzut pe altcineva că se mișcă (sistem activ într-o persoană sănătoasă care vede pe altcineva dansând sau mișcându-se), un semnal, susțin autorii, că autiștii s-ar relaționa cu sistemul de neuroni oglindă. Deși aceste studii au fost ulterior replicate, există însă alte studii care susțin contrariul și care declară ca sistemul de neuroni oglindă al autiștilor este intact.

sursa: http://www.catchy.ro/

Neuronii oglinda par sa intre in joc si atunci cand empatizam cu sentimentele altor oameni.https://www.youtube.com/watch?v=bbQRxPO2NaA

Cu totii stim cum e sa fim invadati de frica altcuiva, stim ca facem grimase cand vedem pe cineva ca mananca o lamaie, ca ne simtim rusinati cand altcineva se simte rusinat si ca radem atunci cand altcineva rade langa noi sau chiar simtim durere atunci cand cineva sufera.

Neuronii oglinda nu doar stimuleaza miscarile altor oameni in noi, permitandu-ne sa fim in contact cu ei; ei activeaza in noi insine senzatiile corporale si sentimentele altor oameni.https://www.youtube.com/watch?v=AQ7-CRI96OQ

Acest lucru duce la o intelegere directa a perceptiilor si sentimentelor celor din jurul nostru. Ne simtim bolnavi cand vedem pe cineva care este bolnav.

Descoperirea neuronilor oglinda ofera un fundament stiintific fenomenului de simpatie si empatie. Acest sistem al neuronilor oglinda ne ofera fundamentul neurobiologic pentru intelegerea emotionala reciproca.

Cand experimentam sentimentele altei persoane, reteaua celulelor nervoase incepe sa rezoneze, sa vibreze si asta permite sentimentelor altor persoane sa dea o replica in propria noastra experienta emotionala.

Este posibil ca acest sistem al neuronilor oglinda sa fie fundamentul pentru latura simbiotica a existentei noastre omenesti, pentru dependenta noastra de atentie si recunoastere, pentru dorul nostru de a apartine, pentru capacitatea de a empatiza si pentru dorinta de a face tot ce ne sta in putere pentru a-i ajuta pe altii.

Faptul ca persoanele apropiate emotional sunt capabile sa se oglindeasca una pe cealalta intr-un mod intens are o importanta mare in contextul teoriei atasamentului.

Studiile stiintifice initiate de John Bowlby in privinta atasamentului mama-copil arata ce relatie profund interconectata exista intre acestia doi.

In timpul primilor doi ani de dezvoltare, copilul se afla intr-o stare de simbioza emotionala cu mama lui. Putem spune ca mama si copilul se oglindesc reciproc in termeni de neuroni oglinda. Acest lucru ii furnizeaza copilului constructia emotionala de baza de care are nevoie pentru dezvoltarea lui psihologica.

Oglindindu-si mama, copilul are acces si la ceilalti oameni care se oglindesc in sufletul mamei, de exemplu la tatal copilului, chiar daca nu mai este in viata, la frati si la surori sau la parintii mamei.

Copilul are acces la toti stramosii oglinditi in sufletul mamei, la lucrurile bune si rele care s-au intamplat in sistemul familial in care s-a nascut.

Daca mama este incapabila sa-si oglindeasca copilul intr-un mod adecvat, pentru ca sistemul ei de oglindire nu functioneaza corespunzator din cauza propriilor experiente traumatizante, atunci copilul va oglindi o imagine haotica a structurii emotionale a mamei.

Acest lucru sta la baza problemelor de legatura in relatia mama-copil si a problemelor emotionale ale copilului care decurg din asta.

Frica, tensiunea si stresul reduc capacitatea de ardere a neuronilor oglinda, iar abilitatea de empatizare si de a-i intelege pe altii scade simtitor. Astfel, o mama traumatizata nu este capabila sa oglindeasca corespunzator nevoile copilului.

Neuronii oglinda stabilesc conexiuni atat de stranse intre membrii unui grup activ social, incat ne intrebam cum mai poate fi loc pentru individualitate.

Creierul nostru se pare insa ca stie deja rapunsul. Existenta celor doua jumatati ale creierului aduc o contributie majora la dezvoltarea individualitatii: partea stanga a creierului intra in actiune cand este vorba despre planuri, intentii, actiuni proprii. Reprezentari ale celorlalti oameni sunt stocate in partea dreapta a creierului.

NEUROTRANSMITATORI Unii neurotransmitatori sunt excitatori pentru anumiti receptori si inhibitori pentru altii, deoarece moleculele receptoare sunt diferite.

Acetilcolina. Are o actiune excitatoare ,dar poate actiona ca si inhibitor, in functie de tipul de molecule receptoare prezente in membrana neuronului receptor. Se gaseste in hipocamp cu rol in inregistrarea amintirilor recente, in boala Alzheimer alterand memoria si functiile cognitive. Neuronii din prozencefal (hipocamp) care produc acetilcolina tind sa degenereze si produc din ce in ce mai putina acetilcolina ducand la pierderea memoriei.

Norepinefrina. Este produsa ,in principal ,de neuronii din trunchiul cerebral. Orice substanta care reduce sau mareste cantitatea de norepinefrina din creier este corelata cu o schimbare echivalenta a dispozitiei individului.

Dopamina. Eliberarea dopaminei in anumite parti ale creierului duce la o puternica senzatie de placere. Un nivel prea mare de dopamina in anumite parti ale cortexului poate duce la scizofrenie , iar unul prea scazut in altele poate duce la aparitia bolii Parkinson. 

Serotonina. Joaca un rol important in reglarea dispozitiei, reglarea somnului si apetitului. Nivelul scazut duce la depresie. 

Glutamatul. Are efect excitant. Receptorul glutamatului, N-metil-D-aspardat ,afecteaza invatare ,memoria si engramarea informatiilor.

Gaba. Acidul gama-aminobutric , este un neuroinhibitor, folosit in controlul anxietatii.https://www.youtube.com/watch?v=sEuUVbfHDEU

Laminina, întâmplare sau design inteligent ? Proteina lui Dumnezeu   Uimitor nu-i asa ? – o proteină în formă de cruce !

O coincidență, sau amprenta lui Dumnezeu în trupurile noastre ?

Nu cu mult timp în urmă a fost descoperită o proteină numită laminină. Ascunsă adânc în trupurile noastre, e o mică moleculă, Laminina, o proteină suprinzatoare sub formă de cruce.

Acesta mica proteina ce a suprins pe multi se numeste Laminină. Această proteină este liantul cu ajutorul careia corpul nostru devine unitar, aceasta molecula face ca fiecare organ sa stea la locul lui si sa-si faca treaba.

Dar ce este cu adevarat surprinzator este forma acesteia sub forma de cruce, un simbol al lui Dumnezeu ce a fost intiparit in noi inca din momentul in care a fost creat primul om, poate ca aceasta proteina este o dovada a faptului ca am fost creati de Dumnezeu.

laminina molecula lui Dumnezu Cat de uimitor este faptul ca Dumnezeu nu facut niciodata nimic intamplator, iar planurile Sale duc atât de departe în viitor. Cine priveste cu atentie aceasta molecula ce a fost sadita in matricea umana cu mii de ani in urma, cu mult inainte de nasterea si rastignirea lui Isus, se gandeste ca atunci cand a creat Omul, Dumnezeu a stiut unde va ajunge omenirea peste mii de ani, si ca exista un risc major ca acestia sa-L rastingneasca chiar pe Fiul Sau trimis sa-i ajute?

Dumnezeu te-a format nu numai să trăieşti ca o imagine a lui Hristos, dar să nu scapi niciodată de faptul că eşti a Lui !

Suntem ”însemnați cu crucea ! ”

El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El ” – Coloseni 1:17

Laminina este o proteină care se găseşte în matricea extracelulară, straturile de proteine care formează substratul tuturor organelor interne, numită, de asemenea, membrana de bază. Ea este o componentă non-colagenă a laminei bazale; ea are patru brațe care se pot lega la alte patru molecule. Cele trei braţe mai scurte sunt bune pentru legarea de alte molecule de laminină, formând astfel straturile. Brațul mai lung este capabil să se lege de celule, ajutând astfel ancorarea organelor de membrană. Structural, proteina de laminină este alcătuită din trei lanțuri polipeptidice – α , β și γ, oferindu-i un total de șase “capete”, având astfel o mai mare flexibilitate în conectarea diferitelor molecule.” – Wikipedia

BAZELE BIOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI

R E Z U M A Thttps://youtu.be/yaLYLX4NJEghttps://youtu.be/yaLYLX4NJEg

1-Unitatea de baza a sistemului nervos este un tip de celula specializata numita neuron. Din corpul celulei pleaca ramuri scurte numite dendrite si o prelungire subtire, asemanatoare unui tub numit axon. stimularea dendritelor si a corpului celular duce la producerea unui impuls neural care traverseaza toata lungimea axonului. Neuronii senzitivi transmit semnale de la organele de simt la creier si maduva spinarii catre muschi si glande. Un nerv este un fascicul de axoni lungi de la mai multe sute sau mii de neuroni.

2-Un stimul calatoreste de-a lungul neuronului sub forma unui impuls electrochimic care se transmite de la dendrite catre axon. Acest impuls sau potential de actiune care se deplaseaza este produs prin depolarizare , un proces electrochimic in care diferenta de potential dintre diferite mecanisme celulare se schimba succesiv, in anumite puncte, de-a lungul neuronului.

3O data declansat, potentialul de actiune coboara pe axon pana la multitudinea de mici protuberante de la capatul acestuia, numit butoni terminali. Acesti butoni terminali elibereaza niste substante chimice numite neurotransmitatori, care sunt responsabile pentru transferarea semnalului de la un neuron la neuronul adiacent. Neurotransmitatorii difuzeaza in sinapsa o mica fanta in conexiunea de doi neuroni si se leaga de receptorii din membrana celulara a neuronului care primeste impulsul. Unii neurotransmitatori au efect excitant iar altii un efect inhibitor. Daca efectul excitator transmis neuronului receptor devine mare comparativ cu efectul inhibitor, apare depolarizarea si neuronul emite un impuls de tipul tot-sau-nimic.

4-Exista multe feluri diferite de interactiuni neurotransmitator-receptor. Ele ne ajuta sa explicam o gama larga de fenomene psihologice. Printre cei mai importanti neurotransmitatori se numara acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina, acid gama-aminobutric ( GABA ) si glutamatul.

5-Sistemul nervos este impartit in sistemul nervos central ( creierul si maduva spinarii ) si sistemul nervos periferic ( nervii care conecteaza creierul si maduva spinariii cu celelalte parti ale corpului ) . Subdiviziunile sistemului nervos poriferic sunt :sistemul nervos somatic ( care transmite mesaje la si de la receptori , muschi si suprafata corpului ) si sistemul nervos vegetativ ( care face legatura cu glandele si organele interne ) .

6-Creierul uman este impartit in trei diviziuni functionle : nucleul central , sistemul limbic si creierul mare  (cerebrum). Nucleul central include : bulbul rahidian, care este responsabil pentru respiratie si reflexele posturale  ; emisferele cerebrale, care se ocupa cu coordonarea motorie ; talamusul, un releu pentru informatiile senzoriale ; si hipotalamusul, care are un rol important in emotie si mentinerea homeostaziei. Formatiunea reticulata , care trece prin mai multe structuri centrale , controleaza starea de activare, trezire si constienta a organismului.

7-Sistemul limbic controleaza unele comportamente instinctive reglate de hipotalamus , emotie si memorie ,hranirea, atacul, fuga..

8-Suprafata reliefata a emisferelor cerebrale , cortexul cerebral, joaca un rol critic in procesele mentale superioare ca : gandirea, invatarea si procesul de decizie. Anumite arii din cortexul cerebral sunt asociate cu anumite tipuri de informatii senzoriale sau controleaza anumite miscari. Restul cortexului cerebral il reprezinta ariile asociative implicate in memorie, gandire si limbaj.

9S-au dezvoltat tehnici pentru obtinerea unor imagini detaliate ale creierului uman fara a induce pacientului leziuni sau stres exesiv. Acestea include : tomografia axiala computerizata ( CT ), rezonanta magnetica nucleara ( MRI ) si tomografia cu emisie de pozitroni ( PET ) .

10- Cand corpul calos ( banda de fibre nervoase care conecteaza cele doua emisfere cerebrale ) este sectionat , pot fi observate diferente semnificative in functionarea emisferelor cerebrale . Emisfera stanga are aptitudini mai mari pontru limbaj si calculul matematic . Emisfera dreapta poate intelege unele cuvinte, dar nu poate comunica folosind limbajul oral. In schimb, are un simt foarte dezvoltat pentru surprinderea pattern-urilor si realizarea imaginilor in spatiu.

11-Termenul de afazie este folosit pentru adescrie tulburarile de limbaj cauzate de leziuni ale creierului. Persoanele care au leziuni in aria lui Broca au dificultati in pronuntarea corecta a cuvintelor si vorbesc lent si cu dificultate. Persoanele care au leziuni in aria lui Wernicke pot auzi cuvintele , dar nu le inteleg sensul

12-Sistemul nervos vegetativ are doua ramuri : simpatica si parasimpatica. Deoarece controleaza actiunea glandelor si muschilor netezi, sistemul nervos vegetativ are un rol foarte important in reactiile emotionale. Ramura simpatica este activa in momentele de traire intensa , iar ramura parasimpatica este dominanta in perioadele de liniste.

13-Glandele endocrine secreta in circuitul sangvin hormoni care circula prin organism, actionand in diferite feluri asupra diferitelor celule. Hipofiza a fost denumita glanda coordonatoare , deoarece controleaza secretia si activitatea altor glande endocrine. Glandele suprarenale sunt importante in determinarea dispozitiei, a nivelului energetic si a capacitatii de aface fata situatiilor de stres.

14Potentialul ereditar al unei persoane , transmis de cromozomi si gene , influenteaza caracteristicile ei psihologice. Genele sunt segmente de molecule de ADN , care depoziteaza informatia genetica.

Unele gene sunt dominante , unele sunt recesive, iar altele determina sexul. Majoritatea caracteristicilor umane sunt determinate poligenetic , adica, sunt determinate de mai multe gene care exercita o influenta combinata si nu sunt create de o singura pereche de gene. 

Genele pe care le primim de la parintii nostri si le transmitem urmasilor nostri sunt purtatoare de cromozomi , structuri din nucleul fiecarei celule din organism.https://www.youtube.com/watch?v=YD9pnIRXxE4&t=1s Majoritatea celulelor din organism contin 46 cromozomi. In momentul conceptiei , fiinta umana primeste 23 cromozomi din spermatozoidul tatalui si 23 cromozomi din ovulul mamei. acesti 46 de cromozomi formeaza 23 perechi ,care sunt duplicate ori de cate ori celula se divide. Fiecare gena transmite niste instructiuni codificate celulei, comandandu-i sa realizeze o anumita functie ( de obicei, sa produca o anumita  proteina ). Orice gena dintr-o pereche poate fi dominanta sau recesiva. Cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante, individul manifesta forma trasaturii dominante. Cand numai o gena este dominanta ,iar cealalta este recesiva, gena dominanta determina forma trasaturii. Numai daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se exprima forma recesiva a trasaturii. O femeie normala are 2 cromozomi similari in perechea 23, numiti cromozomi X. Un barbat normal are un singur cromozom X in perechea 23 si un alt cromozom ,numit cromozom Y.

15-Comportamentul depinde de interactiunea dintre ereditate si mediu: genele unui individ stabilesc limitele potentialului acestuia , dar ce se intampla cu acest potential depinde de mediul in care creste acesta.

Reactii fiziologice la stres:

-Corpul reactioneaza la stres prin reactia lupta-sau-fugi . Sistemul nervos simpatic produce cresterea numarul de batai ale inimii, tensiunea arteriala ridicata, pupile dilatate si eliberarea unei cantitati suplimentare de glucide din ficat. Sistemul suprarenal-cortical  provoaca eliberarea hormonului andrenocorticotrop (ACTH), care stimuleaza eliberarea cortizolului in sange.

-Aceste reactii fac parte din sindromul general de adaptare , un set de reactii afisate de organism ca raspuns la stres. Sindromul consta in trei faze : alarma, rezistenta si epuizare.

-Tulburarile psihofiziologice sunt tulburari fizice in care se considera ca starile emotionale joaca un rol central. De exemplu ,stresul poate sa contribuie la afectiunile coronariene. 

-Psihoneuroimunologia este studiului modului in care factorii psihologici pot afecte sistemul imunitar, crescand riscul de aparitie a unor tulburari legate de acesta.

-Stresul poate afecta direct sanatatea prin crearea unor supraactivari cronice a partii simpatice a sistemului nervos autonom sau a sistemului suprarenal-cortical sau prin afectarea sistemului imunitar…

-In cazul stresului negativ ( distres ) sistemul limbic intra in joc si sunt declansati hormoni, iar individul intra intr-o stare emotionala care nu mai are nici-o legatura cu situatia de fapt iar omul este dominat de hormonii negativi . Creierul ganditor se decupleaza partial datorita hormonilor si in acest caz nu se mai poate gandi logic, a asculta ,sau a argumenta obiectiv. Insul crede ca se afla in cerierul ganditor, ca argumentele lui sunt valide , crede ca este bun si rezonabil, iar celalalt ar trebui sa cedeze , el nu-si da seama ca este dominat de hormonii sai in care creierul ganditor este decuplat de realitate.

-Daca reactia de distres este mult mai puternica si un timp mai lung , deveniti anxios, reactii fiziologice: palpitatii, palme umede, spasme, cresterea tensiunii arteriale…

-Stresul este o reactie fireasca a organismului pentru a se adapta unei situatii si are trei componente :

*Componenta psihologica:  daca diferenta dintre exigentele mediului inconjurator si posibilitatile noastre ni se par prea mari ,reactia de stres va fi mai puternica si se va manifesta pe plan fiziologic.

*Componenta fiziologica : organismul va secreta diferiti hormoni mai ales adrenalina care va accelera bataile inimii ,frecventa respiratorie si glicemia pentru a pregati corpul pentru un efort fizic.

*Componenta comportamentala : reactia de stres este fireasca si utila, ne pregateste in vederea adaptarii la o situatie dificila. Adrenalina si noradrenalina actioneaza asupra psihicului si amplifica starea de alerta.

 Cap. 2. Siritualitatea neurologica :

https://www.youtube.com/watch?v=sO5VJtx9a5o&t=2751s

https://www.youtube.com/watch?v=VLrLx-Sd3A4

Meditatia stimuleaza activitatea neuronala in anumite parti ale creierului, ale corpului striat. Omul are creierul construit astfel incat sa priceapa si sa genereze realitati spirituale. Creierul foloseste logica, ratiunea, intuitia, imaginatia si emotia pentru a-l inegra pe Dumnezeu in constiinta. Creierul intampina greutati in separarea fanteziilor de faptele reale, vede lucruri care nu exista, iar uneori nu vede lucruri care exista ( fenomenul de  ambiguitate neurologica ).

Fiecare dintre noi avem un creier care vor interpreta datele si experientele in moduri foarte diferite, si din acest punct de vedere sunt creiate conflictele cognitive .

Fiecare creier uman produce perceptii unice si diferite despre Dumnezeu , deoarece trei realitati separate ofera realitatea :

-Realitatea din afara creierului.

-Perceptia noastra subconstienta.

-Imaginile si conceptele constiente pe care le construim.

Practicile spirituale sporesc functionarea neurologica a creierului si imbunatateste sanatatea fizica si emotionala .

Cntemplarea intensa si indelungata a valorilor spirituale pot schimba strctura creierului prin formarea de noi neuroni si crearea noilor retele neuronal-cognitive.

Practicile contemplative intaresc circuitele neurologige ce genereaza starea de pace si echilibru interior, memoria, constiinta sociala si compasiunea.

Contemplarea spirituala dizolva sentimente si emotii distructive prin mecanismul de neuroplasticitate ( abilitatea creierului de a se rearanja ) , rearanjarea conexiunilor din creier ( dendritele vor creste si asociatii neuro-cognitive vechi se vor schimba )/ schimbarea mintii.

Uneori conexiunile neuronale mor, uneori devin prea active si supraconectate aducand haos in hartile cognitive, ducand la schimbari comportamentale.

Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electtrochimica a creierului schimband starea de echilibru interior .

Furia intrerupe functionarea lobilor frontali si pierzi abilitatea de a fi rational, dar nu mai esti constient ca te porti irational. Cand lobii frontali se inchid  dispare empatia si compasiunea , simti ca ai dreptate , dar in mod rational nu o ai. Furia elibereaza neurochimicale responsabile de emotii negative si distrug parti ale creierului .  Cand auzim cuvinte furioase creierul nostru devine epuizat, generand compusi chimici de stres care ne face sa luptam sau sa fugim.

Contemplarea religioasa si spirituala schimba creierul profund si va intensifica constiinta si empatia sociala si dizolva sentimentele si emotiile distructive.

Activarea lobilor frontali intaresc circuitele neurologice implicate in empatie si constiinta sociala si devenim mai cooperanti si vor tempera tendintele naturale de manie din sistemul limbic (amigdala ) .

Inima neurologica pare sa fie in cortexul cingulat anterior si care face o jonctiune intre lobul frontal ( care initiaza gandurile si comportamentul ) si sistemul limbic ( care proceseaza sentimentele si emotiile ) si ajuta la mentinerea unui echilibru intre sentimente si ganduri. Daca ai cingulatul mai mare sau mai activ vei experimenta o mai mare empatie si vei reactiona cu mai putina furie sau teama. Daca cortexul cingulat anterior nu functioneaza cum trebuie , abilitatile de comunicare vor fi compromise si nu vei avea empatie si compasiune. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior pentru a avea empatie si compasiune. Circuitele neuronale din cortexul cingulat anterior si cortexul prefrontal integreaza atentia, memoria activa si motivatia. Cand te concentrezi intens si constant pe valorile spirituale creste fluxul sanguin in lobii frontali si cingulatul anterior, ceea ce va duce la reducerea activitatii din centrele emotionale (sistemul limbic ), respectiv o pace interioara .

Activarea din lobul prefrontal si cingulatul anterior imbunatateste memoria si cognitia si stopeaza efectele depresiei.Stresul duce la deteriorarea /sau nu ami cresc dendritele ,afectand memoria ( boala Alzheimer ).

Incetinind activitatea in lobul frontal , aceasta igaduie sistemului limbic sa fie mai activ si va spori activitatea emotionala. Crescand activitatea in lobul frontal, va descreste activitatea limbica , emotionala, iar combinatia acestora va genera o stare pasnica de constiinta, echilibru emotional rational .

Un sistem limbic supraactiv, care genereaza starile emotionale, este periculos fizic si psihologic  si va genera anxietate si frica.https://www.youtube.com/watch?v=KPDDWupHIzY

Cingulatul anterior situat intre lobul frontal si sistemul limbic actioneaza ca mediator intre sentimentele si gandurile noastre. Este implicat in constiinta sociala si intuitie si este mai mare la femei decat la barbati. Femeile sunt mai empatice , mai abile social si mai reactive la stimuli ce induc teama.

Practicile contemplative stimuleaza activitatea in cingulatul anterior ajutand sa devina mai sensibile la sentimentele altora si compasiune fata de altii. 

Activitatile religioase bazate pe teama deterioreaza cingulatul anterior , va pierde interesul pentru altii si va reactiona agresiv impotriva lor. Cand anticipam un viitor negativ , activitatea din amigdala creste, iar in cingulatul anterior descreste. Aceasta genereaza nevroza si anxietate.

Dopamina intensifica imaginatia senzoriala , generaeza stari de placere , stimuleaza gandirea pozitiva ,sentimentul de bunastare si siguranta. O cantitate prea mica duce persoana spre scepticism si neincredere,o cantitate prea mare duce la credinte paranormale. Extazul rezultat din cocaina este legat de cresterea brusca de dopamina in creier .

Echilibrul dintre emisfera stanga si dreapta va regla predispozitia spre spiritualitate sau ateism . Serotonina eliberata in timpul meditatiei duce la experiente spirituale. Meditatia , relaxarea si respiratia scad substantele de stres epinefrina si norepinefrina si conduc la o relaxare. Schimband neurochimia creierului, practicile spirituale restabilesc un sentiment de pace, fericire si siguranta, descrescand anxietatea, depresia si stresul. 

Meditatia creste activitatea in lobii prefrontali, reducand activitatea in centrele emotionale. Experientele religioase stimuleaza simultan sistemul nervos simpatic ( de excitare ) si cel parasimpatic ( de calmare ).https://www.youtube.com/watch?v=LKXopFTmNf0

Circuitele emotionale ale creierului limbic au o mai mica neuroplasticitate decat cele din lobul frontal si de aceia se educa mai greu si experimentam iubirea in moduri diferite. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior , crescand nivelul de constiinta si mila. O afectiune in cingulatul anterior va schimba personalitatea in rau , depresie si nu mai esti empatic si sensibil la sentimentele celor din jur. 

Cingulatul anterior echilibreaza activitatea dintre lobii frontali si sistemul limbic . Sistemul limbic emotional , amigdala, responsabil de sentimente si emotii ce produce teama , are o relatie cu lobul frontal responsabil de logica ,ratiune si limbaj. Cingulatul anterior actioneaza ca punct de sprijin echilibrand sentimentele din amigdala si gandurile din lobul frontal.

Cand devii prea emotional ,sangele invadeaza sistemul limbic, stimuland in amigdala starea de alerta , de aparare si teama . Cand activitatea creste in zona limbica , scade in lobul frontal. Cand esti furios , incetezi sa mai fii rational, iar abilitatile cognitive sunt suprimate . Cand amigdala devine activa, cingulatul anterior se inchide iar sistemul limbic conduce spectacolul. Empatia si intuitia scad si pierzi abilitatea de a intelege ce simt ceilalti oameni.
Daca lobul frontal devine activ , se stimuleaza cingulatul anterior si va incetini activitatea din amigdala, iar logica si ratiunea din lobul frontal supun furia si
teama din amigdala. Daca cingulatul anterior este afectat ( atac, leziuni , enervari ) totul se destabilizeaza .
Meditatia si practicile spirituale intaresc lobul frontal, care stimuleaza cingulatul anterior, iar aceasta ve face sa va urmariti scopurile cu seninatate si pace. Un circuit cingulat frontal anterior puternic inhiba anxietatea, depresia si furia.
Daca intrerupi constient si cu credinta gandurile si sentimentele negative se va stimula cingulatul anterior . In acest caz teama ,anxietatea si iritabilitatea vor descreste si se va instala sentimentul de pace .
Daca insisti obsesiv pe indoieli si ingrijorari , sistemul limbic emotional va incetini activitate in lobul frontal care genereaza logica, empatia si placerea.
Amigdala reprezinta fundamentalismul neurologic din creier. Daca ingadui furiei si fricii sa domine ,vei pierde abilitatea neurologica de agandi logic si cu compasiune, nu vei gasi pace si seninatate .Acelas lucru se va intampla daca mintea este preocupata de ganduri negative , neliniste sau ura. Mania ii face pe oameni punitivi , pesimisti, indiferenti,fara descernamant in logica si abilitati rationale.https://www.youtube.com/watch?v=hr85di_m7uw
Mania , cinismul, ostilitatea si defensiva vor creste riscul de afectiuni cardiovasculare. Agresiunea si ostilitatea inchid activitatea din cingulatul anterior si striatum (zonele care controleaza mania si teama) iar amigdala preia controlul, generand un raspuns lupta sau fugi care se raspandeste in creier.
In momentul in care creierul aude sau vede cuvinte care au o semnificatie negativa (disonante) , amigdala intra in alerta. Cuvintele pozitive activeaza striatumul si alte parti ale creierului si creiaza placere, fericire si pace. Lupta spirituala este o lupta neurologica. Mintea este tentata sa vada numai dovezile care sprijina punctele noastre de vedere. Creierul nostru plaseaza automat oamenii si obiectele in grupuri separate in functie de credinta noastra, in functie de echilibrul sistemului limbic si lobilor frontali. Oamenii pot adrea la un fundamentalism neurologic de grup , datorat sistemului limbic ( amigdalism terorist ). Cu cat ne afundam neurologic intr-o ideologie cu atat creierul raspunde la acea crdinta ca fiind singura reala si adevarata, patologie spirituala.Activitatea spirituala si religioasa sporesc longevitatea si sanatatea personala. Meditatia si rugaciunea intaresc functionarea neuronala, scaderea anxietatii si depresiei, cresterea constiintei sociale si empatiei, imbunatatirea sanatatii cognitive , controlul emotiilor, a stresului, devii mai calm si alert, ai o perspectiva pozitiva si optimista asupra vietii. Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica. Credinta optimista va inhiba functionarea sistemului limbic care genereaza indoiala si teama.
Anxiosii raman blocati pe ruminari, intarind circuitele neuronale care genereaza anxietate si depoziteaza informatia in memorie pe termen lung.
Optimismul poate fi un placebo care poate vindeca , aceasta presupune o activitate mai mare in cingulatul anterior si va duce la controlul anxeietatii, depresiei si reduce nivelul de cortizol din corp. Intreruperea vechilor tipare neuronale creiaza anxietate in creier. Oamenii reactioneaza la disonanta cognitiva la nivelul gandurilor, emotiilor si comportamentelor.
Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica.
Daca exprimam mania, stimulam circuitele neuronale defensive la cealalta persoana. Suprimarea deliberata a gandurilor negative sunt eficiente in suprimarea maniei , sau inlocuirea gandurilor negative cu cele pozitive. Exprimarea furiei genereaza si mai multa furie. Cu cat activezi lobul frontal si cingulatul anterior ,cu atat va descreste activitatea in zonele limbice care genereaza furia. Furia si ostilitatea declanseaza eliberarea de hormoni de stres in tot corpul si intrerupe procesul lobului frontal al limbajului, logicii si interactiunii cooperatoare.

   Bibliografie :

-Cum ne schimba Dumnezeu creierul : Andrew Newberg + Mark Robert Waldman

-Mai presus de stiinta : dr. Rodica Malos

-STIINTA IL DESCOPERA PE DUMNEZEU : Ariel A Roth

-Doamne schimba-mi atitudinea : James MacDonald

Resurse pe internet :

.Amprenta lui Dumnezeu in creatie.

.ADN-ul creatie a lui Dumnezeu.

.Miracolul din celula dovada biochimica a creatiei.

.Mintea si ADN-ul intr-un univere inteligent.

.Lumina din creier.

.Constiinta si misterele fizicii cuantice.

.Informatia din ADN dovedeste ca Dumnezeu exista.

.Fizica cuantica- noi oportunitati.

.Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru.

.Trezirea constiintei din perspectiva neurostiintei.

       iLn      Atlanta      8 Aug. 2018

        Atlanta  05 Aug. 2018       iLn

Cap.3.    INNOIREA MINTII si SCHIMBAREA CARACTERULUI – un proces

MOTTO

” Nu trebuie sa fiti doctor sau om de stiinta pentru a intelege aceasta lucrare, totusi , daca invatati si aplicati macar un singur lucru-tot este un castig ! „

Pentru a fi inteles, nu voi folosi un limbaj academic , ci unul popular, simplu si de simt comun, ca in retetele de prajituri, deasemenea terminologia va fi de natura mai mult tehnica decat spiritual-duhovniceasca,nu este o lucrare de teologie dogmatica traditionala si nu se vor folosi citate sau trimiteri din Caretea Cartilor. Nu am pretentia ca detin tot adevarul si nu ar mai fi nimic de adaugat sau rectificat. De aceea, va multumesc anticipat pentru-ca veti citi tot materialul , pentru ingaduinta acordata si opiniile voastre !

GENERALITATI

Principiul de functionare al „aparatului psihic” inclusiv pofta sunt universale pentru toti oamenii si din toate timpurile , asa cum au fost „proiectate” si daruite la creatie de catre Creator.

Toate conceptele umane/ asertiunile pot fi instantiate / sunt penetrabile cognitiv/ au inteles semantic pe baza imaginilor mentale stocate anterior in memorie, respectiv panze , structuri sau retele neuronale.

Mintea umana lasata de „capul ” ei,nu poate face deosebirea dintre eroare si adevar, fara o norma ideala din afara ei.

Credem tot ceea ce ne este repetat. O informatie falsa / o eroare ne influenteaza comportamentul ca si cum ar fi adevarata.

Sinceritatea nu-i suficienta in stabilirea adevarului , deoarece poti sa sustii sincer si cu inversunare si chiar sa-ti dai si viata pentru o eroare , intrucat poate fi doar o conexiune sau o retea neuronal-cognitiva.

La temelia activitatii noastre psihice si comportamentale sta procesul de formare si folosire a unor structuri cognitive, retele neuronale, credinte gata fabricate stocate in memorie.

Omul are o dimensiune biologica, psihologica si spirituala.Personalitatea umana consta intr-o activitate mental-cognitiva, afectiva si comportamentala, precum si din aspecte constiente , subconstiente si inconstiente; concretizata in caracter, aptitudini si temperament. Personalitatea omului/ caracterul se cladeste neurologic prin retele/ sisteme neurologice preluate din mediu/dobandite si cele mostenite genetic sau epigenetic, deci personalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN-ul nostru si modificata de influentele exterioare, structurate in retele neuronale si etichete epigenetica.

Nu putem face doua lucruri dintr-odata care necesita aceiasi conexiune neuronala , deoarece va apare fenomenul de orbire din neatentie.

EXPLICATIA UNOR TERMENI

Metanoia : cuvant grecesc – meta =dincolo de , dupa ; nous = gandire , minte ; dincolo de minte , schimbarea si / sau transformarea mentalitatii , a gandi in mod diferit.

Neurostiinte : cuvant din franceza =neurosciences ; studiul stiintific al sistemului nervos si explicarea comportamentului prin activitatea creierului ( neurobiologia , psihofiziologia , psihobiologia , neuropsihologia , etc. ).

https://youtu.be/EPqIyCRI6hc 

Cum poate creierul sa isi organizeze miliardele de neuroni pentru a produce comportamentul, si cum sunt aceste celule influentate de catre mediul inconjurator ?

Neuronii formeaza circuite functionale, si fiecare circuit este responsabil de anumite parti ale comportamentului.

Crearea de noi retele neuronale se bazeaza pe neuroplasticitatea creierului . Noile obiceiuri se formeaza prin creiarea noilor retele neuronale. Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate , daca se modifica neuronii prin formarea de noi retele neuronale.

Neurostiinta sustine ca activitatea si comportamentul fiecarui om,inclusiv deciziile sale, sunt influentate de tiparele cerebrale , de  retele neuronale. Tiparele sunt formate genetic si modelate de viata prin crearea de retele neuronale.

Un tipar mental , retea neuronala ,se poate schimba. Deci tiparele de activitate cerebrala ne influenteaza reactiile de raspuns la situatii concrete de viata. Persoanele raspund diferit la aceleasi tip de evenimente, deoarece au formate alte retele neuronale. Dragostea de oameni poate fi afectata printr-un atac cerebral ,caci ea pare sa fie o simpla conexiune intre anumiti neuroni , o simpla conexiune neuronala. Genele si etichetele epigenetice, nu sunt singurele care ne modeleaza caracterul , ci, si mediul de viata care formeaza retelele neuronale. Atunci cand asimilam informatii noi , in creierul nostru se creiaza noi conexiuni neuronale, iar ce te face sa fii tu insuti se va modifica prin crearea de noi retele , astfel te poti schimba. Tot ceea ce facem implica o intensa activitate chimica si electrica a creierului.https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q&t=142s

Putem schimba structura creierului , deci si a comportamentului ,doar prin a ne transforma modul de gandire prin formarea de noi retele neuronale. Adam a fost facut cu toate programele neuronale necesare la timpul si mediul acela , iar Cain a fost nascut fara retele neuronale ca o coala alba nescrisa. Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci de prelucrarile informationale automate si inconstiente a retelelor neuronale, in functie de contextul in care ma aflu si de recompensele si pedepsele pe care le primesc dupa ce fac acel comportament. Comportamentul trebuie sa aiba in spate decizia mea libera. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva sau negativa precum si sentimentele , codul moral de bine si de rau.Constiinta prin ganduri determina chimia creierului , iar chimia modifica PH ( negativ=aciditate =boala ; pozitiv=alcalinitate = sanatate ). O emotie negativa blochiaza celulele sistemului imunitar si ne lasa organismul fara aparare . Corpul nostru stie ce e bine si ce e rau prin faptul ca reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci universul intreg are ca fundament Legea Morala ,legea binelui, dragostea. Identitatea omului se cladeste neurologic.https://www.youtube.com/watch?v=A37ehFbcoNg

Modul in care celulele noastre nervoase se aranjeaza in functie de informatia pe care o asimilam, ne defineste individualitatea si este reflectata in circuitul nostru neurologic interior. Neuroplasticitatea demonstreaza o modificare la nivelul creierului de fiecare data cand invatam ceva nou, si se modifica de fiecare data cand avem o experienta noua , deci structura creierului se modifica , iar aceasta se modifica si mentalitatea noastra este transformata , deci si caracterul.

CREIERUL UMAN VIU

     

Creierul este format din aproximativ 100 miliarde de neuroni ,si de trei ori mai multe nevroglii a caror activitate sustin functionarea normala a neuronilor . Pentru a numara 100 miliarde de neuroni cu o viteza de 1 celula / sec. ne trebuiesc 3171 ani.Un neuron are corpul celular de ~10 microni , daca aliniem cele 100 miliarde de neuroni va da ~ 1.000.000 metri lungime. Neuronul este o celula nervoasa ce are un nucleu care contine gene. Neuronii comunica intre ei prin intermediul unui proces electrochimic si formeaza conexiuni specializate/ 60 trilioane de sinapse neuronale si care produc compusi chimici speciali ( neurotransmitatori / neuromediatori / neurohormoni ) care sunt eliberati la nivelul sinapsei.https://www.youtube.com/watch?v=XmQtgal1qeg

Creierul uman adult cantareste ~1300gr si are 160.000 metri de vase capilare . Materia cenusie este formata din neuroni care aduna si transmit semnale . Materia alba este alcatuita din dendrite si axoni care creiaza reteaua prin care neuronii transmit semnale .https://www.youtube.com/watch?v=fZYgzRKEHmA

Informatia este transmisa la nivelul sistemului nervos cu 120 m/sec.

Emisfera stanga este analitica ,este suportul gandirii logice , structureaza si ordoneaza lucrurile in forma fizica , organizeaza gandirea rationala . Persoanele cu predominanta in emisfera stanga nu pot face legaturi intuitive dintre realitatile fizice si cele subtile .

Emisfera dreapta este conectata la ceea ce exista dincolo ,inventivitate , inspiratie , intelegere profunda ,intuitive , profunda ,emotionala. Starea de echilibru interior se produce prin armonie si functionarea egala a celor doua emisfere, si prin bune conexiuni neuronale. Emisfera stanga pentru dreptaci este dominanta in limbaj si analiza matematica, iar cea din dreapta este dominata de abilitati creative si vizuale.

ELEMENTE DE NEUROGENETICA

https://youtu.be/eU66SR7Vi5I 

Genetica studiaza modul in care organismele vii mostenesc caractere , numite trasaturi , de la precursorii lor, transmise din generatie in generatie , adica studiaza structurile , mecanismele si legile ereditatii si variabilitatii.

Organism>celule>molecule>nucleu>ADN>gene. Ereditatea are loc prin gene ,iar influenta genelor este mediata de mediu prin etichete epigenetice. Genele contin toata informatia ca sa functioneze, iar mediul inconjurator joaca un rol fundamental in fenotipul final ,deci fenotipul depinde de interactiunea genetica si mediul inconjurator. Gena este un segment din molecula de ADN care determina aparitia unui caracter. F=G+M ; F=fenotip, G=genotip, M=mediul.

Trasaturile sau caracterele sunt rezultatul dintre interactiunea caracterelor mostenite ( informatia geneticasi epigenetica ) si cele dobandite din mediul inconjurato sub forma unor retele neuronale.https://youtu.be/2DrxN5EQLdI Informatia genetica e continuta in ADN ( acidul dezoxyribonucleic ) care e copiata si mostenita din generatie in generatie. ADN-ul ne programeaza moartea ,deoarece motivul principal pentru care imbatranim si murim este degradarea ADN-ului , care datorita diviziunii celulare de-a lungul timpului ajunge sa piarda din informatia genetica din cromozoni , iar telomerele care au rolul de tampon nu pot face fata degradarii ADN-ului la infinit. In nucleul celular informatia genetica purtata de ADN este transmisa in ARN (acizii ribonucleici ) pentru sinteza proteinelor ,este materialul genetic ce stocheaza informatia genetica.

https://youtu.be/4CQvBZnpaaMPersonalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN -ul nostru si modificata de influentele exterioare prin crearea de retele neuronale.

ELEMENTE DE NEUROPSIHOLOGIE

Fig.1a

 Fig.1b

 Fig.1c

Fig.1d 

Fig.1e

Responsabili de emotiile negative este emisfera cerebrala dreapta, iar de cele pozitive emisfera stanga. Dorinta , satisfactia, placerea este data cand prin corp circula dopamina , oxitocina ,beta-endorfina ; iar frica si tristetea acetilcolina si hormonul stresului (cortizolul). Stresul  face ca telomerii din ADN sa se epuizeze mai repede provocand boala, si deasemenea va produce formarea placilor de colesterol. Serotonina controleaza fluxul de informatii din creier. Controlul emotiilor negative se face prin accelerarea emisferei stangi, prin incurajare verbala sau medicamente.Emisfera predominanta determina trasatura de personalitate. Emotiile sunt raspunsul organismului la stimuli. Ratiunea nu este capabila sa ne conduca de una singura comportamentul in directia cea buna, si de aceea apeleaza la sentimente. Cand ne lipseste ceva se elibereaza dinorfina si produce starea de discomfort. Pierderea poftei de viata apare si in creier ,activitatea din lobul frontal stang este redusa .

Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate daca schimbam retelele neuronale. Stresul este reactia organismului la o trauma fizica, psihica sau emotionala si are efecte asupra :

– Neuronului care blocheaza neurogeneza, adica formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni neuronale .

-ADN-ului , asupra substratului genetic: cromozomii au niste proteine la capetele lor cu rol de protectie , adica telomeri. Stresul scurtcircuiteaza telomerii.

-Sistemului imunitar , adica blocheaza celulele sistemului imunitar care produc limfocite, care ne apara de virusi.

Furia se datoreaza cresterii de adrenalina si noradrenalina care inunda corpul. Oamenii furiosi cronic nu au, sau functioneaza deficitar mecanismul de intrerupere/anulare a modificarii creierului de catre acetilcolina care tempereaza crsterea adrenalinei

https://www.youtube.com/watch?v=lhL0sw3nQlc

Emisfera cerebrala predominanta determina trasatura personalitatii astfel: daca dreapta este mai activa persoanele vor fi mai pesimiste ,introvertite, indreptate spre neplacere , teama ,nefericire; daca stanga va fi mai activa persoanele vor fi mai optimiste, extrovertite, pofta de viata, placere, fericire si va secreta mai putini hormoni de stres (cortizol) si vor fi mai echilibrate emotional. Emotiile sunt raspunsurile organismului la stimuli modificand chimia creierului , diencefalul va secreta hormoni/neuromediatori cu ajutorul hipofizei. Dopamina este molecula dorintei si placerii ,entuziasm , gandirea rapida,curiozitatea , buna dispozitie, absenta dopaminei duce la parkinson si excesul la schizofrenie, iar acetilcolina tempereaza efectele dopaminei, lipsa serotoninei duce la depresie, insomnie; lipsa endorfinei duce la durere cronica. Endorfinele si encefalinele declanseaza senzatii placute, iar dinorfinele provoaca senzatii de scarba. Atractia dintre sexe apare in minte, vasopresina la barbati si oxitocina la femei controleaza atractia dintre parteneri. Tot ceea ce ne trece prin gand modifica chimia creierului . Constiinta separa retelele neuronale pentru codul etic de bine si de rau pana la nivel biochimic si neurofiziologic ,deci constiinta prin gandurile sale determina chimia creierului. Cand gandim pozitiv se produc sentimente pozitive care contribuie la formarea de noi retele neuronale cu o chimie noua la nivelul hipocampului ,gandurile negative de ura , manie distrug neuronii , aciditatea organismului si blocarea sistemului imunitar , incremenirea spiralei ADN-ului. Constiinta face diferenta dintre real si imaginar, creierul lasat de” capul lui „nu poate face aceasta diferenta.

Hipocampul si nucleul amigdalian inmagazineaza amintiri referitoare la emotii si locuri.

Modul cum ne percepem mediul inconjurator ne influenteaza psihologic comportamentul, cat si starea de sanatate.

Hormonii de stres contracta si vasele de sange din creierul frontal si devii mai putin inteligent, si cu o constiinta mai redusa. Perceptiile, credintele tale formate din noile retele neuronale regleaza comportamentul si rescrie genele.

Daca rescrii credintele, perceptiile poti rescrie genele si comportamentul. Credintele sunt concluzii rezultate din informatii si/sau experiente de viata, deci viata este guvernata de sistemul de credinte, pentru schimbare este nevoie de noi informatii. Informatiile false ne influenteaza deciziile ulterioare prin contaminare psihologica, mintea nu stie de una singura sa prelucreze informatiile false daca nu are o norma etalon.

Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci intentia si comportamentul este determinat de prelucrarile informationale in functie de context, iar intentia apare odata cu comportamentul ,determinat de prelucrarile informationale inconstiente.https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk

 Comportamentul nu este determinat de vointa sau intentia noastra , ci de contextul fizic in care ma aflu si de recompensele sau pedepsele pe care le primesc ,dupa ce fac acel comportament. Schimband contextul si recompensele, poti schimba comportamentul.

   EPIGENETICA 

https://www.youtube.com/watch?v=MJLa5KSCNXA 

  IN-formatia EPI-genetica TRANS-generationala, sau „noi suntem responsabili si de generatiile urmatoare „

Epigenetica este o ramura a geneticii care studiaza variatia trasaturilor fenotipice care sunt cauzate de aspecte ale mediului inconjurator, acestea schimband comportarea genelor si afectand modul in care celulele le decodifica. Informatia biologica este depozitata si reprodusa sub forma ADN-ului . Epigenetica studiaza mecanismele care influenteaza felul in care se exprima genele, modificari chimice in ADN sau in cazul proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului .

Epigenetica (in limba greaca EPI inseamna deasupra/peste ) ,studiaza felul in care se transmit caracterele dobandite (rezultat al factorilor de mediu, al experientelor individuale, al individului…) in mecanismului ereditatii, adica altele decat cele de care sunt responsabile genele din ADN. Respectiv informatia biochimica din mediu care se ataseaza informatiei din ADN si care transcede urmatoarelor generatii, deci ereditatea poate fi modulata si de experienta parintilor. Aceste marcaje sau etichete chimice favorizeaza activitatea genelor, adica permit producerea proteinei unei gene , iar altele dezactiveaza activitatea unei gene.Aceasta se realizeaza prin intermediul factorilor de transcriptie , adica proteine care se lipesc de o sectiune de ADN din apropierea unei gene pentru a o activa sau dezactiva sa se exprime diferit datorita activarii si reprimarii anumitor gene , fara schimbari la nivelul secventei genetice. Tumorile pot fi declansate de mutatii genetice si functionarii defectuase a fenomenelor epigenetice. Influenta mediului are ca efect asupra activitatii genelor. Plantele memoreaza schimbarile de mediu pentru a sti cand sa intre in repaos si cand sa infloreasca.Genele regleaza ritmul si modul de crestere a celulelor noastre , dar mediul inconjurator produc dezechilibre in chimia interna, un intrerupator epigenetic care blocheaza activitatea genelor. Leziunile epigenetice pot fi controlate prin modificarea dietei si a gandirii. Adversitatile emotionale altereaza reglarea genelor responsabile de controlul emotional si vor duce la un comportament impulsiv, jocuri, alcool, mancatul excesiv. Anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra , perceptiile, atitudinile si emotiile dirijeaza biologia si comportamentul.

Genele pot fi activate si dezactivate prin semnale din mediul inconjurator. Fiecare celula are un anumit tip de constiinta.Genele isi schimba expresia in functie de ce se intampla in afara celulelor noastre. Convingerile noastre pot schimba biologia noastra.Anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa urme asupra materialului genetic.Aceste amprente genetice pot scurtcircuita si pot transmite amprenta generatiilor urmatoare, adica o mostenire epigenetica. Fumatul si mancatul excesiv pot schimba amprenta epigenetica asupra ADN-ului, in care gena de obezitate sa se exprime puternie iar ce de longevitate prea slab , aceasta predispune copii inainte ca ei sa fie conceputi.Anumite modificari ale ADN_ului determina speranta de viata .Influentele din mediu : fumatul, dieta, stresul, pot afecta genele copiilor si al nepotilor. Genele sunt modificate de mediu tot timpul , prin etichete chimice care se ataseaza singure pe ADN-ul uman.Efectele intre generatii sunt date de influenta sociala, din mostenirea genetica si din etichetele epigenetice ( o generatie raspunde la experientele generatiei anterioare).Experientele traumatizante din trecutul nostru sau inaintasilor nostri , lasa cicatrici moleculare la nivelul ADN-ului.Experientele noastre si al inaintasilor nostri , nu dispar niciodata chiar daca au fost uitate , ele devin un reziduu molecular care devin parte din codul nostru genetic. ADN-ul ramane la fel ,dar tendintele psihologice si comportamentul sunt mostenite epigenetic.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

Mostenirea implica modificarile chimice ale ADN-ului (proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului) precum si la secventele de ARN care activeaza sau dezactiveaza o gena, ducand la modificari ereditare.

Informatia biologica este depozitata , citita si reprodusa sub forma ADN-ului.

Genele sunt pachete de informatii scrise sub forma unor secvente de baze azotate care codifica proteinele,si care indeplinesc functii necesare vietii.

Epigenetica se refera la mecanismele moleculare care afecteaza activitatea genetica .https://www.youtube.com/watch?v=4aOq7Dw75xI

Comutatoarele epigenetice activeaza sau dezactiveaza o gena, si care produc efecte in timp dupa diviziunea celulara si dupa reproducerea sexuala.

O parte din functionarea normala a ADN-ului este oprita de o influenta exterioara numita epigenetica. Corpurile si comportamentul este influentat de mediu mai mult decat de gena, deci mediul este responsabil pentru influentarea modelelor de metilare a ADN-ului.,deci mediul ne influenteaza genele.

Prin secventa de ADN suntem condamnati sa ramanem pe viata, marcajele epigenetice pot fi inversate medicamentos sau prin experientele de viata.

Acest factor de metilare a ADN-ului, implica o mica subunitate chimica, grup metil, care este adaugata ADN-ului iar gena nu mai poate fi activata (este redusa la tacere). Epigenetica se refera la modificarile care se pot mosteni din interiorul unei celule si care nu implica modificari ale secventei de ADN.

Concluziile studiului s-au bazat pe experienta celor 1000 locuitori dintr-un sat suedez,Overkalix, care au suferit de foame si care au influentat media de viata a copiilor lor, boli crdio-vasculare sau diabet. Influentarea vietii urmasilor, prin modul de trai al predecesorilor, se numeste efect epigenetic transgenerational. Pentru a se produce efectul epigenetic transgenerational „ceva” se transmite , fara a atinge codul genetic.Un rol ,in acest sens, il are metilatia ADN-ului( un grup metil CH3 care impiedica citirea ADN-ului)Deci, mediul (metilatia ADN-ului) poate influenta ereditatea.Alimentatia mamei are influente majore asupra fatului, fumatorii se pot imbolnavi de cancer de plamani, metilatia este influentata si va trece si la generatiile urmatoare. Influiente datorate mediului si dietei, viata pe care au dus-o bunicii nostri ne influenteaza sanatatea, anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare, anumiti factori negativi din viata unor oameni modifica nu structura ci expresia sau functionarea unor gene. Teama dobandita in cursul vietii, ca urmare a unor traume, se transmite si la urmasi. Influenta negativa a unor evenimente sau obiceiuri din viata unui om transmitandu-se la copii si nepoti. Daca o femeie a fumat la viata ei, acest obicei mareste riscul aparitiei astmului la stranepotii acelei femei, evenimentele traumatizante lasa urme epigenetice/indicatori epigenetici : penuria de alimente, frigul, suferinta psihica, etc…anumite medicamente

Conditiile din viata intrauterina ar putea sa afecteze viata fetusului cat si viata de adult., anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa o amprenta asupra materialului genetic in ovule si sperma, aceste urme epigenetice (dieta, nutritia prenatala si stresul) isi pot lasa amprenta supra generatiilor urmatoare , cum ar fi mancatul si fumatul pot schimba amprenta epigenetica supra ADN-ului (gena pentru obezitate sa se exprime prea mult iar cea de longevitate prea slab). Aceste obiceiuri rele( alimentatia proasta, somnul insuficient, lipsa de miscare si de contact social iti pot predispune copii- chiar inainte sa fie conceputi-la boli si moarte timpurie.

Mediul , fiziologia noastra interna si perceptia noastra asupra acestora ,determina activitatea genetica din fiecare celula. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra (perceptiile, atitudinile, si emotiile ) dirijeaza biologia si comportamentul. Corpul uman este de fapt o comunitate de aproape 50 trilioane de celule. Caracteristicile fizice si comportamentale ale celulelor sunt derivate din peste 150.000 de structuri proteine diferite ale caror structuri sunt programate in genele noastre .Soarta diferita a celulelor se afla sub controlul mediului si nu a genelor., deci, informatia ambientului controleaza comportamentul si genetica. Pielea celulei ( membrana celulara) este responsabila pentru citire si reactia la conditiile ambientale. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de ganduri pe zi , iar aceste ganduri produc consecinte , fiecare gand este de fapt o energie pe care o lansam in univers.,care isi cauta in drumul ei o alta energie, care va declansa un proces de rezonanta, o intentie si va fi atras automat in viata noastra., prin gandurile noastre noi emitem energie spre exterior. Inima genereaza un camp electric. Inima interactioneaza atat cu trupul cat si cu mediul exterior influentand mediul prin emotii . Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice care interactioneaza cu celulele corpuluisi cu atomii din jurul nostru. Nu numai emotiile noastre sunt emise in afara , ci mai ales convingerile noastre, iar inima transforma emotiile si convingerile in energie electromagnetica, deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, ,dar si prin manie, ura,suparare noi putem produce modificari in trupul nostru si la distanta.. Vindecarea se produce mai repede printr-o sustinere afectiva decat doar printr-un proces de gandire. Exista un camp cuantic care ne uneste cu tot cea ce exista in jurul nostru , prin intermediul acestui camp suntem in legatura cu totiii. ADN-ul are o influenta directa asupra particulelor din care este creiata lumea inconjuratoare , adica fotonii atomilor. ADN-ul uman este influentat ,la randul sau, de sentimente. Sentimentele umane care izvorasc din inima ,avand in spate convingerile puternice, modifica forma ADN-ului, iar acesta influenteaza atomii.Cand subiectii emit stari de iubire ,recunostinta,molecula de ADN se dilata, lanturile de ADN se maresc. la starile de furie , frustrare, stres, molecula de ADN se va bloca ,se contracta. Emotiile ,convingerile, sentimentele pot modifica structura de ADN., precum si ordonarea acestora in celule.Gandurile si sentimentele pot modifica ADN-ul .,iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata materia. Atunci cand traim anumite stari noi influentam direct structura ADN-ului, iar aceste se propaga in trupul nostru ,cat si in afara noastra, datorita campului cuantic , influentand tot ce exista in aceasta lume.

Concluzia finala este ca : suntem responsabili de generatiile urmatoare , chiar daca nu ai avut copiii.

ELEMENTE DE NEURO-TEOLOGIE CUANTICA

-Cuanta: ( cea mai mica cantitate de materie ce se poate cuantifica ), cantitate de energie radianta cu o valoare proportionala cu frecventa radiatiei, particula incarcata cu energie.

-Masa unei particule este o forma de energie, iar particulile comunica intre ele.

-Fiecare parte a unui obiect contine si imaginea intregului,aceasta este o holograma, iar creierul functioneaza pe acest principiu.

-Din energie si informatie se organizeaza structura materiei dirijata de o Constiinta Divina, deci constiinta este axul universului, legea binelui , al iubirii. Creierul recepteaza si modeleaza constiinta.

-Toate sistemele materiale poseda o caracteristica principala : dualitatea unda-particula.https://www.youtube.com/watch?v=7ciHJmGxcNE

Electronii in fizica clasica actioneaza ca particule, dar in conditii speciale se comporta ca unde.

-Cele mai mici unitati energetice sunt „cuantele” .

Un atom poate emite cantitati cuantice de energie luminoasa . Cand particulile intractioneaza este ca si cum ele ar fi conectate prin legaturi invizibile la un intreg.

-Exista o proprietate de ne-localizare cuantica.

https://www.youtube.com/watch?v=JuaZUfpXFe0 

Particulele aflate la distanta interactioneaza unele cu altele, ca si cum ar fi un intreg , ele coordoneaza fiecare particica din univers.

-Observatorul modifica starea cuantica a sistemului observat.

-Campul energetic cuantic, sau ca potential, poate afecta particula; E=mc2…E=energia, m=masa . c=factorul de conversie (viteza luminii in vid)..masa este energie aflata in repaus, este o forma de energie , materia este energie,

energia este o marime dinamica ,particula este un proces care implica energie.https://youtu.be/JigmuQrawg0

-Corpul solid se prezinta ca unde de probabilitate.

-Un atom este cand unda de energie cand particula . La baza Creatiei stau energiiile necreate a lui Dumnezeu, iar energiile din univers sunt creiate, deci energiile necreate a lui Dumnezeu stau la baza creatiei.

-Particulile de materie din sisteme diferite interactioneaza ca si cum ar fi interconectate la un intreg, deci totul se leaga ca si cum in structura lor ar avea aceiasi informatie, ca si cum ar fi programate de acelas Creator.https://www.youtube.com/watch?v=IFpH_bNh5uA

-Observatorul unui experiment influenteaza rezultatul experimentului , toti ne influentam unii pe altii .

-Cel mai mic camp cuantic poate afecta particula modificandu-i starea. Particulile trupului nostru creaza un camp cuantic, ce influenteaza tot in jurul nostru, iar particulile afectate vor influenta alte particule.

-Prin faptele lui bune sau rele, omul influenteaza intreaga creatie si pe toti oamenii, precum si intentiile noastre. Toti suntem legati unii de altii, de lumea creata si de Creator.

-Particulile nu pot fi gandite ca un obiect static, ci ca o entitate dinamica, un proces care implica energie. Lumea spiritualizata are ca suport energiile necreate a lui Dumnezeu.

-Imperechierea a doua particule ( electroni ) ,daca rotesti unul din ei , celalalt va reactiona la fel indiferent unde se afla in univers, deci informatia ( directia spinului/sarcinii electrice) poate fi teleportata in orce parte a universului.

Electronii manifesta calitati duble, particule si unde in acelas timp, totul depinde de observator. Lumina este unda si particula in acelas timp.

Timpul se opreste la viteza luminii, iar masa unui obiect creste pe masura ce se apropie de viteza luminii ,iar timpul incetineste. Totul poate fi si unda si particula in acelas timp ( particula=electroni si unde=lumina. energie radianta).https://www.youtube.com/watch?v=8XonrNErkVs

Corp>materie>molecula>atom> particula>electron>nucleu>cuanta>proton>neutron>foton>energie >unda>lumina> spin>informatie> ceata informatica > string>spirit

In anumite conditii cuantul ia forma unei particule, alteori ca unda, totul este energie si informatie , cand observam

unda se face particula, lumina reprezinta singura constanta din univers, Dumnezeu este lumina. Lumina necreata este mijlocul prin care Dumnezeu a creiat si sustine universul, totul este energie si informatie in acelas timp.https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Credinta, adica observatorul care crede si asteapta sa vada, determina natura realitatii. Noi transmitem in exterior unde cerebrale cu diverse frecvente . Universul este alcatuit din cuante de energie ,vibratie, cuantele de energie sunt influentate de minte prin undele cerebrale. Atunci cand ceva este observat, cuantele se aduna formand particule subatomice ,apoi atomi, molecule, corp si care poate fi observat prin cele 5 simturi. Fiecare gand, ca energie influenteaza campul cuantic, cuantele de energie sunt controlate de Dumnezeu , totul este interconecta prin aceasta inteligenta/ ratiune/ constiinta /putere Divina. Fiecare cuanta de energie poate fi oriunde si oricand si poate fi influentate de un gand , deci cuantele din care suntem formati nu sunt limitate de spatiu sau de timp, ele sunt aspatiale, atemporale , cuantele reprezinta un aspect fundamental a lui Dumnezeu care este omnipotent, omniscient si omniprezent. Fiintele umane sunt create dupa acelas chip spiritual-Dumnezeu si are capacitatea de a observa si de a fi observat, deci oamenii au influenta asupra mediului.

Oamenii sunt fiinte informational-energetice, mintea proiecteaza in exterior un camp de energie purtator de informatie , iar mintile sunt interconectate. Cand mintea rationeaza, emite automat si un gand purtator a sentimentelor si intentiile individului sub forma de energie si se propaga sub forma de unde in univers. Deci universul, Dumnezeu asculta si inregistreaza gandurile noastre, prin creier vorbim cu universul, cu Dumnezeu. Materia (particula) este unda (camp cuantic) si unda este particula in acelas timp, este energie si informatie in acelas timp. Emotiile si cuvintele au efect de camp asupra celorlalti si asupra universului. Ura imprima in ADN un program negativ-boala ,iertarea sterge programul negativ din ADN, deci prin iubire se sterge programul negativ din ADN.https://www.youtube.com/watch?v=d6gFHgzfo_w

 Ura produce dinorfina-starea de rau -spirala de ADN se contracta, mor neuronii, sistem imunitar incremenit, Ph acid-boala, iubirea produce endorfina, dopamina, oxitocina-starea de bine, fericire. Intre noi este un camp, un canal de energie, fotoni si cand ne rugam se stabileste un canal de comunicare cuantic intre noi si cel care ne adresam, gandul si cuvintele emite cuante,energie,informatie, fotoni. Creierul respecta un cod etic, moral ,iar constiinta alege chimia creierului prin care se exprima binele sau raul, binele si raul sunt prelucrate in zone diferite al creierului,constiinta este unda si creierul este materia. Constiinta este dincolo de creier ,ea separa binele de rau, dar mai intai trebuie sa stiu ce este binele si ce este raul. Sanatatea universului si al oamenilor depinde de respectarea legii morale. Dincolo de noi exista o Ratiune,o Inteligenta, o Constiinta Divina , o teologie a tuturor lucrurilor care este Iubirea si dragostea.

Impulsul religios este inradacinat in biologia creierului uman si provoaca o modificare in activitatea creierului, un lant de evenimente neurologice succesive, iar experimentarea lui Dumnezeu este un proces a perceptiei subiective, deci neuroteologia creierului interactioneaza cu Divinul, sistemul nervos este preprogramat sa experimenteze experiente spirituale, mecanismele electromagnetice si biochimice sustin fenomenele religioase prin sub sau suprastimularea sistemelor simpatice si parasimpatice. Starile de extaz depind de sistemul limbic sau de partea emotionala a creierului si de secretiile hormonale, respectiv de un proces chimic si neuronal complex care duc la stari de constiinta modificata. Creierul si universul respecta un cod etic si moral, o lege morala stabilita de Creator, iar constiinta face selectia intre bine si rau ,deci constiinta alege retelele neuronale pentru a se exprima, creerul reprezinta receptorul Constiintei Divine, a unei Mari Minti a universului. In ADN este inscrisa intreaga istorie a universului, Dumnezeu intervine in ADN-ul nostru pentru a desavarsi „nasterea din nou”.

 https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Legea fundamentala a universului este Legea Binelui, inscrisa in creierul nostru, in inima noastra, iertarea noastra de catre Dumnezeu inseamna stergerea din ADN-ul nostru a modelului negativ patologic al pacatului pentru a fi o faptura noua. In ADN este programata ultima respiratie, acolo intrvine Dumnezeu. Esenta existentei este cunoasterea si viata vesnica este cunoasterea, totul este alcatuit din unde de informatie, Cuvantul /Cunoastrea/Informatia Constiinta Divina s-a facut trup… Potrivit fizicii cuantice noi participam activ la crearea si modelarea universului, suntem participanti si observatori impreuna cu Marel Creator. Univesul este ratiune, informatie, constiinta si energie , lumina creata de catre Marea Constiinta si Lumina Necreata.

Creierul uman viu, prin constiinta sa, este instrumentul prin care se exprima universul si Dumnezeu pana la ultima celula ,este Marele Miscator Nemiscat care in profunzimea materiei pune in miscare neintrerupta particulele cuantice din atom, iar noi suntem facuti din energie cuantica. Creierul „de capul lui” nu poate face diferenta dintre moral si imoral, diferenta dintre ele o face constiinta morala a binelui care a asimilat principiile morale. Gandirea morala a binelui modifica ADN-ul, spirala/catena se desface, se produce alcalinitatea organismului, neuronii si retelele neuronale se inmultesc, sanatate fizica si psihica. Constiinta prin mecanismul iertarii regleaza si sterge din memoria ADN-ului evenimentele negative si ne putem vindeca.

Cuvantul si gandul au un camp si se propaga in spatiu sub forma de camp, de unda ,cuanta informationala:

Unde cerebrale normele, Beta 12-16 Hz ;unde de relaxare Alfa 8-12 Hz ; unde de hipersugestibilitate, Theta- somn cu vise, reverie revelatii, inspiratie, bunastare psihica, iubire, idei noi, deductie prin intuitie, toleranta, regenerare si vindecare fizica ; unde Delta 05-4 Hz somn profund fara vise ; si alte unde…https://www.youtube.com/watch?v=HeHRwFojoCY

GENELE si COMPORTAMENTUL uman

Corpul, creierul, celula, neuronul si ADN-ul uman. Generalitati:

https://www.youtube.com/watch?v=hr85di_m7uw 

Fig. 1

 Fig. 2

 Fig.3

 Fig.4

https://www.youtube.com/watch?v=zuTxetX54Ts&t=325s

https://www.youtube.com/watch?v=yaLYLX4NJEg

– Un om mananca in decursul vietii~ 50.000 Kg. mancare si consuma~ 40.000 litri de lichide.

-Creierul continua sa transmita impulsuri electrice timp de~ 2400 minute dupa moarte, dar unde este viata ?.

-In decursul vietii o persoana isi petrece ~72 luni visand.e.

-In decursul vietii o persoana isi petrece ~72 luni visand.

-Inima bate de ~3 miliarde de ori in decursul vietii.

-Inima pompeaza ~10.000 litri de sange pe zi.

-Inima bate de ~3 miliarde de ori in decursul vietii.

-Inima pompeaza ~10.000 litri de sange pe zi.

-Corpul uman are ~120.000 metri de vase de sange.

-O persoana respira ~75 milioane de litri de aer in decursul vietii.

-In creierul uman au loc ~100.000 reactii chimice pe secunda.

-In corpul uman se produc ~25 milioane de celule noi in fiecare secunda.

-Corpul uman are ~100 trilioane celule.-

-La fiecare 7 ani corpul uman se reannoieste, milioane de celule mor in fiecare clipa.

-Impulsurile nervoase din creier au viteza de 275.000 metri pe ora.

-Creierul uman consuma ~ 200 Kilocalorii pe zi.

-In genomul uman , totalitatea materialului genetic, scarile au 3 miliarde de trepte chimice.

-Neuronii receptioneaza si transmit semnale electrochimice.

-Creierul inregistreaza un eveniment intarind grupurile de neuroni si codifica experienta ca „engrama” ( urma lasata de un eveniment asupra sistemului nervos).

-Informatia din celulele biologice si din organisme a trebuit sa fie proiectate de o „Mana Creatoare”.

-Orce informatie se degradeaza in timp ,datorita mutatiilor genetice care se transmit generatiei urmatoare, iar corpul uman se degradeaza constant.

-ADN-ul poate fi influentat si reprogramat prin cuvinte, ganduri, si anumite frecvente, deci reactioneaza la cuvinte, propozitii si unde radio de o anumita frecventa.

-ADN-ul poate distribui informatia in retea , poate prelua informatia din retea si poate stabili contacte cu alti participanti la retea.

-Pentru a decodifica informatia genetica a ADN-ului sunt necesare enzimele ( proteinele).

-Pentru a forma ADN-ul este nevoie de proteine , dar pentru a face proteina este necesar ADN-ul, deci ambele au fost create de catre Creator si in acelas timp. ADN-ul reprezinta amprenta lui Dumnezeu in creatie. Dumnezeu a codificat ADN-ul, si este facut pentru a se reproduce, omul este un suflet viu.Este cel mai mare mecanism viu de stocare a informatiei, si contine matrita oricarei vieti.

-Informatiile codificate sunt date de secventa lineara a treptelor chimice, fiecare treapta este alcatuita din doua substante chimice.

-Celulele vii stocheaza si proceseaza informatiile pe cale chimica, si este transmis in momentul diviziunii celulare si al reproducerii organismului. ADN-ul va produce proteina si va forma celula corpului uman.

-Toate celulele contin informatii ereditare si va transmite informatiile la urmatoarea generatie de celule.

-Un om are ~ 60000 de ganduri in fiecare zi, iar fiecare gand este o energie pe care o lansam in univers.

-Tot ceea ce gandim si simtim, ADN-ul percepe in mai putin de o nanosecunda ,indiferent unde se afla mostra de ADN in univers.

-Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electrochimica in arii multiple ale creierului.

-Gandirea umana este controlata de doua sisteme :

.gandirea rapida, este innascuta ,lucreaza inconstient si intuitiv, si nu necesita efort voluntar.

.gandirea lenta, este constienta ,foloseste rationamente deductive si necesita mult efort, gestioneaza credinte, optiuni si decizii.

-Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice, care interactioneaza cu celulele corpului uman si cu atomii lumii inconjuratoare, asupra convingerilor noastre.

-Inima transforma emotiile si convingerile noastre in energie electromagnetica, produc modificari in trupul nostru , cat si in afara noastra.

https://www.youtube.com/watch?v=EPqIyCRI6hc&t=842s

Aspectele comportamentului pot fi intelese prin procesele biologice care stau la baza lor. Conditiile de mediu joaca un rol major in exprimarea unui anumit factor genetic. Nivelul de testosteron si a serotoninei sunt corelate cu comportamentul agresiv, precum si sistemele neuronal, hormonal si contextul social. Gene dominante si gene recesive: cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante individul manifesta trasaturile genelor dominante. Cand una este dominanta iar cealalta este recesiva ,gena dominanta manifesta forma trasaturii. Daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se va exprima gena recesiva.

Tendinta genetica si conditiile de mediu joaca un rol important in comportament. Influenta genetica poate deveni si mai puternica odata cu varsta. Anumite trasaturi sunt influentate de unele gene despre care se crede ca afecteaza grupuri de receptori ale unor neurotransmitatori. Tendinta de a deveni impulsivi este data de o gena care controleaza receptorii dopaminei D4.

Anomaliile neuroanatomice ,neurofiziologice endocrine, sau fiziologia afecteaza probabilitatea de aparitie a comportamentului agresiv. Interactiunile biosociale timpurii (furia, agresarea fizica ) afecteaza comportamentul agresiv.

Diferentele biologice influenteaza felul de comportament emotional :

-diferentele neuroanatomice : stimularea sau leziunile hipotalamusului si amigdala in urma unor traume, tumori ,factori stuationali.

-indivizi cu niveluri scazute de serotonina care inhiba reactiile impulsive la frustrare.

-niveluri crescute de testosteron in perioada intrauterina si primii ani de viate ( tratarea mamelor cu testosteron in timpul sarcinii ).

Dominarea sau agresarea altuia creste nivelul de testosteron la barbati.

Schemele sociale , felul cum reactioneaza oamenii la stimulii din mediu, precum si variatia genetica, predispozitiile biologice, neuroanatomia sistemului limbic responsabil de emotii.

-factori invatati si innascuti:

.influenta conditionarii prin recompense si pedepse

.convingerea ca va duce la un rezultat bun

.comportamentul invatarii sociale-recompense asteptate.

.imprimarea primelor paternuri din tinerete.

.invatarea sociala in functie de variabilele culturale si sociale.

Gena care afecteaza receptorul dopaminei D2 apare la persoanele care cauta multe tipuri de placeri (drog, jocuri de noroc, obezitate ).

Potentialul mostenit cu care o persoana intra in viata este influentat de mediu.

Genele pot predispune, dar mediul si educatia determina rezultatul final.

Cromozomii si genele, segmente de molecule de ADN care depoziteaza informatia genetica transmite potentialul ereditar al individului.

Comportamentul depinde de interactiunile dintre ereditate si mediu : genele unui individ stabilesc limitele potentialului sau, dar ce se intampla cu acel potential depinde de mediul in care creste si se educa persoana.

O persoana nu reactioneaza la evenimente ,ci la modul cum interpreteaza evenimentele.https://www.youtube.com/watch?v=IBytOdYG1pY

Pe cale genetica sunt transmise nu trasaturile antecesorilor,

 ci un complex de predispozitii sau potentialitati.

Determinarile ereditare se pot exprima la diferite varste sau raman in stare latenta si devin functionale de existenta unei actiuni favorizante.

Sunt determinate ereditar temperamentul, aptitudinile si emotivitatea; iar caracterul ,vointa si atitudinile sunt mai putin ereditare.

In lipsa unei ingrijiri parentale adecvate in primii ani de viata copilul isi pierde specificitatea , animalizamdu-se in cuda ereditatii sale de tip uman (vezi copii  crescuti in vizuina unui animal ).

Omul vine pe lume nedesavarsit genetic , dar este liber de constrangerile genetice; putem spune ca omul are cel mai elastic program genetic.

Omul nu nu este supus constrangerilor genetice stricte si de aceea poate invata, a se desavarsi, a se autoperfectiona.  Desavarsirea este scopul suprem a Lui Dumnezeu accesibil omului prin Omul Isus Hristos , iar actiunea infinita de a se desavarsi este lucrarea Duhului Sfant , si aceasta este nasterea din nou.

Educatia controleaza si organizeaza influentele mediului si potentialitatea ereditara, educatia are un caracter finalist al dezvoltarii fiintei umane.

Persoana = (ereditatea +  mediu )  determinism + educatie (liberul arbitru)

Intervalul ereditar determinat stabileste limita inferioara si limita superioara ;iar mediul inclusiv educatia actioneaza in aceste limite . Depasirea limitelor este opera lui Dumnezeu. https://www.youtube.com/watch?v=lghbwtSJi98

Structura mediului= nivelul biologic innascut + nivelul psihologic + nivelul mediului fizic + nivelul istoric socio-cultural al individului.

Dezvoltarea ontogenetica se realizeaza in contextul interactiunii factorilor ereditari cu cei de mediu, deci mediul influenteaza dezvoltarea intere limitele pe care le traseaza ereditatea. Determinarile ereditare si ambientale au un caracter arbitrar, educatia are rolul de a limita caracterul ereditar, spiritualitatea duce la anularea si depasirea caracterului ereditar, pentru a deveni un om nou (nascut din nou).

SCHIMBAREA MENTALITATII

 Se face prin crearea de noi retele neuronale.

https://www.youtube.com/watch?v=U4q6cC8srKU 

Cum poti schimba sau renunta la obiceiuri si comportamente indezirabile ?

Retelele neuronale sunt autostrazile creierului prin care comunica intre ele celule nervoase , neuroni responsabili de credinte ,obiceiuri, incredintari care dau comportamentele oamenilor.

Obiceiul , automatismele comportamentale sunt date de retelele neuronale si care pot fi schimbate cu noi obiceiuri prin crearea de noi retele neuronale, datorita neuroplasticitatii creierului. Modificarea comportamentului unui om se poate face prin interventia uneia dintre emisferele cerebrale. Tot ce auzi pentru prima data mintea accepta ca fiind adevarat ,deoarece se formeaza o retea neuronala, respectiv o incredintare , o credinta. Mintea nu poate controla prelucrarile inconstiente de informatii false. Continutul gandurilor modifica chimia creerului. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva si negativa , separa binele de rau. La sentimente de bucurie spirala de ADN se relaxeaza si un Ph alcalin, sanatate , celulele nervoase / neuronii se refac, ; iar la sentimentele de ura se contracta producand scaderea sistemului imunitar , PH acid , boala, deci organismul nostru reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci creierul respecta un cod etic si face selectia intre bine si rau prin constiinta morala. ADN-ul nostru face si el diferenta dintre bine si rau, iar celulele nervoase /neuronii mor la emotii negative. Creierul uman viu functioneaza 95% din timp guvernat de subconstient, acestea sunt obiceiuri , programe mentale inregistrate din mediu, iar oamenii functioneaza 70% din timp in baza acestor programe/preprogamari. Prin influentarea convingerilor, credintelor, atitudinilor, poti sa-ti schimbi biologia, chimia si si genetica comportamentului.

Noi ne controlam viata de constientul nostru doar 5% din timp, iar 95% din timp de mintea subconstienta.

Tot ceea ce creiem in viata reprezinta rularea unor programe vechi, credinte, obiceiuri, idealuri a altor oameni asimilate in plan subconstient in timpul vietii. Pentru a te schimba este nevoie de stergerea acestor programe, respectiv rescrierea programelor mintii subconstiente din ADN si din reteaua neuronala, reconfigurare sinaptica-neuronala. Constiinta contribuie la reorganizarea retelelor neuronale. Mintea este o componenta a constiintei. In hipocamp se acumuleaza informatiile, memoria, invatarea, emotia. Creierul opereaza cu semnale electrice si chimice. Creierul este suportul constiintei, iar celulele sunt suportul informatiei.

Mintea constienta are o capacitate limitata , are doua mii de biti/sec si nu poate procesa decat 1-3 evenimente deodata si se ocupa cu memoria de scurta durata, este legata de timp, gandeste conceptual, se ocupa de vointa, teluri si rezultate. Subconstientul proceseaza mii de evenimente simultan are 4 milioane de biti/sec ,este depozitarul atitudinilor, valorilor, concepteloe si credintelor, gandeste la prezent, vede lumea prin cele 5 simturi si este ocupat permanent cu monitorizarea operatiunilor intregului corp, deci procesul schimbarii trebuie sa se produca in subconstient .Nu trebuie sa ne adresam mintii constiente pentru schimbare , deoarece subconstientul nu crede si va refuza noua informatie. Noua credinta trebuie adresata simultan in cele doua emisfere cerebrale pentru a reduce opozitia in intrirorizarea noii credinte (proces de inegrare cerebrala). Deci aflu din subconstient daca este de acord, inainte de ai da impulsul de a o face, apoi voi face balanta pentru integrarea cerebrala, subconstientul trebuie sa accepte tiparul nou -nu constientul. Noua credinta trebuie sa se consolideze deodata in ambele emisfere cerebrale.

METODA PRACTICA pentru schimbarea comportamentului :

 https://www.youtube.com/watch?v=p6iHulz79YU

1.Identifica obiceiul pe care doresti sa-l schimbi (reteaua neuronala fixata in creier) si stabileste-ti intentia, intensitatea noului obicei ( formarea unei noi retele neuronale )

2.Observa vechiul obicei sau modul in care vechile retele neuronale iti afecteaza viata.

Observa-ti sentimentele ,gandurile si modul cum reactioneaza organismul si constientizeaza rezultatele.

3. Muta-ti atentia de la vechiul obicei la noul obicei.

4.Foloseste-ti imaginatia .

Foloseste puterea atentiei ,intentiei si imaginatiei a noilor comportamente si obiceiuri, repeta-le in minte si punele in practica in mod repetat.

5. Intrerupe-ti gandurile si tiparele de gandire vechi atunci cand apar.

Spune NU vechiului obicei apoi porneste cu mintea catre noul obicei pentru a se fixa noua retea neuronala.

6. Foloseste tehnica aversiunii = cand iti vine in minte vechiul obicei spune NU cu voce tare si indreapta-ti atitudinea spre noul obicei.

7. Concentreaza-te pe noile decizii luate a noului obicei pe o perioada mai lunga de timp si exerseaza-le.

8.Muta-ti mintea ,gandurile si emotiile pe noul obicei. Gandurile trebuie sa fie in concordanta cu emotiile noi al noului obicei.

9.Conecteaza-te cu Divinitatea pentru inspiratie si sprijin, folosind meditatia ,rugaciunea si credinta.https://www.youtube.com/watch?v=zC8fyNBwXyM

10. Transformarea este posibila ,schimbarea mintii este posibila prin crearea noilor retele neuronale a noilor obiceiuri atunci cand esti dispus sa faci acest lucru.

SCHIMBAREA MINTII -terapia cognitiv comportamentala

https://www.youtube.com/watch?v=dfkQZu1t6GA 

Citat Biblic – Romani 12:2 ” Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia , ci sa va prefaceti , prin innoirea mintii voastre , ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu :cea buna si desavarsita”https://www.youtube.com/watch?v=7negpvEjmlw

Daca ne-am potrivit chipului veacului acestuia , am asimilat un mod de gandire distorsionat, pacatos , prin crearea de retele neuronale ,trebuie sa ne prefacem ,sa asimilam noi retele neuronale pentru a schimba vechile obiceiuri.

Terapia este interventia psihologica care urmareste :1. Optimizarea si dezvoltarea personala ; 2.promovarea sanatatii psihice ,a starii de bine si preventia problemelor psihologice ( ex. emotionale ,cognitive si de comportament ) si a tulburarilor psihice ( ex.tulburare depresiva majora ) si 3. tratamentul problemelor psihologice , a tulburarilor psihice si a celor somatice. Terapia se bazeaza pe modificarea cognitiilor, gandurilor ,a retelelor neuronale vechi ,irationale in cognitii ,scheme cognitive noi pentru a produce noi consecinte .

http://documente.consiliere-psihoterapie.info/public/Daniel-David-Tratat-de-Terapii-Cognitivcomportamentale.pdf

Cognitiile irationale , gandurile pacatoase preluate din mediu sunt: 1. gandirea rigida prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni de „trebuie cu necesitate, altfel nu pot concepe” ;2. catastrofizarea , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce credem ca trebuie cu necesitate sa se intample” este cel mai mare rau care ni se poate intampla ” ;3. lipsa de toleranta la frustrare, prin care „nu putem tolera ” cand lucrurile nu se intampla asa cum noi credem cu necesitate ca ar trebui sa se intample ;4. evaluare globala, exprimata mai ales prin depreciere ( sunt prost ), deprecierea altora ( ceilalti sunt prosti ) si a vietii ( viata este nedreapta ) ,atunci cand lucrurile nu stau asa cum credem noi ca ar trebui cu necesitate sa stea .https://www.youtube.com/watch?v=4bb7uOUsdv0

Aceste cognitii , ganduri, date de schemele cognitive sustin apoi emotii si comportamente nesanatoase. Spre exemplu , atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii poozitive disfunctionale , iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative disfunctionale. Emotiile pozitive pot fi disfunctionale, deoarece aparitia lor, prin intermediul de placere intareste gandurile irationale subiacente.

Cognitiile rationale sunt: 1.gandirea flexibila , prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni ” preferentiali si de acceptare ” ; 2.evaluare nuantata a lucrurilor negative , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce preferam „este rau ,poate axtrem de rau, dar nu cel mai mare rau care ni se poate intampla „; 3. toleranta la frustrare , prin care „putem tolera ,desi nu ne place, situatiile in care lucrurile nu se intampla asa cum am prefera noi ” ;4.acceptare neconditionata a propriei persoane (ne acceptam fara sa ne evaluam global ca persoane ) , a altora si a vietii si evaluare nuantata a raspunsurilor noastre emotionale , comportamentale si / sau cognitive (ex.ma accept neconditionat ca om , desi comportamentul meu a fost unul gresit , ca urmare voi incerca sa-l corectez) .

Aceste cognitii rationale sustin emotii si comportamente sanatoase .Atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii pozitive functionale, iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative functionale. Emotiile negative si functionale sunt: ingrijorare, tristete , nemultumire ,regrete ,spre deosebire de cele negative si disfunctionale :anxietate /panica , deprimare /depresie ,furie, agresivitate ,vinovatie ,ne ajuta sa facem fata situatiilor negative cu care ne confruntam.Daca dorintele sunt formulate rational si sunt confirmate de viata ,vom experimenta afectivitate pozitiva ,sanatoasa, functionala ( bucurie , multumire ). Daca sunt formulate rational, dar nu sunt confirmate de viata, vom experimenta afectivitate negativa, dar va fi una sanatoasa , functionala ( tristete ,ingrijorare ). Daca dorintele sunt formulate irational si sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate pozitiva disfunctionala ( bucurie disfunctionala ) adica intareste stilul irational care a generat-o. Daca dorintele sunt irationale si nu sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate negativa patologica disfunctionala ( depresie in loc de tristete, panica in loc de ingrijorare ). Deci gandirea pozitiva poate fi irationala. Elementul sanatos este dat de gandirea rationala , pozitiva sau negativa.https://www.youtube.com/watch?v=icUxpgk2c9s

Modificarea cognitiilor , gandurilor ,irationale formate din scheme mentale ,conexiuni neuronale in cognitii rationale ,noi conexiuni neuronale este mecanismul principal prin care putem promova sanatatea psihica si morala-atunci cand aceste cognitii irationale exista ca factor de volnerabilitate ,fara a prezenta inca psihopatologia- si / sau trata tulburarile psihologice . Aceste modificari se fac prin :

PSIHOTERAPIA crestina COGNITIV COMPORTAMENTALA , schimbarea mintii 

https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk 

Teologia se ocupă de trauma păcatului și răscumpărarea prin Cristos.Psihologia se ocupă cu funcțiile și dinamica psihismului uman.Consilierea se ocupă cu înțelegerea de sine, a mediului și soluționarea problemelor în sfera normalității psihice și de aceastea se ocupă preotul sau pastorul.Psihoterapia se ocupă cu înțelegerea și restructurarea de sine în sfera tulburărilor psihice tranzitorii și de acestea se ocupă psihoterapeutul creștin.Psihiatria se ocupă cu rezolvarea tulburărilor psihopatologice prin metode medicamentoase și de acestea este responsabil medicul psihiatru.Psihicul/sufletul se naște din activitatea hipercomplexă a creerului uman viu(soma) sub acțiunea principiului Divin al vieții(pneuma).Trauma păcatului originar(Eden) a afectat și psihismul uman.Psihicul uman se poate vindeca în sfera normalității prin consiliere,în sfera tulburăriloa prin psihoterapie și în sfera anormalității prin psihiatrie sau prin vindecare Divină supranaturală.În acest material ne vom ocupa de zona tulburărilor tranzitorii, respectiv de vindecarea sufletului la nivel mental și comportamental folosind mijloace creștine. https://www.youtube.com/watch?v=Mi7S13KqloUDumnezeu a creat antropos cu psihe complet și desăvârșit:pneuma+soma=antropos incluzând și psihe ( Adam -Fig.1d) La păcătuire soma +psihe au fost viciate de păcat.Urmare a păcatului și a nașterii antropos 2 ( Cain- Fig.1e ) din femeie, psihe a devenit latent/potențial ca o coală nescrisă/tabula rasa cu posibilitatea de a se dezvolta sub acțiunea mediului și a deveni coruptibil.De aceia ,nu evenimentele sau realitățile exterioare ne controlează simțămintele și comportamentele, ci propia evaluare și prelucrare a informațiilor stocate anterior în memorie și a modului cum mă raportez la mesajele care vin din exterior sau din interior.Astfel,dacă ne-am potrivit chipului veacului acestuia/am asimilat un sistem de gândire/mentalitate/gânduri(cogniții)iraționale-disfuncționale sub forma unor circuite ,panze – retele neuronale, va trebui să ne prefacem/să ne restructurăm și să asimilăm gănduri(cogniții) raționale funcționale sub forma unor noi retele neuronale etice, morale și spirituale în concordanță cu principiile morale absolute și veșnice a Lui Dumnezeu pentru a produce noi consecinte.După ce am renunțat și am asimilat un nou model de gândire/înoirea minții , noi retele neuronale, vom putea deosebi voia Lui Dumnezeu cea bună…Conținutul informațional asimilat din mediu este stocat pe plan mental sub forma unor gânduri/cogniții,hărți/pânze , retele, formate din neuroni și sinapse puternic interconectate ca și încredințări/credințe care pot fi eronate. Mesajele care vor veni din exterior se vor ciocni cu aceste încredințări și dacă sunt consonante cu structura mea cognitivă/ retele, va produce armonie psihică,dacă nu -vor produce conflict datorat disonanței cognitive.Creierul va lua măsuri pentru reducerea discomfortului prin adoptarea unor măsuri de reactanță psihică.Creierul sub acțiunea unor stimuli interni sau externi va elibera neurotransmițători/neuromediatori/ neurohormoni responsabili de emoții pozitive sau negative.Emoțiile pozitive/plăcere,satisfacție sunt stimulate de emisfera cerebrală stângă prin creșterea de serotonină,betaendorfină,oxitocină, endorfină,dopamină iar la nivel biologic tensiunea si ritmul cardiac vor fi normale , precum si zambet real, pupile marite si fata vesela, alcalinitate si cresterea sistemului imunitar ,inmultirea neuronilor si a retelelor neuronale, sanatatea ADN-ului, sanatate fizica si psihica…Astfel,la extrovertiți,colerici,optimiști emisfera cerebrală stângă va fi mai activă,iar la introvertiți,melancolici emisfera dreaptă va fi mai activă și vor fi înclinați la depresie.Responsabili de emoțiile negative/teamă,tristețe,frică,iritare va fi când creierul va elibera acetilcolina,cortizolul,dinorfina.La nivel biologic va creste ritmul cardiac si tensiunea, fata va fi incruntata si rosie, pupile micsorate , aciditate marita , scaderea sistemului imunitar,neuroni morti, degradarea ADN-ului,boala.Rolul psihoterapeutului creștin va fi acela de a accentua emisfera stângă prin încurajare verbală și rugăciune, știind că Dumnezeu cu atribute omnipotente poate interveni ,și prin această credință va crește și nivelul de serotonină.În cazul tristetei nivelul de serotonină scade, iar lipsa dopaminei duce la apatie psihică.Creșterea de betaendorfină reduce anxietatea și depresia.

Fig.a

 Fig.b

c

Fig.c

Fig.d

Fig.e

Fig.f

Fig.g

Fig.h

Fig.i

Fig.j

Fig.k

https://www.youtube.com/watch?v=IGFHKkPamL8 Rezumat și concluzii:( Fig-j ) 1.Conținutul informațional din mintea mea va fi asimilat din mediul meu prin educație,experiențe de viață,genetice(predispoziții),sistemul lumii-păcat și Satan sub forma unor retele / panze / harti neuronal, obiceiuri, credinte, incredintari.2)Acest conținut disfuncțional irațional va fi sub forma unor gânduri/cogniții automate și inconștiente și conștiente:Ex:toată lumea mă evită,sunt lipsit de valoare,nu merit să trăiesc,vreau să scap de suferință…Fig.a+b .3)Din exterior apare un stimul declanșator ca și amorsă:ignorare,dezaprobare,hărțuire psihică…4)Între stimulul declanșator și conținutul informațional se produce o prelucrare informațională automată și inconștientă și va rezulta consonanță sau disonanță(conflict intrapsihic).5)Rezultanta acestora va duce la o reacție de răspuns/consecințe=emoții negative(rușine,mânie,dezamăgire;comportamente dezadaptative=izolare socială,retragere,autoexcludere,sau intenție de suicid pentru a scăpa de suferință;consecințe biologice=palpitații,tensiune…iar pe plan moral spiritual=faptele firii pământești(ură…) Fig.c+d. 6)Consecințele emoționale se vor întoarce ca reacție inversă/metaemoție și va acționa ca factor de menținere/stimul declanșator intern în menținerea conflictului .7)Pentru a producae noi consecințe moral-spirituale este nevoie de o restructurare cognitivă(schimbarea minții) prin formarea de noi retele neuronale pentru a produce noi consecinte.Fig.e+f.  .8)Pentru restructurarea cognițiilor disfuncționale iraționale, vechile retele neuronale, ca si incredintari eronate./2/mă întreb=sunt aceste gânduri/cogniții automate conforme cu realitatea?9)Dacă nu sunt conforme cu realitatea și au rezultat consecințe dezadaptative este nevoie de asimilarea unor cogniții funcționale raționale și spirituale prin autoevaluare realistă,noncatastrofice,ponderate,eliminarea gândirii dihotomice(gândire alb-negru)…ex:chiar dacă sunt respins de cineva-eu am valoare și în fața Lui Dumnezeu am valoare…10)Asimilarea acestui mod de gândire se face prin consiliere psihologică individuală,de grup sau în grup.Asimilarea (schimbarea minții) valorilor spirituale se face prin consiliere spirituală(metapsihică) și introiectarea lor cu ajutorul Duhului Sfânt în locul conținutului informațional disfuncțional irațional.Fig.g+h. 11)Asimilarea acestui conținut va produce noi consecințe/efecte adaptate social și ca roadă a Duhului=dragostea.Restructurarea comportamentală se va face prin recompensă(laudă și aprecieri)și pedeapsă(atragerea atenției)…..pentru menținerea noilor consecințe.Fig.i+j.https://youtu.be/KJBx8T2vsRQ

Psihoterapeutul creștin va extrage portretul psihologic al clientului său, îl va interprete și îl va ajuta să depășească aceste tulburări și va cere ajutorul Lui Dumnezeu, pentru a asimila un nou mod de gândire rațional și spiritual,recunoscând consecințele dezadaptative și stimulii declanșatori.Fig.j+k.https://www.youtube.com/watch?v=nL7hneSP1Mc

BIBLIOGRAFIE:

-Minte, caracter, personalitate< E.G.W >

-Consiliere si psihoterapie pastorala < S.Sandulache >

-Innoirea mintii < David Holden >

-Bazele Biblice ale Stiintei Moderne < Henry M. Morris >

-Filosofia religiei <Geisler >

-Psihosociologia rezolvarii conflictului < Ana S. Constantin >

-Psihologia relatiilor interumane < Marius Milcu>

-Psihologia relatiilor interumane <Steve Duck >

-Conflictul interpersonal < Ana S. Constantin >

-Manual de psihologie sociala < Adrian Neculau >

-Tratat de psihologie morala <C onstantin Enachescu >

-Tratat de igiena mintala < Constantin Enachescu >

-Tratat de psihanaliza si psihoterapie < Constentin Enachescu >

-Tratat de psihoterapii cognitiva si comportamentale <Daniel David >

-Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale <Irina Holdevici >

-Tratat de psihoterapii de grup <I.D. Ialom >

-Comportamentul agresiv <Gabriela Marian >

-Formarea pentru psihoterapie < Jesse D. Geleo >

-Psihoterapia cazurilor dificile < Irina Holdevici >

-Cum sa te iubesti pe tine pentru a te intelege mai bine cu ceilalti < Cristophe Andre >

-Controlul anxietatii < William Steewart >

-Psihologia sinelui <Ion Manzat >

Arta dezvoltarii relatiilor interumane <Les Giblin >

-Cum sa ne purtam cu personalitatile dificile <Francois Lelard >

-Rezolvarea conflictelor < Wendy Grand >

-Cum sa ne exprimam emotiile si sentimentele < Francois Lelord >

-Psihologia frustratiei < Tiberiu Rudica >

-Psihologie sociala < Tony Malim >

-Invingand temperamentul prin Duhul Sfant < >

-Manualul consilierului spiritual crestin < Adams >

-Consilierea crestina in biserica < Otto Rimos >

-Intelegand oamenii <Larry Crabb>

-Functia religioasa a psihicului < Lionel Corbett >

-Sa intelegem creierul < Arthur S. Bard >

-Psihoterapia tulburarilor anxioase <Gavin Andrews >

-Elemente de psihoterapie integrativa < Ion Dafinoiu >

-Psihologia stilurilor de gandire si actiune umana < Mihai Cramer >

-Psihologie clinica si psihoterapie < Daniel David >

-Socioantropologia religiilor < Claude Riviere >

-Psihologia credintei religioase <Ion Manzat >

-Sociologia religiei < Ioachim Wach >

RESURSE pe internet :https://www.youtube.com/watch?v=qPwN4v9FT8Y

-Mintea si ADN-ul intr-un univers inteligent  < Leon Zagrean >

-Neurostiinta si tineretea creierului < Bargaoan >

-Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru < Semnele timpului >

-Bazele biologice ale psihologiei < >

-Emisferele cerebrale si viata spirituala < >

-Bazele neurobiologice ale comportamentului < >

-Interviu cu dr. Bruce Lipton  epigenetica < >

-Cum iti influenteaza bunicii tai destinul < Mihaele Stanescu >

-Cum imi ajut creierul in depresie si adictii <Eliza Cogean >

-Al Ferasa Romania – Epigenetica < >

-Epigenetica comportamentala < Octavian Popescu >

-Dezvoltarea si functionarea creierului < dr. Virgiliu Gheorghe >

-Interviu cu prof.univ.dr. D.C. Dulcan < Chimia fericirii>

-Interviu cu prof.univ dr. Daniel David< Psihologia stiintifica >

-Neurostiinta -curs

-Biologia perceptiei < biolog Bruce Lipton>

-Fizica cuantica si creatia < biolog Bruce Lipton >

-Neuroteologia, bioteologia, neurostiinta spirituala < >

ioanLUCAnelu

ATLANTA , 10 Mart. 2018

…ioanLUCAnelu          Atlanta 18 iul. 2018

TEOLOGIA STIINTEI

21 august 2018 Comentarii închise la TEOLOGIA STIINTEI

  Cap. 1. Personalitatea neurologica :                                                                                                                  Aproape toate aspectele comportamentului, a functionarii mentale , a schimbarii mintii si schimbarii comportamentelor umane pot fi intelese si aplicate cu ajutorul cunostintelor despre procesele biologice ale creierului uman viu , al informatiei biochimice din ADN in relatie cu mediul si care stau la baza acestor comportamente.https://www.youtube.com/watch?v=SF6-xywVyZM&t=6s

 

NEURONII   

 

Neuronii din creierul uman viu reprezinta pietrele de temelie prin care se inmagazineaza toate informatiile din mediu in decursul vietii unui om. Neuronul este o celula specializata ale sistemului nervos care primeste si transmite impulsuri neuronale sau mesaje altor neuroni , glande sau muschi si sunt responsabili pentru existenta constiintei, memoriei, emotiei si gandirii.

Cand un impuls neuronal coboara prin axon si ajunge la butonii terminali ale axonilor , acesta declanseaza secretia unui neurotransmitator in fanta sinaptica cu rolul dea stimula neuronul invecinat, transmitand impulsul de la un neuron la altul. Informatia circula pe suprafata neuronului sub forma unui impuls neuronal numit potential de actiune-un impuls electrochimic care pleaca din corpul celulei si coboara pana la terminatiile axonului. Viteza potentialului de actiune care se propaga de-a lungul axonului poate merge pana la 320 Km/ora.

Cand un potential de actiune coboara de-a lungul axonului si ajunge la terminatiile sinaptice , acesta stimuleaza veziculile sinaptice din butonii terminali care contin neurotransmitatori. Cand sunt stimulate ,elibereaza neurotransmitatorii in sinapsa. Neurotransmitatorii difuzeaza din neuronul activ sau presinaptic in fanta sinaptica ,pentru ase cupla cu receptorii, care sunt proteine localizate in membrana dendritica a neuronului receptor sau postsinaptic. Unii neuroni transmitatori au efect excitant altii sunt inhibitori. Efectul excitant creste probabilitatea celulei de agenera un potential de actiune , iar efectul inhibitor descreste probabilitatea aparitiei unui potential de actiune. 

Rezumat:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiptdKp_-rcAhUMi6wKHYFODYUQuAIwBHoECAYQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJxQqMCMJrjw&usg=AOvVaw19cufIepVZmDpvNzX5A9Rs

REZUMAT :

 

-Neuronul este unitatea de baza a sistemului nervos.

-Neuronii primesc semnale chimice pe anumite ramificatii numite dendrite si transmit potentiale electrochimice printr-o prelungire de forma unui tub numit axon.

-Neurotransmitatorii chimici sunt eliberati in sinapsa si transporta mesaje de la un neuron la altul. Neurotransmitatorii actioneaza legandu-se de proteine receptoare.

-Cand un neuron este suficient de depolarizat, genereaza un potential de actiune de tipul tot-sau-nimic .Acest potential de actiune se propaga pe axon si declanseaza descarcarea unui alt neurotransmitator la nivelul butonilor terminali.         NEUROTRANSMITATORII

Unii neurotransmitatori sunt excitatori pentru anumiti receptori si inhibitori pentru altii, deoarece moleculele receptoare sunt diferite.

Acetilcolina. Are o actiune excitatoare ,dar poate actiona ca si inhibitor, in functie de tipul de molecule receptoare prezente in membrana neuronului receptor. Se gaseste in hipocamp cu rol in inregistrarea amintirilor recente, in boala Alzheimer alterand memoria si functiile cognitive. Neuronii din prozencefal (hipocamp) care produc acetilcolina tind sa degenereze si produc din ce in ce mai putina acetilcolina ducand la pierderea memoriei.

Norepinefrina. Este produsa ,in principal ,de neuronii din trunchiul cerebral. Orice substanta care reduce sau mareste cantitatea de norepinefrina din creier este corelata cu o schimbare echivalenta a dispozitiei individului.

Dopamina. Eliberarea dopaminei in anumite parti ale creierului duce la o puternica senzatie de placere. Un nivel prea mare de dopamina in anumite parti ale cortexului poate duce la scizofrenie , iar unul prea scazut in altele poate duce la aparitia bolii Parkinson. 

Serotonina. Joaca un rol important in reglarea dispozitiei, reglarea somnului si apetitului. Nivelul scazut duce la depresie. 

Glutamatul. Are efect excitant. Receptorul glutamatului, N-metil-D-aspardat ,afecteaza invatare ,memoria si engramarea informatiilor.

Gaba. Acidul gama-aminobutric , este un neuroinhibitor, folosit in controlul anxietatii.

Laminina, întâmplare sau design inteligent ? Proteina lui Dumnezeu!

Uimitor nu-i asa ? – o proteină în formă de cruce !

O coincidență, sau amprenta lui Dumnezeu în trupurile noastre ?

Nu cu mult timp în urmă a fost descoperită o proteină numită laminină. Ascunsă adânc în trupurile noastre, e o mică moleculă, Laminina, o proteină suprinzatoare sub formă de cruce.

Acesta mica proteina ce a suprins pe multi se numeste Laminină. Această proteină este liantul cu ajutorul careia corpul nostru devine unitar, aceasta molecula face ca fiecare organ sa stea la locul lui si sa-si faca treaba.

Dar ce este cu adevarat surprinzator este forma acesteia sub forma de cruce, un simbol al lui Dumnezeu ce a fost intiparit in noi inca din momentul in care a fost creat primul om, poate ca aceasta proteina este o dovada a faptului ca am fost creati de Dumnezeu.

laminina molecula lui Dumnezu

Stau si ma gandesc la cat de uimitor este faptul ca Dumnezeu nu facut niciodata nimic intamplator, iar planurile Sale duc atât de departe în viitor. Cine priveste cu atentie aceasta molecula ce a fost sadita in matricea umana cu milioane de ani in urma, cu mult inainte de nasterea si rastignirea lui Isus, se gandeste ca atunci cand a creat Omul, Dumnezeu a stiut unde va ajunge omenirea peste milioane de ani, si ca exista un risc major ca acestia sa-L rastingneasca chiar pe Fiul Sau trimis sa-i ajute?

Dumnezeu te-a format nu numai să trăieşti ca o imagine a lui Hristos, dar să nu scapi niciodată de faptul că eşti a Lui !

Suntem ”însemnați cu crucea ! ”

El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El ” – Coloseni 1:17

Laminina este o proteină care se găseşte în matricea extracelulară, straturile de proteine care formează substratul tuturor organelor interne, numită, de asemenea, membrana de bază. Ea este o componentă non-colagenă a laminei bazale; ea are patru brațe care se pot lega la alte patru molecule. Cele trei braţe mai scurte sunt bune pentru legarea de alte molecule de laminină, formând astfel straturile. Brațul mai lung este capabil să se lege de celule, ajutând astfel ancorarea organelor de membrană. Structural, proteina de laminină este alcătuită din trei lanțuri polipeptidice – α , β și γ, oferindu-i un total de șase “capete”, având astfel o mai mare flexibilitate în conectarea diferitelor molecule.” – Wikipedia

Cele 500 de aminoacizi care alcatuiesc o proteină de dimensiuni medii pot fi aranjate în peste 1 x 10 ^ 600 moduri diferite (care este numarul unu urmat de 600 de zerouri)! Acest număr este cu mult mai mare decât numărul total de particule atomice care ar putea fi ambalate în universul cunoscut. Dacă am avea un calculator, care ar putea rearanja 500 aminoacizi ai o proteină specială la rata de un miliard de combinații pe secundă, am sta în esență nici o șansă de a lovi combinația corectă în 14000000000 ani evoluționiști susțin pentru vârsta universului . Chiar dacă calculatorul nostru de mare viteză au fost redus la dimensiunea unui electron si am avut destul de ei pentru a umple o cameră de măsurare de 10 miliarde de ani lumină pătrat (aproximativ 1 x 10 ^ 150 de calculatoare!), Ei ar fi în continuare extrem de puțin probabil să lovi dreptul de asociere. O astfel de „cameră” plină de calculatoare ar putea rearanja doar despre 1 x 10 ^ 180 combinații în 300 miliarde ani. Într-adevăr, chiar dacă toate proteinele care au existat vreodată pe pământ au fost toate diferite, „camera” noastră completă de calculatoare ar fi extrem de puțin probabil să avem șansa la combinația de oricare dintre ele în doar 300 miliarde ani !

Țineți minte că, în conformitate cu principiul matematic o astfel de probabilitate probabilitate înseamnă zero.” – Extras din, ”Laminin: Chance or Design”

      BAZELE BIOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI

                       R E Z U M A T

https://youtu.be/yaLYLX4NJEghttps://youtu.be/yaLYLX4NJEg

1-Unitatea de baza a sistemului nervos este un tip de celula specializata numita neuron. Din corpul celulei pleaca ramuri scurte numite dendrite si o prelungire subtire, asemanatoare unui tub numit axon. stimularea dendritelor si a corpului celular duce la producerea unui impuls neural care traverseaza toata lungimea axonului. Neuronii senzitivi transmit semnale de la organele de simt la creier si maduva spinarii catre muschi si glande. Un nerv este un fascicul de axoni lungi de la mai multe sute sau mii de neuroni.

2-Un stimul calatoreste de-a lungul neuronului sub forma unui impuls electrochimic care se transmite de la dendrite catre axon. Acest impuls sau potential de actiune care se deplaseaza este produs prin depolarizare , un proces electrochimic in care diferenta de potential dintre diferite mecanisme celulare se schimba succesiv, in anumite puncte, de-a lungul neuronului.

3O data declansat, potentialul de actiune coboara pe axon pana la multitudinea de mici protuberante de la capatul acestuia, numit butoni terminali. Acesti butoni terminali elibereaza niste substante chimice numite neurotransmitatori, care sunt responsabile pentru transferarea semnalului de la un neuron la neuronul adiacent. Neurotransmitatorii difuzeaza in sinapsa o mica fanta in conexiunea de doi neuroni si se leaga de receptorii din membrana celulara a neuronului care primeste impulsul. Unii neurotransmitatori au efect excitant iar altii un efect inhibitor. Daca efectul excitator transmis neuronului receptor devine mare comparativ cu efectul inhibitor, apare depolarizarea si neuronul emite un impuls de tipul tot-sau-nimic.

4-Exista multe feluri diferite de interactiuni neurotransmitator-receptor. Ele ne ajuta sa explicam o gama larga de fenomene psihologice. Printre cei mai importanti neurotransmitatori se numara acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina, acid gama-aminobutric ( GABA ) si glutamatul.

5-Sistemul nervos este impartit in sistemul nervos central ( creierul si maduva spinarii ) si sistemul nervos periferic ( nervii care conecteaza creierul si maduva spinariii cu celelalte parti ale corpului ) . Subdiviziunile sistemului nervos poriferic sunt :sistemul nervos somatic ( care transmite mesaje la si de la receptori , muschi si suprafata corpului ) si sistemul nervos vegetativ ( care face legatura cu glandele si organele interne ) .

6-Creierul uman este impartit in trei diviziuni functionle : nucleul central , sistemul limbic si creierul mare  (cerebrum). Nucleul central include : bulbul rahidian, care este responsabil pentru respiratie si reflexele posturale  ; emisferele cerebrale, care se ocupa cu coordonarea motorie ; talamusul, un releu pentru informatiile senzoriale ; si hipotalamusul, care are un rol important in emotie si mentinerea homeostaziei. Formatiunea reticulata , care trece prin mai multe structuri centrale , controleaza starea de activare, trezire si constienta a organismului.

7-Sistemul limbic controleaza unele comportamente instinctive reglate de hipotalamus , ca: hranirea, atacul, fuga si acuplrea. El joaca , de asemenea , un rol important in emotie si memorie. 

8-Suprafata reliefata a emisferelor cerebrale , cortexul cerebral, joaca un rol critic in procesele mentale superioare ca : gandirea, invatarea si procesul de decizie. Anumite arii din cortexul cerebral sunt asociate cu anumite tipuri de informatii senzoriale sau controleaza anumite miscari. Restul cortexului cerebral il reprezinta ariile asociative implicate in memorie, gandire si limbaj.

9S-au dezvoltat tehnici pentru obtinerea unor imagini detaliate ale creierului uman fara a induce pacientului leziuni sau stres exesiv. Acestea include : tomografia axiala computerizata ( CT ), rezonanta magnetica nucleara ( MRI ) si tomografia cu emisie de pozitroni ( PET ) .

10- Cand corpul calos ( banda de fibre nervoase care conecteaza cele doua emisfere cerebrale ) este sectionat , pot fi observate diferente semnificative in functionarea emisferelor cerebrale . Emisfera stanga are aptitudini mai mari pontru limbaj si calculul matematic . Emisfera dreapta poate intelege unele cuvinte, dar nu poate comunica folosind limbajul oral. In schimb, are un simt foarte dezvoltat pentru surprinderea pattern-urilor si realizarea imaginilor in spatiu.

11-Termenul de afazie este folosit pentru adescrie tulburarile de limbaj cauzate de leziuni ale creierului. Persoanele care au leziuni in aria lui Broca au dificultati in pronuntarea corecta a cuvintelor si vorbesc lent si cu dificultate. Persoanele care au leziuni in aria lui Wernicke pot auzi cuvintele , dar nu le inteleg sensul.

12-Sistemul nervos vegetativ are doua ramuri : simpatica si parasimpatica. Deoarece controleaza actiunea glandelor si muschilor netezi, sistemul nervos vegetativ are un rol foarte important in reactiile emotionale. Ramura simpatica este activa in momentele de traire intensa , iar ramura parasimpatica este dominanta in perioadele de liniste.

13-Glandele endocrine secreta in circuitul sangvin hormoni care circula prin organism, actionand in diferite feluri asupra diferitelor celule. Hipofiza a fost denumita glanda coordonatoare , deoarece controleaza secretia si activitatea altor glande endocrine. Glandele suprarenale sunt importante in determinarea dispozitiei, a nivelului energetic si a capacitatii de aface fata situatiilor de stres.

14Potentialul ereditar al unei persoane , transmis de cromozomi si gene , influenteaza caracteristicile ei psihologice. Genele sunt segmente de molecule de ADN , care depoziteaza informatia genetica.

 

Unele gene sunt dominante , unele sunt recesive, iar altele determina sexul. Majoritatea caracteristicilor umane sunt determinate poligenetic , adica, sunt determinate de mai multe gene care exercita o influenta combinata si nu sunt create de o singura pereche de gene. 

Genele pe care le primim de la parintii nostri si le transmitem urmasilor nostri sunt purtatoare de cromozomi , structuri din nucleul fiecarei celule din organism.https://www.youtube.com/watch?v=YD9pnIRXxE4&t=1s Majoritatea celulelor din organism contin 46 cromozomi. In momentul conceptiei , fiinta umana primeste 23 cromozomi din spermatozoidul tatalui si 23 cromozomi din ovulul mamei. acesti 46 de cromozomi formeaza 23 perechi ,care sunt duplicate ori de cate ori celula se divide. Fiecare gena transmite niste instructiuni codificate celulei, comandandu-i sa realizeze o anumita functie ( de obicei, sa produca o anumita  proteina ). Orice gena dintr-o pereche poate fi dominanta sau recesiva. Cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante, individul manifesta forma trasaturii dominante. Cand numai o gena este dominanta ,iar cealalta este recesiva, gena dominanta determina forma trasaturii. Numai daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se exprima forma recesiva a trasaturii. O femeie normala are 2 cromozomi similari in perechea 23, numiti cromozomi X. Un barbat normal are un singur cromozom X in perechea 23 si un alt cromozom ,numit cromozom Y.

15-Comportamentul depinde de interactiunea dintre ereditate si mediu: genele unui individ stabilesc limitele potentialului acestuia , dar ce se intampla cu acest potential depinde de mediul in care creste acesta.

Reactii fiziologice la stres:

-Corpul reactioneaza la stres prin reactia lupta-sau-fugi . Sistemul nervos simpatic produce cresterea numarul de batai ale inimii, tensiunea arteriala ridicata, pupile dilatate si eliberarea unei cantitati suplimentare de glucide din ficat. Sistemul suprarenal-cortical  provoaca eliberarea hormonului andrenocorticotrop (ACTH), care stimuleaza eliberarea cortizolului in sange.

-Aceste reactii fac parte din sindromul general de adaptare , un set de reactii afisate de organism ca raspuns la stres. Sindromul consta in trei faze : alarma, rezistenta si epuizare.

-Tulburarile psihofiziologice sunt tulburari fizice in care se considera ca starile emotionale joaca un rol central. De exemplu ,stresul poate sa contribuie la afectiunile coronariene. 

-Psihoneuroimunologia este studiului modului in care factorii psihologici pot afecte sistemul imunitar, crescand riscul de aparitie a unor tulburari legate de acesta.

-Stresul poate afecta direct sanatatea prin crearea unor supraactivari cronice a partii simpatice a sistemului nervos autonom sau a sistemului suprarenal-cortical sau prin afectarea sistemului imunitar…

-In cazul stresului negativ ( distres ) sistemul limbic intra in joc si sunt declansati hormoni, iar individul intra intr-o stare emotionala care nu mai are nici-o legatura cu situatia de fapt iar omul este dominat de hormonii negativi . Creierul ganditor se decupleaza partial datorita hormonilor si in acest caz nu se mai poate gandi logic, a asculta ,sau a argumenta obiectiv. Insul crede ca se afla in cerierul ganditor, ca argumentele lui sunt valide , crede ca este bun si rezonabil, iar celalalt ar trebui sa cedeze , el nu-si da seama ca este dominat de hormonii sai in care creierul ganditor este decuplat de realitate.

-Daca reactia de distres este mult mai puternica si un timp mai lung , deveniti anxios, reactii fiziologice: palpitatii, palme umede, spasme, cresterea tensiunii arteriale…

-Stresul este o reactie fireasca a organismului pentru a se adapta unei situatii si are trei componente :

*Componenta psihologica:  daca diferenta dintre exigentele mediului inconjurator si posibilitatile noastre ni se par prea mari ,reactia de stres va fi mai puternica si se va manifesta pe plan fiziologic.

*Componenta fiziologica : organismul va secreta diferiti hormoni mai ales adrenalina care va accelera bataile inimii ,frecventa respiratorie si glicemia pentru a pregati corpul pentru un efort fizic.

*Componenta comportamentala : reactia de stres este fireasca si utila, ne pregateste in vederea adaptarii la o situatie dificila. Adrenalina si noradrenalina actioneaza asupra psihicului si amplifica starea de alerta.

 Cap. 2. Siritualitatea neurologica :

 

Meditatia stimuleaza activitatea neuronala in anumite parti ale creierului, ale corpului striat. Omul are creierul construit astfel incat sa priceapa si sa genereze realitati spirituale. Creierul foloseste logica, ratiunea, intuitia, imaginatia si emotia pentru a-l inegra pe Dumnezeu in constiinta. Creierul intampina greutati in separarea fanteziilor de faptele reale, vede lucruri care nu exista, iar uneori nu vede lucruri care exista ( fenomenul de  ambiguitate neurologica ).

Fiecare dintre noi avem un creier care vor interpreta datele si experientele in moduri foarte diferite, si din acest punct de vedere sunt creiate conflictele cognitive .

Fiecare creier uman produce perceptii unice si diferite despre Dumnezeu , deoarece trei realitati separate ofera realitatea :

-Realitatea din afara creierului.

-Perceptia noastra subconstienta.

-Imaginile si conceptele constiente pe care le construim.

Practicile spirituale sporesc functionarea neurologica a creierului si imbunatateste sanatatea fizica si emotionala .

Cntemplarea intensa si indelungata a valorilor spirituale pot schimba strctura creierului prin formarea de noi neuroni si crearea noilor retele neuronal-cognitive.

Practicile contemplative intaresc circuitele neurologige ce genereaza starea de pace si echilibru interior, memoria, constiinta sociala si compasiunea.

Contemplarea spirituala dizolva sentimente si emotii distructive prin mecanismul de neuroplasticitate ( abilitatea creierului de a se rearanja ) , rearanjarea conexiunilor din creier ( dendritele vor creste si asociatii neuro-cognitive vechi se vor schimba )/ schimbarea mintii.

Uneori conexiunile neuronale mor, uneori devin prea active si supraconectate aducand haos in hartile cognitive, ducand la schimbari comportamentale.

Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electtrochimica a creierului schimband starea de echilibru interior .

Furia intrerupe functionarea lobilor frontali si pierzi abilitatea de a fi rational, dar nu mai esti constient ca te porti irational. Cand lobii frontali se inchid  dispare empatia si compasiunea , simti ca ai dreptate , dar in mod rational nu o ai. Furia elibereaza neurochimicale responsabile de emotii negative si distrug parti ale creierului .  Cand auzim cuvinte furioase creierul nostru devine epuizat, generand compusi chimici de stres care ne face sa luptam sau sa fugim.

Contemplarea religioasa si spirituala schimba creierul profund si va intensifica constiinta si empatia sociala si dizolva sentimentele si emotiile distructive.

Activarea lobilor frontali intaresc circuitele neurologice implicate in empatie si constiinta sociala si devenim mai cooperanti si vor tempera tendintele naturale de manie din sistemul limbic (amigdala ) .

Inima neurologica pare sa fie in cortexul cingulat anterior si care face o jonctiune intre lobul frontal ( care initiaza gandurile si comportamentul ) si sistemul limbic ( care proceseaza sentimentele si emotiile ) si ajuta la mentinerea unui echilibru intre sentimente si ganduri. Daca ai cingulatul mai mare sau mai activ vei experimenta o mai mare empatie si vei reactiona cu mai putina furie sau teama. Daca cortexul cingulat anterior nu functioneaza cum trebuie , abilitatile de comunicare vor fi compromise si nu vei avea empatie si compasiune. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior pentru a avea empatie si compasiune. Circuitele neuronale din cortexul cingulat anterior si cortexul prefrontal integreaza atentia, memoria activa si motivatia. Cand te concentrezi intens si constant pe valorile spirituale creste fluxul sanguin in lobii frontali si cingulatul anterior, ceea ce va duce la reducerea activitatii din centrele emotionale (sistemul limbic ), respectiv o pace interioara .

Activarea din lobul prefrontal si cingulatul anterior imbunatateste memoria si cognitia si stopeaza efectele depresiei.Stresul duce la deteriorarea /sau nu ami cresc dendritele ,afectand memoria ( boala Alzheimer ).

Incetinind activitatea in lobul frontal , aceasta igaduie sistemului limbic sa fie mai activ si va spori activitatea emotionala. Crescand activitatea in lobul frontal, va descreste activitatea limbica , emotionala, iar combinatia acestora va genera o stare pasnica de constiinta, echilibru emotional rational .

Un sistem limbic supraactiv, care genereaza starile emotionale, este periculos fizic si psihologic  si va genera anxietate si frica.

Cingulatul anterior situat intre lobul frontal si sistemul limbic actioneaza ca mediator intre sentimentele si gandurile noastre. Este implicat in constiinta sociala si intuitie si este mai mare la femei decat la barbati. Femeile sunt mai empatice , mai abile social si mai reactive la stimuli ce induc teama.

Practicile contemplative stimuleaza activitatea in cingulatul anterior ajutand sa devina mai sensibile la sentimentele altora si compasiune fata de altii. 

Activitatile religioase bazate pe teama deterioreaza cingulatul anterior , va pierde interesul pentru altii si va reactiona agresiv impotriva lor. Cand anticipam un viitor negativ , activitatea din amigdala creste, iar in cingulatul anterior descreste. Aceasta genereaza nevroza si anxietate.

Dopamina intensifica imaginatia senzoriala , generaeza stari de placere , stimuleaza gandirea pozitiva ,sentimentul de bunastare si siguranta. O cantitate prea mica duce persoana spre scepticism si neincredere,o cantitate prea mare duce la credinte paranormale. Extazul rezultat din cocaina este legat de cresterea brusca de dopamina in creier .

Echilibrul dintre emisfera stanga si dreapta va regla predispozitia spre spiritualitate sau ateism . Serotonina eliberata in timpul meditatiei duce la experiente spirituale. Meditatia , relaxarea si respiratia scad substantele de stres epinefrina si norepinefrina si conduc la o relaxare. Schimband neurochimia creierului, practicile spirituale restabilesc un sentiment de pace, fericire si siguranta, descrescand anxietatea, depresia si stresul. 

Meditatia creste activitatea in lobii prefrontali, reducand activitatea in centrele emotionale. Experientele religioase stimuleaza simultan sistemul nervos simpatic ( de excitare ) si cel parasimpatic ( de calmare ).

Circuitele emotionale ale creierului limbic au o mai mica neuroplasticitate decat cele din lobul frontal si de aceia se educa mai greu si experimentam iubirea in moduri diferite. Meditatia stimuleaza cingulatul anterior , crescand nivelul de constiinta si mila. O afectiune in cingulatul anterior va schimba personalitatea in rau , depresie si nu mai esti empatic si sensibil la sentimentele celor din jur. 

Cingulatul anterior echilibreaza activitatea dintre lobii frontali si sistemul limbic . Sistemul limbic emotional , amigdala, responsabil de sentimente si emotii ce produce teama , are o relatie cu lobul frontal responsabil de logica ,ratiune si limbaj. Cingulatul anterior actioneaza ca punct de sprijin echilibrand sentimentele din amigdala si gandurile din lobul frontal.

Cand devii prea emotional ,sangele invadeaza sistemul limbic, stimuland in amigdala starea de alerta , de aparare si teama . Cand activitatea creste in zona limbica , scade in lobul frontal. Cand esti furios , incetezi sa mai fii rational, iar abilitatile cognitive sunt suprimate . Cand amigdala devine activa, cingulatul anterior se inchide iar sistemul limbic conduce spectacolul. Empatia si intuitia scad si pierzi abilitatea de a intelege ce simt ceilalti oameni.

Daca lobul frontal devine activ , se stimuleaza cingulatul anterior si va incetini activitatea din amigdala, iar logica si ratiunea din lobul frontal supun furia si

teama din amigdala. Daca cingulatul anterior este afectat ( atac, leziuni , enervari ) totul se destabilizeaza .

Meditatia si practicile spirituale intaresc lobul frontal, care stimuleaza cingulatul anterior, iar aceasta ve face sa va urmariti scopurile cu seninatate si pace. Un circuit cingulat frontal anterior puternic inhiba anxietatea, depresia si furia.

Daca intrerupi constient si cu credinta gandurile si sentimentele negative se va stimula cingulatul anterior . In acest caz teama ,anxietatea si iritabilitatea vor descreste si se va instala sentimentul de pace .

Daca insisti obsesiv pe indoieli si ingrijorari , sistemul limbic emotional va incetini activitate in lobul frontal care genereaza logica, empatia si placerea.

Amigdala reprezinta fundamentalismul neurologic din creier. Daca ingadui furiei si fricii sa domine ,vei pierde abilitatea neurologica de agandi logic si cu compasiune, nu vei gasi pace si seninatate .Acelas lucru se va intampla daca mintea este preocupata de ganduri negative , neliniste sau ura. Mania ii face pe oameni punitivi , pesimisti, indiferenti,fara descernamant in logica si abilitati rationale.

Mania , cinismul, ostilitatea si defensiva vor creste riscul de afectiuni cardiovasculare. Agresiunea si ostilitatea inchid activitatea din cingulatul anterior si striatum (zonele care controleaza mania si teama) iar amigdala preia controlul, generand un raspuns lupta sau fugi care se raspandeste in creier.

In momentul in care creierul aude sau vede cuvinte care au o semnificatie negativa (disonante) , amigdala intra in alerta. Cuvintele pozitive activeaza striatumul si alte parti ale creierului si creiaza placere, fericire si pace. Lupta spirituala este o lupta neurologica. Mintea este tentata sa vada numai dovezile care sprijina punctele noastre de vedere. Creierul nostru plaseaza automat oamenii si obiectele in grupuri separate in functie de credinta noastra, in functie de echilibrul sistemului limbic si lobilor frontali. Oamenii pot adrea la un fundamentalism neurologic de grup , datorat sistemului limbic ( amigdalism terorist ). Cu cat ne afundam neurologic intr-o ideologie cu atat creierul raspunde la acea crdinta ca fiind singura reala si adevarata, patologie spirituala.Activitatea spirituala si religioasa sporesc longevitatea si sanatatea personala. Meditatia si rugaciunea intaresc functionarea neuronala, scaderea anxietatii si depresiei, cresterea constiintei sociale si empatiei, imbunatatirea sanatatii cognitive , controlul emotiilor, a stresului, devii mai calm si alert, ai o perspectiva pozitiva si optimista asupra vietii. Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica. Credinta optimista va inhiba functionarea sistemului limbic care genereaza indoiala si teama.

Anxiosii raman blocati pe ruminari, intarind circuitele neuronale care genereaza anxietate si depoziteaza informatia in memorie pe termen lung.

Optimismul poate fi un placebo care poate vindeca , aceasta presupune o activitate mai mare in cingulatul anterior si va duce la controlul anxeietatii, depresiei si reduce nivelul de cortizol din corp. Intreruperea vechilor tipare neuronale creiaza anxietate in creier. Oamenii reactioneaza la disonanta cognitiva la nivelul gandurilor, emotiilor si comportamentelor.

Gandurile si emotiile negative prelungeste experienta negativa si stimuleaza amigdala si produce anxietate si frica.

Daca exprimam mania, stimulam circuitele neuronale defensive la cealalta persoana. Suprimarea deliberata a gandurilor negative sunt eficiente in suprimarea maniei , sau inlocuirea gandurilor negative cu cele pozitive. Exprimarea furiei genereaza si mai multa furie. Cu cat activezi lobul frontal si cingulatul anterior ,cu atat va descreste activitatea in zonele limbice care genereaza furia. Furia si ostilitatea declanseaza eliberarea de hormoni de stres in tot corpul si intrerupe procesul lobului frontal al limbajului, logicii si interactiunii cooperatoare.

   Bibliografie :

-Cum ne schimba Dumnezeu creierul : Andrew Newberg + Mark Robert Waldman

-Mai presus de stiinta : dr. Rodica Malos

-STIINTA IL DESCOPERA PE DUMNEZEU : Ariel A Roth

-Doamne schimba-mi atitudinea : James MacDonald

Resurse pe internet :

.Amprenta lui Dumnezeu in creatie.

.ADN-ul creatie a lui Dumnezeu.

.Miracolul din celula dovada biochimica a creatiei.

.Mintea si ADN-ul intr-un univere inteligent.

.Lumina din creier.

.Constiinta si misterele fizicii cuantice.

.Informatia din ADN dovedeste ca Dumnezeu exista.

.Fizica cuantica- noi oportunitati.

.Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru.

.Trezirea constiintei din perspectiva neurostiintei.

       iLn      Atlanta      8 Aug. 2018

        Atlanta  05 Aug. 2018       iLn

  MINTE CARACTER PERSONALITATE

Innoirea mintii si nasterii din nou din perspectiva neuro-teologiei, neuro-geneticii, neuro-psihologiei ,neuro-biologiei, psiho-geneticii , psiho-biologiei , epigeneticii si neuro- teologiei cuantice.

MOTTO

” Nu trebuie sa fiti doctor sau om de stiinta pentru a intelege aceasta lucrare, totusi , daca invatati si aplicati macar un singur lucru-tot este un castig ! „

Pentru a fi inteles, nu voi folosi un limbaj academic , ci unul popular, simplu si de simt comun, ca in retetele de prajituri, deasemenea terminologia va fi de natura mai mult tehnica decat spiritual-duhovniceasca,nu este o lucrare de teologie dogmatica traditionala si nu se vor folosi citate sau trimiteri din Caretea Cartilor. Nu am pretentia ca detin tot adevarul si nu ar mai fi nimic de adaugat sau rectificat. De aceea, va multumesc anticipat pentru-ca veti citi tot materialul , pentru ingaduinta acordata si opiniile voastre !

GENERALITATI

Principiul de functionare al „aparatului psihic” inclusiv pofta sunt universale pentru toti oamenii si din toate timpurile , asa cum au fost „proiectate” si daruite la creatie de catre Creator.

Toate conceptele umane/ asertiunile pot fi instantiate / sunt penetrabile cognitiv/ au inteles semantic pe baza imaginilor mentale stocate anterior in memorie, respectiv panze , structuri sau retele neuronale.

Mintea umana lasata de „capul ” ei,nu poate face deosebirea dintre eroare si adevar, fara o norma ideala din afara ei.

Credem tot ceea ce ne este repetat. O informatie falsa / o eroare ne influenteaza comportamentul ca si cum ar fi adevarata.

Sinceritatea nu-i suficienta in stabilirea adevarului , deoarece poti sa sustii sincer si cu inversunare si chiar sa-ti dai si viata pentru o eroare , intrucat poate fi doar o conexiune sau o retea neuronal-cognitiva.

La temelia activitatii noastre psihice si comportamentale sta procesul de formare si folosire a unor structuri cognitive, retele neuronale, credinte gata fabricate stocate in memorie.

Omul are o dimensiune biologica, psihologica si spirituala.Personalitatea umana consta intr-o activitate mental-cognitiva, afectiva si comportamentala, precum si din aspecte constiente , subconstiente si inconstiente; concretizata in caracter, aptitudini si temperament. Personalitatea omului/ caracterul se cladeste neurologic prin retele/ sisteme neurologice preluate din mediu/dobandite si cele mostenite genetic sau epigenetic, deci personalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN-ul nostru si modificata de influentele exterioare, structurate in retele neuronale si etichete epigenetica.

Nu putem face doua lucruri dintr-odata care necesita aceiasi conexiune neuronala , deoarece va apare fenomenul de orbire din neatentie.

EXPLICATIA UNOR TERMENI

Metanoia : cuvant grecesc – meta =dincolo de , dupa ; nous = gandire , minte ; dincolo de minte , schimbarea si / sau transformarea mentalitatii , a gandi in mod diferit.

Neurostiinte : cuvant din franceza =neurosciences ; studiul stiintific al sistemului nervos si explicarea comportamentului prin activitatea creierului ( neurobiologia , psihofiziologia , psihobiologia , neuropsihologia , etc. ).

https://youtu.be/EPqIyCRI6hc 

Cum poate creierul sa isi organizeze miliardele de neuroni pentru a produce comportamentul, si cum sunt aceste celule influentate de catre mediul inconjurator ?

Neuronii formeaza circuite functionale, si fiecare circuit este responsabil de anumite parti ale comportamentului.

Crearea de noi retele neuronale se bazeaza pe neuroplasticitatea creierului . Noile obiceiuri se formeaza prin creiarea noilor retele neuronale. Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate , daca se modifica neuronii prin formarea de noi retele neuronale.

Neurostiinta sustine ca activitatea si comportamentul fiecarui om,inclusiv deciziile sale, sunt influentate de tiparele cerebrale , de  retele neuronale. Tiparele sunt formate genetic si modelate de viata prin crearea de retele neuronale.

Un tipar mental , retea neuronala ,se poate schimba. Deci tiparele de activitate cerebrala ne influenteaza reactiile de raspuns la situatii concrete de viata. Persoanele raspund diferit la aceleasi tip de evenimente, deoarece au formate alte retele neuronale. Dragostea de oameni poate fi afectata printr-un atac cerebral ,caci ea pare sa fie o simpla conexiune intre anumiti neuroni , o simpla conexiune neuronala. Genele si etichetele epigenetice, nu sunt singurele care ne modeleaza caracterul , ci, si mediul de viata care formeaza retelele neuronale. Atunci cand asimilam informatii noi , in creierul nostru se creiaza noi conexiuni neuronale, iar ce te face sa fii tu insuti se va modifica prin crearea de noi retele , astfel te poti schimba. Tot ceea ce facem implica o intensa activitate chimica si electrica a creierului.

Putem schimba structura creierului , deci si a comportamentului ,doar prin a ne transforma modul de gandire prin formarea de noi retele neuronale. Adam a fost facut cu toate programele neuronale necesare la timpul si mediul acela , iar Cain a fost nascut fara retele neuronale ca o coala alba nescrisa. Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci de prelucrarile informationale automate si inconstiente a retelelor neuronale, in functie de contextul in care ma aflu si de recompensele si pedepsele pe care le primesc dupa ce fac acel comportament. Comportamentul trebuie sa aiba in spate decizia mea libera. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva sau negativa precum si sentimentele , codul moral de bine si de rau.Constiinta prin ganduri determina chimia creierului , iar chimia modifica PH ( negativ=aciditate =boala ; pozitiv=alcalinitate = sanatate ). O emotie negativa blochiaza celulele sistemului imunitar si ne lasa organismul fara aparare . Corpul nostru stie ce e bine si ce e rau prin faptul ca reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci universul intreg are ca fundament Legea Morala ,legea binelui, dragostea. Identitatea omului se cladeste neurologic.

Modul in care celulele noastre nervoase se aranjeaza in functie de informatia pe care o asimilam, ne defineste individualitatea si este reflectata in circuitul nostru neurologic interior. Neuroplasticitatea demonstreaza o modificare la nivelul creierului de fiecare data cand invatam ceva nou, si se modifica de fiecare data cand avem o experienta noua , deci structura creierului se modifica , iar aceasta se modifica si mentalitatea noastra este transformata , deci si caracterul.

CREIERUL UMAN VIU

     

Creierul este format din aproximativ 100 miliarde de neuroni ,si de trei ori mai multe nevroglii a caror activitate sustin functionarea normala a neuronilor . Pentru a numara 100 miliarde de neuroni cu o viteza de 1 celula / sec. ne trebuiesc 3171 ani.Un neuron are corpul celular de ~10 microni , daca aliniem cele 100 miliarde de neuroni va da ~ 1.000.000 metri lungime. Neuronul este o celula nervoasa ce are un nucleu care contine gene. Neuronii comunica intre ei prin intermediul unui proces electrochimic si formeaza conexiuni specializate/ 60 trilioane de sinapse neuronale si care produc compusi chimici speciali ( neurotransmitatori / neuromediatori / neurohormoni ) care sunt eliberati la nivelul sinapsei.

Creierul uman adult cantareste ~1300gr si are 160.000 metri de vase capilare . Materia cenusie este formata din neuroni care aduna si transmit semnale . Materia alba este alcatuita din dendrite si axoni care creiaza reteaua prin care neuronii transmit semnale .

Informatia este transmisa la nivelul sistemului nervos cu 120 m/sec.

Emisfera stanga este analitica ,este suportul gandirii logice , structureaza si ordoneaza lucrurile in forma fizica , organizeaza gandirea rationala . Persoanele cu predominanta in emisfera stanga nu pot face legaturi intuitive dintre realitatile fizice si cele subtile .

Emisfera dreapta este conectata la ceea ce exista dincolo ,inventivitate , inspiratie , intelegere profunda ,intuitive , profunda ,emotionala. Starea de echilibru interior se produce prin armonie si functionarea egala a celor doua emisfere, si prin bune conexiuni neuronale. Emisfera stanga pentru dreptaci este dominanta in limbaj si analiza matematica, iar cea din dreapta este dominata de abilitati creative si vizuale.

ELEMENTE DE NEUROGENETICA

https://youtu.be/eU66SR7Vi5I 

Genetica studiaza modul in care organismele vii mostenesc caractere , numite trasaturi , de la precursorii lor, transmise din generatie in generatie , adica studiaza structurile , mecanismele si legile ereditatii si variabilitatii.

Organism>celule>molecule>nucleu>ADN>gene. Ereditatea are loc prin gene ,iar influenta genelor este mediata de mediu prin etichete epigenetice. Genele contin toata informatia ca sa functioneze, iar mediul inconjurator joaca un rol fundamental in fenotipul final ,deci fenotipul depinde de interactiunea genetica si mediul inconjurator. Gena este un segment din molecula de ADN care determina aparitia unui caracter. F=G+M ; F=fenotip, G=genotip, M=mediul.

Trasaturile sau caracterele sunt rezultatul dintre interactiunea caracterelor mostenite ( informatia geneticasi epigenetica ) si cele dobandite din mediul inconjurato sub forma unor retele neuronale.https://youtu.be/2DrxN5EQLdI Informatia genetica e continuta in ADN ( acidul dezoxyribonucleic ) care e copiata si mostenita din generatie in generatie. ADN-ul ne programeaza moartea ,deoarece motivul principal pentru care imbatranim si murim este degradarea ADN-ului , care datorita diviziunii celulare de-a lungul timpului ajunge sa piarda din informatia genetica din cromozoni , iar telomerele care au rolul de tampon nu pot face fata degradarii ADN-ului la infinit. In nucleul celular informatia genetica purtata de ADN este transmisa in ARN (acizii ribonucleici ) pentru sinteza proteinelor ,este materialul genetic ce stocheaza informatia genetica.

https://youtu.be/4CQvBZnpaaMPersonalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN -ul nostru si modificata de influentele exterioare prin crearea de retele neuronale.

ELEMENTE DE NEUROPSIHOLOGIE

Fig.1a

 Fig.1b

 Fig.1c

Fig.1d 

Fig.1e

Fig.1f

Responsabili de emotiile negative este emisfera cerebrala dreapta, iar de cele pozitive emisfera stanga. Dorinta , satisfactia, placerea este data cand prin corp circula dopamina , oxitocina ,beta-endorfina ; iar frica si tristetea acetilcolina si hormonul stresului (cortizolul). Stresul  face ca telomerii din ADN sa se epuizeze mai repede provocand boala, si deasemenea va produce formarea placilor de colesterol. Serotonina controleaza fluxul de informatii din creier. Controlul emotiilor negative se face prin accelerarea emisferei stangi, prin incurajare verbala sau medicamente.Emisfera predominanta determina trasatura de personalitate. Emotiile sunt raspunsul organismului la stimuli. Ratiunea nu este capabila sa ne conduca de una singura comportamentul in directia cea buna, si de aceea apeleaza la sentimente. Cand ne lipseste ceva se elibereaza dinorfina si produce starea de discomfort. Pierderea poftei de viata apare si in creier ,activitatea din lobul frontal stang este redusa .

Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate daca schimbam retelele neuronale. Stresul este reactia organismului la o trauma fizica, psihica sau emotionala si are efecte asupra :

– Neuronului care blocheaza neurogeneza, adica formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni neuronale .

-ADN-ului , asupra substratului genetic: cromozomii au niste proteine la capetele lor cu rol de protectie , adica telomeri. Stresul scurtcircuiteaza telomerii.

-Sistemului imunitar , adica blocheaza celulele sistemului imunitar care produc limfocite, care ne apara de virusi.

Furia se datoreaza cresterii de adrenalina si noradrenalina care inunda corpul. Oamenii furiosi cronic nu au, sau functioneaza deficitar mecanismul de intrerupere/anulare a modificarii creierului de catre acetilcolina care tempereaza crsterea adrenalinei

https://www.youtube.com/watch?v=lhL0sw3nQlc

Emisfera cerebrala predominanta determina trasatura personalitatii astfel: daca dreapta este mai activa persoanele vor fi mai pesimiste ,introvertite, indreptate spre neplacere , teama ,nefericire; daca stanga va fi mai activa persoanele vor fi mai optimiste, extrovertite, pofta de viata, placere, fericire si va secreta mai putini hormoni de stres (cortizol) si vor fi mai echilibrate emotional. Emotiile sunt raspunsurile organismului la stimuli modificand chimia creierului , diencefalul va secreta hormoni/neuromediatori cu ajutorul hipofizei. Dopamina este molecula dorintei si placerii ,entuziasm , gandirea rapida,curiozitatea , buna dispozitie, absenta dopaminei duce la parkinson si excesul la schizofrenie, iar acetilcolina tempereaza efectele dopaminei, lipsa serotoninei duce la depresie, insomnie; lipsa endorfinei duce la durere cronica. Endorfinele si encefalinele declanseaza senzatii placute, iar dinorfinele provoaca senzatii de scarba. Atractia dintre sexe apare in minte, vasopresina la barbati si oxitocina la femei controleaza atractia dintre parteneri. Tot ceea ce ne trece prin gand modifica chimia creierului . Constiinta separa retelele neuronale pentru codul etic de bine si de rau pana la nivel biochimic si neurofiziologic ,deci constiinta prin gandurile sale determina chimia creierului. Cand gandim pozitiv se produc sentimente pozitive care contribuie la formarea de noi retele neuronale cu o chimie noua la nivelul hipocampului ,gandurile negative de ura , manie distrug neuronii , aciditatea organismului si blocarea sistemului imunitar , incremenirea spiralei ADN-ului. Constiinta face diferenta dintre real si imaginar, creierul lasat de” capul lui „nu poate face aceasta diferenta.

Hipocampul si nucleul amigdalian inmagazineaza amintiri referitoare la emotii si locuri.

Modul cum ne percepem mediul inconjurator ne influenteaza psihologic comportamentul, cat si starea de sanatate.

Hormonii de stres contracta si vasele de sange din creierul frontal si devii mai putin inteligent, si cu o constiinta mai redusa. Perceptiile, credintele tale formate din noile retele neuronale regleaza comportamentul si rescrie genele.

Daca rescrii credintele, perceptiile poti rescrie genele si comportamentul. Credintele sunt concluzii rezultate din informatii si/sau experiente de viata, deci viata este guvernata de sistemul de credinte, pentru schimbare este nevoie de noi informatii. Inforsimatiile false ne influenteaza deciziile ulterioare prin contaminare psihologica, mintea nu stie de una singura sa prelucreze informatiile false daca nu are o norma etalon.

Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci intentia si comportamentul este determinat de prelucrarile informationale in functie de context, iar intentia apare odata cu comportamentul ,determinat de prelucrarile informationale inconstiente.https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk

 Comportamentul nu este determinat de vointa sau intentia noastra , ci de contextul fizic in care ma aflu si de recompensele sau pedepsele pe care le primesc ,dupa ce fac acel comportament. Schimband contextul si recompensele, poti schimba comportamentul

   EPIGENETICA

  IN-formatia EPI-genetica TRANS-generationala, sau „noi suntem responsabili si de generatiile urmatoare „

   

Epigenetica este o ramura a geneticii care studiaza variatia trasaturilor fenotipice care sunt cauzate de aspecte ale mediului inconjurator, acestea schimband comportarea genelor si afectand modul in care celulele le decodifica. Informatia biologica este depozitata si reprodusa sub forma ADN-ului . Epigenetica studiaza mecanismele care influenteaza felul in care se exprima genele, modificari chimice in ADN sau in cazul proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului .

Epigenetica (in limba greaca EPI inseamna deasupra/peste ) ,studiaza felul in care se transmit caracterele dobandite (rezultat al factorilor de mediu, al experientelor individuale, al individului…) in mecanismului ereditatii, adica altele decat cele de care sunt responsabile genele din ADN. Respectiv informatia biochimica din mediu care se ataseaza informatiei din ADN si care transcede urmatoarelor generatii, deci ereditatea poate fi modulata si de experienta parintilor. Aceste marcaje sau etichete chimice favorizeaza activitatea genelor, adica permit producerea proteinei unei gene , iar altele dezactiveaza activitatea unei gene.Aceasta se realizeaza prin intermediul factorilor de transcriptie , adica proteine care se lipesc de o sectiune de ADN din apropierea unei gene pentru a o activa sau dezactiva sa se exprime diferit datorita activarii si reprimarii anumitor gene , fara schimbari la nivelul secventei genetice. Tumorile pot fi declansate de mutatii genetice si functionarii defectuase a fenomenelor epigenetice. Influenta mediului are ca efect asupra activitatii genelor. Plantele memoreaza schimbarile de mediu pentru a sti cand sa intre in repaos si cand sa infloreasca.Genele regleaza ritmul si modul de crestere a celulelor noastre , dar mediul inconjurator produc dezechilibre in chimia interna, un intrerupator epigenetic care blocheaza activitatea genelor. Leziunile epigenetice pot fi controlate prin modificarea dietei si  a  gandirii. Adversitatile emotionale altereaza reglarea genelor responsabile de controlul emotional si vor duce la un comportament impulsiv, jocuri, alcool, mancatul excesiv. Anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare.  Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra , perceptiile, atitudinile si emotiile dirijeaza biologia si comportamentul.

Genele pot fi activate si dezactivate prin semnale din mediul inconjurator. Fiecare celula are un anumit tip de constiinta.Genele isi schimba expresia in functie de ce se intampla in afara celulelor noastre. Convingerile noastre pot schimba biologia noastra.Anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa urme asupra materialului genetic.Aceste amprente genetice pot scurtcircuita si pot transmite amprenta generatiilor urmatoare, adica o mostenire epigenetica. Fumatul si mancatul excesiv pot schimba amprenta epigenetica asupra ADN-ului, in care gena de obezitate sa se exprime puternie iar ce de longevitate prea slab , aceasta predispune copii inainte ca ei sa fie conceputi.Anumite modificari ale ADN_ului determina speranta de viata .Influentele din mediu : fumatul, dieta, stresul, pot afecta genele copiilor si al nepotilor. Genele sunt modificate de mediu tot timpul , prin etichete chimice care se ataseaza singure pe ADN-ul uman.Efectele intre generatii sunt date de influenta sociala, din mostenirea genetica si din etichetele epigenetice ( o generatie raspunde la experientele generatiei anterioare).Experientele traumatizante din trecutul nostru sau inaintasilor nostri , lasa cicatrici moleculare la nivelul ADN-ului.Experientele noastre si al inaintasilor nostri , nu dispar niciodata chiar daca au fost uitate , ele devin un reziduu molecular care devin parte din codul nostru genetic. ADN-ul ramane la fel ,dar tendintele psihologice si comportamentul sunt mostenite epigenetic.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSjbv2yurcAhUC7qwKHT0_C5gQwqsBMAB6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzuTxetX54Ts&usg=AOvVaw1I0BizrWUtk_HbcAHUrOmO

Mostenirea implica modificarile chimice ale ADN-ului (proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului) precum si la secventele de ARN care activeaza sau dezactiveaza o gena, ducand la modificari ereditare.

Informatia biologica este depozitata , citita si reprodusa sub forma ADN-ului.

Genele sunt pachete de informatii scrise sub forma unor secvente de baze azotate care codifica proteinele,si care indeplinesc functii necesare vietii.

Epigenetica se refera la mecanismele moleculare care afecteaza activitatea genetica .https://www.youtube.com/watch?v=4aOq7Dw75xI

Comutatoarele epigenetice activeaza sau dezactiveaza o gena, si care produc efecte in timp dupa diviziunea celulara si dupa reproducerea sexuala.

O parte din functionarea normala a ADN-ului este oprita de o influenta exterioara numita epigenetica. Corpurile si comportamentul este influentat de mediu mai mult decat de gena, deci mediul este responsabil pentru influentarea modelelor de metilare a ADN-ului.,deci mediul ne influenteaza genele.

Prin secventa de ADN suntem condamnati sa ramanem pe viata, marcajele epigenetice pot fi inversate  medicamentos sau prin experientele de viata.

Acest factor de metilare a ADN-ului, implica o mica subunitate chimica, grup metil, care este adaugata ADN-ului iar gena nu mai poate fi activata (este redusa la tacere). Epigenetica se refera la modificarile care se pot mosteni din interiorul unei celule si care nu implica modificari ale secventei de ADN.

Concluziile studiului s-au bazat pe experienta celor 1000 locuitori dintr-un sat suedez,Overkalix, care au suferit de foame si care au influentat media de viata a copiilor lor, boli crdio-vasculare sau diabet. Influentarea vietii urmasilor, prin modul de trai al predecesorilor, se numeste efect epigenetic transgenerational. Pentru a se produce efectul epigenetic transgenerational „ceva” se transmite , fara a atinge codul genetic.Un rol ,in acest sens, il are metilatia ADN-ului(  un grup metil CH3 care impiedica citirea ADN-ului)Deci, mediul (metilatia ADN-ului) poate influenta ereditatea.Alimentatia mamei are influente majore asupra fatului, fumatorii se pot imbolnavi de cancer de plamani, metilatia este influentata si va trece si la generatiile urmatoare. Influiente datorate  mediului si dietei, viata pe care au dus-o bunicii nostri ne influenteaza sanatatea, anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare, anumiti factori negativi din viata unor oameni modifica nu structura ci expresia sau functionarea unor gene. Teama dobandita in cursul vietii, ca urmare a unor traume, se transmite si la urmasi. Influenta negativa a unor evenimente sau obiceiuri din viata unui om transmitandu-se la copii si nepoti. Daca o femeie a fumat la viata ei, acest obicei mareste riscul aparitiei astmului la stranepotii acelei femei, evenimentele traumatizante lasa urme epigenetice/indicatori epigenetici : penuria de alimente, frigul, suferinta psihica, etc…anumite medicamente

Conditiile din viata intrauterina ar putea sa afecteze viata fetusului cat si viata de adult., anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa o amprenta asupra materialului genetic in ovule si sperma, aceste urme epigenetice (dieta, nutritia prenatala si stresul) isi pot lasa amprenta supra generatiilor urmatoare , cum ar fi mancatul si fumatul pot schimba amprenta epigenetica supra ADN-ului (gena pentru obezitate sa se exprime prea mult iar cea de longevitate prea slab). Aceste obiceiuri rele( alimentatia proasta, somnul insuficient, lipsa de miscare si de contact social iti pot predispune copii- chiar inainte sa fie conceputi-la boli si moarte timpurie.

Mediul , fiziologia noastra interna si perceptia noastra asupra acestora ,determina activitatea genetica din fiecare celula. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra (perceptiile, atitudinile, si emotiile ) dirijeaza biologia si comportamentul. Corpul uman este de fapt o comunitate de aproape 50 trilioane de celule. Caracteristicile fizice si comportamentale ale celulelor sunt derivate din peste 150.000 de structuri proteine diferite ale caror structuri sunt programate in genele noastre .Soarta diferita a celulelor se afla sub controlul mediului si nu a genelor., deci, informatia ambientului controleaza comportamentul si genetica. Pielea celulei ( membrana celulara) este responsabila pentru citire si reactia la conditiile ambientale. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de ganduri pe zi , iar aceste ganduri produc consecinte , fiecare gand este de fapt o energie pe care o lansam in univers.,care isi cauta in drumul ei o alta energie, care va declansa un proces de rezonanta, o intentie si va fi atras automat in viata noastra., prin gandurile noastre noi emitem energie spre exterior. Inima genereaza un camp electric. Inima interactioneaza atat cu trupul cat si cu mediul exterior influentand   mediul prin emotii . Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice care interactioneaza cu celulele corpuluisi cu atomii din jurul nostru. Nu numai emotiile noastre sunt emise in afara , ci mai ales convingerile noastre, iar inima transforma emotiile si convingerile in energie electromagnetica, deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, ,dar si prin manie, ura,suparare noi putem produce modificari in trupul nostru si la distanta.. Vindecarea se produce mai repede printr-o sustinere afectiva decat doar printr-un proces de gandire. Exista un camp cuantic care ne uneste cu tot cea ce exista in jurul nostru , prin intermediul acestui camp suntem in legatura cu totiii. ADN-ul are o influenta directa asupra particulelor din care este creiata lumea inconjuratoare , adica fotonii atomilor. ADN-ul uman este influentat ,la randul sau, de sentimente. Sentimentele umane care izvorasc din inima ,avand in spate convingerile puternice, modifica forma ADN-ului, iar acesta influenteaza atomii.Cand subiectii emit stari de iubire ,recunostinta,molecula de ADN se dilata, lanturile de ADN se maresc. la starile de furie , frustrare, stres, molecula de ADN se va bloca ,se contracta. Emotiile ,convingerile, sentimentele pot modifica structura de ADN., precum si ordonarea acestora in celule.Gandurile si sentimentele pot modifica ADN-ul .,iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata materia. Atunci cand traim anumite stari noi influentam direct structura ADN-ului, iar aceste se propaga in trupul nostru ,cat si in afara noastra, datorita campului cuantic , influentand tot ce exista in aceasta lume.

Concluzia finala este ca : suntem responsabili de generatiile urmatoare , chiar daca nu ai avut copiii.

ELEMENTE DE NEURO-TEOLOGIE CUANTICA

-Cuanta: ( cea mai mica cantitate de materie ce se poate cuantifica ), cantitate de energie radianta cu o valoare proportionala cu frecventa radiatiei, particula incarcata cu energie.

-Masa unei particule este o forma de energie, iar particulile comunica intre ele.

-Fiecare parte a unui obiect contine si imaginea intregului,aceasta este o holograma, iar creierul functioneaza pe acest principiu.

-Din energie si informatie se organizeaza structura materiei dirijata de o Constiinta Divina, deci constiinta este axul universului, legea binelui , al iubirii. Creierul recepteaza si modeleaza constiinta.

-Toate sistemele materiale poseda o caracteristica principala : dualitatea unda-particula.

Electronii in fizica clasica actioneaza ca particule, dar in conditii speciale se comporta ca unde.

-Cele mai mici unitati energetice sunt „cuantele” .

Un atom poate emite cantitati cuantice de energie luminoasa . Cand particulile intractioneaza este ca si cum ele ar fi conectate prin legaturi invizibile la un intreg.

-Exista o proprietate de ne-localizare cuantica.

https://www.youtube.com/watch?v=JuaZUfpXFe0 

Particulele aflate la distanta interactioneaza unele cu altele, ca si cum ar fi un intreg , ele coordoneaza fiecare particica din univers.

-Observatorul modifica starea cuantica a sistemului observat.

-Campul energetic cuantic, sau ca potential, poate afecta particula; E=mc2…E=energia, m=masa . c=factorul de conversie (viteza luminii in vid)..masa este energie aflata in repaus, este o forma de energie , materia este energie,

energia este o marime dinamica ,particula este un proces care implica energie.

-Corpul solid se prezinta ca unde de probabilitate.

-Un atom este cand unda de energie cand particula . La baza Creatiei stau energiiile necreate a lui Dumnezeu, iar energiile din univers sunt creiate, deci energiile necreate a lui Dumnezeu stau la baza creatiei.

-Particulile de materie din sisteme diferite interactioneaza ca si cum ar fi interconectate la un intreg, deci totul se leaga ca si cum in structura lor ar avea aceiasi informatie, ca si cum ar fi programate de acelas Creator.

-Observatorul unui experiment influenteaza rezultatul experimentului , toti ne influentam unii pe altii .

-Cel mai mic camp cuantic poate afecta particula modificandu-i starea. Particulile trupului nostru creaza un camp cuantic, ce influenteaza tot in jurul nostru, iar particulile afectate vor influenta alte particule.

-Prin faptele lui bune sau rele, omul influenteaza intreaga creatie si pe toti oamenii, precum si intentiile noastre. Toti suntem legati unii de altii, de lumea creata si de Creator.

-Particulile nu pot fi gandite ca un obiect static, ci ca o entitate dinamica, un proces care implica energie. Lumea spiritualizata are ca suport energiile necreate a lui Dumnezeu.

-Imperechierea a doua particule ( electroni ) ,daca rotesti unul din ei , celalalt va reactiona la fel indiferent unde se afla in univers, deci informatia ( directia spinului/sarcinii electrice) poate fi teleportata in orce parte a universului.

Electronii manifesta calitati duble, particule si unde in acelas timp, totul depinde de observator. Lumina este unda si particula in acelas timp.

Timpul se opreste la viteza luminii, iar masa unui pbiect creste pe masura ce se apropie de viteza luminii ,iar timpul incetineste. Totul poate fi si unda si particula in acelas timp ( particula=electroni si unde=lumina. energie radianta).

Corp>materie>molecula>atom> particula>electron>nucleu>cuanta>proton>neutron>foton>energie >unda>lumina> spin>informatie> ceata informatica > string>spirit

In anumite conditii cuantul ia forma unei particule, alteori ca unda, totul este energie si informatie , cand observam

unda se face particula, lumina reprezinta singura constanta din univers, Dumnezeu este lumina. Lumina necreata este mijlocul prin care Dumnezeu a creiat si sustine universul, totul este energie si informatie in acelas timp.https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Credinta, adica observatorul care crede si asteapta sa vada, determina natura realitatii. Noi transmitem in exterior unde cerebrale cu diverse frecvente . Universul este alcatuit din cuante de energie ,vibratie, cuantele de energie sunt influentate de minte prin undele cerebrale. Atunci cand ceva este observat, cuantele se aduna formand particule subatomice ,apoi atomi, molecule, corp si care poate fi observat prin cele 5 simturi. Fiecare gand, ca energie influenteaza campul cuantic, cuantele de energie sunt controlate de Dumnezeu , totul este interconecta prin aceasta inteligenta/ ratiune/ constiinta /putere Divina. Fiecare cuanta de energie poate fi oriunde si oricand si poate fi influentate de un gand , deci cuantele din care suntem formati nu sunt limitate de spatiu sau de timp, ele sunt aspatiale, atemporale , cuantele reprezinta un aspect fundamental a lui Dumnezeu care este omnipotent, omniscient si omniprezent. Fiintele umane sunt create dupa acelas chip spiritual-Dumnezeu si are capacitatea de a observa si de a fi observat, deci oamenii au influenta asupra mediului.

Oamenii sunt fiinte informational-energetice, mintea proiecteaza in exterior un camp de energie purtator de informatie , iar mintile sunt interconectate. Cand mintea rationeaza, emite automat si un gand purtator a sentimentelor si intentiile individului sub forma de energie si se propaga sub forma de unde in univers. Deci universul, Dumnezeu asculta si inregistreaza gandurile noastre, prin creier vorbim cu universul, cu Dumnezeu. Materia (particula) este unda (camp cuantic) si unda este particula in acelas timp, este energie si informatie in acelas timp. Emotiile si cuvintele au efect de camp asupra celorlalti si asupra universului. Ura imprima in ADN un program negativ-boala ,iertarea sterge programul negativ din ADN, deci prin iubire se sterge programul negativ din ADN.https://www.youtube.com/watch?v=d6gFHgzfo_w

 Ura produce dinorfina-starea de rau -spirala de ADN se contracta, mor neuronii, sistem imunitar incremenit, Ph acid-boala, iubirea produce endorfina, dopamina, oxitocina-starea de bine, fericire. Intre noi este un camp, un canal de energie, fotoni si cand ne rugam se stabileste un canal de comunicare cuantic intre noi si cel care ne adresam, gandul si cuvintele emite cuante,energie,informatie, fotoni. Creierul respecta un cod etic, moral ,iar constiinta alege chimia creierului prin care se exprima binele sau raul, binele si raul sunt prelucrate in zone diferite al creierului,constiinta este unda si creierul este materia. Constiinta este dincolo de creier ,ea separa binele de rau, dar mai intai trebuie sa stiu ce este binele si ce este raul. Sanatatea universului si al oamenilor depinde de respectarea legii morale. Dincolo de noi exista o Ratiune,o Inteligenta, o Constiinta Divina , o teologie a tuturor lucrurilor care este Iubirea si dragostea.

Impulsul religios este inradacinat in biologia creierului uman si provoaca o modificare in activitatea creierului, un lant de evenimente neurologice succesive, iar experimentarea lui Dumnezeu este un proces a perceptiei subiective, deci neuroteologia creierului interactioneaza cu Divinul, sistemul nervos este preprogramat sa experimenteze experiente spirituale, mecanismele electromagnetice si biochimice sustin fenomenele religioase prin sub sau suprastimularea sistemelor simpatice si parasimpatice. Starile de extaz depind de sistemul limbic sau de partea emotionala a creierului si de secretiile hormonale, respectiv de un proces chimic si neuronal complex care duc la stari de constiinta modificata. Creierul si universul respecta un cod etic si moral, o lege morala stabilita de Creator, iar constiinta face selectia intre bine si rau ,deci constiinta alege retelele neuronale pentru a se exprima, creerul reprezinta receptorul Constiintei Divine, a unei Mari Minti a universului. In ADN este inscrisa intreaga istorie a universului, Dumnezeu intervine in ADN-ul nostru pentru a desavarsi „nasterea din nou”.

 https://www.youtube.com/watch?v=wWC7hM82H-Q

Legea fundamentala a universului este Legea Binelui, inscrisa in creierul nostru, in inima noastra, iertarea noastra de catre Dumnezeu inseamna stergerea din ADN-ul nostru a modelului negativ patologic al pacatului pentru a fi o faptura noua. In ADN este programata ultima respiratie, acolo intrvine Dumnezeu. Esenta existentei este cunoasterea si viata vesnica este cunoasterea, totul este alcatuit din unde de informatie, Cuvantul /Cunoastrea/Informatia Constiinta Divina s-a facut trup… Potrivit fizicii cuantice noi participam activ la crearea si modelarea universului, suntem participanti si observatori impreuna cu Marel Creator. Univesul este ratiune, informatie, constiinta si energie , lumina creata de catre Marea Constiinta si Lumina Necreata.

Creierul uman viu, prin constiinta sa, este instrumentul prin care se exprima universul si Dumnezeu pana la ultima celula ,este Marele Miscator Nemiscat care in profunzimea materiei pune in miscare neintrerupta particulele cuantice din atom, iar noi suntem facuti din energie cuantica. Creierul „de capul lui” nu poate face diferenta dintre moral si imoral, diferenta dintre ele o face constiinta morala a binelui care a asimilat principiile morale. Gandirea morala a binelui modifica ADN-ul, spirala/catena se desface, se produce alcalinitatea organismului, neuronii si retelele neuronale se inmultesc, sanatate fizica si psihica. Constiinta prin mecanismul iertarii regleaza si sterge din memoria ADN-ului evenimentele negative si ne putem vindeca.

Cuvantul si gandul au un camp si se propaga in spatiu sub forma de camp, de unda ,cuanta informationala:

Unde cerebrale normele, Beta 12-16 Hz ;unde de relaxare Alfa 8-12 Hz ; unde de hipersugestibilitate, Theta- somn cu vise, reverie revelatii, inspiratie, bunastare psihica, iubire, idei noi, deductie prin intuitie, toleranta, regenerare si vindecare fizica ; unde Delta 05-4 Hz somn profund fara vise ; si alte unde…

GENELE si COMPORTAMENTUL uman

Corpul, creierul, celula, neuronul si ADN-ul uman. Generalitati:

Fig. 1

 Fig. 2

 Fig.3

 Fig.4

https://www.youtube.com/watch?v=zuTxetX54Ts&t=325s

https://www.youtube.com/watch?v=yaLYLX4NJEg

– Un om mananca in decursul vietii~ 50.000 Kg. mancare si consuma~ 40.000 litri de lichide.

-Creierul continua sa transmita impulsuri electrice timp de~ 2400 minute dupa moarte, dar unde este viata ?.

-In decursul vietii o persoana isi petrece ~72 luni visand.e.

-In decursul vietii o persoana isi petrece ~72 luni visand.

-Inima bate de ~3 miliarde de ori in decursul vietii.

-Inima pompeaza ~10.000 litri de sange pe zi.

-Inima bate de ~3 miliarde de ori in decursul vietii.

-Inima pompeaza ~10.000 litri de sange pe zi.

-Corpul uman are ~120.000 metri de vase de sange.

-O persoana respira ~75 milioane de litri de aer in decursul vietii.

-In creierul uman au loc ~100.000 reactii chimice pe secunda.

-In corpul uman se produc ~25 milioane de celule noi in fiecare secunda.

-Corpul uman are ~100 trilioane celule.-

-La fiecare 7 ani corpul uman se reannoieste, milioane de celule mor in fiecare clipa.

-Impulsurile nervoase din creier au viteza de 275.000 metri pe ora.

-Creierul uman consuma ~ 200 Kilocalorii pe zi.

-In genomul uman , totalitatea materialului genetic, scarile au 3 miliarde de trepte chimice.

-Neuronii receptioneaza si transmit semnale electrochimice.

-Creierul inregistreaza un eveniment intarind grupurile de neuroni si codifica experienta ca „engrama” ( urma lasata de un eveniment asupra sistemului nervos).

-Informatia din celulele biologice si din organisme a trebuit sa fie proiectate de o „Mana Creatoare”.

-Orce informatie se degradeaza in timp ,datorita mutatiilor genetice care se transmit generatiei urmatoare, iar corpul uman se degradeaza constant.

-ADN-ul poate fi influentat si reprogramat prin cuvinte, ganduri, si anumite frecvente, deci reactioneaza la cuvinte, propozitii si unde radio de o anumita frecventa.

-ADN-ul poate distribui informatia in retea , poate prelua informatia din retea si poate stabili contacte cu alti participanti la retea.

-Pentru a decodifica informatia genetica a ADN-ului sunt necesare enzimele ( proteinele).

-Pentru a forma ADN-ul este nevoie de proteine , dar pentru a face proteina este necesar ADN-ul, deci ambele au fost create de catre Creator si in acelas timp. ADN-ul reprezinta amprenta lui Dumnezeu in creatie. Dumnezeu a codificat ADN-ul, si este facut pentru a se reproduce, omul este un suflet viu.Este cel mai mare mecanism viu de stocare a informatiei, si contine matrita oricarei vieti.

-Informatiile codificate sunt date de secventa lineara a treptelor chimice, fiecare treapta este alcatuita din doua substante chimice.

-Celulele vii stocheaza si proceseaza informatiile pe cale chimica, si este transmis in momentul diviziunii celulare si al reproducerii organismului. ADN-ul va produce proteina si va forma celula corpului uman.

-Toate celulele contin informatii ereditare si va transmite informatiile la urmatoarea generatie de celule.

-Un om are ~ 60000 de ganduri in fiecare zi, iar fiecare gand este o energie pe care o lansam in univers.

-Tot ceea ce gandim si simtim, ADN-ul percepe in mai putin de o nanosecunda ,indiferent unde se afla mostra de ADN in univers.

-Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electrochimica in arii multiple ale creierului.

-Gandirea umana este controlata de doua sisteme :

.gandirea rapida, este innascuta ,lucreaza inconstient si intuitiv, si nu necesita efort voluntar.

.gandirea lenta, este constienta ,foloseste rationamente deductive si necesita mult efort, gestioneaza credinte, optiuni si decizii.

-Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice, care interactioneaza cu celulele corpului uman si cu atomii lumii inconjuratoare, asupra convingerilor noastre.

-Inima transforma emotiile si convingerile noastre in energie electromagnetica, produc modificari in trupul nostru , cat si in afara noastra.

  GENELE si comportamentul UMAN :

Aspectele comportamentului pot fi intelese prin procesele biologice care stau la baza lor. Conditiile de mediu joaca un rol major in exprimarea unui anumit factor genetic. Nivelul de testosteron si a serotoninei sunt corelate cu comportamentul agresiv, precum si sistemele neuronal, hormonal si contextul social. Gene dominante si gene recesive: cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante individul manifesta trasaturile genelor dominante. Cand una este dominanta iar cealalta este recesiva ,gena dominanta manifesta forma trasaturii. Daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se va exprima gena recesiva.

Tendinta genetica si conditiile de mediu joaca un rol important in comportament. Influenta genetica poate deveni si mai puternica odata cu varsta. Anumite trasaturi sunt influentate de unele gene despre care se crede ca afecteaza grupuri de receptori ale unor neurotransmitatori. Tendinta de a deveni impulsivi este data de o gena care controleaza receptorii dopaminei D4.

Anomaliile neuroanatomice ,neurofiziologice endocrine, sau fiziologia afecteaza probabilitatea de aparitie a comportamentului agresiv. Interactiunile biosociale timpurii (furia, agresarea fizica ) afecteaza comportamentul agresiv.

Diferentele biologice influenteaza felul de comportament emotional :

-diferentele neuroanatomice : stimularea sau leziunile hipotalamusului si amigdala in urma unor traume, tumori ,factori stuationali.

-indivizi cu niveluri scazute de serotonina care inhiba reactiile impulsive la frustrare.

-niveluri crescute de testosteron in perioada intrauterina si primii ani de viate ( tratarea mamelor cu testosteron in timpul sarcinii ).

Dominarea sau agresarea altuia creste nivelul de testosteron la barbati.

Schemele sociale , felul cum reactioneaza oamenii la stimulii din mediu, precum si variatia genetica, predispozitiile biologice, neuroanatomia sistemului limbic responsabil de emotii.

-factori invatati si innascuti:

.influenta conditionarii prin recompense si pedepse

.convingerea ca va duce la un rezultat bun

.comportamentul invatarii sociale-recompense asteptate.

.imprimarea primelor paternuri din tinerete.

.invatarea sociala in functie de variabilele culturale si sociale.

Gena care afecteaza receptorul dopaminei D2 apare la persoanele care cauta multe tipuri de placeri (drog, jocuri de noroc, obezitate ).

Potentialul mostenit cu care o persoana intra in viata este influentat de mediu.

Genele pot predispune, dar mediul si educatia determina rezultatul final.

Cromozomii si genele, segmente de molecule de ADN care depoziteaza informatia genetica transmite potentialul ereditar al individului.

Comportamentul depinde de interactiunile dintre ereditate si mediu : genele unui individ stabilesc limitele potentialului sau, dar ce se intampla cu acel potential depinde de mediul in care creste si se educa persoana.

O persoana nu reactioneaza la evenimente ,ci la modul cum interpreteaza evenimentele.

Pe cale genetica sunt transmise nu trasaturile antecesorilor,

 ci un complex de predispozitii sau potentialitati.

Determinarile ereditare se pot exprima la diferite varste sau raman in stare latenta si devin functionale de existenta unei actiuni favorizante.

Sunt determinate ereditar temperamentul, aptitudinile si emotivitatea; iar caracterul ,vointa si atitudinile sunt mai putin ereditare.

In lipsa unei ingrijiri parentale adecvate in primii ani de viata copilul isi pierde specificitatea , animalizamdu-se in cuda ereditatii sale de tip uman (vezi copii  crescuti in vizuina unui animal ).

Omul vine pe lume nedesavarsit genetic , dar este liber de constrangerile genetice; putem spune ca omul are cel mai elastic program genetic.

Omul nu nu este supus constrangerilor genetice stricte si de aceea poate invata, a se desavarsi, a se autoperfectiona.  Desavarsirea este scopul suprem a Lui Dumnezeu accesibil omului prin Omul Isus Hristos , iar actiunea infinita de a se desavarsi este lucrarea Duhului Sfant , si aceasta este nasterea din nou.

Educatia controleaza si organizeaza influentele mediului si potentialitatea ereditara, educatia are un caracter finalist al dezvoltarii fiintei umane.

Persoana = (ereditatea +  mediu )  determinism + educatie (liberul arbitru)

Intervalul ereditar determinat stabileste limita inferioara si limita superioara ;iar mediul inclusiv educatia actioneaza in aceste limite . Depasirea limitelor este opera lui Dumnezeu. 

Structura mediului= nivelul biologic innascut + nivelul psihologic + nivelul mediului fizic + nivelul istoric socio-cultural al individului.

Dezvoltarea ontogenetica se realizeaza in contextul interactiunii factorilor ereditari cu cei de mediu, deci mediul influenteaza dezvoltarea intere limitele pe care le traseaza ereditatea. Determinarile ereditare si ambientale au un caracter arbitrar, educatia are rolul de a limita caracterul ereditar, spiritualitatea duce la anularea si depasirea caracterului ereditar, pentru a deveni un om nou (nascut din nou)

SCHIMBAREA MENTALITATII se face prin crearea de noi retele neuronale

Cum poti schimba sau renunta la obiceiuri si comportamente indezirabile ?

Retelele neuronale sunt autostrazile creierului prin care comunica intre ele celule nervoase , neuroni responsabili de credinte ,obiceiuri, incredintari care dau comportamentele oamenilor.

Obiceiul , automatismele comportamentale sunt date de retelele neuronale si care pot fi schimbate cu noi obiceiuri prin crearea de noi retele neuronale, datorita neuroplasticitatii creierului. Modificarea comportamentului unui om se poate face prin interventia uneia dintre emisferele cerebrale. Tot ce auzi pentru prima data mintea accepta ca fiind adevarat ,deoarece se formeaza o retea neuronala, respectiv o incredintare , o credinta. Mintea nu poate controla prelucrarile inconstiente de informatii false. Continutul gandurilor modifica chimia creerului. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva si negativa , separa binele de rau. La sentimente de bucurie spirala de ADN se relaxeaza si un Ph alcalin, sanatate , celulele nervoase / neuronii se refac, ; iar la sentimentele de ura se contracta producand scaderea sistemului imunitar , PH acid , boala, deci organismul nostru reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci creierul respecta un cod etic si face selectia intre bine si rau prin constiinta morala. ADN-ul nostru face si el diferenta dintre bine si rau, iar celulele nervoase /neuronii mor la emotii negative. Creierul uman viu functioneaza 95% din timp guvernat de subconstient, acestea sunt obiceiuri , programe mentale inregistrate din mediu, iar oamenii functioneaza 70% din timp in baza acestor programe/preprogamari. Prin influentarea convingerilor, credintelor, atitudinilor, poti sa-ti schimbi biologia, chimia si si genetica comportamentului.

Noi ne controlam viata de constientul nostru doar 5% din timp, iar 95% din timp de mintea subconstienta.

Tot ceea ce creiem in viata reprezinta rularea unor programe vechi, credinte, obiceiuri, idealuri a altor oameni asimilate in plan subconstient in timpul vietii. Pentru a te schimba este nevoie de stergerea acestor programe, respectiv rescrierea programelor mintii subconstiente din ADN si din reteaua neuronala, reconfigurare sinaptica-neuronala. Constiinta contribuie la reorganizarea retelelor neuronale. Mintea este o componenta a constiintei. In hipocamp se acumuleaza informatiile, memoria, invatarea, emotia. Creierul opereaza cu semnale electrice si chimice. Creierul este suportul constiintei, iar celulele sunt suportul informatiei.

Mintea constienta are o capacitate limitata , are doua mii de biti/sec si nu poate procesa decat 1-3 evenimente deodata si se ocupa cu memoria de scurta durata, este legata de timp, gandeste conceptual, se ocupa de vointa, teluri si rezultate. Subconstientul proceseaza mii de evenimente simultan are 4 milioane de biti/sec ,este depozitarul atitudinilor, valorilor, concepteloe si credintelor, gandeste la prezent, vede lumea prin cele 5 simturi si este ocupat permanent cu monitorizarea operatiunilor intregului corp, deci procesul schimbarii trebuie sa se produca in subconstient .Nu trebuie sa ne adresam mintii constiente pentru schimbare , deoarece subconstientul nu crede si va refuza noua informatie. Noua credinta trebuie adresata simultan in cele doua emisfere cerebrale pentru a reduce opozitia in intrirorizarea noii credinte (proces de inegrare cerebrala). Deci aflu din subconstient daca este de acord, inainte de ai da impulsul de a o face, apoi voi face balanta pentru integrarea cerebrala, subconstientul trebuie sa accepte tiparul nou -nu constientul. Noua credinta trebuie sa se consolideze deodata in ambele emisfere cerebrale.

METODA PRACTICA pentru schimbarea comportamentului :

 https://www.youtube.com/watch?v=p6iHulz79YU

1.Identifica obiceiul pe care doresti sa-l schimbi (reteaua neuronala fixata in creier) si stabileste-ti intentia, intensitatea noului obicei ( formarea unei noi retele neuronale )

2.Observa vechiul obicei sau modul in care vechile retele neuronale iti afecteaza viata.

Observa-ti sentimentele ,gandurile si modul cum reactioneaza organismul si constientizeaza rezultatele.

3. Muta-ti atentia de la vechiul obicei la noul obicei.

4.Foloseste-ti imaginatia .

Foloseste puterea atentiei ,intentiei si imaginatiei a noilor comportamente si obiceiuri, repeta-le in minte si punele in practica in mod repetat.

5. Intrerupe-ti gandurile si tiparele de gandire vechi atunci cand apar.

Spune NU vechiului obicei apoi porneste cu mintea catre noul obicei pentru a se fixa noua retea neuronala.

6. Foloseste tehnica aversiunii = cand iti vine in minte vechiul obicei spune NU cu voce tare si indreapta-ti atitudinea spre noul obicei.

7. Concentreaza-te pe noile decizii luate a noului obicei pe o perioada mai lunga de timp si exerseaza-le.

8.Muta-ti mintea ,gandurile si emotiile pe noul obicei. Gandurile trebuie sa fie in concordanta cu emotiile noi al noului obicei.

9.Conecteaza-te cu Divinitatea pentru inspiratie si sprijin, folosind meditatia ,rugaciunea si credinta.

10. Transformarea este posibila ,schimbarea mintii este posibila prin crearea noilor retele neuronale a noilor obiceiuri atunci cand esti dispus sa faci acest lucru.

SCHIMBAREA MINTII -terapia cognitiv comportamentala

Citat Biblic – Romani 12:2 ” Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia , ci sa va prefaceti , prin innoirea mintii voastre , ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu :cea buna si desavarsita”

Daca ne-am potrivit chipului veacului acestuia , am asimilat un mod de gandire distorsionat, pacatos , prin crearea de retele neuronale ,trebuie sa ne prefacem ,sa asimilam noi retele neuronale pentru a schimba vechile obiceiuri.

Terapia este interventia psihologica care urmareste :1. Optimizarea si dezvoltarea personala ; 2.promovarea sanatatii psihice ,a starii de bine si preventia problemelor psihologice ( ex. emotionale ,cognitive si de comportament ) si a tulburarilor psihice ( ex.tulburare depresiva majora ) si 3. tratamentul problemelor psihologice , a tulburarilor psihice si a celor somatice. Terapia se bazeaza pe modificarea cognitiilor, gandurilor ,a retelelor neuronale vechi ,irationale in cognitii ,scheme cognitive noi pentru a produce noi consecinte .

http://documente.consiliere-psihoterapie.info/public/Daniel-David-Tratat-de-Terapii-Cognitivcomportamentale.pdf

Cognitiile irationale , gandurile pacatoase preluate din mediu sunt: 1. gandirea rigida prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni de „trebuie cu necesitate, altfel nu pot concepe” ;2. catastrofizarea , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce credem ca trebuie cu necesitate sa se intample” este cel mai mare rau care ni se poate intampla ” ;3. lipsa de toleranta la frustrare, prin care „nu putem tolera ” cand lucrurile nu se intampla asa cum noi credem cu necesitate ca ar trebui sa se intample ;4. evaluare globala, exprimata mai ales prin depreciere ( sunt prost ), deprecierea altora ( ceilalti sunt prosti ) si a vietii ( viata este nedreapta ) ,atunci cand lucrurile nu stau asa cum credem noi ca ar trebui cu necesitate sa stea .

Aceste cognitii , ganduri, date de schemele cognitive sustin apoi emotii si comportamente nesanatoase. Spre exemplu , atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii poozitive disfunctionale , iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative disfunctionale. Emotiile pozitive pot fi disfunctionale, deoarece aparitia lor, prin intermediul de placere intareste gandurile irationale subiacente.

Cognitiile rationale sunt: 1.gandirea flexibila , prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni ” preferentiali si de acceptare ” ; 2.evaluare nuantata a lucrurilor negative , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce preferam „este rau ,poate axtrem de rau, dar nu cel mai mare rau care ni se poate intampla „; 3. toleranta la frustrare , prin care „putem tolera ,desi nu ne place, situatiile in care lucrurile nu se intampla asa cum am prefera noi ” ;4.acceptare neconditionata a propriei persoane (ne acceptam fara sa ne evaluam global ca persoane ) , a altora si a vietii si evaluare nuantata a raspunsurilor noastre emotionale , comportamentale si / sau cognitive (ex.ma accept neconditionat ca om , desi comportamentul meu a fost unul gresit , ca urmare voi incerca sa-l corectez) .

Aceste cognitii rationale sustin emotii si comportamente sanatoase .Atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii pozitive functionale, iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative functionale. Emotiile negative si functionale sunt: ingrijorare, tristete , nemultumire ,regrete ,spre deosebire de cele negative si disfunctionale :anxietate /panica , deprimare /depresie ,furie, agresivitate ,vinovatie ,ne ajuta sa facem fata situatiilor negative cu care ne confruntam.Daca dorintele sunt formulate rational si sunt confirmate de viata ,vom experimenta afectivitate pozitiva ,sanatoasa, functionala ( bucurie , multumire ). Daca sunt formulate rational, dar nu sunt confirmate de viata, vom experimenta afectivitate negativa, dar va fi una sanatoasa , functionala ( tristete ,ingrijorare ). Daca dorintele sunt formulate irational si sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate pozitiva disfunctionala ( bucurie disfunctionala ) adica intareste stilul irational care a generat-o. Daca dorintele sunt irationale si nu sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate negativa patologica disfunctionala ( depresie in loc de tristete, panica in loc de ingrijorare ). Deci gandirea pozitiva poate fi irationala. Elementul sanatos este dat de gandirea rationala , pozitiva sau negativa.

Modificarea cognitiilor , gandurilor ,irationale formate din scheme mentale ,conexiuni neuronale in cognitii rationale ,noi conexiuni neuronale este mecanismul principal prin care putem promova sanatatea psihica si morala-atunci cand aceste cognitii irationale exista ca factor de volnerabilitate ,fara a prezenta inca psihopatologia- si / sau trata tulburarile psihologice . Aceste modificari se fac prin :

PSIHOTERAPIA cognitiv COMPORTAMENTALE , schimbarea mintii 

https://www.youtube.com/watch?v=SMB6_aSAGKk 

Teologia se ocupă de trauma păcatului și răscumpărarea prin Cristos.Psihologia se ocupă cu funcțiile și dinamica psihismului uman.Consilierea se ocupă cu înțelegerea de sine, a mediului și soluționarea problemelor în sfera normalității psihice și de aceastea se ocupă preotul sau pastorul.Psihoterapia se ocupă cu înțelegerea și restructurarea de sine în sfera tulburărilor psihice tranzitorii și de acestea se ocupă psihoterapeutul creștin.Psihiatria se ocupă cu rezolvarea tulburărilor psihopatologice prin metode medicamentoase și de acestea este responsabil medicul psihiatru.Psihicul/sufletul se naște din activitatea hipercomplexă a creerului uman viu(soma) sub acțiunea principiului Divin al vieții(pneuma).Trauma păcatului originar(Eden) a afectat și psihismul uman.Psihicul uman se poate vindeca în sfera normalității prin consiliere,în sfera tulburăriloa prin psihoterapie și în sfera anormalității prin psihiatrie sau prin vindecare Divină supranaturală.În acest material ne vom ocupa de zona tulburărilor tranzitorii respectiv de vindecarea sufletului la nivel mental și comportamental folosind mijloace creștine.Dumnezeu a creat antropos cu psihe complet și desăvârșit:pneuma+soma=antropos incluzând și psihe.La păcătuire soma +psihe au fost viciate de păcat.Urmare a păcatului și a nașterii antropos 2 din femeie, psihe a devenit latent/potențial ca o coală nescrisă/tabula rasa cu posibilitatea de a se dezvolta sub acțiunea mediului și a deveni coruptibil.De aceia ,nu evenimentele sau realitățile exterioare ne controlează simțămintele și comportamentele, ci propia evaluare și prelucrare a informațiilor stocate anterior în memorie și a modului cum mă raportez la mesajele care vin din exterior sau din interior.Astfel,dacă ne-am potrivit chipului veacului acestuia/am asimilat un sistem de gândire/mentalitate/gânduri(cogniții)iraționale-disfuncționale sub forma unor circuite ,panze – retele neuronale, va trebui să ne prefacem/să ne restructurăm și să asimilăm gănduri(cogniții) raționale funcționale sub forma unor noi retele neuronale etice, morale și spirituale în concordanță cu principiile morale absolute și veșnice a Lui Dumnezeu pentru a produce noi consecinte.După ce am renunțat și am asimilat un nou model de gândire/înoirea minții , noi retele neuronale, vom putea deosebi voia Lui Dumnezeu cea bună…Conținutul informațional asimilat din mediu este stocat pe plan mental sub forma unor gânduri/cogniții,hărți/pânze , retele, formate din neuroni și sinapse puternic interconectate ca și încredințări/credințe care pot fi eronate. Mesajele care vor veni din exterior se vor ciocni cu aceste încredințări și dacă sunt consonante cu structura mea cognitivă/ retele, va produce armonie psihică,dacă nu -vor produce conflict datorat disonanței cognitive.Creierul va lua măsuri pentru reducerea discomfortului prin adoptarea unor măsuri de reactanță psihică.Creierul sub acțiunea unor stimuli interni sau externi va elibera neurotransmițători/neuromediatori/ neurohormoni responsabili de emoții pozitive sau negative.Emoțiile pozitive/plăcere,satisfacție sunt stimulate de emisfera cerebrală stângă prin creșterea de serotonină,betaendorfină,oxitocină, endorfină,dopamină iar la nivel biologic tensiunea si ritmul cardiac vor fi normale , precum si zambet real, pupile marite si fata vesela, alcalinitate si cresterea sistemului imunitar ,inmultirea neuronilor si a retelelor neuronale, sanatatea ADN-ului, sanatate fizica si psihica…Astfel,la extrovertiți,colerici,optimiști emisfera cerebrală stângă va fi mai activă,iar la introvertiți,melancolici emisfera dreaptă va fi mai activă și vor fi înclinați la depresie.Responsabili de emoțiile negative/teamă,tristețe,frică,iritare va fi când creierul va elibera acetilcolina,cortizolul,dinorfina.La nivel biologic va creste ritmul cardiac si tensiunea, fata va fi incruntata si rosie, pupile micsorate , aciditate marita , scaderea sistemului imunitar,neuroni morti, degradarea ADN-ului,boala.Rolul psihoterapeutului creștin va fi acela de a accentua emisfera stângă prin încurajare verbală și rugăciune, știind că Dumnezeu cu atribute omnipotente poate interveni și prin această credință va crește și nivelul de serotonină.În cazul tristetei nivelul de serotonină scade iar lipsa dopaminei duce la apatie psihică.Creșterea de betaendorfină reduce anxietatea și depresia.

Fig.a

 Fig.b

c

Fig.c

Fig.d

Fig.e

Fig.f

Fig.g

Fig.h

Fig.i

Fig.j

Fig.k

https://www.youtube.com/watch?v=IGFHKkPamL8 Rezumat și concluzii:1)Conținutul informațional din mintea mea va fi asimilat din mediul meu prin educație,experiențe de viață,genetice(predispoziții),sistemul lumii-păcat și Satan sub forma unor retele / panze / harti neuronal, obiceiuri, credinte, incredintari.2)Acest conținut disfuncțional irațional va fi sub forma unor gânduri/cogniții automate și inconștiente și conștiente:Ex:toată lumea mă evită,sunt lipsit de valoare,nu merit să trăiesc,vreau să scap de suferință…3)Din exterior apare un stimul declanșator ca și amorsă:ignorare,dezaprobare,hărțuire psihică…4)Între stimulul declanșator și conținutul informațional se produce o prelucrare informațională automată și inconștientă și va rezulta consonanță sau disonanță(conflict intrapsihic).5)Rezultanta acestora va duce la o reacție de răspuns/consecințe=emoții negative(rușine,mânie,dezamăgire;comportamente dezadaptative=izolare socială,retragere,autoexcludere,sau intenție de suicid pentru a scăpa de suferință;consecințe biologice=palpitații,tensiune…iar pe plan moral spiritual=faptele firii pământești(ură…)6)Consecințele emoționale se vor întoarce ca reacție inversă/metaemoție și va acționa ca factor de menținere/stimul declanșator intern în menținerea conflictului .7)Pentru a producae noi consecințe moral-spirituale este nevoie de o restructurare cognitivă(schimbarea minții) prin formarea de noi retele neuronale pentru a produce noi consecinte. .8)Pentru restructurarea cognițiilor disfuncționale iraționale, vechile retele neuronale, ca si incredintari eronate./2/mă întreb=sunt aceste gânduri/cogniții automate conforme cu realitatea?9)Dacă nu sunt conforme cu realitatea și au rezultat consecințe dezadaptative este nevoie de asimilarea unor cogniții funcționale raționale și spirituale prin autoevaluare realistă,noncatastrofice,ponderate,eliminarea gândirii dihotomice(gândire alb-negru)…ex:chiar dacă sunt respins de cineva-eu am valoare și în fața Lui Dumnezeu am valoare…10)Asimilarea acestui mod de gândire se face prin consiliere psihologică individuală,de grup sau în grup.Asimilarea (schimbarea minții) valorilor spirituale se face prin consiliere spirituală(metapsihică) și introiectarea lor cu ajutorul Duhului Sfânt în locul conținutului informațional disfuncțional irațional.11)Asimilarea acestui conținut va produce noi consecințe/efecte adaptate social și ca roadă a Duhului=dragostea.Restructurarea comportamentală se va face prin recompensă(laudă și aprecieri)și pedeapsă(atragerea atenției)…..pentru menținerea noilor consecințe.

Psihoterapeutul creștin va extrage portretul psihologic al clientului său, îl va interprete și îl va ajuta să depășească aceste tulburări și va cere ajutorul Lui Dumnezeu pentru a asimila un nou mod de gândire rațional și spiritual,recunoscând consecințele dezadaptative și stimulii declanșatori.

BIBLIOGRAFIE:

-Minte, caracter, personalitate< E.G.W >

-Consiliere si psihoterapie pastorala < S.Sandulache >

-Innoirea mintii < David Holden >

-Bazele Biblice ale Stiintei Moderne < Henry M. Morris >

-Filosofia religiei <Geisler >

-Psihosociologia rezolvarii conflictului < Ana S. Constantin >

-Psihologia relatiilor interumane < Marius Milcu>

-Psihologia relatiilor interumane <Steve Duck >

-Conflictul interpersonal < Ana S. Constantin >

-Manual de psihologie sociala < Adrian Neculau >

-Tratat de psihologie morala <C onstantin Enachescu >

-Tratat de igiena mintala < Constantin Enachescu >

-Tratat de psihanaliza si psihoterapie < Constentin Enachescu >

-Tratat de psihoterapii cognitiva si comportamentale <Daniel David >

-Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale <Irina Holdevici >

-Tratat de psihoterapii de grup <I.D. Ialom >

-Comportamentul agresiv <Gabriela Marian >

-Formarea pentru psihoterapie < Jesse D. Geleo >

-Psihoterapia cazurilor dificile < Irina Holdevici >

-Cum sa te iubesti pe tine pentru a te intelege mai bine cu ceilalti < Cristophe Andre >

-Controlul anxietatii < William Steewart >

-Psihologia sinelui <Ion Manzat >

Arta dezvoltarii relatiilor interumane <Les Giblin >

-Cum sa ne purtam cu personalitatile dificile <Francois Lelard >

-Rezolvarea conflictelor < Wendy Grand >

-Cum sa ne exprimam emotiile si sentimentele < Francois Lelord >

-Psihologia frustratiei < Tiberiu Rudica >

-Psihologie sociala < Tony Malim >

-Invingand temperamentul prin Duhul Sfant < >

-Manualul consilierului spiritual crestin < Adams >

-Consilierea crestina in biserica < Otto Rimos >

-Intelegand oamenii <Larry Crabb>

-Functia religioasa a psihicului < Lionel Corbett >

-Sa intelegem creierul < Arthur S. Bard >

-Psihoterapia tulburarilor anxioase <Gavin Andrews >

-Elemente de psihoterapie integrativa < Ion Dafinoiu >

-Psihologia stilurilor de gandire si actiune umana < Mihai Cramer >

-Psihologie clinica si psihoterapie < Daniel David >

-Socioantropologia religiilor < Claude Riviere >

-Psihologia credintei religioase <Ion Manzat >

-Sociologia religiei < Ioachim Wach >

RESURSE pe internet :

-Mintea si ADN-ul intr-un univers inteligent  < Leon Zagrean >

-Neurostiinta si tineretea creierului < Bargaoan >

-Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru < Semnele timpului >

-Bazele biologice ale psihologiei < >

-Emisferele cerebrale si viata spirituala < >

-Bazele neurobiologice ale comportamentului < >

-Interviu cu dr. Bruce Lipton  epigenetica < >

-Cum iti influenteaza bunicii tai destinul < Mihaele Stanescu >

-Cum imi ajutcreierul in depresie si adictii <Eliza Cogean >

-Al Ferasa Romania – Epigenetica < >

-Epigenetica comportamentala < Octavian Popescu >

-Dezvoltarea si functionarea creierului < dr. Virgiliu Gheorghe >

-Interviu cu prof.univ.dr. D.C. Dulcan < Chimia fericirii>

-Interviu cu prof.univ dr. Daniel David< Psihologia stiintifica >

-Neurostiinta -curs

-Biologia perceptiei < biolog Bruce Lipton>

-Fizica cuantica si creatia < biolog Bruce Lipton >

-Neuroteologia, bioteologia, neurostiinta spirituala < >

ioanLUCAnelu

ATLANTA , 10 Mart. 2018

…ioanLUCAnelu          Atlanta 18 iul. 2018

11 martie 2018 Comentarii închise la

Ioan Luca <lucanelu@gmail.com>

TEOLOGIE ELEMENTARA PENTRU INCEPATORI

Ioan Luca <lucanelu@gmail.com> Sat, Mar 10, 2018 at 7:40 PM

UNIVERSUL CUANTIC < TEOLOGIA si STIINTA BIBLICA >

Principiul CAUZEI si EFECTULUI si Legile TERMODINAMICII Biblice .

1.Legea cauzei si efectului .

Cand incercam sa urmarim evenimentul pana la cauza sau cauzele lui, descoperim ca niciodata nu ajungem la un punct de oprire. Cauza evenimentului a fost ea insasi determinata de o cauza a priori, si in cele din urma ne confruntam cu problema unei Cauze Primare Necauzate pe care Biblia si oamenii il numesc Dumnezeu. Dumnezeul Bibliei este Cauza Prima Necauzata a tuturor lucrurilor bune cauzate din universul incomensurabil; este o Cauza anterioara a tuturor cauzelor bune posterioare. Legea Cauzei si Efectului este o lege universala, aplicabila intregii stiintei si intregii experiente umane capabila sa explice fiecare entitate din univers , precum si universul insusi. Aeasta Cauza Prima este infinita, transcendenta, eterna , omnipotenta, vie, constienta, volitiva, onmiscienta, omnibinevolenta, morala, justa, spirituala, iubitoare…

Universul se „sprijina” pe Legea iubirii ,ca efect al Primei Cauze Necauzate  „la inceput Dumnezeu a creat /a facut cerurile si pamantul -ex-nihilo(Gen.1:1) si au fost f.bune ; a facut…toate vetuitoarele care se misca (gen.1:21); a facut pe om dupa chipul sau (Gen1:27)- caci in El avem viata, miscarea si fiinta (Rom.1:20) ; din El, prinEl, si pentru El sunt toate lucrurile (Rom.11:34,36 ) .El nu mai creiaza, dar isi conserva creatia si isi sustine creatia ; El sustine toate lucrurile prin Cuvantul puterii Lui (Col.1:17).

„…tot ce face Dumnezeu dainuieste in veci ” Ecl.3:14- de atunci (la inceput) spatiul si timpul, materia si energia vor fi conservate pentru totdeauna ( Prima  Lege a termodinamicii) ” Tu ai facut cerurile…si Tu le pastrezi pe toate”=Neem. 9:6. Pamantul ramane vesnic in miscare-Ecl.1:4; Tot ce face Dumnezeu dainuieste in veci-Ecl3:14; adica totalitatea materiei/energiei trebuie sa se conserve in orice fenomen. Materia si energia creata vor fi pastrate si reformate in noile ceruri si noul pamant. Fiecare persoana cu identitatea/caracterul lui/ei va fi pastrat pentru a primi rasplata pentru binele sau raul facut cand traia in trupul muritor.

Cauza razvratirii Satanei si caderea lui Adam a dus la patrunderea pacatului in lume ,precum si efecte spirituale in toate domeniile vietii, aducand blestemul lui Dumnezeu asupra pamantului si moartea in lume (cu multa truda sa-ti scoti hrana din el in toate zilele vietii tale -Gen.3:7 ) Gen.3:17-20; 5:12 ; (toti oamenii au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu (Rom.2:23 ).

Fiecare eveniment este leget inseparabil de cauza si efectul sau . Cauza este sursa nevazuta a evenimentului ,iar efectul este ceea ce purcede din el.

  2.Legile termodinamicii care guverneaza procesele naturale din univers.

Prima lege :

Legea conservarii energiei, afirma in concordanta cu Gen.1:2-3 ca nici-o parte a energiei/puterii universului nu se creiaza acum si ca energia totala a universului este constanta. Energia poate fi transferata dinr-un loc in altul , sau transformata dintr-o forma in alta , dar nu poate fi nici creiata nici distrusa .Intreaga energie/materie era disponibila si organizata perfect ( Dumnezeu a vazut ca erau f.bune ; Dumnezeu tine toate lucrurile cu Cuvantul puterii Lui -Evrei 1:3 ); Cerurile au fost facute prin Cuvantul Domnului ..Ps.148:5  …El a poruncit si au fost facute. Nimic din lumea fizica nu este creiat sau distrus acum, desi isi schimba mereu forma si totul se transforma.Acest principiu dateaza de la sfarsitul creatiei (Gen.2:1-3; Ex.20:11; Is.40:26…). El nu mai creiaza, ci isi conserva creatia prin Legea conservarii. Energia se conserva, materia se conserva, soiurile biologice se conserva prin codul genetic…

A doua lege:

Legea degradarii/deteriorarii energiei/puterii/pierdere de energie utile/pierdere de ordine sau pierdere de informatie. Energia universului descreste ( Rom. 8:20,-22; Gen.3:17-19 ),adica energia din univers devine, progresiv, tot mai putin disponibila, iar universul devine tot mai dezorganizat ,in timp ce Entropia sistemului (valoarea energiei absente, dezordinea)  creste (intreaga creatie este sub robia stricaciunii si pana in ziua de azi …suspina si sufera durerile nasterii -Rom.8:21-22 ). Entropia(lipsa de structura sau organizare) in sistemele bilogice se manifesta prin procesul de descompunere ,fenomenele bolii si ale mortii- „orce faptura este ca iarba…”Is.40:6-8. „Pacatul faptuit aduce moartea „-Iac.1:15. In sistemele religioase se manifesta prin tendinta credintelor de a deveni letargice si apostatice-” cand va veni Fiul omului va gasi El credinta ? .

Totul se deterioreaza , se defecteaza, se strica, se uzeaza de la sine.

Marturia unui pamant blestemat (spini,maracini,durere, sudoare , lacrimi , descompunere, constiinta acuzatoare si moartea)-„moartea a venit prin om „1Cor.15:21;  Legea entropiei afecteaza cel mai mult fenomenele imbatranirii si al mortii ,scaderea sistemului imunitar , erori/mutatii in multiplicarea celulelor organismului ,dereglari ale informatiei biochimice ale ADN-ului , scaderea varstei omului de la viata vesnicla la 900 ani/300/12o/80… sunt efectele pacatului originar din Gradina Edenului, iar cauza primordiala a fost caderea lui Lucifer care a devenit Satana.Principiul de conservare a fost drastic modificat in urma pacatului si blestemului (pofte josnice, minti blestemate-Rom.1:26-32) ,iar organismele vii imbatranesc, se dezintegreaza si mor. Dupa blestem, predomina legea universala a dezintegrarii structurii originale, respectiv descresterea universala a ordinii (cresterea entropiei ).Ordinea lucrurilor ca fiind f.bune au durat  de la finalul creatiei( ziua a 6-a), iar moartea si legea entropiei continua de la caderea in pacat si blestem. Inlaturarea blestemului si recrearea noului cer si noului pamant urmeaza a se realiza in viitor prin inlaturarea legii descompunerii , unde moartea nu va mai fi.Acesta va fi miracolul recrearii unde numai Dumnezeu va putea sa suspende legea a 2-a din creatie, in care ” toate vor asculta de glasul Cuvantului Lui „(Ps.103:20); El zice si se face, porunceste si ce porunceste ia fiinta-Ps33:6,9

Pentru aceasta, insusi Dumnezeu trebuia sa fie Mantuitorul si care este in acelas timp Creatorul si sustinatorul, a luat asupra Lui insusi blestemul pacatului si a murit pentru pacatele lumii. Dumnezeu in Isus Cristos a murit pentru noi ca sa putem trai prin El ( sa duca pe multi fii la slava- Evrei 2:10 ).Nasterea din nou este un miracol al creatiei prin care un pacatos pierdut este regenerat si transformat intr-o creatie noua in Isus Cristos (2 Cor.5:17) si care va primi nemurirea (anularea definitiva a legii entropiei ).

Toate lucrurile au tendinta de a se dezintegra si de a muri, situatie care dateaza de la blestemul asupra pamantului, datorita pacatului originar (Gen.3:17; Ps. 102:25-27; Is.40:6-8; Rom.8:2022.Legile fundamentale ale naturii sunt legile conservarii si descompunerii, respectiv masa/energia trebuie intotdeauna sa se conserve, iar entropia trebuie sa creasca mereu, aceasta este „puterea vesnica a lui Dumnezeu” -Cuvantul lui Dumnezeu este viu si lucrator…Evr.4:12.

Legea 1 a conservarii energiei ne invata ca energia totala a creatiei este finita si neschimbatoare, iar Legea 2 a deteriorarii energiei ne invata ca universul imbatraneste si se degradeaza in timp ,dar energia totala ramane constanta, ” Dumnezeu face tot ce vrea in ceruri si pe pamant…” Ps.135:6.

Nimeni nu stie de ce se conserva energia si nici de ce creste entropia, ci acest lucru rezulta din calcule matematice si din observatie.

Ce putem sti si in acelas timp sa tragem o concluzie ,este faptul ca in prima zi de „odihna a lui Dumnezeu ” s-a „legiferat ” legea conservarii energiei. In creatia „originala” a lui Dumnezeu nu a fost planuita moartea vietii constiente.

Raspunsul biblic/teologic la conservarea entropiei (dezintegrarii) in toate sistemele este pacatul omului Adam si Eva, precum si blestemul lui Dumnezeu ,si ca urmare a venit moartea (entropia) Gen.2:17-20- „blestemat este acum pamantul din cauza ta…” = Legea a 2-a. Astfel blestemul (principiul entropiei ca principiu pedagogic )s-a extins asupra intregii stapaniri a omului, deoarece Dumnezei i-a porunci sa „stapaneasca pamantul”, astfel omul a adus haos spiritual in propia stapanire.

Exista speranta cand „nu va mai fi nimic vrednic de blestem” Apoc.22:3 pe noul pamant. Studiile de „sanatate si temperanta ” nu pot elimina/anula , ci pot doar sa incetineasca procesul de entropie a organismului uman viu, ducand doar la cresterea calitatii vietii pana la limita de 80> de ani.

Eliberarea individuala de sub guvernarea legii degradarii si a mortii am primit-o prin Isus Cristos care a indurat pedeapsa blestemului, murind pentru pacatele noastre si inviind pentru justificarea noastra- ” m-a izbavit de Legea  ( a 2-a ) a pacatului si a mortii; Rom.8:2 , prin care a fost inlaturat principiul descompunerii si al mortii din spirit, trup si suflet.

Principiul descompunerii/mortii de acum urmareste intreaga creatie si  este activ datorita pacatului , si deci nu poate fi inlaturat pana ce pacatul si Satana nu vor fi distruse prin „executie ” divina. „Dar noi , dupa fagaduinta Lui, asteptam ceruri noi si un pamant nou, in care va locui neprihanirea ” 2.Petru.3:13.

Legea a 2-a a termodinamicii va fi abolita , iar „moartea nu va mai fi” Apoc.21:4.

Asa sa ne ajute Dumnezeu pentru-ca si noi sa fim acolo o vesnicie !

AMIN, vino Doamne Isuse !


BIBLIOGRAFIE:

-Biblia

-Bazele biblice ale stiintei moderne ( Henry M. Morris )

-Resurse pe internet

*Legile fundamentale ale universului sustin existenta lui Dumnezeu

*Legea cauzei si efectului

*Legile universului

*Legile termodinamicii

RECAPITULARE :

*Tre s’avem in vedere faptul ca Dumnezeu a creat universul (inclusiv omul dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu) ca fiind f.buni, deci fenomenul ( a 2-a lege a termodinamicii/ entropia universului ) de descompunere/degradare/uzura/moarte nu intrase in functiune decat dupa caderea in pacat/blestem.
*Chipul si asemanarea lui Dumnezeu , nu inseamna ca Dumnezeu, El ne-a creat in carne si oase, cu o natura biochimica perfecta nesupusa degradarii, dar cu posibilitatea degradarii/schimbarii, numai Dumnezeu nu se schimba, nu are o natura creata biochimica.

*S’avem in vedere natura biochimica a omului inainte de cadere, legea 1 a conservarii materiei/energiei care s-a declansat in momenul 0 a creatiei. (informatia genetica nealterata din ADN, structura nealterata a retelelor neuronale, functionarea nealterata a biochimiei organismului. etc )

*Relatia nealterata cu Creatorul.

*Dumnezeu nu este chimie, dragostea lui Dumnezeu nu este un proces biochimic, este dragoste/iubire agape, este natura/principiul iubirii/izvorul iubirii.

*Prin creatie, Dumnezeu a pus in noi mecanismele biochimice , creierul elibereaza neurohormoni/neuromediatori responsabili pentru crearea emotiei subiective in urma unor stresori. Aceste emotii negative sau pozitive sunt bune pentru adaptare la mediu.

*Tre sa facem deosebire intre emotie (care nu este iubire sau dragoste, ci poate fi teama ) si sentiment care poate fi iubire. Emotia apare instantaneu si automat, ca mecanism de aparare, sentimentul(dragostea/ iubirea ) intra in planul constiintei si este de lunga durata, ca trasatura de caracter a constiintei .

*Dragostea si iubirea intre oameni, este de natura neurochimica, dar ramane in planul constiintei, dar la Dumnezeu nu este asa.

*Dragostea/iubirea lui Dumnezeu reprezinta natura/caracterul Sau si este vesnica, pe cand la om este schimbatoare si de multe ori o confundam cu emotia in functie de stimulii interiori sau exteriori.

*S-avem in atentie ce s-a intamplat cu pamantul si creatia vie dupa cadere.Legea cauzei si efectului. S-a declansat Legea a 2-a a  materiei/entropia materiei , respectiv degradarea/dezintegrarea/descompunere boala,despartirea de Dumnezeu, indepartarea de la Pomul Vietii, care ar fi mentinut doar prima lege a materii, conservarea materiei/energiei/a vietii, dar a intervenit moartea.

*Odata cu aceasta s-a degratat informatia din ADN (erori in replicarea ADN-ului=boala,moarte) , contaminarea informatiei din neuroni. mecanismele biochimice nu mai functioneaza normal, biochimia se schimba in functie de imprejurari ( neurohormonii care s-au activat la negativ nu mai sunt compensati cu neurohormonii pzitivi si apare comportamentul dezadaptativ…etc.)

*Domnul Isus Hristos, ca si Cuvantul intrupat a lui Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor bune Ioan 1:1-3 .El insusi este viata.Ioan:14:6

*In El sunt ascunse toate comorile intelepciunii si ale stiintei. Col2:3  ;

*Patrunderea pacatului in lume, prin razvratirea satanei si caderea lui Adam ,a avut efecte spirituale in toate domeniile vietii, aducand blestemul lui Dumnezeu asupra pamantului, degradarea si moartea in lume ( legea 2 a entropiei . Gen.3:17-20; Rom5:12

*Dumnezeu insusi a trebuit, din dragoste, prin Isus Hristos sa ia asupra lui pacatul omenirii si blestemul pamantului, sa moara in locul nostru Ev. 2:10 , pentru restabilirea chipului lui in om si anularea principiului al 2-lea al entropiei, printr-un cer nou si un pamant nou.

ARGUMENTE in favoarea existentei MIRACOLULUI :

Dumnezeu se descopera indirect prin: a)natura:Romani 1,19-20 b)Sfinta scriptura:Tit1,3 ;Ap.1,1 c)Isus Hristos:Ioan 1,14;17,8

Argumente cu ajutorul logicii si rationalitatii:a oferi o dovada inseamna a da un argumentvalid drept concluzie.Concluzia depinde de premisele de la care plecam.Daca ambele premise sunt adevarate si concluzia este adevarata.Astfel:premise,1)Se spune in Biblie ca Dumnezeu exista 2)Tot ce se spune in Biblie este adevarat ; Concluzie:Dumnezeu exista

Argumentul cosmologic:miscarea ,cauza ,efectul si contigenta

a)Lucrurile se misca 1)Ele nu se misca de la sine2)Cel care le misca nu se misca de la sine 3)Seriile de miscare nu pot fi infinite; Concluzie:trebuie sa fie o sursa nemiscata de miscare pe care o numim Dumnezeu

b)Multe lucruri sunt efecte 1)Cauzele lor sunt la rindul-le efecte 2)Seriile cauza /efect nu pot fi infinite ;Concluzie:trebuie sa fie o cauza necauzata pe care o numim Dumnezeu

c)Fiintele contigente(cele care pot sau nu pot sa fie) au nevoie de o explicatie 1)cea ce le explica trebuie sa fie explicat 2)Seria explicativa nu poate fi infinita ;Prin urmare,trebuie sa fie o explicatie „neexplicata” pe care o numim Dumnezeu

Argumentul ontologic

1)Ideia de Dumnezeu este ideia a „ceva” fata de care altceva mai mare nu poate fi conceput 2)Dar,ceva care exista in realitate este mai mare decit o fiinta care este doar conceputa 3)Daca, Dumnezeu nu ar exista in realitate,Dumnezeu nu ar fi ceva fata de care nu se poate concepe nimic mai mare ; Prin urmare:Dumnezeu exista ;Deci:Dumnezeu este o Fiinta necesara/o Fiinta care nu poate sa nu existe.

Argumentul teleologic/argumentul planului

Multe obiecte naturale/organismele par proiectate/construite dupa un plan-pentru a urmari un scop in natura 1)organismele au trasaturi care urmeaza un scop 2)Trasaturile de scop trebuie sa fie rezultatul unui plan 3)Organismele nu se autoproiecteaza si nu sunt proiectate de oameni ;CONCLUZIE:EXISTA UN MARE ARHITECT NON-UMAN PE CARE NOI SI BIBLIA Il:: NUMIM DUMNEZEU!

ACEST DUMNEZEU,are urmatoarele atribute Divine :1)El este omniscient=este atotstiitor,El stie totul in mod miraculos dincolo de intelegerea noastra. 2)El este omnipotent=atotputernic ,El poate face totul in mod miraculos(crearea lumii din nimic/ex nihilo in care oamenii nu pot sa inteleaga)…3)EL ESTE imuabil=este neschimbator/din totdeauna a fost la fel 4)El este etern=vesnic,omnitemporal,omnispatial,numai Dumnezeu nu a inceput sa fie si numai EL nu va inceta sa fie….5) El este omnibenevolent=atotbun ,este atributul de venerare si dragoste religioasa.Dumnezeu este insumarea tuturor valorilor pozitive,perfect si infinit de bun,bun in toate si actiunile Sale si efectele acestora….

Problema raului si a suferintei umane:contradictia logica(triada inconsistenta),trei asertiuni,in care adevarul oricaror doua implica falsitatea celei de a treia 1)Dumnezeu este atotputernic 2)Dumnezeu este atotbun 3)totusi,raul exista(tot cea ce ar fi bine pentru lume sa nu existe=durerea fizica si suferinta morala) .Uneori durerea este un rau necesar=permit extragerea nervului sa scap de durere.uneori ma indreapta la pocainta…Cele trei asertiuni sunt compatibile,sunt consistente si adevarate ,deoarece:un Dumnezeu atotputernic si intregime bun nu ar fi putut crea cea mai buna dintre lumile posibile fara a le garanta unor creaturi/oameni libera vointa;si,daca oamenii au libera vointa/arbitru o pot folosi incat sa genereze raul.Paradisul/Gradina Eden ar fi putut dainui si ar fi dainuit daca Adam nu ar fi ales sa manance din pomul oprit.Deci, tot raul se trage de la pacatul lui Adam,care au fost amagiti de sarpe/satan.Daca,Dumnezeu nu ar fi dat omului liberul arbitru/capacitatea de a alege,el nu ar fi fost liber,iar Dumnezeu nu ar fi fost drept.Noi ,ar trebui sa credem ca existenta raului trebuie sa fie compatibila cu existenta unui Dumnezeu atotputernic si bun,chiar daca noi nu putem sa intelegem.Oricum, noi asteptam un cer nou si un pamant nou, unde raul va fi eradicat deoarece Satana va fi distrus.Si acum,ce fel de oameni ar trebui sa fim? Sa credem ca DUMNEZEU ESTE SI RASPLATESTE PE CEI CARE FAC VOIA LUI/sunt credinciosi/ascultatori/primesc mantuirea prin Har/prin credinta/prin neprihanirea Lui Isus si ca urmare fac fapte vrednice de pocainta=respecta/implinesc Legea morala a celor 10 porunci si, nu numai…apoi fagaduinta=viata vesnica !

” FIAT LUX ” in … conceptul de ” TRINITATE ” !

Dumnezeul CREATIEI ca o Trinitate si UNIVERSUL Creatorului ca o trinitate de trinitati.

In acest articol mi-am propus sa explic ( sa fie lumina ) conceptul de Trinitate, si care nu este un concept , ci este o realitate vie, spirituala a Dumnezeirii in trei persoane: Dumnezeu Tatal, Dumnezeu Fiul si Dumnezeu Duhul Sfant. Nu este o lucrare de teologie dogmatica,traditional-conservatoare in care se folosesc doar termeni consacrati Bibliei, ci voi folosi si limbajul tehnic consacrati universului creiat de catre Dumnezeu ; caci in El” sunt ascunse toate comorile intelepciunii si ale stiinteii ” ( Col 2:3) si El „tine toate lucrurile cu Cuvantul puterii Lui ” ( Evr. 1:3) , deci Legea cauzei si efectului este o lege universala, aplicabila intregii stiinte ale universului. Aceaste Prima cauza necauzata a universului este Dumnezeul Bibliei, pentru-ca ” la inceput Dumnezeu a facut cerurile si pamantul ” ( Gen.1:1 ). El este transcendent- dincolo de spatiu si anterior timpului- dar este si imanent, pretutindeni aici in spatiu si mereu acum in timp, caci in El” avem viata, miscarea si fiinta” (f.Ap..17:24-28 ).

Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu Triunic, un Dumnezeu in trei persoane-Tatal, Fiul si Duhul Sfant; Dunnezeu a fost revelat in persoana Fiului Lui intrupat, Domnul Isus Cristos. Mintea umana „cazuta in pacat” ,prin procesul de educatie al „adunarii matematice a Trinitatii” face urmatoarea operatie : 1+1+1=3 si care este total gresit din punct de vedere teologic, si nici :1+1+1=1 ceea ce ar fi o totala contradictie. Matematica Biblica a Trinitatii se exprima astfel : 1x1x1=1, sau: 1Ax1Bx1C=1ABC respectiv : ori A, ori B, ori C=ABC=Dumnezeirea in trei Persoane- Dumnezeul Triunic-Dumnezeu este unul cat si in trei ( A=Tatal, B=Fiul, C=Duhul Sfant). Tatal este esenta nevazuta a Dumnezeirii, Fiul este expresia vizibila a Dumnezeirii, Duhul este influenta invizibila dar puternica a lui Dumnezeu in creatia Lui.

Oricum , orice interpretare lingvistica nu dezintegreaza (nu imparte, nu rupe) , nu se aplica „Principiul entropiei materiei”( Legea a 2-a a termodinamicii = intreaga creatie este sub robia stricaciunii .Rom.8:22 )unitatii Dumnezeirii.-, pentru-ca in El nu este schimbare nici umbra de mutare ;asemenea ” Principiului consrevarii materiei”(Prima lege a termodinamicii – ” toate lucrurile au fost f.bune) conform Rom.1:20 „Dumnezeirea Lui poate fi vazuta lamurit si poate fi inteleasa prin lucrurile facute” , iar in El locuieste toata plinatatea Dumnezeirii Col.2:9.

Deci, putem spune ca Tatal este sursa eterna a intregii fiinte; Fiuleste Cuvantul etern prin care Dumnezeu se face cunoscut pe Sine; Duhul este eterna prezenta a lui Dumnezeu, emanand vesnic din Tatal prin Fiul, in intreaga creatie. Sau altfel spus Tatal este sursa nevazuta a intregii fiinte, se manifeste trupeste in Fiul, este trait si inteles in viata umana prin Duhul. Dumnezeu este asadar un singur Dumnezeu ,si totusi el trebuie sa fie Tata, Fiu si Duh. Dumnezeu este Tata in generare , Fiu in afirmare si Duh in insusire. Fiul este singurul nasct din Tatal, iar Duhul este eternul dar atat al Tatalui cat si al Fiului.

Atat realitatea lui Dumnezeu cat si natura lui Dumnezeu sunt „lamurit intelese ” prin ” lucrurile ce sunt Facute” , Rom.1:20, deoarece „la inceput Dumnezeu a facut Cerurile si Pamantul ” Gen.1:1, din care a rezultat timpul=la inceput, spatiul=cerurile si pamantul=materia.

In continuare ma voi referi la Universul creat de Dumnezeu ca spatiu, materie si timp, si voi arata ca modelul Tri-unitar al Dumnezeirii (Tatal, Fiul si Duhul )este asemanator cu Tri-universul (spatiul, timpul si materia ) si prin aceasta El este lamurit inteles prin lucrurile facute si al faptului ca Universul este de tip „fractal” :

Tri-universul ca model al Dumnezeirii :

Materia este in esenta o forma de energie, energia manifestanduse sub forma de unde (informatie)sau particule (lumina) in acelas timp,pretutindeni in spatiu si timp. Universul este vazut ca un continuum de spatiu-materie-timp , aceste entitati sunt inseparabile si de celelalte doua. Un singur univers ,manifestat in trei forme conceptuale, este analog (dar nu identic) cu caracterul Dumnezeului Tri-unic revelat in Scriptura. Un singur Dumnezeu care se manifesta in trei persoane-Tatal, Fiul si Duhul Sfant, fiecare deopotriva Dumnezeu si inseparabile. Fiul manifesta si intrupeaza pe Tatal, iar Duhul Sfant purcede de la Fiul cu scopul de a aplica natura si opera Fiului si al Tatalui; tot asa Universul fizic este prin natura sa intr-o analogie cu natura Creatorului sau.

Tatal este sursa intregii fiinte, manifestata si declarata in Cuvantul etern, Fiul, care la randul sau poate fi resimtit in Duh, deci tri-univesul este analog cu natura Creatorului sau, deci universul poate fi descris ca o trinitate de trinitati::

Triunitatea spatiului :

Universul este un univers spatial tridimensional. Realitatea necesita spatiu, iar spatiul este tridimensional. Fiecare dimensiune a spatiului ocupa intreg spatiul, in acelasi mod in care fiecare persoana a Dumnezeirii este in mod egal si deplin Dumnezeu. Cele trei dimensiuni sau directii ale universului sunt : nord-sud, est-vest si sus -jos respectiv lungime, latime si inaltime.

Realitatea Dumnezeului unic , Tatal etern, cat si a omniprezentului Duh a lui Dumnezeu, este demonstrata si reprezentata vizibil de Cuvantul intrupat, Fiul, a doua Persoana a Dumnezeirii. Adevarata prezenta a lui Dumnezeu Tatal este revelata in Fiul si este cunoscuta prin Duhul Sfant (Daca n-are cineva Duhul lui Cristos, nu este al Lui’ Rom.8:9 ; Caci prin El si unii si altii avem intrare la Tatal, intr-un Duh . Efes.2:18 ), asa cum realitatea spatiala necesita, prezenta inaltimii, lungimii si a inaltimii.

Spatiul este identificat in termenii unei singure dimensiuni, vazut in doua dimensiuni si cunoscut in in trei dimensiuni, asa cum Dumnezeu este identificat cu Tatal, vazut in Fiul si cunoscut in Duhul Sfant.

Triunitatea timpului :

Timpul consta in timpul viitor, timpul prezent si timpul trecut, si fiecare in parte este totalitatea timpului. Orice timp a fost viitor si va fi trecut. Viitorul este sursa nevazuta si necunoscuta a intregului timp si devine vizibil in prezent, apoi se deplaseaza spre trecut, in domeniul timpului trait. Paralelismul similar se aplica si Persoanelor in Dumnezeire, adica: Tatal este sursa nevazuta, de la El purcede vizibil Fiul, iar din El purcede Duhul Sfant care interpreteaza si da sens Fiului si Tatalui in trairea reala.

Triunitatea materiei :

Spatiul este” intrupat „si revelat in materie ,si ambele sunt intelese si aplicate in termenii timpului. Materia este energie, energia include lumina ca particula si unda in acelas timp si spatiu nelimitat. Materia este in acelas timp si spatiu nelimitat ,energie , lumina si informatie ( vibratie) ,pentru a realiza lucrul mecanic, miscarea. Triunitatea de baza a materiei este echivalenta cu energia, energia si manifesta prin miscare, iar miscarea produce fenomene (lucru mecanic). Avand in vedere aceste reflectii de trinitate de trinitati ale universului creat de Dumnezeu, putem intelege natura triunica a Dumnezeirii „vazuta lamurit si inteleasa de lucrurile facute ” din care putem intelege ca Dumnezeu a conceput universul si omul dupa propria Lui asemanare.

Dumnezeu este in esenta infinit si vesnic .El nu poate fi inteles de catre omul finit si temporal decat in termenii limitarii si al temporalitatii, iar Dumnezeu- Tatal S-a revelat pe Sine omului limitat in persoana Fiului omului, Isus Cristos pentru a putea fi cunoscut prin Duhul Sfant. Universul triunic a luat fiinta din informatia vie , puterea lui Dumnezeu ( El porunceste si ia fiinta) , Creatorul a rostit (informatie vie ) „Sa fie lumina ” Gen 1:3. si a fost lumina din informatia vie/prin puterea lui Dumnezeu, apoi a rostit si a facut pamantul (materia ) din lumina/ a transformat unda (informatia) in particule ” La inceput a fost Cuvantul…si Cuvantul s-a facut trup…Ioan.1:1,2,3,14…El este lumina lumii. Ioan8:12…”Adevarata lumina care lumineaza pe orice om venind in lume ” Ioan.1:9.

Descoperirile stiintei moderne a stabilit ca toate corpurile sunt din materie, materia este energie, energia este lumina , iar lumina are doua naturi in acelas timp , aceste naturi se manifesta ca vibratie (informatie) si particule ; deci lumina se propage sub forma de unda si particule in functie de observator.De aici putem deduce ca Dumnezeusi ca si Creator si Guvernator al universului prin Isus Cristos care a spus : ” sa fie lumina” si a fost lumina (unda si particule/cuante -principiul complementaritatii si al nedeterminarii din Fizica Cuantica ) a creat , a transformat undele (informatia) in particule , respectiv energia-materia-universul.

Putem deduce in mod analog ca, El , Fiul, care este lumina spirituala a lumii, manifesta intr-o uniune si complementaritate , caracteristicile atat ale omului perfect cat si al Dumnezeului infinit , El este ” incarnarea ” /intruparea intregii plinatati a Dumnezeirii. Tot asa si universul fizic -„lucrurile facute” -marturisesc, simbolic pe Domnul Isus Cristos in ” vesnica Sa putere si Dumnezeire „, deoarece numai in El „locuieste trupeste toata plinatatea Dumnezeirii ” ,deci principiul complementaritatii este acceptat si in teologie.

Cel care este „lumina lumii” (Ioan.8:12) ;Isus Cristos este Cel care sustine toate lucrurile prin Cuvantul puterii Lui,Evrei.1:3; Cel care a creat toate lucrurile este deasemenea Cel prin care se tin toate lucrurile (Col.1:17,17)

Recapitulare asupra universului fizic ca trinitate a trinitatilor, pentru a reflecta, sugestiv , natura Triunica a Dumnezeirii ( 1.Tatal; 2.Fiul; 3. Duhul Sfant )

-Tri-universul – Existent in: 1. Spatiu.

-Manifestat prin :2. Materie.

-Inteles in : 3.Timp.

1.Spatiu : – 1′ .Identificat in : Prima dimensiune.

– 2′ .Vazut in : Adoua dimensiune.

– 3′ .Cunoscut in : A treia dimensiune.

2.Materia :-1′-Generat in energie.

-2′-Vazut prin miscare.

-3′ -Cunoscut prin fenomene.

3. Timpul : 1′- Cunoscut in trecut

2′- Manifestat in prezent.

3′- Sursa in viitor.

SCHIMBAREA CARACTERULUI-innoirea mintii si nasterii din nou din perspectiva neuro-teologiei, neuro-geneticii, neuro-psihologiei ,neuro-biologiei, psiho-geneticii , psiho-biologiei , epigeneticii si neuro- teologiei cuantice.

MOTTO

” Nu trebuie sa fiti doctor sau om de stiinta pentru a intelege aceasta lucrare, totusi , daca invatati si aplicati macar un singur lucru-tot este un castig ! „

Pentru a fi inteles, nu voi folosi un limbaj academic , ci unul popular, simplu si de simt comun, ca in retetele de prajituri, deasemenea terminologia va fi de natura mai mult tehnica decat spiritual-duhovniceasca,nu este o lucrare de teologie dogmatica traditionala si nu se vor folosi citate sau trimiteri din Caretea Cartilor. Nu am pretentia ca detin tot adevarul si nu ar mai fi nimic de adaugat sau rectificat. De aceea, va multumesc anticipat pentru-ca veti citi tot materialul , pentru ingaduinta acordata si opiniile voastre !

GENERALITATI

Principiul de functionare al „aparatului psihic” inclusiv pofta sunt universale pentru toti oamenii si din toate timpurile , asa cum au fost „proiectate” si daruite la creatie de catre Creator.

Toate conceptele umane/ asertiunile pot fi instantiate / sunt penetrabile cognitiv/ au inteles semantic pe baza imaginilor mentale stocate anterior in memorie, respectiv panze , structuri sau retele neuronale.

Mintea umana lasata de „capul ” ei,nu poate face deosebirea dintre eroare si adevar, fara o norma ideala din afara ei.

Credem tot ceea ce ne este repetat. O informatie falsa / o eroare ne influenteaza comportamentul ca si cum ar fi adevarata.

Sinceritatea nu-i suficienta in stabilirea adevarului , deoarece poti sa sustii sincer si cu inversunare si chiar sa-ti dai si viata pentru o eroare , intrucat poate fi doar o conexiune sau o retea neuronal-cognitiva.

La temelia activitatii noastre psihice si comportamentale sta procesul de formare si folosire a unor structuri cognitive, retele neuronale, credinte gata fabricate stocate in memorie.

Omul are o dimensiune biologica, psihologica si spirituala.Personalitatea umana consta intr-o activitate mental-cognitiva, afectiva si comportamentala, precum si din aspecte constiente , subconstiente si inconstiente; concretizata in caracter, aptitudini si temperament. Personalitatea omului/ caracterul se cladeste neurologic prin retele/ sisteme neurologice preluate din mediu/dobandite si cele mostenite genetic sau epigenetic, deci personalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN-ul nostru si modificata de influentele exterioare, structurate in retele neuronale si etichete epigenetica.

Nu putem face doua lucruri dintr-odata care necesita aceiasi conexiune neuronala , deoarece va apare fenomenul de orbire din neatentie.

EXPLICATIA UNOR TERMENI

Metanoia : cuvant grecesc – meta =dincolo de , dupa ; nous = gandire , minte ; dincolo de minte , schimbarea si / sau transformarea mentalitatii , a gandi in mod diferit.

Neurostiinte : cuvant din franceza =neurosciences ; studiul stiintific al sistemului nervos si explicarea comportamentului prin activitatea creierului ( neurobiologia , psihofiziologia , psihobiologia , neuropsihologia , etc. ).

Cum poate creierul sa isi organizeze miliardele de neuroni pentru a produce comportamentul, si cum sunt aceste celule influentate de catre mediul inconjurator ?

Neuronii formeaza circuite functionale, si fiecare circuit este responsabil de anumite parti ale comportamentului.

Crearea de noi retele neuronale se bazeaza pe neuroplasticitatea creierului . Noile obiceiuri se formeaza prin creiarea noilor retele neuronale. Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate , daca se modifica neuronii prin formarea de noi retele neuronale.

Neurostiinta sustine ca activitatea si comportamentul fiecarui om,inclusiv deciziile sale, sunt influentate de tiparele cerebrale , de  retele neuronale. Tiparele sunt formate genetic si modelate de viata prin crearea de retele neuronale.

Un tipar mental , retea neuronala ,se poate schimba. Deci tiparele de activitate cerebrala ne influenteaza reactiile de raspuns la situatii concrete de viata. Persoanele raspund diferit la aceleasi tip de evenimente, deoarece au formate alte retele neuronale. Dragostea de oameni poate fi afectata printr-un atac cerebral ,caci ea pare sa fie o simpla conexiune intre anumiti neuroni , o simpla conexiune neuronala. Genele si etichetele epigenetice, nu sunt singurele care ne modeleaza caracterul , ci, si mediul de viata care formeaza retelele neuronale. Atunci cand asimilam informatii noi , in creierul nostru se creiaza noi conexiuni neuronale, iar ce te face sa fii tu insuti se va modifica prin crearea de noi retele , astfel te poti schimba. Tot ceea ce facem implica o intensa activitate chimica si electrica a creierului.

Putem schimba structura creierului , deci si a comportamentului ,doar prin a ne transforma modul de gandire prin formarea de noi retele neuronale. Adam a fost facut cu toate programele neuronale necesare la timpul si mediul acela , iar Cain a fost nascut fara retele neuronale ca o coala alba nescrisa. Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci de prelucrarile informationale automate si inconstiente a retelelor neuronale, in functie de contextul in care ma aflu si de recompensele si pedepsele pe care le primesc dupa ce fac acel comportament. Comportamentul trebuie sa aiba in spate decizia mea libera. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva sau negativa precum si sentimentele , codul moral de bine si de rau.Constiinta prin ganduri determina chimia creierului , iar chimia modifica PH ( negativ=aciditate =boala ; pozitiv=alcalinitate = sanatate ). O emotie negativa blochiaza celulele sistemului imunitar si ne lasa organismul fara aparare . Corpul nostru stie ce e bine si ce e rau prin faptul ca reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci universul intreg are ca fundament Legea Morala ,legea binelui, dragostea. Identitatea omului se cladeste neurologic.

Modul in care celulele noastre nervoase se aranjeaza in functie de informatia pe care o asimilam, ne defineste individualitatea si este reflectata in circuitul nostru neurologic interior. Neuroplasticitatea demonstreaza o modificare la nivelul creierului de fiecare data cand invatam ceva nou, si se modifica de fiecare data cand avem o experienta noua , deci structura creierului se modifica , iar aceasta se modifica si mentalitatea noastra este transformata , deci si caracterul.

CREIERUL UMAN VIU

Creierul este format din aproximativ 100 miliarde de neuroni ,si de trei ori mai multe nevroglii a caror activitate sustin functionarea normala a neuronilor . Pentru a numara 100 miliarde de neuroni cu o viteza de 1 celula / sec. ne trebuiesc 3171 ani.Un neuron are corpul celular de ~10 microni , daca aliniem cele 100 miliarde de neuroni va da ~ 1.000.000 metri lungime. Neuronul este o celula nervoasa ce are un nucleu care contine gene. Neuronii comunica intre ei prin intermediul unui proces electrochimic si formeaza conexiuni specializate/ 60 trilioane de sinapse neuronale si care produc compusi chimici speciali ( neurotransmitatori / neuromediatori / neurohormoni ) care sunt eliberati la nivelul sinapsei.

Creierul uman adult cantareste ~1300gr si are 160.000 metri de vase capilare . Materia cenusie este formata din neuroni care aduna si transmit semnale . Materia alba este alcatuita din dendrite si axoni care creiaza reteaua prin care neuronii transmit semnale .

Informatia este transmisa la nivelul sistemului nervos cu 120 m/sec.

Emisfera stanga este analitica ,este suportul gandirii logice , structureaza si ordoneaza lucrurile in forma fizica , organizeaza gandirea rationala . Persoanele cu predominanta in emisfera stanga nu pot face legaturi intuitive dintre realitatile fizice si cele subtile .

Emisfera dreapta este conectata la ceea ce exista dincolo ,inventivitate , inspiratie , intelegere profunda ,intuitive , profunda ,emotionala. Starea de echilibru interior se produce prin armonie si functionarea egala a celor doua emisfere, si prin bune conexiuni neuronale. Emisfera stanga pentru dreptaci este dominanta in limbaj si analiza matematica, iar cea din dreapta este dominata de abilitati creative si vizuale.

ELEMENTE DE NEUROGENETICA

Genetica studiaza modul in care organismele vii mostenesc caractere , numite trasaturi , de la precursorii lor, transmise din generatie in generatie , adica studiaza structurile , mecanismele si legile ereditatii si variabilitatii.

Organism>celule>molecule>nucleu>ADN>gene. Ereditatea are loc prin gene ,iar influenta genelor este mediata de mediu prin etichete epigenetice. Genele contin toata informatia ca sa functioneze, iar mediul inconjurator joaca un rol fundamental in fenotipul final ,deci fenotipul depinde de interactiunea genetica si mediul inconjurator. Gena este un segment din molecula de ADN care determina aparitia unui caracter. F=G+M ; F=fenotip, G=genotip, M=mediul.

Trasaturile sau caracterele sunt rezultatul dintre interactiunea caracterelor mostenite ( informatia geneticasi epigenetica ) si cele dobandite din mediul inconjurato sub forma unor retele neuronale. Informatia genetica e continuta in ADN ( acidul dezoxyribonucleic ) care e copiata si mostenita din generatie in generatie. ADN-ul ne programeaza moartea ,deoarece motivul principal pentru care imbatranim si murim este degradarea ADN-ului , care datorita diviziunii celulare de-a lungul timpului ajunge sa piarda din informatia genetica din cromozoni , iar telomerele care au rolul de tampon nu pot face fata degradarii ADN-ului la infinit. In nucleul celular informatia genetica purtata de ADN este transmisa in ARN (acizii ribonucleici ) pentru sinteza proteinelor ,este materialul genetic ce stocheaza informatia genetica. Personalitatea noastra a inceput cu programarea innascuta din ADN -ul nostru si modificata de influentele exterioare prin crearea de retele neuronale.

ELEMENTE DE NEUROPSIHOLOGIE

Responsabili de emotiile negative este emisfera cerebrala dreapta, iar de cele pozitive emisfera stanga. Dorinta , satisfactia, placerea este data cand prin corp circula dopamina , oxitocina ,beta-endorfina ; iar frica si tristetea acetilcolina si hormonul stresului (cortizolul). Stresul  face ca telomerii din ADN sa se epuizeze mai repede provocand boala, si deasemenea va produce formarea placilor de colesterol. Serotonina controleaza fluxul de informatii din creier. Controlul emotiilor negative se face prin accelerarea emisferei stangi, prin incurajare verbala sau medicamente.Emisfera predominanta determina trasatura de personalitate. Emotiile sunt raspunsul organismului la stimuli. Ratiunea nu este capabila sa ne conduca de una singura comportamentul in directia cea buna, si de aceea apeleaza la sentimente. Cand ne lipseste ceva se elibereaza dinorfina si produce starea de discomfort. Pierderea poftei de viata apare si in creier ,activitatea din lobul frontal stang este redusa .

Perceptele noastre morale au o baza neuronala si pot fi modificate daca schimbam retelele neuronale. Stresul este reactia organismului la o trauma fizica, psihica sau emotionala si are efecte asupra :

– Neuronului care blocheaza neurogeneza, adica formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni neuronale .

-ADN-ului , asupra substratului genetic: cromozomii au niste proteine la capetele lor cu rol de protectie , adica telomeri. Stresul scurtcircuiteaza telomerii.

-Sistemului imunitar , adica blocheaza celulele sistemului imunitar care produc limfocite, care ne apara de virusi.

Furia se datoreaza cresterii de adrenalina si noradrenalina care inunda corpul. Oamenii furiosi cronic nu au, sau functioneaza deficitar mecanismul de intrerupere/anulare a modificarii creierului de catre acetilcolina care tempereaza crsterea adrenalinei.

Emisfera cerebrala predominanta determina trasatura personalitatii astfel: daca dreapta este mai activa persoanele vor fi mai pesimiste ,introvertite, indreptate spre neplacere , teama ,nefericire; daca stanga va fi mai activa persoanele vor fi mai optimiste, extrovertite, pofta de viata, placere, fericire si va secreta mai putini hormoni de stres (cortizol) si vor fi mai echilibrate emotional. Emotiile sunt raspunsurile organismului la stimuli modificand chimia creierului , diencefalul va secreta hormoni/neuromediatori cu ajutorul hipofizei. Dopamina este molecula dorintei si placerii ,entuziasm , gandirea rapida,curiozitatea , buna dispozitie, absenta dopaminei duce la parkinson si excesul la schizofrenie, iar acetilcolina tempereaza efectele dopaminei, lipsa serotoninei duce la depresie, insomnie; lipsa endorfinei duce la durere cronica. Endorfinele si encefalinele declanseaza senzatii placute, iar dinorfinele provoaca senzatii de scarba. Atractia dintre sexe apare in minte, vasopresina la barbati si oxitocina la femei controleaza atractia dintre parteneri. Tot ceea ce ne trece prin gand modifica chimia creierului . Constiinta separa retelele neuronale pentru codul etic de bine si de rau pana la nivel biochimic si neurofiziologic ,deci constiinta prin gandurile sale determina chimia creierului. Cand gandim pozitiv se produc sentimente pozitive care contribuie la formarea de noi retele neuronale cu o chimie noua la nivelul hipocampului ,gandurile negative de ura , manie distrug neuronii , aciditatea organismului si blocarea sistemului imunitar , incremenirea spiralei ADN-ului. Constiinta face diferenta dintre real si imaginar, creierul lasat de” capul lui „nu poate face aceasta diferenta.

Hipocampul si nucleul amigdalian inmagazineaza amintiri referitoare la emotii si locuri.

Modul cum ne percepem mediul inconjurator ne influenteaza psihologic comportamentul, cat si starea de sanatate.

Hormonii de stres contracta si vasele de sange din creierul frontal si devii mai putin inteligent, si cu o constiinta mai redusa. Perceptiile, credintele tale formate din noile retele neuronale regleaza comportamentul si rescrie genele.

Daca rescrii credintele, perceptiile poti rescrie genele si comportamentul. Credintele sunt concluzii rezultate din informatii si/sau experiente de viata, deci viata este guvernata de sistemul de credinte, pentru schimbare este nevoie de noi informatii. Inforsimatiile false ne influenteaza deciziile ulterioare prin contaminare psihologica, mintea nu stie de una singura sa prelucreze informatiile false daca nu are o norma etalon.

Nu intentia cauzeaza comportamentul, ci intentia si comportamentul este determinat de prelucrarile informationale in functie de context, iar intentia apare odata cu comportamentul ,determinat de prelucrarile informationale inconstiente. Comportamentul nu este determinat de vointa sau intentia noastra , ci de contextul fizic in care ma aflu si de recompensele sau pedepsele pe care le primesc ,dupa ce fac acel comportament. Schimband contextul si recompensele, poti schimba comportamentul

   EPIGENETICA

  IN-formatia EPI-genetica TRANS-generationala, sau „noi suntem responsabili si de generatiile urmatoare „

   

Epigenetica este o ramura a geneticii care studiaza variatia trasaturilor fenotipice care sunt cauzate de aspecte ale mediului inconjurator, acestea schimband comportarea genelor si afectand modul in care celulele le decodifica. Informatia biologica este depozitata si reprodusa sub forma ADN-ului . Epigenetica studiaza mecanismele care influenteaza felul in care se exprima genele, modificari chimice in ADN sau in cazul proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului .

Epigenetica (in limba greaca EPI inseamna deasupra/peste ) ,studiaza felul in care se transmit caracterele dobandite (rezultat al factorilor de mediu, al experientelor individuale, al individului…) in mecanismului ereditatii, adica altele decat cele de care sunt responsabile genele din ADN. Respectiv informatia biochimica din mediu care se ataseaza informatiei din ADN si care transcede urmatoarelor generatii, deci ereditatea poate fi modulata si de experienta parintilor. Aceste marcaje sau etichete chimice favorizeaza activitatea genelor, adica permit producerea proteinei unei gene , iar altele dezactiveaza activitatea unei gene.Aceasta se realizeaza prin intermediul factorilor de transcriptie , adica proteine care se lipesc de o sectiune de ADN din apropierea unei gene pentru a o activa sau dezactiva sa se exprime diferit datorita activarii si reprimarii anumitor gene , fara schimbari la nivelul secventei genetice. Tumorile pot fi declansate de mutatii genetice si functionarii defectuase a fenomenelor epigenetice. Influenta mediului are ca efect asupra activitatii genelor. Plantele memoreaza schimbarile de mediu pentru a sti cand sa intre in repaos si cand sa infloreasca.Genele regleaza ritmul si modul de crestere a celulelor noastre , dar mediul inconjurator produc dezechilibre in chimia interna, un intrerupator epigenetic care blocheaza activitatea genelor. Leziunile epigenetice pot fi controlate prin modificarea dietei si  a  gandirii. Adversitatile emotionale altereaza reglarea genelor responsabile de controlul emotional si vor duce la un comportament impulsiv, jocuri, alcool, mancatul excesiv. Anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare.  Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra , perceptiile, atitudinile si emotiile dirijeaza biologia si comportamentul.

Genele pot fi activate si dezactivate prin semnale din mediul inconjurator. Fiecare celula are un anumit tip de constiinta.Genele isi schimba expresia in functie de ce se intampla in afara celulelor noastre. Convingerile noastre pot schimba biologia noastra.Anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa urme asupra materialului genetic.Aceste amprente genetice pot scurtcircuita si pot transmite amprenta generatiilor urmatoare, adica o mostenire epigenetica. Fumatul si mancatul excesiv pot schimba amprenta epigenetica asupra ADN-ului, in care gena de obezitate sa se exprime puternie iar ce de longevitate prea slab , aceasta predispune copii inainte ca ei sa fie conceputi.Anumite modificari ale ADN_ului determina speranta de viata .Influentele din mediu : fumatul, dieta, stresul, pot afecta genele copiilor si al nepotilor. Genele sunt modificate de mediu tot timpul , prin etichete chimice care se ataseaza singure pe ADN-ul uman.Efectele intre generatii sunt date de influenta sociala, din mostenirea genetica si din etichetele epigenetice ( o generatie raspunde la experientele generatiei anterioare).Experientele traumatizante din trecutul nostru sau inaintasilor nostri , lasa cicatrici moleculare la nivelul ADN-ului.Experientele noastre si al inaintasilor nostri , nu dispar niciodata chiar daca au fost uitate , ele devin un reziduu molecular care devin parte din codul nostru genetic. ADN-ul ramane la fel ,dar tendintele psihologice si comportamentul sunt mostenite epigenetic.

Mostenirea implica modificarile chimice ale ADN-ului (proteinelor implicate in impachetarea ADN-ului) precum si la secventele de ARN care activeaza sau dezactiveaza o gena, ducand la modificari ereditare.

Informatia biologica este depozitata , citita si reprodusa sub forma ADN-ului.

Genele sunt pachete de informatii scrise sub forma unor secvente de baze azotate care codifica proteinele,si care indeplinesc functii necesare vietii.

Epigenetica se refera la mecanismele moleculare care afecteaza activitatea genetica .

Comutatoarele epigenetice activeaza sau dezactiveaza o gena, si care produc efecte in timp dupa diviziunea celulara si dupa reproducerea sexuala.

O parte din functionarea normala a ADN-ului este oprita de o influenta exterioara numita epigenetica. Corpurile si comportamentul este influentat de mediu mai mult decat de gena, deci mediul este responsabil pentru influentarea modelelor de metilare a ADN-ului.,deci mediul ne influenteaza genele.

Prin secventa de ADN suntem condamnati sa ramanem pe viata, marcajele epigenetice pot fi inversate  medicamentos sau prin experientele de viata.

Acest factor de metilare a ADN-ului, implica o mica subunitate chimica, grup metil, care este adaugata ADN-ului iar gena nu mai poate fi activata (este redusa la tacere). Epigenetica se refera la modificarile care se pot mosteni din interiorul unei celule si care nu implica modificari ale secventei de ADN.

Concluziile studiului s-au bazat pe experienta celor 1000 locuitori dintr-un sat suedez,Overkalix, care au suferit de foame si care au influentat media de viata a copiilor lor, boli crdio-vasculare sau diabet. Influentarea vietii urmasilor, prin modul de trai al predecesorilor, se numeste efect epigenetic transgenerational. Pentru a se produce efectul epigenetic transgenerational „ceva” se transmite , fara a atinge codul genetic.Un rol ,in acest sens, il are metilatia ADN-ului(  un grup metil CH3 care impiedica citirea ADN-ului)Deci, mediul (metilatia ADN-ului) poate influenta ereditatea.Alimentatia mamei are influente majore asupra fatului, fumatorii se pot imbolnavi de cancer de plamani, metilatia este influentata si va trece si la generatiile urmatoare. Influiente datorate  mediului si dietei, viata pe care au dus-o bunicii nostri ne influenteaza sanatatea, anumite intamplari pot lasa in ADN-ul oamenilor urme care sa se transmita generatiilor urmatoare, anumiti factori negativi din viata unor oameni modifica nu structura ci expresia sau functionarea unor gene. Teama dobandita in cursul vietii, ca urmare a unor traume, se transmite si la urmasi. Influenta negativa a unor evenimente sau obiceiuri din viata unui om transmitandu-se la copii si nepoti. Daca o femeie a fumat la viata ei, acest obicei mareste riscul aparitiei astmului la stranepotii acelei femei, evenimentele traumatizante lasa urme epigenetice/indicatori epigenetici : penuria de alimente, frigul, suferinta psihica, etc…anumite medicamente

Conditiile din viata intrauterina ar putea sa afecteze viata fetusului cat si viata de adult., anumite conditii de mediu f.puternice pot lasa o amprenta asupra materialului genetic in ovule si sperma, aceste urme epigenetice (dieta, nutritia prenatala si stresul) isi pot lasa amprenta supra generatiilor urmatoare , cum ar fi mancatul si fumatul pot schimba amprenta epigenetica supra ADN-ului (gena pentru obezitate sa se exprime prea mult iar cea de longevitate prea slab). Aceste obiceiuri rele( alimentatia proasta, somnul insuficient, lipsa de miscare si de contact social iti pot predispune copii- chiar inainte sa fie conceputi-la boli si moarte timpurie.

Mediul , fiziologia noastra interna si perceptia noastra asupra acestora ,determina activitatea genetica din fiecare celula. Caracterul vietilor noastre este cel care controleaza genele noastre . Mintea noastra (perceptiile, atitudinile, si emotiile ) dirijeaza biologia si comportamentul. Corpul uman este de fapt o comunitate de aproape 50 trilioane de celule. Caracteristicile fizice si comportamentale ale celulelor sunt derivate din peste 150.000 de structuri proteine diferite ale caror structuri sunt programate in genele noastre .Soarta diferita a celulelor se afla sub controlul mediului si nu a genelor., deci, informatia ambientului controleaza comportamentul si genetica. Pielea celulei ( membrana celulara) este responsabila pentru citire si reactia la conditiile ambientale. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de ganduri pe zi , iar aceste ganduri produc consecinte , fiecare gand este de fapt o energie pe care o lansam in univers.,care isi cauta in drumul ei o alta energie, care va declansa un proces de rezonanta, o intentie si va fi atras automat in viata noastra., prin gandurile noastre noi emitem energie spre exterior. Inima genereaza un camp electric. Inima interactioneaza atat cu trupul cat si cu mediul exterior influentand   mediul prin emotii . Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice care interactioneaza cu celulele corpuluisi cu atomii din jurul nostru. Nu numai emotiile noastre sunt emise in afara , ci mai ales convingerile noastre, iar inima transforma emotiile si convingerile in energie electromagnetica, deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, ,dar si prin manie, ura,suparare noi putem produce modificari in trupul nostru si la distanta.. Vindecarea se produce mai repede printr-o sustinere afectiva decat doar printr-un proces de gandire. Exista un camp cuantic care ne uneste cu tot cea ce exista in jurul nostru , prin intermediul acestui camp suntem in legatura cu totiii. ADN-ul are o influenta directa asupra particulelor din care este creiata lumea inconjuratoare , adica fotonii atomilor. ADN-ul uman este influentat ,la randul sau, de sentimente. Sentimentele umane care izvorasc din inima ,avand in spate convingerile puternice, modifica forma ADN-ului, iar acesta influenteaza atomii.Cand subiectii emit stari de iubire ,recunostinta,molecula de ADN se dilata, lanturile de ADN se maresc. la starile de furie , frustrare, stres, molecula de ADN se va bloca ,se contracta. Emotiile ,convingerile, sentimentele pot modifica structura de ADN., precum si ordonarea acestora in celule.Gandurile si sentimentele pot modifica ADN-ul .,iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata materia. Atunci cand traim anumite stari noi influentam direct structura ADN-ului, iar aceste se propaga in trupul nostru ,cat si in afara noastra, datorita campului cuantic , influentand tot ce exista in aceasta lume.

Concluzia finala este ca : suntem responsabili de generatiile urmatoare , chiar daca nu ai avut copiii.

ELEMENTE DE NEURO-TEOLOGIE CUANTICA

Principii generale

-Cuanta: ( cea mai mica cantitate de materie ce se poate cuantifica ), cantitate de energie radianta cu o valoare proportionala cu frecventa radiatiei, particula incarcata cu energie.

-Masa unei particule este o forma de energie, iar particulile comunica intre ele.

-Fiecare parte a unui obiect contine si imaginea intregului,aceasta este o holograma, iar creierul functioneaza pe acest principiu.

-Din energie si informatie se organizeaza structura materiei dirijata de o Constiinta Divina, deci constiinta este axul universului, legea binelui , al iubirii. Creierul recepteaza si modeleaza constiinta.

-Toate sistemele materiale poseda o caracteristica principala : dualitatea unda-particula.

Electronii in fizica clasica actioneaza ca particule, dar in conditii speciale se comporta ca unde.

-Cele mai mici unitati energetice sunt „cuantele” .

Un atom poate emite cantitati cuantice de energie luminoasa . Cand particulile intractioneaza este ca si cum ele ar fi conectate prin legaturi invizibile la un intreg.

-Exista o proprietate de ne-localizare cuantica.

Particulele aflate la distanta interactioneaza unele cu altele, ca si cum ar fi un intreg , ele coordoneaza fiecare particica din univers.

-Observatorul modifica starea cuantica a sistemului observat.

-Campul energetic cuantic, sau ca potential, poate afecta particula; E=mc2…E=energia, m=masa . c=factorul de conversie (viteza luminii in vid)..masa este energie aflata in repaus, este o forma de energie , materia este energie,

energia este o marime dinamica ,particula este un proces care implica energie.

-Corpul solid se prezinta ca unde de probabilitate.

-Un atom este cand unda de energie cand particula . La baza Creatiei stau energiiile necreate a lui Dumnezeu, iar energiile din univers sunt creiate, deci energiile necreate a lui Dumnezeu stau la baza creatiei.

-Particulile de materie din sisteme diferite interactioneaza ca si cum ar fi interconectate la un intreg, deci totul se leaga ca si cum in structura lor ar avea aceiasi informatie, ca si cum ar fi programate de acelas Creator.

-Observatorul unui experiment influenteaza rezultatul experimentului , toti ne influentam unii pe altii .

-Cel mai mic camp cuantic poate afecta particula modificandu-i starea. Particulile trupului nostru creaza un camp cuantic, ce influenteaza tot in jurul nostru, iar particulile afectate vor influenta alte particule.

-Prin faptele lui bune sau rele, omul influenteaza intreaga creatie si pe toti oamenii, precum si intentiile noastre. Toti suntem legati unii de altii, de lumea creata si de Creator.

-Particulile nu pot fi gandite ca un obiect static, ci ca o entitate dinamica, un proces care implica energie. Lumea spiritualizata are ca suport energiile necreate a lui Dumnezeu.

-Imperechierea a doua particule ( electroni ) ,daca rotesti unul din ei , celalalt va reactiona la fel indiferent unde se afla in univers, deci informatia ( directia spinului/sarcinii electrice) poate fi teleportata in orce parte a universului.

Electronii manifesta calitati duble, particule si unde in acelas timp, totul depinde de observator. Lumina este unda si particula in acelas timp.

Timpul se opreste la viteza luminii, iar masa unui pbiect creste pe masura ce se apropie de viteza luminii ,iar timpul incetineste. Totul poate fi si unda si particula in acelas timp ( particula=electroni si unde=lumina. energie radianta).

Corp>materie>molecula>atom> particula>electron>nucleu>cuanta>proton>neutron>foton>energie >unda>lumina> spin>informatie> ceata informatica > string>spirit

In anumite conditii cuantul ia forma unei particule, alteori ca unda, totul este energie si informatie , cand observam

unda se face particula, lumina reprezinta singura constanta din univers, Dumnezeu este lumina. Lumina necreata este mijlocul prin care Dumnezeu a creiat si sustine universul, totul este energie si informatie in acelas timp.

Credinta, adica observatorul care crede si asteapta sa vada, determina natura realitatii. Noi transmitem in exterior unde cerebrale cu diverse frecvente . Universul este alcatuit din cuante de energie ,vibratie, cuantele de energie sunt influentate de minte prin undele cerebrale. Atunci cand ceva este observat, cuantele se aduna formand particule subatomice ,apoi atomi, molecule, corp si care poate fi observat prin cele 5 simturi. Fiecare gand, ca energie influenteaza campul cuantic, cuantele de energie sunt controlate de Dumnezeu , totul este interconecta prin aceasta inteligenta/ ratiune/ constiinta /putere Divina. Fiecare cuanta de energie poate fi oriunde si oricand si poate fi influentate de un gand , deci cuantele din care suntem formati nu sunt limitate de spatiu sau de timp, ele sunt aspatiale, atemporale , cuantele reprezinta un aspect fundamental a lui Dumnezeu care este omnipotent, omniscient si omniprezent. Fiintele umane sunt create dupa acelas chip spiritual-Dumnezeu si are capacitatea de a observa si de a fi observat, deci oamenii au influenta asupra mediului.

Oamenii sunt fiinte informational-energetice, mintea proiecteaza in exterior un camp de energie purtator de informatie , iar mintile sunt interconectate. Cand mintea rationeaza, emite automat si un gand purtator a sentimentelor si intentiile individului sub forma de energie si se propaga sub forma de unde in univers. Deci universul, Dumnezeu asculta si inregistreaza gandurile noastre, prin creier vorbim cu universul, cu Dumnezeu. Materia (particula) este unda (camp cuantic) si unda este particula in acelas timp, este energie si informatie in acelas timp. Emotiile si cuvintele au efect de camp asupra celorlalti si asupra universului. Ura imprima in ADN un program negativ-boala ,iertarea sterge programul negativ din ADN, deci prin iubire se sterge programul negativ din ADN. Ura produce dinorfina-starea de rau -spirala de ADN se contracta, mor neuronii, sistem imunitar incremenit, Ph acid-boala, iubirea produce endorfina, dopamina, oxitocina-starea de bine, fericire. Intre noi este un camp, un canal de energie, fotoni si cand ne rugam se stabileste un canal de comunicare cuantic intre noi si cel care ne adresam, gandul si cuvintele emite cuante,energie,informatie, fotoni. Creierul respecta un cod etic, moral ,iar constiinta alege chimia creierului prin care se exprima binele sau raul, binele si raul sunt prelucrate in zone diferite al creierului,constiinta este unda si creierul este materia. Constiinta este dincolo de creier ,ea separa binele de rau, dar mai intai trebuie sa stiu ce este binele si ce este raul. Sanatatea universului si al oamenilor depinde de respectarea legii morale. Dincolo de noi exista o Ratiune,o Inteligenta, o Constiinta Divina , o teologie a tuturor lucrurilor care este Iubirea si dragostea.

Impulsul religios este inradacinat in biologia creierului uman si provoaca o modificare in activitatea creierului, un lant de evenimente neurologice succesive, iar experimentarea lui Dumnezeu este un proces a perceptiei subiective, deci neuroteologia creierului interactioneaza cu Divinul, sistemul nervos este preprogramat sa experimenteze experiente spirituale, mecanismele electromagnetice si biochimice sustin fenomenele religioase prin sub sau suprastimularea sistemelor simpatice si parasimpatice. Starile de extaz depind de sistemul limbic sau de partea emotionala a creierului si de secretiile hormonale, respectiv de un proces chimic si neuronal complex care duc la stari de constiinta modificata. Creierul si universul respecta un cod etic si moral, o lege morala stabilita de Creator, iar constiinta face selectia intre bine si rau ,deci constiinta alege retelele neuronale pentru a se exprima, creerul reprezinta receptorul Constiintei Divine, a unei Mari Minti a universului. In ADN este inscrisa intreaga istorie a universului, Dumnezeu intervine in ADN-ul nostru pentru a desavarsi „nasterea din nou”.

Legea fundamentala a universului este Legea Binelui, inscrisa in creierul nostru, in inima noastra, iertarea noastra de catre Dumnezeu inseamna stergerea din ADN-ul nostru a modelului negativ patologic al pacatului pentru a fi o faptura noua. In ADN este programata ultima respiratie, acolo intrvine Dumnezeu. Esenta existentei este cunoasterea si viata vesnica este cunoasterea, totul este alcatuit din unde de informatie, Cuvantul /Cunoastrea/Informatia Constiinta Divina s-a facut trup… Potrivit fizicii cuantice noi participam activ la crearea si modelarea universului, suntem participanti si observatori impreuna cu Marel Creator. Univesul este ratiune, informatie, constiinta si energie , lumina creata de catre Marea Constiinta si Lumina Necreata.

Creierul uman viu, prin constiinta sa, este instrumentul prin care se exprima universul si Dumnezeu pana la ultima celula ,este Marele Miscator Nemiscat care in profunzimea materiei pune in miscare neintrerupta particulele cuantice din atom, iar noi suntem facuti din energie cuantica. Creierul „de capul lui” nu poate face diferenta dintre moral si imoral, diferenta dintre ele o face constiinta morala a binelui care a asimilat principiile morale. Gandirea morala a binelui modifica ADN-ul, spirala/catena se desface, se produce alcalinitatea organismului, neuronii si retelele neuronale se inmultesc, sanatate fizica si psihica. Constiinta prin mecanismul iertarii regleaza si sterge din memoria ADN-ului evenimentele negative si ne putem vindeca.

Cuvantul si gandul au un camp si se propaga in spatiu sub forma de camp, de unda ,cuanta informationala:

Unde cerebrale normele, Beta 12-16 Hz ;unde de relaxare Alfa 8-12 Hz ; unde de hipersugestibilitate, Theta- somn cu vise, reverie revelatii, inspiratie, bunastare psihica, iubire, idei noi, deductie prin intuitie, toleranta, regenerare si vindecare fizica ; unde Delta 05-4 Hz somn profund fara vise ; si alte unde…

GENELE si COMPORTAMENTUL uman

Corpul, creierul, celula, neuronul si ADN-ul uman. Generalitati:

– Un om mananca in decursul vietii~ 50.000 Kg. mancare si consuma~ 40.000 litri de lichide.

-Creierul continua sa transmita impulsuri electrice timp de~ 2400 minute dupa moarte, dar unde este viata ?.

-In decursul vietii o persoana isi petrece ~72 luni visand.e.

-In decursul vietii o persoana isi petrece ~72 luni visand.

-Inima bate de ~3 miliarde de ori in decursul vietii.

-Inima pompeaza ~10.000 litri de sange pe zi.

-Inima bate de ~3 miliarde de ori in decursul vietii.

-Inima pompeaza ~10.000 litri de sange pe zi.

-Corpul uman are ~120.000 metri de vase de sange.

-O persoana respira ~75 milioane de litri de aer in decursul vietii.

-In creierul uman au loc ~100.000 reactii chimice pe secunda.

-In corpul uman se produc ~25 milioane de celule noi in fiecare secunda.

-Corpul uman are ~100 trilioane celule.-

-La fiecare 7 ani corpul uman se reannoieste, milioane de celule mor in fiecare clipa.

-Impulsurile nervoase din creier au viteza de 275.000 metri pe ora.

-Creierul uman consuma ~ 200 Kilocalorii pe zi.

-In genomul uman , totalitatea materialului genetic, scarile au 3 miliarde de trepte chimice.

-Neuronii receptioneaza si transmit semnale electrochimice.

-Creierul inregistreaza un eveniment intarind grupurile de neuroni si codifica experienta ca „engrama” ( urma lasata de un eveniment asupra sistemului nervos).

-Informatia din celulele biologice si din organisme a trebuit sa fie proiectate de o „Mana Creatoare”.

-Orce informatie se degradeaza in timp ,datorita mutatiilor genetice care se transmit generatiei urmatoare, iar corpul uman se degradeaza constant.

-ADN-ul poate fi influentat si reprogramat prin cuvinte, ganduri, si anumite frecvente, deci reactioneaza la cuvinte, propozitii si unde radio de o anumita frecventa.

-ADN-ul poate distribui informatia in retea , poate prelua informatia din retea si poate stabili contacte cu alti participanti la retea.

-Pentru a decodifica informatia genetica a ADN-ului sunt necesare enzimele ( proteinele).

-Pentru a forma ADN-ul este nevoie de proteine , dar pentru a face proteina este necesar ADN-ul, deci ambele au fost create de catre Creator si in acelas timp. ADN-ul reprezinta amprenta lui Dumnezeu in creatie. Dumnezeu a codificat ADN-ul, si este facut pentru a se reproduce, omul este un suflet viu.Este cel mai mare mecanism viu de stocare a informatiei, si contine matrita oricarei vieti.

-Informatiile codificate sunt date de secventa lineara a treptelor chimice, fiecare treapta este alcatuita din doua substante chimice.

-Celulele vii stocheaza si proceseaza informatiile pe cale chimica, si este transmis in momentul diviziunii celulare si al reproducerii organismului. ADN-ul va produce proteina si va forma celula corpului uman.

-Toate celulele contin informatii ereditare si va transmite informatiile la urmatoarea generatie de celule.

-Un om are ~ 60000 de ganduri in fiecare zi, iar fiecare gand este o energie pe care o lansam in univers.

-Tot ceea ce gandim si simtim, ADN-ul percepe in mai putin de o nanosecunda ,indiferent unde se afla mostra de ADN in univers.

-Fiecare gand si sentiment schimba fluxul sanguin si activitatea electrochimica in arii multiple ale creierului.

-Gandirea umana este controlata de doua sisteme :

.gandirea rapida, este innascuta ,lucreaza inconstient si intuitiv, si nu necesita efort voluntar.

.gandirea lenta, este constienta ,foloseste rationamente deductive si necesita mult efort, gestioneaza credinte, optiuni si decizii.

-Cand simtim o emotie , ea este transpusa in energii electrice si magnetice, care interactioneaza cu celulele corpului uman si cu atomii lumii inconjuratoare, asupra convingerilor noastre.

-Inima transforma emotiile si convingerile noastre in energie electromagnetica, produc modificari in trupul nostru , cat si in afara noastra.

  GENELE si comportamentul UMAN :

Aspectele comportamentului pot fi intelese prin procesele biologice care stau la baza lor. Conditiile de mediu joaca un rol major in exprimarea unui anumit factor genetic. Nivelul de testosteron si a serotoninei sunt corelate cu comportamentul agresiv, precum si sistemele neuronal, hormonal si contextul social. Gene dominante si gene recesive: cand ambele gene dintr-o pereche sunt dominante individul manifesta trasaturile genelor dominante. Cand una este dominanta iar cealalta este recesiva ,gena dominanta manifesta forma trasaturii. Daca genele furnizate de ambii parinti sunt ambele recesive se va exprima gena recesiva.

Tendinta genetica si conditiile de mediu joaca un rol important in comportament. Influenta genetica poate deveni si mai puternica odata cu varsta. Anumite trasaturi sunt influentate de unele gene despre care se crede ca afecteaza grupuri de receptori ale unor neurotransmitatori. Tendinta de a deveni impulsivi este data de o gena care controleaza receptorii dopaminei D4.

Anomaliile neuroanatomice ,neurofiziologice endocrine, sau fiziologia afecteaza probabilitatea de aparitie a comportamentului agresiv. Interactiunile biosociale timpurii (furia, agresarea fizica ) afecteaza comportamentul agresiv.

Diferentele biologice influenteaza felul de comportament emotional :

-diferentele neuroanatomice : stimularea sau leziunile hipotalamusului si amigdala in urma unor traume, tumori ,factori stuationali.

-indivizi cu niveluri scazute de serotonina care inhiba reactiile impulsive la frustrare.

-niveluri crescute de testosteron in perioada intrauterina si primii ani de viate ( tratarea mamelor cu testosteron in timpul sarcinii ).

Dominarea sau agresarea altuia creste nivelul de testosteron la barbati.

Schemele sociale , felul cum reactioneaza oamenii la stimulii din mediu, precum si variatia genetica, predispozitiile biologice, neuroanatomia sistemului limbic responsabil de emotii.

-factori invatati si innascuti:

.influenta conditionarii prin recompense si pedepse

.convingerea ca va duce la un rezultat bun

.comportamentul invatarii sociale-recompense asteptate.

.imprimarea primelor paternuri din tinerete.

.invatarea sociala in functie de variabilele culturale si sociale.

Gena care afecteaza receptorul dopaminei D2 apare la persoanele care cauta multe tipuri de placeri (drog, jocuri de noroc, obezitate ).

Potentialul mostenit cu care o persoana intra in viata este influentat de mediu.

Genele pot predispune, dar mediul si educatia determina rezultatul final.

Cromozomii si genele, segmente de molecule de ADN care depoziteaza informatia genetica transmite potentialul ereditar al individului.

Comportamentul depinde de interactiunile dintre ereditate si mediu : genele unui individ stabilesc limitele potentialului sau, dar ce se intampla cu acel potential depinde de mediul in care creste si se educa persoana.

O persoana nu reactioneaza la evenimente ,ci la modul cum interpreteaza evenimentele.

Pe cale genetica sunt transmise nu trasaturile antecesorilor,

 ci un complex de predispozitii sau potentialitati.

Determinarile ereditare se pot exprima la diferite varste sau raman in stare latenta si devin functionale de existenta unei actiuni favorizante.

Sunt determinate ereditar temperamentul, aptitudinile si emotivitatea; iar caracterul ,vointa si atitudinile sunt mai putin ereditare.

In lipsa unei ingrijiri parentale adecvate in primii ani de viata copilul isi pierde specificitatea , animalizamdu-se in cuda ereditatii sale de tip uman (vezi copii  crescuti in vizuina unui animal ).

Omul vine pe lume nedesavarsit genetic , dar este liber de constrangerile genetice; putem spune ca omul are cel mai elastic program genetic.

Omul nu nu este supus constrangerilor genetice stricte si de aceea poate invata, a se desavarsi, a se autoperfectiona.  Desavarsirea este scopul suprem a Lui Dumnezeu accesibil omului prin Omul Isus Hristos , iar actiunea infinita de a se desavarsi este lucrarea Duhului Sfant , si aceasta este nasterea din nou.

Educatia controleaza si organizeaza influentele mediului si potentialitatea ereditara, educatia are un caracter finalist al dezvoltarii fiintei umane.

Persoana = (ereditatea +  mediu )  determinism + educatie (liberul arbitru)

Intervalul ereditar determinat stabileste limita inferioara si limita superioara ;iar mediul inclusiv educatia actioneaza in aceste limite . Depasirea limitelor este opera lui Dumnezeu. 

Structura mediului= nivelul biologic innascut + nivelul psihologic + nivelul mediului fizic + nivelul istoric socio-cultural al individului.

Dezvoltarea ontogenetica se realizeaza in contextul interactiunii factorilor ereditari cu cei de mediu, deci mediul influenteaza dezvoltarea intere limitele pe care le traseaza ereditatea. Determinarile ereditare si ambientale au un caracter arbitrar, educatia are rolul de a limita caracterul ereditar, spiritualitatea duce la anularea si depasirea caracterului ereditar, pentru a deveni un om nou (nascut din nou)

SCHIMBAREA MENTALITATII se face prin crearea de noi retele neuronale

Cum poti schimba sau renunta la obiceiuri si comportamente indezirabile ?

Retelele neuronale sunt autostrazile creierului prin care comunica intre ele celule nervoase , neuroni responsabili de credinte ,obiceiuri, incredintari care dau comportamentele oamenilor.

Obiceiul , automatismele comportamentale sunt date de retelele neuronale si care pot fi schimbate cu noi obiceiuri prin crearea de noi retele neuronale, datorita neuroplasticitatii creierului. Modificarea comportamentului unui om se poate face prin interventia uneia dintre emisferele cerebrale. Tot ce auzi pentru prima data mintea accepta ca fiind adevarat ,deoarece se formeaza o retea neuronala, respectiv o incredintare , o credinta. Mintea nu poate controla prelucrarile inconstiente de informatii false. Continutul gandurilor modifica chimia creerului. Constiinta separa retelele neuronale pentru gandirea pozitiva si negativa , separa binele de rau. La sentimente de bucurie spirala de ADN se relaxeaza si un Ph alcalin, sanatate , celulele nervoase / neuronii se refac, ; iar la sentimentele de ura se contracta producand scaderea sistemului imunitar , PH acid , boala, deci organismul nostru reactioneaza pozitiv la bine si negativ la rau, deci creierul respecta un cod etic si face selectia intre bine si rau prin constiinta morala. ADN-ul nostru face si el diferenta dintre bine si rau, iar celulele nervoase /neuronii mor la emotii negative. Creierul uman viu functioneaza 95% din timp guvernat de subconstient, acestea sunt obiceiuri , programe mentale inregistrate din mediu, iar oamenii functioneaza 70% din timp in baza acestor programe/preprogamari. Prin influentarea convingerilor, credintelor, atitudinilor, poti sa-ti schimbi biologia, chimia si si genetica comportamentului.

Noi ne controlam viata de constientul nostru doar 5% din timp, iar 95% din timp de mintea subconstienta.

Tot ceea ce creiem in viata reprezinta rularea unor programe vechi, credinte, obiceiuri, idealuri a altor oameni asimilate in plan subconstient in timpul vietii. Pentru a te schimba este nevoie de stergerea acestor programe, respectiv rescrierea programelor mintii subconstiente din ADN si din reteaua neuronala, reconfigurare sinaptica-neuronala. Constiinta contribuie la reorganizarea retelelor neuronale. Mintea este o componenta a constiintei. In hipocamp se acumuleaza informatiile, memoria, invatarea, emotia. Creierul opereaza cu semnale electrice si chimice. Creierul este suportul constiintei, iar celulele sunt suportul informatiei.

Mintea constienta are o capacitate limitata , are doua mii de biti/sec si nu poate procesa decat 1-3 evenimente deodata si se ocupa cu memoria de scurta durata, este legata de timp, gandeste conceptual, se ocupa de vointa, teluri si rezultate. Subconstientul proceseaza mii de evenimente simultan are 4 milioane de biti/sec ,este depozitarul atitudinilor, valorilor, concepteloe si credintelor, gandeste la prezent, vede lumea prin cele 5 simturi si este ocupat permanent cu monitorizarea operatiunilor intregului corp, deci procesul schimbarii trebuie sa se produca in subconstient .Nu trebuie sa ne adresam mintii constiente pentru schimbare , deoarece subconstientul nu crede si va refuza noua informatie. Noua credinta trebuie adresata simultan in cele doua emisfere cerebrale pentru a reduce opozitia in intrirorizarea noii credinte (proces de inegrare cerebrala). Deci aflu din subconstient daca este de acord, inainte de ai da impulsul de a o face, apoi voi face balanta pentru integrarea cerebrala, subconstientul trebuie sa accepte tiparul nou -nu constientul. Noua credinta trebuie sa se consolideze deodata in ambele emisfere cerebrale.

METODA PRACTICA pentru schimbarea comportamentului :

1.Identifica obiceiul pe care doresti sa-l schimbi (reteaua neuronala fixata in creier) si stabileste-ti intentia, intensitatea noului obicei ( formarea unei noi retele neuronale )

2.Observa vechiul obicei sau modul in care vechile retele neuronale iti afecteaza viata.

Observa-ti sentimentele ,gandurile si modul cum reactioneaza organismul si constientizeaza rezultatele.

3. Muta-ti atentia de la vechiul obicei la noul obicei.

4.Foloseste-ti imaginatia .

Foloseste puterea atentiei ,intentiei si imaginatiei a noilor comportamente si obiceiuri, repeta-le in minte si punele in practica in mod repetat.

5. Intrerupe-ti gandurile si tiparele de gandire vechi atunci cand apar.

Spune NU vechiului obicei apoi porneste cu mintea catre noul obicei pentru a se fixa noua retea neuronala.

6. Foloseste tehnica aversiunii = cand iti vine in minte vechiul obicei spune NU cu voce tare si indreapta-ti atitudinea spre noul obicei.

7. Concentreaza-te pe noile decizii luate a noului obicei pe o perioada mai lunga de timp si exerseaza-le.

8.Muta-ti mintea ,gandurile si emotiile pe noul obicei. Gandurile trebuie sa fie in concordanta cu emotiile noi al noului obicei.

9.Conecteaza-te cu Divinitatea pentru inspiratie si sprijin, folosind meditatia ,rugaciunea si credinta.

10. Transformarea este posibila ,schimbarea mintii este posibila prin crearea noilor retele neuronale a noilor obiceiuri atunci cand esti dispus sa faci acest lucru.

SCHIMBAREA MINTII -terapia cognitiv comportamentala

Citat Biblic – Romani 12:2 ” Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia , ci sa va prefaceti , prin innoirea mintii voastre , ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu :cea buna si desavarsita”

Daca ne-am potrivit chipului veacului acestuia , am asimilat un mod de gandire distorsionat, pacatos , prin crearea de retele neuronale ,trebuie sa ne prefacem ,sa asimilam noi retele neuronale pentru a schimba vechile obiceiuri.

Terapia este interventia psihologica care urmareste :1. Optimizarea si dezvoltarea personala ; 2.promovarea sanatatii psihice ,a starii de bine si preventia problemelor psihologice ( ex. emotionale ,cognitive si de comportament ) si a tulburarilor psihice ( ex.tulburare depresiva majora ) si 3. tratamentul problemelor psihologice , a tulburarilor psihice si a celor somatice. Terapia se bazeaza pe modificarea cognitiilor, gandurilor ,a retelelor neuronale vechi ,irationale in cognitii ,scheme cognitive noi pentru a produce noi consecinte .

Cognitiile irationale , gandurile pacatoase preluate din mediu sunt: 1. gandirea rigida prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni de „trebuie cu necesitate, altfel nu pot concepe” ;2. catastrofizarea , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce credem ca trebuie cu necesitate sa se intample” este cel mai mare rau care ni se poate intampla ” ;3. lipsa de toleranta la frustrare, prin care „nu putem tolera ” cand lucrurile nu se intampla asa cum noi credem cu necesitate ca ar trebui sa se intample ;4. evaluare globala, exprimata mai ales prin depreciere ( sunt prost ), deprecierea altora ( ceilalti sunt prosti ) si a vietii ( viata este nedreapta ) ,atunci cand lucrurile nu stau asa cum credem noi ca ar trebui cu necesitate sa stea .

Aceste cognitii , ganduri, date de schemele cognitive sustin apoi emotii si comportamente nesanatoase. Spre exemplu , atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii poozitive disfunctionale , iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative disfunctionale. Emotiile pozitive pot fi disfunctionale, deoarece aparitia lor, prin intermediul de placere intareste gandurile irationale subiacente.

Cognitiile rationale sunt: 1.gandirea flexibila , prin care ne formulam dorintele / scopurile in termeni ” preferentiali si de acceptare ” ; 2.evaluare nuantata a lucrurilor negative , prin care consideram ca atunci cand nu se intampla ceea ce preferam „este rau ,poate axtrem de rau, dar nu cel mai mare rau care ni se poate intampla „; 3. toleranta la frustrare , prin care „putem tolera ,desi nu ne place, situatiile in care lucrurile nu se intampla asa cum am prefera noi ” ;4.acceptare neconditionata a propriei persoane (ne acceptam fara sa ne evaluam global ca persoane ) , a altora si a vietii si evaluare nuantata a raspunsurilor noastre emotionale , comportamentale si / sau cognitive (ex.ma accept neconditionat ca om , desi comportamentul meu a fost unul gresit , ca urmare voi incerca sa-l corectez) .

Aceste cognitii rationale sustin emotii si comportamente sanatoase .Atunci cand sunt confirmate de viata traim emotii pozitive functionale, iar cand nu sunt confirmate de viata traim emotii negative functionale. Emotiile negative si functionale sunt: ingrijorare, tristete , nemultumire ,regrete ,spre deosebire de cele negative si disfunctionale :anxietate /panica , deprimare /depresie ,furie, agresivitate ,vinovatie ,ne ajuta sa facem fata situatiilor negative cu care ne confruntam.Daca dorintele sunt formulate rational si sunt confirmate de viata ,vom experimenta afectivitate pozitiva ,sanatoasa, functionala ( bucurie , multumire ). Daca sunt formulate rational, dar nu sunt confirmate de viata, vom experimenta afectivitate negativa, dar va fi una sanatoasa , functionala ( tristete ,ingrijorare ). Daca dorintele sunt formulate irational si sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate pozitiva disfunctionala ( bucurie disfunctionala ) adica intareste stilul irational care a generat-o. Daca dorintele sunt irationale si nu sunt confirmate de viata , vom experimenta afectivitate negativa patologica disfunctionala ( depresie in loc de tristete, panica in loc de ingrijorare ). Deci gandirea pozitiva poate fi irationala. Elementul sanatos este dat de gandirea rationala , pozitiva sau negativa.

Modificarea cognitiilor , gandurilor ,irationale formate din scheme mentale ,conexiuni neuronale in cognitii rationale ,noi conexiuni neuronale este mecanismul principal prin care putem promova sanatatea psihica si morala-atunci cand aceste cognitii irationale exista ca factor de volnerabilitate ,fara a prezenta inca psihopatologia- si / sau trata tulburarile psihologice . Aceste modificari se fac prin :

PSIHOTERAPIA cognitiv COMPORTAMENTALE , schimbarea mintii

Teologia se ocupă de trauma păcatului și răscumpărarea prin Cristos.Psihologia se ocupă cu funcțiile și dinamica psihismului uman.Consilierea se ocupă cu înțelegerea de sine, a mediului și soluționarea problemelor în sfera normalității psihice și de aceastea se ocupă preotul sau pastorul.Psihoterapia se ocupă cu înțelegerea și restructurarea de sine în sfera tulburărilor psihice tranzitorii și de acestea se ocupă psihoterapeutul creștin.Psihiatria se ocupă cu rezolvarea tulburărilor psihopatologice prin metode medicamentoase și de acestea este responsabil medicul psihiatru.Psihicul/sufletul se naște din activitatea hipercomplexă a creerului uman viu(soma) sub acțiunea principiului Divin al vieții(pneuma).Trauma păcatului originar(Eden) a afectat și psihismul uman.Psihicul uman se poate vindeca în sfera normalității prin consiliere,în sfera tulburăriloa prin psihoterapie și în sfera anormalității prin psihiatrie sau prin vindecare Divină supranaturală.În acest material ne vom ocupa de zona tulburărilor tranzitorii respectiv de vindecarea sufletului la nivel mental și comportamental folosind mijloace creștine.Dumnezeu a creat antropos cu psihe complet și desăvârșit:pneuma+soma=antropos incluzând și psihe.La păcătuire soma +psihe au fost viciate de păcat.Urmare a păcatului și a nașterii antropos 2 din femeie, psihe a devenit latent/potențial ca o coală nescrisă/tabula rasa cu posibilitatea de a se dezvolta sub acțiunea mediului și a deveni coruptibil.De aceia ,nu evenimentele sau realitățile exterioare ne controlează simțămintele și comportamentele, ci propia evaluare și prelucrare a informațiilor stocate anterior în memorie și a modului cum mă raportez la mesajele care vin din exterior sau din interior.Astfel,dacă ne-am potrivit chipului veacului acestuia/am asimilat un sistem de gândire/mentalitate/gânduri(cogniții)iraționale-disfuncționale sub forma unor circuite ,panze – retele neuronale, va trebui să ne prefacem/să ne restructurăm și să asimilăm gănduri(cogniții) raționale funcționale sub forma unor noi retele neuronale etice, morale și spirituale în concordanță cu principiile morale absolute și veșnice a Lui Dumnezeu pentru a produce noi consecinte.După ce am renunțat și am asimilat un nou model de gândire/înoirea minții , noi retele neuronale, vom putea deosebi voia Lui Dumnezeu cea bună…Conținutul informațional asimilat din mediu este stocat pe plan mental sub forma unor gânduri/cogniții,hărți/pânze , retele, formate din neuroni și sinapse puternic interconectate ca și încredințări/credințe care pot fi eronate. Mesajele care vor veni din exterior se vor ciocni cu aceste încredințări și dacă sunt consonante cu structura mea cognitivă/ retele, va produce armonie psihică,dacă nu -vor produce conflict datorat disonanței cognitive.Creierul va lua măsuri pentru reducerea discomfortului prin adoptarea unor măsuri de reactanță psihică.Creierul sub acțiunea unor stimuli interni sau externi va elibera neurotransmițători/neuromediatori/ neurohormoni responsabili de emoții pozitive sau negative.Emoțiile pozitive/plăcere,satisfacție sunt stimulate de emisfera cerebrală stângă prin creșterea de serotonină,betaendorfină,oxitocină, endorfină,dopamină iar la nivel biologic tensiunea si ritmul cardiac vor fi normale , precum si zambet real, pupile marite si fata vesela, alcalinitate si cresterea sistemului imunitar ,inmultirea neuronilor si a retelelor neuronale, sanatatea ADN-ului, sanatate fizica si psihica…Astfel,la extrovertiți,colerici,optimiști emisfera cerebrală stângă va fi mai activă,iar la introvertiți,melancolici emisfera dreaptă va fi mai activă și vor fi înclinați la depresie.Responsabili de emoțiile negative/teamă,tristețe,frică,iritare va fi când creierul va elibera acetilcolina,cortizolul,dinorfina.La nivel biologic va creste ritmul cardiac si tensiunea, fata va fi incruntata si rosie, pupile micsorate , aciditate marita , scaderea sistemului imunitar,neuroni morti, degradarea ADN-ului,boala.Rolul psihoterapeutului creștin va fi acela de a accentua emisfera stângă prin încurajare verbală și rugăciune, știind că Dumnezeu cu atribute omnipotente poate interveni și prin această credință va crește și nivelul de serotonină.În cazul tristetei nivelul de serotonină scade iar lipsa dopaminei duce la apatie psihică.Creșterea de betaendorfină reduce anxietatea și depresia.

Rezumat și concluzii:1)Conținutul informațional din mintea mea va fi asimilat din mediul meu prin educație,experiențe de viață,genetice(predispoziții),sistemul lumii-păcat și Satan sub forma unor retele / panze / harti neuronal, obiceiuri, credinte, incredintari.2)Acest conținut disfuncțional irațional va fi sub forma unor gânduri/cogniții automate și inconștiente și conștiente:Ex:toată lumea mă evită,sunt lipsit de valoare,nu merit să trăiesc,vreau să scap de suferință…3)Din exterior apare un stimul declanșator ca și amorsă:ignorare,dezaprobare,hărțuire psihică…4)Între stimulul declanșator și conținutul informațional se produce o prelucrare informațională automată și inconștientă și va rezulta consonanță sau disonanță(conflict intrapsihic).5)Rezultanta acestora va duce la o reacție de răspuns/consecințe=emoții negative(rușine,mânie,dezamăgire;comportamente dezadaptative=izolare socială,retragere,autoexcludere,sau intenție de suicid pentru a scăpa de suferință;consecințe biologice=palpitații,tensiune…iar pe plan moral spiritual=faptele firii pământești(ură…)6)Consecințele emoționale se vor întoarce ca reacție inversă/metaemoție și va acționa ca factor de menținere/stimul declanșator intern în menținerea conflictului .7)Pentru a producae noi consecințe moral-spirituale este nevoie de o restructurare cognitivă(schimbarea minții) prin formarea de noi retele neuronale pentru a produce noi consecinte. .8)Pentru restructurarea cognițiilor disfuncționale iraționale, vechile retele neuronale, ca si incredintari eronate./2/mă întreb=sunt aceste gânduri/cogniții automate conforme cu realitatea?9)Dacă nu sunt conforme cu realitatea și au rezultat consecințe dezadaptative este nevoie de asimilarea unor cogniții funcționale raționale și spirituale prin autoevaluare realistă,noncatastrofice,ponderate,eliminarea gândirii dihotomice(gândire alb-negru)…ex:chiar dacă sunt respins de cineva-eu am valoare și în fața Lui Dumnezeu am valoare…10)Asimilarea acestui mod de gândire se face prin consiliere psihologică individuală,de grup sau în grup.Asimilarea (schimbarea minții) valorilor spirituale se face prin consiliere spirituală(metapsihică) și introiectarea lor cu ajutorul Duhului Sfânt în locul conținutului informațional disfuncțional irațional.11)Asimilarea acestui conținut va produce noi consecințe/efecte adaptate social și ca roadă a Duhului=dragostea.Restructurarea comportamentală se va face prin recompensă(laudă și aprecieri)și pedeapsă(atragerea atenției)…..pentru menținerea noilor consecințe.

Psihoterapeutul creștin va extrage portretul psihologic al clientului său, îl va interprete și îl va ajuta să depășească aceste tulburări și va cere ajutorul Lui Dumnezeu pentru a asimila un nou mod de gândire rațional și spiritual,recunoscând consecințele dezadaptative și stimulii declanșatori.

BIBLIOGRAFIE:

-Minte, caracter, personalitate< E.G.W >

-Consiliere si psihoterapie pastorala < S.Sandulache >

-Innoirea mintii < David Holden >

-Bazele Biblice ale Stiintei Moderne < Henry M. Morris >

-Filosofia religiei <Geisler >

-Psihosociologia rezolvarii conflictului < Ana S. Constantin >

-Psihologia relatiilor interumane < Marius Milcu>

-Psihologia relatiilor interumane <Steve Duck >

-Conflictul interpersonal < Ana S. Constantin >

-Manual de psihologie sociala < Adrian Neculau >

-Tratat de psihologie morala <C onstantin Enachescu >

-Tratat de igiena mintala < Constantin Enachescu >

-Tratat de psihanaliza si psihoterapie < Constentin Enachescu >

-Tratat de psihoterapii cognitiva si comportamentale <Daniel David >

-Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale <Irina Holdevici >

-Tratat de psihoterapii de grup <I.D. Ialom >

-Comportamentul agresiv <Gabriela Marian >

-Formarea pentru psihoterapie < Jesse D. Geleo >

-Psihoterapia cazurilor dificile < Irina Holdevici >

-Cum sa te iubesti pe tine pentru a te intelege mai bine cu ceilalti < Cristophe Andre >

-Controlul anxietatii < William Steewart >

-Psihologia sinelui <Ion Manzat >

-Arta dezvoltarii relatiilor interumane <Les Giblin >

-Cum sa ne purtam cu personalitatile dificile <Francois Lelard >

-Rezolvarea conflictelor < Wendy Grand >

-Cum sa ne exprimam emotiile si sentimentele < Francois Lelord >

-Psihologia frustratiei < Tiberiu Rudica >

-Psihologie sociala < Tony Malim >

-Invingand temperamentul prin Duhul Sfant < >

-Manualul consilierului spiritual crestin < Adams >

-Consilierea crestina in biserica < Otto Rimos >

-Intelegand oamenii <Larry Crabb>

-Functia religioasa a psihicului < Lionel Corbett >

-Sa intelegem creierul < Arthur S. Bard >

-Psihoterapia tulburarilor anxioase <Gavin Andrews >

-Elemente de psihoterapie integrativa < Ion Dafinoiu >

-Psihologia stilurilor de gandire si actiune umana < Mihai Cramer >

-Psihologie clinica si psihoterapie < Daniel David >

-Socioantropologia religiilor < Claude Riviere >

-Psihologia credintei religioase <Ion Manzat >

-Sociologia religiei < Ioachim Wach >

RESURSE pe internet :

-Mintea si ADN-ul intr-un univers inteligent  < Leon Zagrean >

-Neurostiinta si tineretea creierului < Bargaoan >

-Religia si fizica cuantica sustin acelas lucru < Semnele timpului >

-Bazele biologice ale psihologiei < >

-Emisferele cerebrale si viata spirituala < >

-Bazele neurobiologice ale comportamentului < >

-Interviu cu dr. Bruce Lipton  epigenetica < >

-Cum iti influenteaza bunicii tai destinul < Mihaele Stanescu >

-Cum imi ajutcreierul in depresie si adictii <Eliza Cogean >

-Al Ferasa Romania – Epigenetica < >

-Epigenetica comportamentala < Octavian Popescu >

-Dezvoltarea si functionarea creierului < dr. Virgiliu Gheorghe >

-Interviu cu prof.univ.dr. D.C. Dulcan < Chimia fericirii>

-Interviu cu prof.univ dr. Daniel David< Psihologia stiintifica >

-Neurostiinta -curs

-Biologia perceptiei < biolog Bruce Lipton>

-Fizica cuantica si creatia < biolog Bruce Lipton >

-Neuroteologia, bioteologia, neurostiinta spirituala < >

ioanLUCAnelu

ATLANTA , 10 Mart. 2018

11 martie 2018 Comentarii închise la

test

 • Articole recente

 • Arhiva articole

 • Administrare